19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Олімпіадні завдання для 9 класу з географії 2019 року

Про матеріал
Одне з головних завдань сучасної школи – пошук шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості та самостійної навчальної діяльності. Олімпіада – це одна з найважливіших форм позакласної роботи, яка сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів. Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих і обдарованих школярів, тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми, хто має багату уяву та нестандартний підхід до вирішення складних і проблемних завдань.
Перегляд файлу

Крок до Олімпу

9  клас

Відповіді

Тести

10 балів

1.  На політичній карті світу Україна: 

А)унітарна держава, частина території якої є тимчасово окупованою

Б) союзна держава, до складу якої входять автономні землі, краї

В)федеративна держава, яка має у своєму складі самоврядні території

Г)держава-конфедерація, членів якої можна вважати суверенними

2. Укажіть особливість географічного положення України: 

А)безпосередньо межує з трьома країнами Європи і двома країнами Азії

Б)розташована серед країн, у яких домінуюча релігія – християнство

В)усі сусідні держави належать до групи країн, що розвиваються

Г)оточена країнами – членами Північноатлантичного альянсу (НАТО)

3. Укажіть спеціальну міжнародну організацію, засновником і членом якої є Україна: 

А)Форум країн-експортерів газу (ФКЕГ)

 Б)Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

В)Асоціація країн-експортерів бокситів (ІБА)

Г)Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГATE)

4. Україна розташована: 

А)у трьох природних зонах

 Б)у межах першого годинного поясу.

В)на стику двох великих тектонічних структур.

Г)на захід від Гринвіцького меридіана.

5. Визначте характерні риси економіко-географічного положення України, які сприяють розвитку її господарства: 

А)безпосередньо межує з високорозвиненими країнами

Б)територією проходять міжнародні транспортні коридори (МТК)

В)усі країни-сусіди є членами Європейського Союзу

Г)омивається водами двох морів Атлантичного океану

Д)має історично сформовані економічні зв’язки із сусідніми країнами

Ж)розташована на межі двох частин світу - Європи й Азії

З) основні річки сполучені каналами з річками сусідніх країн

 

 

6. Які племена стали основою формування українського народу? 

А)кривичі, тиверці, дреговичі, поляни

Б)поляни, поморяни, радимичі, ятвяги

В) сіверяни, вісляни, в’ятичі, уличі

Г)поляни, уличі, тиверці, сіверяни

7. Коли столицю УРСР було перенесено з Харкова до Києва? 

А)у 1961 році

Б)у 1934 році

В)у 1945 році

Г)у 1989 році

 8. Що зображено на рисунку? 

Подпись отсутствует

А)Герб УНР

Б)Герб Війська Запорозького

В)Герб ЗУНР

 Г)Герб Галицько-Волинського королівства

9. Чому в чорноземах степу вміст гумусу більший, ніж у ґрунтах лісової зони? 

А)у степовій зоні менша кількість відмерлих органічних решток

Б)ґрунти степів формувалися в умовах сезонних змін температури повітря

В)у зоні степів вимивання гумусу стримується дефіцитом вологи

Г)чорноземи степової зони зазнали водної та вітрової ерозії

10. Знайдіть підстави для виділення наступної групи басейнів корисних копалин та викресліть після цього «білу ворону»:

а)Криворізький

б)Нікопольський

в)Керченський

г)Кременчуцький

д)Білозерський

 

 

 

4 балів

  1.  Установіть  відповідність між способами картографічного зображення та об’єктами, для зображення яких їх застосовують:

1 спосіб значків                                А грунти;

2 спосіб лінійних знаків                  Б температура повітря;

3 спосіб якісного фону                    В кордони держав;

4 спосіб ізоліній                                Г родовища корисних копалин

                                                             Д заповідники  

  1.   Укажіть елемент земної поверхні, який не входить до державної території:      ( 1 бал)

  А)внутрішні води

Б)морська економічна зона

В)територіальні води

Г)повітряний простір

 

5балів

3.На рисунку відображено профіль рельєфу території України вздовж лінії, що з’єднує дві протилежні крайні точки країни. У якому напрямку зорієнтований профіль, якщо рухатися від точки 1 до точки 2? 

Подпись отсутствует

А)з півночі на південь

Б)із заходу на схід

В)з півдня на північ

Г)зі сходу на захід

Практичний тур

  1. За наведеними в таблиці характеристиками установіть назви географічних об’єктів України та позначте їх на контурній карті відповідними цифрами.

10 балів

Характеристика, назва об’єкта

Позначення

Крайня східна точка України — село Рання Зоря

1

Геометричний центр України — Добровеличківка

2

Найбільша область України — Одеська

3

Географічний центр Європи — селі Ділове ( Закарпатської області)

4

Найближча до екватора точка України — смт Форос

5

Держава, з якою Україна межує на півночі, — Білорусь

6

 

10 балів

2     На контурній карті світу позначити:

1) Найбільше море Тихого океану; ( Філіппінське)

2) Затоку, де бувають найбільші припливи у світі; (Фанді)

3) Місце з максимальною температурою на Землі; (Ель – Азізія, поблизу м. Тріполі)

4) Острів, на якому живе «диявол»; (О. Тасманія)

5) Лагунне озеро Пд. Америки; (Маракайбо)

6) Місце з найменшою висотою над рівнем моря у Пн. Америці; (Долина Смерті, -86 м.)

7) Найдовшу протоку світу; (Мозамбіцька)

8) Найпівнічнішу точку суходолу; (о – в Одак, 840 пн.ш., на пн. Від о – ва Гренландія)

9) Найбільше озеро Пн. Америки; () Верхнє)

10) Найдовший підводний жолоб Індійського океану (Зондський, 2900 км.)

 

Завдання 3

На станцію Т.Шевченка прибули 5 потягів з різними грузами. Поясніть:

  1. Звідки вони могли прибути?
  2.  Куди диспечеру направити їх далі?               Відповідь запишіть у таблицю.

(10 балів)  

Вид вантажу

Станція  відправлення

Станція

призначення

Пояснення

Алюміний

Миколаїв

Запоріжжя

Миколаїв - порт, глиноземний з-д – Запорізький алюмінієвий комбінат (для виплавки потрібно багато енергії та води)

Листовой прокат

Маріупольський металургійний комбінат «Азосталь»

Новокраматорський, Дніпропетровський, Донецький, Криворізький  заводи важкого машинобудування 

Металомісткі галузі потребують багато металевого прокату

Деревина

 Рахів, Хуст, Мукачеве, Житомир, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ

Київ, Донецьк, Харків, Одеса, Запоріжжя, Черкаси

Деревина є лише у сировинних районах  - Поліссі та Карпатах, а потреба у деревині є скрізь

Цемент

Амвросіївка, Краматорськ, Єнакієво, Кр.Ріг, Балаклія, Здолбунів

Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя, Маріуполь, Луганськ

У Донбасі та Придніпровї є карбонатна сировина для виробництва цементу, а потреба в ньому є повсюди, особливо для виробництва залізобетону та ЗБК у великих містах у зв’язку з домобудівництвом

Нафтопродукти

Долина, Надвірня

Надвірня, Дрогобич, Борислав

Нафта з місць видобутку поступає на нафтопереробні заводи

 

5 балів

1. В легенде топографической карты оказалась оторвана часть с высотами сечения горизонталей. Имеются отметки 140 и 150м, между ними 4 промежутка. Какова высота сечения рельефа? 

 Высота сечения рельефа равна (150 – 140 ) /4=2,5 м

5балів

 2.На нулевом меридиане полдень, а на корабле 17-00. В каком океане плывет корабль?

Ответ: в Северном Ледовитом океане или Индийском.

Теоретичний тур                 10 балів

1. Який поділ України, на ваш погляд, є найзручнішим для розвитку господарства: адміністративно-територіальний чи історико-географічний? (Відповідь обґрунтуйте.)

Адміністративно-територіальний поділ — це поділ території держави на певні частини з метою організації управління на місцях. Управління здійснюється органами державної влади, які створюються в адміністративно-територіальних одиницях усіх рівнів — селах і селищах, районах, містах, областях.Адміністративно-територіальний поділ формується на загальноукраїнському рівні з урахуванням економічних, соціальних, історичних та національних особливостей розвитку конкретних територій, специфіки розселення.Адміністративно-територіальний поділ України почав формуватися давно. За часів Київської Русі існували Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та інші князівства. У процесі історичного розвитку виникали нові адміністративно-територіальні одиниці (землі, краї, округи, полки тощо).

Як правило, в основу історико-географічного поділу кладеться комплексний принцип, що враховує як природні, господарські, так і історичні та політико-адм. чинники. Кордони історико-географічних регіонів не збігаються як із сучасним адм.-тер., так і з традиційним історико-ландшафтним чи етнографічним поділом. З огляду на мінливість регіональних меж у сусп. свідомості і в адм.-тер. поділах історикові частіше доводиться орієнтуватися насамперед на ті критерії районування, які були прийняті на тому чи ін. історичному етапі і використовувалися тогочасною офіційною статистикою чи історіографією.

На мій погляд адміністративно-територіальний устрій, як відомо, призначений для полегшення управління нашою державою. Науково обґрунтований підхід до створення системи адміністративно-територіальних одиниць сприяє не лише поступальному розвиткові економіки, а й виходу з кризових ситуацій у господарстві.

2. Визначте об'єкти соціальної інфраструктури України, розвиток яких вважається найбільш перспективним. Поясніть ваш вибір.                                                        (10 балів)

Автор: 

Олександр Гринько (Полтава, Україна)

В сучасних умовах розвитку світової економіки, особливу увагу відіграє взаємозв’язок соціальної інфраструктури і виробництва. Зміни, що відбуваються в сфері підприємницької діяльності збіглися з глибокою кризою регіонів і всієї економіки країни в цілому. Різке подорожчання кредитних ресурсів, величезний дефіцит бюджету, інфляція, неплатежі негативно позначилися на всіх галузях економіки. Погіршення фінансового стану підприємств і організацій, зниження обсягів його державної підтримки та інші негативні фактори паралізували інвестиційну діяльність, у результаті чого скоротилися обсяги будівництва та введення в дію потужностей, відбулося моральне і фізичне старіння основних фондів та соціальної інфраструктури. У тому числі, з занепадом соціальної інфраструктури, чітко просліджується тенденція зменшення обсягів виробництва продукції та надання послуг, що в свою чергу пояснюється тісним взаємозв’язком виробництва та соціальної сфери.

В сучасних умовах господарювання, формування ефективної соціальної інфраструктури потребує особливої уваги, оскільки обсяг та рівень якості її послуг має суттєвий вплив не лише на гармонійність розвитку демографічних процесів, але і на рівень виробничого розвитку територій.

Соціальна інфраструктура – важливий компонент соціально-економічного розвитку. Як сукупність галузей національного господарства, соціальна інфраструктура потребує узгодженого системного підходу в процесі свого розвитку, що забезпечується за рахунок злагодженості дій всіх органів регіональної та державної влади, самоорганізації територіальних громад, ініціативності бізнесу в питанні розвитку соціальної сфери певних територій.

Основними парадигмами в контексті визначення місця та ролі державного управління в процесі розвитку соціальної інфраструктури країни є:

  • послаблення централізації управлінського процесу. Перебудова взаємовідносин між органами управляння державного та регіонального рівня у прийнятті життєво важливих рішень, щодо формування потенціалу ефективного розвитку соціальної та економічної системи на регіональний рівень;
  • стимулювання ефективності в діях регіональних управлінських структур у процесі реалізації державної політики розвитку країни;
  • активізація процесу побудови державної політики, за рахунок формування за ініціативою знизу від сукупних регіональних переваг до державних;
  • реорганізація економічних та соціальних систем з урахуванням принципів економічної безпеки.

Спробуємо проаналізувати як соціальна інфраструктура впливає на ефективність виробництва. По-перше, соціальна інфраструктура створює передумови для відтворення робочої сили, по-друге, стежить за здоров’ям і освітою, по-третє, забезпечує продовольчими та промисловими товарами, через мережу торгових установ, по-четверте, підтримує культурно-моральний потенціал людей. У цілому діяльність соціальної інфраструктури спрямована на задоволення потреб людей, тобто робочої сили.

Якщо рівень розвитку соціальної інфраструктури високий, то це не може позначиться на ефективності виробництва. Наприклад: якщо добре організовано отримання дітьми освіти, а потім і професії, це дозволить отримати кваліфіковані кадри, продуктивність яких безсумнівно буде вище, ніж не кваліфікованих працівників. Так само якщо рівень розвитку соціальної інфраструктури дозволяє зблизити умови життя в місті і селі, то це приверне високо кваліфікованих фахівців з вищою освітою в сільську місцевість, зараз же спостерігається зворотний процес. Коли з-за незадовільних умов життя кваліфіковані працівники перебираються в міста, і цей процес насамперед позначається на якості роботи, а отже на ефективність виробництва. Організована соціальна інфраструктура дозволяє працівникові більше часу приділяти процесу виробництва, а не пошуку необхідних продуктів або послуг. Отже, поняття «соціальна інфраструктура» багатогранне в своєму прояві корисності і потребує подальших досліджень.

Соціальна інфраструктура — комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування. [2, с.17-18]

Соціальна інфраструктура має значні територіальні відмінності у рівнях обслуговування. Вони визначаються рівнем грошових доходів і життя населення, природними чинниками, що зумовлюють певні потреби в опаленні, одязі, послугах тощо, а також системою розселення і транспорту, складом населення і його традиціями.

Важливим стратегічним завданням України є прискорення розвитку соціальної інфраструктури, роль якої в економічному житті суспільства недооцінювалась. Транспорт і зв'язок належать до матеріального виробництва, бо пов'язані з процесом виробництва, і водночас до нематеріального виробництва, бо пов'язані з обслуговуванням людей. Поділяється на такі дві галузі: соціально - побутовий комплекс та соціально - культурний. На даний момент в Україні ця галузь малорозвинута та потребує великих коштів.

Соціальна інфраструктура є похідною величиною від розвитку виробництва, розміщення галузей народного господарства. Темпи урбанізації залежить від соціальної інфраструктури. [1, с.18]

Однак, слід зауважити, що в сучасних умовах необхідно раціонально поєднувати виробництво і соціальну інфраструктуру. Слід фінансувати лише той обсяг підрозділів соціальної сфери, який дійсно необхідний. При цьому потрібно правильно визначити цей обсяг у відповідності з кількістю працівників (споживачів послуг - населення) і виробництвом в регіоні.

 

docx
Додано
25 жовтня 2019
Переглядів
1474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку