Опис власного досвіду з теми "Впровадження методу проекту на уроках географії"

Про матеріал

Однією з технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистих якостей, є технологія методу проектів. Сьогоднішнє життя вимагає від учителя так організувати діяльність учнів, щоб індивідуальна робота та робота в команді була запрограмована на кінцевий результат. І тому педагогу необхідно володіти секретом, як плекати дитячу душу, щоб дитина навчилася відчувати красу і щоб бажання її творити стало невід'ємною життєвою потребою.

Перегляд файлу

     Впровадження методу проекту на уроках географії.

 Однією з технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистих якостей, є технологія методу проектів.

Сьогоднішнє життя вимагає від учителя так організувати діяльність учнів, щоб індивідуальна робота та робота в команді була запрограмована на кінцевий результат. І тому педагогу необхідно володіти секретом, як плекати дитячу душу, щоб дитина навчилася відчувати красу і щоб бажання її творити стало невід'ємною життєвою потребою. Тому основним своїм завданням вважаю виховувати емоційно багату людину, яка б насолоджувалась красою навколишнього світу і створювала її для інших. З цією метою використовую різні форми, методи і прийоми навчання. Одним із методів, яким я користуюся – це і є метод слід дотримуватися золотого правила проектування: вчитель пропонує – дитина обирає. Так при вивчення теми "Внутрішні води України" я пропоную учням створення таких міні-проектів "Загальна характеристика внутрішніх вод України", "Річка Дніпро – найбільша річка України", "Річки рідно краю".

 Учні слухають теми і самі обирають тему проекту. При вивченні загальної характеристики річок відбулася презентація проектів "Опиши річку". Діти виступали з рефератами "Річкові системи басейну Дніпра", "Малі річки України". Під час проектного уроку з теми "Водні ресурси рідного краю" був заслуханий реферат "Я – дослідник рідного краю". За поданими описами водних об’єктів учні, працюючи в групах, встановлювали об’єкти досліджень. Довготривалий проект "Я досліджую внутрішні води України" завершився проектним заняттям "Я хочу подорожувати Україною, учні на практиці використовували отримані знання, складені маршрути туристичних подорожей річками України.

 Використовую міні-проекти і при вивченні ними "Галузі промисловості України в 9 класі я пропоную учням такі завдання:

  1. Ти директор одного із родовищ залізної руди. Які заходи для збереження земельних ресурсів ти пропонуєш?
  2. Ти агроном – с/г підприємства на Поліссі. Який комплекс меліоративних робіт пропонуєш провести у твоєму господарстві, щоб підвищити урожайність картоплі?

Така форма роботи дає змогу розвивати аналітичне і логічне мислення.

 Вивчаючи тему "Океани" у 7 класі діти створили проекти по темам "Тихий океан", "Атлантичний океан", "Індійський океан", "Північно-Льодовитий океан" презинтуя,  використовували мультимедійну дошку, самі створювали слайди до своїх проектів.

Вивчаючи розвиток країн Північної Європи (10 кл.) я звертаю увагу учнів на те, що густота заселення півночі скандинавських країн досить низька, а господарська освоєнність мала.

 Пропоную кожній групі скласти свій проект використання північних районів за умови економічної вигоди. Після виконання завдання кожна група представляє свої проекти, а учні інших груп можуть ставити запитання, оцінювати виконану роботу.

 На своїх уроках використовую рольові ігри (6,7 кл.). Я вважаю, що в процесі таких ігор удосконалюється в учнів навички проблемно-групової роботи. В ході такої роботи діти заповнюють "Судовий журнал" (7 кл. Тема "Океани"), складають маршрут подорожі, звіти. Так при вивченні теми "Африка" (7 кл.) діти були поділені на окремі групи кліматологів, гідрологів, етнографів, геологів, зоологів, краєзнавців. Кожна група отримала картку-завдання. Про результати роботи "Фахівці" звітували на уявній конференції. Така робота у групах допомагає школярам спільно вчитись, поглиблювати свої знання, виховує почуття доброзичливості, співпереживання, відповідальності.

 Я вважаю, що під час роботи над проектом учнів вчаться діяти не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставлених задач. Вчаться користуватися різними джерелами інформації, аналізувати отриману інформацію, вибирати головне, що допоможе вирішити проблемну.

 А це викликає інтерес не тільки до вивчення предмета, а й захоплення географією.

Інформаційний проект – спосіб інтерактивного навчання.

Інтерактивне навчання – це навчання, що ґрунтується на взаємодії учня з навчальним оточенням, навчальним середовищем, є сферою освоюваного досвіду.

       Учень, що стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід слугує основним джерелом навчального пізнання. Учитель не дає готових знань, але спонукає учасників до самостійного пошуку. Порівняно з традиційним в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога й учня: активність учителя поступається місцем активності учнів, а завданням учителя стає створення умов для їх ініціативи. Педагог відмовляється від ролі своєрідного фільтра, що пропускає крізь себе навчальну інформацію, і виконує функцію помічника в роботі, одного із джерел інформації. До методів інтерактивного навчання належать ті, що сприяють залученню учня до активного процесу одержання й переробки знань.

       Особливо актуальними інтерактивні форми роботи є сьогодні, коли значного поширення набувають інформаційні технології в навчанні. Ці технології дозволяють створювати інтерактивні навчальні програми, що надають учням додаткової підтримки в освоюванні  навчальної програми й розвитку пізнавальної діяльності.

       У викладанні географії, особливо в старших класах, де необхідне  залучення значного обсягу сучасної інформації, виникла потреба у створенні комп’ютерних презентацій – одного з типів мультимедійних(інформаційних) проектів. Досвід застосування комп’ютерних проектів у викладанні географії свідчить про безсумнівні переваги цього прийому навчання. Комп’ютерні проекти дозволяють акцентувати увагу учнів на важливих моментах інформації, що подається, і створювати наочні образи у вигляді таблиць, схем, діаграм, географічних композицій, карт, фото, відеослайдів тощо. Попередній вибір теми відбувається з урахуванням рекомендацій учителя. Учні повинні довіряти своєму вчителю, бачити його зацікавленість у їхній спільній роботі, інакше кажучи, учитель і учні повинні стати однодумцями.

       Часто в підручнику подано вкрай мало інформації з тієї чи іншої теми. Більш широке вивчення теми становить інтерес з кількох причин. Наприклад, у 7 класі учням цікаво ознайомитися з різними материками більш детально, вони отримують можливість уявити себе першовідкривачами нових земель. Створені проекти – презентації стають візуальним демонстраційним матеріалом для уроків географії. Учні опановують  навичками самостійної роботи з інформацією, методики презентації, яку можуть застосовувати у своїй майбутній діяльності.

        Для успішного виконання проектних завдань учні активно використовують комп’ютерні технології й виконують чималий обсяг роботи. Для пошуку інформації, крім книг, використовують ресурси Інтернету, матеріали різних електронних енциклопедій на ком пакт – дисках, сканують необхідний матеріал, роздруковують його на кольоровому принтері, готують презентацію з демонстрацією створених слайдів.

       Інтерактивне навчання з використанням мультимедійних проектів дозволяє розв’язувати одночасно кілька проблем. Головне – воно розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями,  забезпечує виконання завдання виховання, оскільки привчає працювати в команді, дослухатися до думок своїх товаришів.

      Робота над інформаційними проектами дозволяє реалізувати творчий потенціал учнів, організовувати співпрацю з учителем, викликає бажання й надалі освоювати комп’ютерні технології та використовувати їх для вивчення різноманітних навчальних дисциплін.

 

 

docx
До підручника
Географія 7 клас (Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І.)
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
590
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку