Опис власного досвіду при роботі над проблемою: "Активізація пізнавальної діяльності на уроках інформатики"

Про матеріал

В даному документі навожу приклади завдань, які використовую при роботі над методичною проблемою: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики шляхом впровадження інноваційних технологій навчання"

Перегляд файлу

Скажи мені,і я забуду;

Покажи мені, і я запам’ятаю;

Залучи мене, і я навчуся.

Китайська мудрість

Сьогодні серед професійно-технічних навчальних закладів одним з завдань є формування високопрофесійного спеціаліста, який володіє міцними знаннями й уміннями і здатний до постійного фахового розвитку. Професійна освіта особливо потребує нових методик розвитку діяльності учнів, що забезпечують ефективну підготовку спеціалістів до інноваційної діяльності. Процеси розвитку суспільства нерозривно пов’язані з активізацією людського фактора, розвитком пізнавальної активності людей у всіх сферах суспільної та виробничої діяльності.

Пізнавальна активність робить вплив на становлення особистості учня, на його відношення до самого себе, до інших людей, до виробництва. В той же час пізнавальна активність є основою для формування в учнів готовності до особистого самовизначення в подальшій професійній діяльності. Сформована пізнавальна активність є найважливішою умовою успішності навчання учнів, що характеризує відношення до змісту і процесу навчання, прагнення до ефективного оволодіння знаннями, уміннями, навичками, мобілізацію етично-вольових зусиль на досягнення навчально-пізнавальних цілей, формування умінь одержувати естетичну насолоду від їх досягнень.

Тому предмет "Інформатика і ІКТ" займає важливе місце, як в системі освіти, так і в розвитку сучасного суспільства в цілому. Цей предмет був введений в навчальні заклади 1985 року і також має деякі відмінності від інших загальноосвітніх дисциплін, тому представляється багато можливостей для діяльності вчителів. Дані особливості дозволяють по-новому проводити уроки, використовувати різноманітні методи, засоби, технології навчання, які, зокрема, сприяють формуванню пізнавальної активності учнів і, отже, виводять якість освіти на новий рівень.

Пізнавальна активність учнів знижується за умови одноманітної діяльності, особливо тоді, коли застосовуються методи на слухове сприймання матеріалу (бесіда, розповідь, опитування), використовується недоступна інформація, неправильно оцінюється діяльність учнів або емоційно перенасичений навчальний процес. Зміна видів діяльності сприяє виконанню вправ, пізнавальних дій, запобігає перевтомі, гіподинамії, урізноманітнює роботу, підтримує інтерес до неї. Широке й різнобічне використання наочних посібників дає змогу учням розв’язувати аналогічні завдання відповідно до особливостей чуттєвого сприймання навколишньої дійсності, до своїх емоційних реакцій.

Коли ми створюємо за допомогою елементів цікавості, що вводиться на різних етапах уроку, лекції, доповіді, увагу до теми, ми користуємося інтересом як засобом навчання. У цьому випадку ми використовуємо об'єктивно привабливі властивості предметів, явищ, подій, процесів (ефектний досвід, несподівані порівняння, парадоксальні явища, вражаюче слово). На більш високому рівні свого розвитку пізнавальний інтерес, будучи досить міцним, стійким, що займає домінуюче положення в колі інших мотивів, стає вже властивістю особистості, яке називають допитливістю. Тут вже інтерес виступає як результат навчання.

В своїй роботі намагаюся застосовувати інноваційні технології на всіх етапах уроку. Вважаю, чим цікавіше розпочнеться урок, тим результативнішим він буде. Саме тому вивчення нових тем розпочинаю  ребусом, анаграмами, грою «Дешифрувальник», двійковими кодами.

(Алгоритм, бази даних, програма, презентації).

 

 

 

 

 

 

 

В училище приходять учні з невисоким рівнем знань. Тому досить часто для перевірки знань з теми використовую тести різного рівня складності.

 

 1.                   Звичайні тести:

 

 

 

 

 1.                   Найменшою структурною одиницею даних на робочому аркуші в електронній таблиці є:
  а) адреса комірки;
  б) стовпчик;
  в) рядок;
  г) комірка.
 2.                   До виділеного діапазону комірок A1:B3 входить:
  а) 3 комірки;
  б) 5 комірок;
  в) 4 комірки;
  г) 6 комірок.
 3.                   Ознакою текстової інформації, що вводиться в комірку, є символ:
  а) рівності(=);
  б) двокрапка(:);
  в) апостроф(‘);
  г) знак долара($).
 4.                   Особливими ознаками вікна табличного процесора Excel є:
  а) заголовок вікна;
  б) рядок формул;
  в) вертикальна і горизонтальна смуги прокрутки;
  г) панель «форматування».
 5.                   По правому краю в комірці вирівнюється:
  а) формули;
  б) числа;
  в) тексти;
  г) знаки.
 6.                   Головна особливість електронної таблиці:
  а) автоматичне переобчислення при зміні початкових даних;
  б) збереження в табличній формі даних;
  в) використання формул для обчислень;
  г) побудова діаграм за введеними даними.
 7.                   Введення формули у комірку таблиці починається зі знака:
  а) рівності(=);
  б) двокрапка(:);
  в) апостроф(‘);
  г) лапок(«).
 8.                   Табличний процесор пакета MS Office називається:
  а) Paint;
  б)  Word;
  в) Excel;
  г)  PowerPoint.
 9.                   Файл, створений в Excel, зберігається з розширенням:
  а) .doc;
  б)  .xls;
  в)  .exl;
  г)  .sys.
 10.               Якщо клацнути мишею по комірці пі д час введення формули, то у формулі з’являться:
  а) дані з комірки;
  б) номер рядка;
  в) адреса комірки;
  г) формула.
 11.               При перетягуванні рамки виділеної комірки за натиснутої правої кнопки миші:
  а) зкопіюються дані;
  б) з’явиться контекстне меню;
  в) перемістяться дані;
  г) комірка перестане бути виділеною.
 12.               При перетягуванні рамки виділення комірки з даними за натиснутої лівої кнопки миші:
  а) зкопіюються дані;
  б) з’явиться контекстне меню;
  в) перемістяться дані;
  г) з’явиться діалогове вікно.

 

2. Тест-послідовність дій:

 

 

 

 1.                 Для збереження документа потрібно:
 1.                  У діалоговому вікні вибрати диск, папку;
 2.                  Ввести ім’я в поле Файл чи залишити присвоєне ПК;
 3.                  Вибрати пункт меню Файл;
 4.                 Вибрати підпункт Зберегти як;
 5.                  Клацнути по кнопці Зберегти або натиснути Enter.

 

2.Для зміни розмірів та орієнтації аркуша потрібно:

 1.                  Вибрати розмір аркуша у випадному однойменному списку;
 2.                  Вибрати вкладнику Розмір паперу;
 3.                  Вибрати орієнтацію аркуша Книжкова чи Альбомна;
 4.                 Вибрати команду Файл/Параметри сторінки;
 5.                  Клацнути по кнопці ОК.

 

3.Щоб імпортувати графіку з програми Paint у Word:

 1.                  Зробити активним вікно Word;
 2.                  З контекстного меню вибрати команду Вставити;
 3.                  Виконати запуск графічного редактора Paint через кнопку Пуск;
 4.                 Зробити малюнок у графічному редакторі або відкрити створений вами раніше;
 5.                  Викликати контекстне меню і вибрати з нього команду Копіювати або Вирізати;
 6.                    На панелі інструментів вибрати кнопку Виділення і обвести потрібний малюнок пунктиром;
 7.                   Клацнути правою кнопкою миші в тому місці, куди потрібно вставити малюнок.

 

 1.                   Тест-вибір.

 

Основні поняття

 1.                   Імпорт документа Word
 2.                   Правопис
 3.                   Інформаційні таблички

Знаряддя

 1.                   Макет
 2.                   Мова
 3.                   Квіти
 4.                   Рекламні оголошення
 5.                   Макрос
 6.                   Ливарня
 7.               Подарункові сертифікати

Типи публікацій

 1.               Схема шрифтів
 2.               Папір
 3.               Надбудови
 4.               Бізнес-форми
 5.               Сієна

Колірна схема

 1.               Параметри сторінки
 2.               Фіорд
 3.               Апекс
 4.               Перевірка макета
 5.               Швидкі публікації
 6.               Настроювання
 7.               Вітальні листівки

 

 

 

 

 1. Клоуз-тест.

 

 

 

 

 1.                   Програма PowerPoint відноситься до … систем.
 2.                   Щоб додати новий слайд до презентації, потрібно…
 3.                   Щоб додати діаграму на слайд
  презентації, потрібно…
 4.                   Щоб внести зміни в готову презентацію

її зберігають наступним способом…

 1.                   Існують такі режими роботи зі слайдами…
 2.                   Щоб показ слайдів був автоматичним, потрібно виконати наступні дії …
 1.                   Експрес-тести.

 

 

 

 1.                  Хто є керівником дистанційного навчального курсу?

Модератор Координатор Тьютор Адміністратор

 1.                  Як називається найпопулярніша відкрита веб-енциклопедія в мережі Інтернет?

Веб-енциклопедія                            Вікіпедія

Дистанційна енциклопедія             Гіперенциклопедія


 1.                  Зазначте можливості дистанційного навчання.

Навчання без відриву від основної діяльності

Постійний он-лайн зв'язок слухача та керівника курсу

Використання форумів і чатів для обговорення питань курсу

Самостійний вибір модулів навчання

 1.                  Що з наведеного належить до засобів інформаційних технологій у навчанні?

Програми-перекладачі            Програми-архіватори

Освітні сайти                           Мультимедійні курси


 1.                  Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за змістом.

Електронний підручник – це педагогічний програмний засіб, у якому надано значний за обсягом матеріал навчального курсу, присутні структура подання матеріалу, складові, системи керування, модулі самоконтролю.

1   Апаратний    2 Програмний  3 Мультимедійний 4 Гіпертекстовий

 

 

Педагогічні програмні засоби

 

Опис

11

Електронні посібники

А

Електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або іл. фрагментів

22

Електронні (віртуальні) практикуми

Б

Електронні довідникові видання словників державних або іноземних мов, що містять засоби пошуку мовних одиниць і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника

33

Електронні

засоби

контролю

навчальних

досягнень

В

Електронні довідкові видання основних відомос­тей з однієї чи кількох галузей знань і практичне діяльності, поданих у коротких статтях, доповненої аудіо - та відеоматеріалами, засобами пошуку і добору довідникових матеріалів

44

Електронні атласи

Г

Електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного пре ях­та, окремих розділів навчальної дисципліни, факуль­тативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлені з використанням мультимедійних засобів

55

Електронні словники

д

Електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, рисунки та ін.) із засобами навігації та пошуку

66

Електронні енциклопедії

Е

Електронні навчальні видання практичних завдань вправ

77

Електронні хрестоматії

Є

Комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксування результатів

 1.                  Установіть відповідність між освітніми програмно-інформаційними засобами та їхніми назвами.

1 ukr.k12.school               А Електронний словник

2 ABBYY Lingvo                Б  Освітній сайт

3 Kirul&Mephdiy               В Електронна енциклопедія

4 www.edu.com.ua            Г Освітня телеконференція
 

 1.                   Тест-відповідність.

 

 

 

 

 1. Комп’ютерні тести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краще один раз побачити, ніж сім раз почути − це зрозуміло. Але ще важливіше − один раз зробити. Тоді, крім знань, з'являється вміння. Інформаційні технології вимагають частіше навичок і вмінь, ніж знань. Тому на уроках інформатики повинна мати пріоритет саме практична діяльність учнів. А як її можна активізувати? Щоб зацікавити учнів, намагаюся підібрати до практичних робіт нестандартні, творчі завдання, які активізують емоційно-вольові та інтелектуальні психологічні процеси, сприяють формуванню творчих можливостей учня. Творчі роботи включають в себе не тільки пошук своєрідних і кращих рішень пізнавальної задачі, але, як правило, бувають виражені в реально видимих ​​результатах, які можна порівнювати з творчими результатами інших. Сила впливу творчих робіт учнів на пізнавальну активність полягає в їх цінності для розвитку особистості взагалі, оскільки і сам задум творчої роботи, і процес її виконання, і її результат – все вимагає від особистості максимального докладання зусиль. З творчих завдань можливі такі, як складання загадок і кросвордів, повідомлення та доповіді учнів, малюнки. Будь-яку творчу задачу, якою б привабливою зовні вона не здавалася учням, не можна вводити в навчання до тієї пори, поки у них немає необхідних умінь для її виконання. Потрібна і підготовка сприйняття самого завдання, і елемент навчання тому, як його виконати. Тільки при цих умовах творче завдання може стати стимулом формування справжньої пізнавальної активності.

Наприклад:

 

 1. Текстовий редактор: «Створити оголошення за зразком».

 

 

 

 

 1. Текстовий редактор: «Створити емблему професії».

 

 

 

 

 

 1. Електронні таблиці: «Підприємець Буратіно».

 

Розв’язати задачу.

      Дано:

Буратіно протягом чотирьох тижнів з понеділка по п'ятницю включно продавав яблука по 75 копійок за штуку. Рекетир Базиліо віднімав у нього щотижнево 24 % яблук.

Завдання:

1. Підрахувати збитки Буратіно в гривнях і доларах та чистий прибуток.

2.  За кількістю проданих по вівторках яблук  побудувати діаграму.

3. Відсортувати за спаданням значення «Чистий прибуток».

4. Відфільтрувати дані, вивівши на екран понеділки, в які було продано більше 100 яблук.

 

 1. Бази даних: «Об’єкт БД: «Таблиця».
 1.                  Створити базу даних «Відеотека».
 2.                  У режимі конструктора створіть таблицю «Фільми», яка містить наступні поля:
 3.                  Заповнити таблицю для 20 фільмів.
 4.                  Впорядкувати дані за зменшенням тривалості фільму.
 5.                  Створити простий фільтр: Тривалість більша за…, а країна починається на С.

 

Ім’я поля

Тип даних

Лічильник

Назва фільму

Текстовий

Жанр

Текстовий

Тривалість

Числовий

Країна

Текстовий

 

 

 1.     Презентації: «Створити презентацію: «Кохання – це …».


 

 

 

 

 

 

 

 

Перед проведенням практичних робіт слід провести інструктаж з БЖД, який один раз в кожній групі я проводжу у вигляді «Шкідливих порад».

 

 

 1. Якщо  ви дзвінок з перерви

 десь на вулиці почули,

 то дограйте з другом в сніжки, по заметах покачайтесь,

встигнете на навчання.

 

 1. Якщо раптом ваша куртка ще висить у роздягалці,

миттю ви її вдягайте, може в класі дуже зимно,

а здоров’я – головне.
 

 1. Кулею до кабінету,

навіть руки після сніжок ще як слід і не обсохли,

але треба починати бій із ворогом запеклим,

ну тримайтесь, я вже близько,

 всіх вас зараз порішу.
 

 1. Не працює ваша мишка,

швидше її відключайте ,

підлітайте до сусіда,

забирайте в нього мишку,

він друкує якісь тексти,

вистачить клавіатури.
 

 1. Тут до класу входять люди,

серед них є і директор,

встаньте рази три , не менше,

 ви директора впізнали,

а повага до дорослих – це, звичайно, головне.
 

 1. Щось погано стали бачить,

 можна носом по екрану,

випромінення корисне – нежитю як не було.
 

 1. Ось дзвінок з уроку чути,

але ви не поспішайте,

ще в запасі є перерва, хвилин 10,

 може більше,

вороги чекать не будуть,

 а уроки підождуть.

 

Але пізнавальний інтерес до навчального матеріалу не може підтримуватися весь час тільки яскравими практичними роботами. Далеко не все в навчальному матеріалі може бути для учнів цікаво. І тоді виступає не менш важливе джерело пізнавального інтересу − сам процес діяльності. Шлях до нього лежить, перш за все, через різноманітну самостійну роботу учнів, організовану відповідно до особистісного інтересу, для цього використовую інтерактивні вправи.

 

Вправа «Злови помилку»

 

Твердження

Відповідь

Презентації бувають трьох видів: слайдові, потокові та інтерактивні.

 

Перша  програма призначалась для підготовки чорно- білих прозорих плівок.

 

Слайд є основним документом програми PowerPoint.

 

Кожен слайд PowerPoint складається з трьох основних шарів.

 

Ескіз шаблону можна застосовувати лише до одного окремого слайда.

 

Колекція графічних елементів пакету Microsoft Office дозволяє додавати до слайда презентації не тільки малюнки та інші зображення, а також звуки  та відеофрагменти.

 

Після вставки на слайд презентації графічного елемента його параметри вже не можна змінити.

 

Намалювати зображення квадрата на слайді неможливо, оскільки панель інструментів малювання не містить кнопки «Квадрат».

 

Інструмент «Напис» дозволяє вводити текст як, безпосередньо на слайді, так і на будь-яку створену фігуру, за виключенням таких фігур, як лінії та стрілки.

 

Модуль  Smart Art призначено для створення та редагування діаграм на слайдах презентації PowerPoint.

 

 Як правило, в кольоровій гамі презентації використовується 2-3 кольори.

 

Чим менше відрізняється текст від тла, тим краще він читається

 

 

 

Вправа «Закінчи ланцюжок»

 

 1. Повідомлення, дані, відомості, знання, … .
 2. Перетворення, збирання, фільтрування, впорядкування, транспортування, архівування, …, …  .
 3. Ремені  з вузликами, папірус, глиняні дошки, береста, шкіра телят, … .
 4. Нюхова, візуальна, звукова, смакова, … .
 5. Вісімкова, шістнадцяткова, десяткова, … .
 6. Марафон, сигнальні вогні, барабани, … .
 7. Азбука Морзе, ноти, цифри, сигнали прожекторів, … .
 8. Об’єктивність, корисність, повнота, актуальність, …, … .
 9. Рахівниця, абак, суан-пан, соробан, … .
 10. Мікропроцесори, інтегральні мікросхеми, інтегральні схеми, електролампи, … .
 11. Біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, … .
 12. Медицина, банківська справа, навчання, створення фільмів, наука, …, …, … .

 

Вправа «Розшифруй прислів’я»

 

   1) 1010

2), 4), 5), 11), 25) 10010

3), 19), 22) 1

6), 13) 100001

7), 18) 10000

8) 100000

9) 110

10), 17), 24) 1011

12), 26) 1100

14), 15) 1111

16) 10101

20) 10100

21) 10111

23) 11101

 

 

Вправа «Вгадай слова»

 

Кожне з поданих висловлювань складається з літер двох слів, розшифруйте  слова

 

 

Вправа «Броунівський рух» (робота в малих групах)

Для проведення вправи учні отримують картки: 7 учнів – жовті,  інші 7 – блакитні з таким самим текстом. Учитель пропонує учням прочитати інформацію, написану на картці, потім запитує, чи розуміють учні прочитане. Він пропонує учням з жовтими картками ходити по класу і ознайомлювати зі своєю інформацією учнів з блакитними картками(не спілкуватись з учнем, який має такий самий номер картки) і, навпаки, учні з блакитними картками ознайомлюють зі своєю інформацією учнів з жовтими. Учень може одночасно говорити тільки з однією особою.

Після закінчення вправи всі учні збираються в коло, вчитель пропонує відповісти учням на наступні питання :

 •                  Скільки властивостей має алгоритм?
 •                  Чи всі властивості Вам зрозумілі (якщо ні, то розбирають ті властивості, які незрозумілі учням)?
 •                  Що було складно, а що легко в цій вправі?
 •                  Яких навичок ще треба набути для успішного виконання подібних вправ?
 •                  Чого навчає така вправа?

 

Вправа «Бліц-диспут»

Учні сідають у коло та отримують по одній картці з хибним або істинним твердженням. Вони почергово звертаються до свого сусіда праворуч (наприклад: «Прошу бути моїм опонентом Сергія»)та оголошують своє твердження з картки. Опонент повинен висловитися з приводу істинності твердження: «Так,  дійсно … » або «Ні, це неправильно». Свою думку опонент висловлює за методом ПРЕС: «Я вважаю, що … », «Тому що … », «Отже, я вважаю … »

Картка 1

Прошу бути моїм опонентом ___________________.

Я стверджую, що оскільки алгоритм – це чітка послідовність інструкцій, що приводить до шуканого результату, то його може виконати будь-який виконавець.

 

 

Вправа «Вилучи зайве»

 1.                    Знакова, математична, формульна, інформаційна, комп’ютерна моделі.
 2.                    Комп’ютерний експеримент, розробка моделі, втілення в життя, постановка задачі, аналіз даних.
 3.                    Блок-схема, словесний запис, усний опис, навчальна алгоритмічна мова.
 4.                    Овал, круг, прямокутник, ромб, трикутник, паралелограм.
 5.                    Дискретність, актуальність, скінченність, масовість, правильність, однозначність, результативність, зрозумілість.
 6.                    Проходження, розвилка, цикл, деталізація.
 7.                    Літерні, логічні, табличні, дійсні, цілі, рядкові, натуральні величини.
 8.                    Транслятор, компілятор, інтерпретатор, адаптер.
 9.                    Команда присвоювання, команда обчислення, команда введення, команда виведення.
 10.                Паскаль,  Бейсик, Фортран,  Рамблер, Рапіра.
 11.                Опис міток, опис констант,опис порядку дій, опис типів змінних, опис змінних, опис процедур,  опис функцій.
 12.                Машинні коди, мови високого рівня, мови асемблеру, мови низького рівня.

 

Вправа «Портретна галерея»

На слайді учням демонструються портрети відомих жінок, які внесли суттєвий вклад в розвиток інформатики як науки, учням в цей час читається їх біографія. Учні повинні встановити відповідність між біографією та портретом.

Вправа «Логікон»

Учням слід встановити логічні зв’язки додатків пакету MS Office.

 

 

Вправа «З чим я йду?»

Зі слів та виразів наведених нижче обрати ті, які стосуються теми уроку та ті, які не стосуються.

Словесна форма, голосова форма, термінатор, робокоп, слідування, переслідування, розгалуження, розгортання, цикл з передумовою, цикл з надумовою, псевдокод, паралельний алгоритм.

 

Вправа «Склади сенкан»

Комп’ютер.

Сучасний, чотири ядерний,

Малює, друкує, навчає.

Підключений до швидкісного Інтернету.

Мрія!

 

 

Вправа «Інформатична пошта»

 

 

Вправа «Асоціативний кущ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великою популярністю серед учнів користуються кросворди, причому, учні однаково люблять, як розгадувати їх, так і самостійно складати.

 

1. Арифметичний кросворд


По горизонталі:


2. БАЛ-А+ОК

4. СІК-І+А+НЕРВ-В

7. ХОББІ-ХОБ+Т

9. КОДИ-КО+С+К

10. МИЛО-ЛО+ШАР-Р

11. ПАМ’ЯТ КА-КА+Ь

12. МИС-МИ+ХЕМ+А

13. ШИК-К+Н+А

15. КЛАВДІЯ-ДІЯ+ІА+ТУР+А

16. МОДА-А+ЕМ


 


 

 

По вертикалі:


1.  МОДА-А+УЛЬ

3. КІТ-ІТ+ОД

5. КОМА-А+П’Ю+ТЕР

6. МЕЧ-М-Ч+ОМ

8. ТЕРМОС-ОС+ІНА+Л

11. ПЛАН-Н+ТА

13. ШУТКА-УТКА+УМ

14. ПІК-І


 


 

 

 

 

 

 

2. Угорський кросворд.

Знайдіть в таблиці назви інструментів. Запишіть назви тих інструментів,які не вказані в таблиці.

Л

Л

І

В

М

А

С

Н

Т

Л

І

А

О

В

Е

Ц

Ь

Ш

И

У

Е

П

С

Т

И

К

Б

А

Т

К

К

К

С

П

Е

Д

Л

І

Н

І

Я

О

И

Т

К

Н

І

Л

Е

Н

Н

Я

Т

Н

Е

Р

З

Е

Л

Ь

Б

А

Г

А

Т

К

И

В

А

П

Р

Я

М

О

К

У

С

Р

О

З

П

И

Л

Ю

В

А

Ч

Т

 

 1.                   Кросворд з ключовим словом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикалі:

9. Зрозуміле і точне розпорядження виконавцю виконати послідовність дій, направлених на досягнення визначеної мети.

 

По горизонталі:

1. Якою фігурою в блок-схемі позначають початок або кінець алгоритму?

2. Якою фігурою в блок-схемі позначають введення вхідних даних та виведення результатів?

3. Один із способів задання алгоритмів.

4. Якою фігурою в блок-схемі позначають перевірку виконання деякої умови?

5. Властивість алгоритму, завдяки якій завжди існує можливість його розбиття на окремі елементарні дії.

6. Якою фігурою в блок-схемі позначають дію або процес?

7. Властивість алгоритму, завдяки якій завжди існує можливість його застосування для вирішення цілого класу задач?

8. Властивість алгоритму, при якій вказівки алгоритму повинні бути зрозумілими виконавцю.

 

 

При закріпленні вивченого матеріалу пропоную учням розгадати ребуси.

 

 

 

 

 

 

Перевірка знань, вмінь та навичок учнів є важливим процесом навчання та виховання учнів, нею визначається результативність та ефективність навчання. За допомогою інформатичних диктантів розв’язуються наступні дидактичні задачі: діагностування знань учнів, попередження виникнення пробілів у знаннях, корекція процесу навчання, перевірка досягнень кінцевого результату.

 

Приклади:

 

Логічно-ланцюжковий диктант

За запропонованим прикладом скласти логічний ланцюжок:
 

 1.     Символ біт текст;
 2.     Презентація слайд?;
 3.     ? дані блок-схема.

 

Фразеологічний диктант

 

 1.     Чат – це  … , що відбувається  в реальному часі.
 2.     Комп’ютерна публікація – публікація, створена з використанням … … .
 3.     Основний елемент ЕТ, що утворюється на перетині рядка і стовпчика − це … .

Для застосування набутих знань доцільно використо­вувати метод навчальних проектів, який передбачає по­становку задачі, побудову інформаційної моделі, ко­ректне введення, опрацювання та інтерпретацію отри­маних результатів. Адже одна справа − виконати узагальнення даних конкретного прикладу, а зовсім інша − самостійно правильно поставити задачу, визначити й оптимізувати методи її розв'язування.

Учитель при цьому виступає не лише у ролі провідника знань, але і як організатор навчально-пізнавальної діяльності учнів, постановник задач, системний інтегратор.

Для організації ефективної роботи над проектом учителю доцільно:

 •                   запропонувати учням широкий набір проектів для вибору залежно від їхньої спеціальності та інтересів;
 •                   надати можливості вибору програмного за­безпечення для реалізації навчального проекту та можливості одержання консультацій з фахівцями-предметниками;
 •                   забезпечити відкритий захист результатів про­екту, оскільки для учнів важлива не лише оцінка вчителя, але й однолітків;
 •                   створити умови для обговорення учнями ре­зультатів виконання проектів та перспектив їх прак­тичного застосування.

Основні етапи роботи над проектом:

 •                   постановка задачі;
 •                   опрацювання інформації з даної предметної галузі;
 •                   планування графіку роботи над проектом;
 •                   виконання робіт за проектом;
 •                   аналіз результатів, висновки, звіт.

Навчальні проекти передбачають як індивіду­альну, так і колективну форми роботи, а їх роз­робка − безпосередню практичну значущість (шу­кані та відомі дані мають бути реальними, запози­ченими з життєвих ситуацій).

Під час виконання проекту його учасники постійно вступають у взаємодію:

 •   «людина людина»: під час складан­ня плану розв'язання проблеми, вибору опти­мальних шляхів розв'язку проблеми, захисту результатів своєї праці;
 •   «людина комп'ютер»: під час оформ­лення результатів своєї пізнавальної та прак­тичної діяльності;
 •   «людина комп'ютер людина»: під час отримання інформації, якої не вистачає, та взаємодії з іншими учасниками проекту з використанням можливостей локальної та глобальної комп'ютерних мереж.

   Так, тематичне оцінювання з теми «Комп’ютерні презентації» доцільно проводити у формі представлення й захисту проектів самостійно створених презентацій, наприклад «Моя майбутня професія», «Заклад, в якому я навчаюсь».

Перед початком ро­боти над проектами слід провести установче заняття, де вчитель та учні, які мають досвід проект­ної діяльності, ознайомлять аудиторію з метою та змістом роботи над проектами, запропонують зраз­ки проектів, зорієнтують учнів щодо можливих тем. На цьому ж занятті визначається термін виконан­ня та захисту проектів, а також графік консуль­тацій.

Розглянемо в рамках проекту «Комп’ютерні віруси» колек­тивну задачу, що має зв'язок з сучасністю, вимагає обробки додаткової літератури.

 

Мета проекту:

 •                  закріпити знання учнів з теми «Комп’ютерні віруси»;
 •                  формувати вміння аналізувати та синтезу­вати отримані знання;
 •                  звернути увагу на формування інформаційної культури під час роботи над проектом.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Робота над проектом починається з виділення підзадач, кожна з яких є доступною для учнів і може бути реалізована окремо. Для даного проекту про­понуються такі підзадачі:

 1.                   Історія виникнення комп’ютерних вірусів. Автори вірусів.
 2.                   Класифікація вірусів.
 3.                   Основні ознаки вірусів. Профілактичні заходи.
 4.                   «Цікаві» віруси.
 5.                   Антивірусні програми.

6. Кримінальна відповідальність.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСНОВКИ, ЗВІТ

Захист даного проекту можна проводити у формі ділової гри, де кожна група «відстоює» власні думки, а в якості аргументів виступають ство­рені презентації. Важливо, що даний проект націлений на відпрацювання технології колективної роботи.

Використання методу проектів доповнює тра­диційні лекційно-практичні заняття з інформатики.

Принципово, що завдання проектів моделюють процеси з реального життя і реалізують міжпредметні зв'язки, які функці­онують у навчанні як фактор комплексного впливу на особистість, на її пізнавальні та моральні якості, як фактор її всебічного розвитку.

Реалізація міжпред­метних зв'язків сприяє формуванню системи науко­вих знань, узагальнених пізнавальних умінь, широких пізнавальних інтересів, світогляду учнів.

Досвід використання проектного методу довів, що він може бути використаний у поєднанні з тра­диційним при вивченні більшості тем шкільного курсу інформатики, що дозволяє:

 •                   формувати навички самостійного оволодіння знаннями та новими комп'ютерними середовищами;
 •                   стимулювати пізнавальну активність учнів;
 •                   організовувати діяльність, яка спрямо­вана на розв'язання конкретної проблеми і за­вершується створенням продукту праці;
 •                   самостійно знаходити знання, яких не вистачає, у різних джерелах;
 •                   користуватися надбаними знаннями для розв'язування пізнавальних і практичних за­дач;
 •                   розвивати дослідницькі вміння;
 •                   підвищувати самооцінку та позбавлятися деяких комплексів;
 •                   використовувати комп'ютер як інстру­мент для творчості;
 •                   реалізовувати самостійний вибір учнями зручно­го для них стилю вивчення тем або прийомів роботи.

 

   Пізнавальна спрямованість учня носить вибірковий характер. Якщо питання, предмети, явища здаються йому важливими, тоді він їх вивчає. В протилежному випадку зацікавленість учня буде носити випадковий, поверхневий характер. Отже, працюючи над даною проблемою, я дійшла  висновку: щоб розвинути пізнавальну активність на уроках інформатики, необхідно:

 1.     Зацікавити учнів навчальним матеріалом: від інтересу до здивування, від здивування – до активної зацікавленості та прагнення дізнатися більше, а від них – до міцних знань і наукового пошуку. Зацікавити інформатикою може лише той викладач, якому самому цікава інформатика.

 

Показники інтересу учня:

 • Активна участь у навчальній діяльності (скільки разів піднімав руку, відповідав, виступав на уроці за бажанням, ставив запитання вчителю)
 • Реакція дитини на дзвінок з уроку
 • Самостійність висновків та узагальнень
 • Добровільний виступ з доповідями
 • Участь за власним бажанням в аналізі і доповненні відповідей товаришів
 • Бажання самостійно і без примусу працювати на персональному комп’ютері
 • Участь у позакласній роботі
 • Самостійна робота на ПК вдома, її обговорення з товаришами, вчителем
 1.     Правильно організувати перевірку домашніх завдань.

Форми проведення:

 • Взаємне опитування учнів.
 • Рецензія на відповідь.
 • Поряд із вимогою переказати параграф можна дати завдання скласти запитання до нього, виконати рецензію параграфа, самостійно скласти задачу
 • Практикувати різні творчі завдання:
 • складання задач по програмуванню;
 • створення презентацій, проектів, веб-сторінок;
 • виготовлення навчальних програм для різних предметів.
 • Написання рефератів, доповідей.
 • Домашні експериментальні завдання.
 • Опитування із застосуванням тестів на ПК.
 • Пошук інформації на компакт-дисках, Інтернеті.

3.  Використовувати різноманітні форми проведення уроку (організація змагань на уроках, уроки-конференції, уроки-лекції, уроки, які проводить підготовлений учень, дидактичні ігри,… ).

4.  Використовувати зацікавленість із проблемною ситуацією.

5.  Підбирати задачі, використовувати різноманітні сюрпризи і парадокси, особливо ті, які відображають життєву ситуацію.

6. Складати і використовувати тематичні кросворди, ребуси на уроках систематизації та узагальнення знань.

 Використання системного підходу до навчаль­но-пізнавальної діяльності учнів на уроках інфор­матики із застосуванням нових інформаційних технологій навчання та методу проектів сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, їх розумових здібностей, спонукає до самостійної твор­чої роботи, самоосвіти та самовдосконалення.

 

docx
Додано
3 серпня 2018
Переглядів
1597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку