16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Орфограма. Орфографіна помилка

Про матеріал
Дана розробка допоможе учням сформувати поняття про орфограму, її види на основі знань, одержаних у початкових класах, поглибити знання учнів про орфографічні правила; формувати вміння визначати орфограми в словах, пояснювати правопис слів за допомогою правил, добирати слова з певними орфограмами; уміння формулювати визначення, орфоепічні та правописні навички, навички роботи з підручником та зі словниками.
Перегляд файлу

Тема. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення. Орфографічний словник (практично)

 

Мета:

 • сформувати поняття про орфограму, її види на основі знань, одержаних у початкових класах, поглибити знання учнів про орфографічні правила;
 • формувати вміння визначати орфограми в словах, пояснювати правопис слів  за допомогою правил, добирати слова з певними орфограмами; уміння формулювати визначення, орфоепічні та правописні навички, навички роботи з підручником та зі словниками;
 • удосконалювати вміння спілкуватися державною мовою: дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету;
 • формувати математичну компетентність: уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу;
 • формувати вміння вчитися впродовж життя: постійно поповнювати власний словниковий запас, користуватися різними джерелами довідкової інформації;
 • розвивати логічне мислення, вміння виділяти головне, аргументувати свою думку, ілюструвати її прикладами, розвивати увагу, пам’ять, культуру писемного мовлення;
 • виховувати пошану до мови, слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: підручник, орфографічні та орфоепічні словники, опорна таблиця «Орфограма», тексти для редагування, мультимедійна дошка.

 

Перебіг уроку

Слово Боже живе і діюче.

Біблія

 

Хто грамоти вміє,

той добре і жне, і сіє.

Народне прислів’я

 

І. Організаційний момент

1. Привітання

2. Забезпечення емоційної готовності до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Перевірка домашнього завдання
 2. Експрес – бесіда
 • Як вимовляються голосні звуки в ненаголошених складах?
 • Як вимовляються голосні звуки в наголошених словах?
 • До якого звука голосний  е  наближається в ненаголошеному складі?
 • До якого  звука голосний  и наближається в ненаголошеному складі?
 • Які ви знаєте способи перевірки ненаголошених голосних в корені слова?
 • Які  слова називаються словниковими?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

 1. Робота з епіграфами
 •    Як ви розумієте біблійний вислів «Слово Боже живе і діюче»? 

Бог вічний, Він живе серед нас, допомагає нам у всьому, тому слово Боже теж завжди буде жити і діяти. Воно – невмируще.

 •    До чого закликає нас народне прислів’я?

Народне прислів’я закликає нас вчитися грамоті.

 1. Проблемні запитання
 •    Навіщо ж учитися грамоті? Чим грамотна людина відрізняється від неграмотної?

ІV. Повідомлення теми й мети уроку

Учні записують у зошит число і тему уроку.

V. Опрацювання навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Орфографією називається система правил про способи передачі на письмі звукового складу слів. Одиницею орфографії є орфограма – написання певного звука, морфеми, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи іншим правилом ( орфографічним).

Єдина, обов’язкова для всіх орфографія відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури.

Орфографічні помилки – це помилки, пов’язані з порушенням правил написання ( великої літери у власних назвах, м’якого знака, апострофа тощо). При перевірці робіт орфоепічна помилка позначається вертикальною рискою – І.

Правильне написання слів перевіряється за орфографічним словником.

2. Робота з підручником

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника «Орфограма. Орфографічний словник».

 1. Робота з опорною таблицею

Орфограма – це певне написання слова, засноване на правилах української мови

Розрізняють орфограми

Буквені, небуквені ( кома, крапка, тире, двокрапка та ін.).

Будь – яка орфограма складається з двох частин

перша варіант правильного написання букви чи словосполучення;

другаситуація, що характеризує орфограму ( Лев (ім’я) – лев  (звір)

Найбільш небезпечними місцями у слові є

ненаголошені голосні в коренях, суфіксах, префіксах і закінченнях; м’який знак; апостроф; подвоєні, подовжені приголосні; правопис частки не  з різними частинами мови та ін.

Для того , щоб правильно написати слово, потрібно: змінити форму або дібрати спільнокореневе слово, щоб буква була в сильній позиції; звернутися до правила орфографії; звернутися до орфографічного словника

4. Виконання вправи з підручника

5. Лінгвістична гімнастика «Лінгвістичний волейбол»

Учитель дає м’яч учневі, називає при цьому слово з орфограмою. Учень, приймаючи м’яч, повинен назвати орфограму, потім передати м’яч однокласнику, називаючи самостійно дібране слово.

6. Робота з текстом (текст проектується на мультимедійну дошку або роздрукований для кожного учня)

Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є орфограми, підкресліть їх і назвіть відомі вам орфограми.

Мова має два потужні крила – океан слів і граматику. Океан слів – це безмежжя, незліченність, найшвидша змінюваність, схильність до необмеженого поповнення. Граматика ж – мудрий господар, володар цього океану. На противагу безмежжю слів граматика – стислість, суворі правила, які легко можна перелічити, але нелегко застосувати (За І. Вихованцем).

7. Робота в парах

Редагування текстів за допомогою орфографічних  та орфоепічних словників.

Прочитайте.  Виправте орфографічні помилки, запишіть. Проведіть взаємоперевірку.

Рідною мовою належит  вважати мову своєї нації, мову претків, яка поввязує людину з її народом, єго духовнеми надбаньями.

Рідну мову діти засвоюют  від батків. В історії  україни звичні вепадки, коли до рідної мови значна частина Українців повиртаєця  лише у зрілому віці.

Українська мова є  мовою Українського народу. Отже, вона і тільки вона повинна бути рідною для кожного, хто вважає сибе преналежним до Української нації  (За В. Іванишиним, Я. Радевичем-Винницьким).

8. Диктант за аналогією

Визначте орфограму, колективно доберіть і запишіть два слова з тією ж орфограмою.

Зразок: весна – зимовий, дешевий.

М’яч, грудень, пелена, дзьоб, пишемо.

9. Колективна робота з елементами аналізу

  Подані слова запишіть звукописом, виділені слова розберіть фонетично.

Тихенький, широчінь, наливатися, дзвіночки, шелестіти, дисципліна, дев’ятий, четвертий.

10. Вільний диктант

Прослухайте уривок вірша Ю.Рибчинського «Наша мова». Запишіть по пам’яті,  підкресліть слова з орфограмами, дайте їм характеристику. Виділене слово перевірте з орфографічним словником.


Мова, наша мова –

Мова кольорова,

В ній гроза травнева

Й тиша вечорова.

Мова, наша мова –

Літ минучих повість,

Вічно юна мудрість,

Сива наша совість.

Мова, наша мова

Мрійнику – жар – птиця,

Грішнику – спокута,

Спраглому – криниця,

А для мене, мово,

Ти мов синє море,

У якому тоне

І печаль, і горе.

11. Творча робота

Складіть ребус або інші види цікавих завдань із словниковими словами.

VІ. Підсумок уроку

 1.  Бесіда
 • Що вивчає  орфографія?
 • Що ми називаємо орфограмою?
 • Назвіть відомі вам орфограми.
 • Чому необхідно дотримуватися правил написання слів?
 1. Рефлексія
 • Найцікавішим на уроці було…
 • Сьогодні я познайомився (лась) з…
 • Я оцінюю свою роботу на…

VІІ.  Домашнє завдання

 1.  Вивчити теоретичний матеріал підручника.
 2.  Виконати вправу з підручника.

 За вибором учня:

 • дібрати з підручника історії по два приклади на всі вивчені вами правила написання ненаголошених голосних, підкреслити орфограми;
 • скласти міні-твір – есе  ( 5-6 ) речень «Мова – живодайне джерело», підкреслити в усіх словах орфограми.

 

 

 

docx
Додано
31 липня
Переглядів
87
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку