Організація проектної діяльності на уроках природознавства в початкових класах

Про матеріал

Метод проектів – одна з конкретних можливостей використовувати життя для досягнення виховних та навчальних цілей.

Метод проектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті.

Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – відеофільм, альбом, альманах, газета тощо.

Перегляд файлу

Чернівецька гімназія № 5

Чернівецька спеціалізована школа І ступеня № 23

 

 

 

 

 

Доповідь

на тему:

«Проектна діяльність

на уроках природознавства

в початкових класах»

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Сопрович Тетяна Іванівна

вчитель початкових класів

СПШ № 23 м. Чернівців

 

 

Чернівці - 2018


Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання. Адже він стимулює учнів до розв’язання проблем, які потребують певної суми знань; розвиває критичне мислення; формує навики роботи з інформацією (учні добирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують); допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання в співпраці, де учні виконують різні соціальні ролі.

Метод проектів – одна з конкретних можливостей використовувати життя для досягнення виховних та навчальних цілей.

Метод проектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті.

Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – відеофільм, альбом, альманах, газета тощо.

Що дають проектні технології учням початкової школи?

Адаптуються у змінних життєвих ситуаціях.

Критично мислять.

Учні                                Вміють працювати з інформацією.

Комунікабельні.

Вміють співпрацювати.

Проектна діяльність відкриває в учнях здібності лідерів, які вміють організовувати роботу в своїх групах, азартних людей, які вміють доводити свою точку зору.

Розвивається вміння співпрацювати, почуватися членом команди, брати відповідальність на себе, аналізувати результати діяльності. Це відповідає соціальному запиту сучасності: надається перевага комунікативній компетентності (навчитися жити разом).

Проект – це «п’ять П».

Проблема          Проектування (планування)         Пошук інформації

Продукт          Презентація.

Загальні поради до структури проекту:

1. Вибір теми проекту, його типу, кількості учасників.

2.Обмірковування вчителем можливих варіантів проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми впроваджуються учнями з подачі вчителя (навідні запитання, ситуації) можлива «мозкова атака» з наступним колективним обговоренням.

3.Розподіл завдань по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошук інформації,  творчих рішень.

4.Самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповими дослідженнями, творчими завданнями.

5.Обговорення отриманих даних у групах (на уроках, у груповій роботі).

6. Захист проектів.

7.Колективне обговорення, експертиза, результати зовнішнього оцінювання, висновки.

Плануючи проект, учитель повинен визначитися:

 • чи відповідає діяльність, запланована проектом, віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку;
 • чи мають учні необхідний досвід, виконання проектної роботи;
 • чи ретельно сплановані етапи проекту;
 • як запланований проект відповідає програмовим вимогам;
 • яким мав би бути кінцевий результат;
 • як досягнуть діти необхідного рівня знань із навчального предмета.

Проектне навчання створює умови гуманізації освіти шляхом відмови від репродуктивних методів надання і набуття знань, відмови від експлуатації пам’яті на користь стимулювання розуміння, міркування, самостійного набуття знань і використання їх у практичній діяльності.

Проектне навчання заохочує й підсилює щире прагнення до навчання з боку учнів, тому що воно:

 • особистісно орієнтоване;
 • має високий мотиваційний потенціал;
 • дає змогу вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі.

Проектна діяльність – процес складний тривалий і творчий. Він неможливий без емоцій, захоплення, самовідданої праці вчителя та наполегливої роботи учнів. Головне – уважно підійти до індивідуальних особливостей кожної дитини, щоб кожен працював натхненно з почуттям гордості й віри у свої можливості у самонавчанні й саморозвитку.

 

Метод проектів на уроках природознавства

 

Метод проектів я використовую на різних уроках. Так у цьому навчальному році учні мого класу працювали над проектом «Образ тварин в українських народних казках». Перед учнями були поставлені завдання. Але діти не просто читали, аналізували, шукали інформацію, а й складали свої власні казки, створювали малюнки. І як результат – дві дитячі казочки були надруковані у дитячому журналі «Колобок».

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одних випадках визначаю тематику, беручи до уваги навчальну ситуацію з курсу «Природознавство». У 1 і 2 класах програмою передбачено створення таких інформаційних проектів, як «Моє улюблене місце відпочинку», «Як облаштувати джерело», «Будьмо знайомі», «Походження назв рослин і тварин», «Як готуються до зими бджоли».

Під час захисту проектів діти вчаться слухати своїх товаришів, аналізувати їхню думку, зіставляти зі своєю. Оцінюючи інших, діти вчаться оцінювати себе, у них формується вміння жити серед людей.

Такі проекти часто інтегруються в дослідницькі проекти  і стають їх органічною частиною.

Таким чином, враховуючи інтереси і здібності учнів, дітям була запропонована тема проекту «Мурашки на захисті лісу». Перед дітьми були поставлені завдання: ознайомитися з життям та біологічними особливостями мурашок, їх значенням у природі. Діти були поділені на групи. Кожна група здійснювала літературно-пошукову роботу по темах: «Мурашки в народних прикметах», «Загадки про мурашок», «Мурашки в літературних творах». Свою роботу ми подали в «Чернівецький центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» та прийняли участь у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит». За цю роботу нагороджені дипломом за ІІ місце в обласному етапі.

Також учні мого класу прийняли участь у Всеукраїнській природоохоронній акції «Ліси для нащадків». В ході цієї акції діти вивчали загальні відомості про ліс, взаємозв’язки в ньому, його значення, дізналися про те, як правильно зберігати насіння деревних порід, висаджувати і доглядати за лісом, охороняти його тощо.

Свої теоретичні знання про ліс учні закріплювали на практичних заняттях та під час екскурсій в парк ім. Т.Г.Шевченка, ботанічний сад, під час проведення навчально-пізнавальної гри «Лісовий лабіринт». В рамках акції особливо цікавими для учнів були практичні заняття по визначенню насіння деревних порід. Проводились різноманітні творчі конкурси: на кращу аплікацію з природного матеріалу та на кращий малюнок «Людина і ліс».

Ми працювали плідно, створили проект «Ліси для нащадків» та отримали диплом за І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Ліси для нащадків» та І місце в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» та високі досягнення в проведенні практичної і дослідницької роботи.

Гімназистами нашої школи впродовж останніх років реалізовано екологічні проекти в місті і школі «Озеленення онкоцентру», «Озеленення кардіоцентру», «Веселкові барви зеленої школи». В цьому навчальному році старшокласники започаткували проект «Зелена держава», що є логічним продовженням попередніх проектів.

Для всіх аудиторій початкової школи, а саме на «Вулиці Мудрих пізнайликів природи» і «Вулиці Щедрих помагай ликів природи» виготовлено і прикріплено таблички з назвою «Осель Зеленої держави». Адресою мого класу є вулиця «Щедрих помагайликів природи», Оселя «Заповідна».

Одним із векторів реалізації проекту «Зелена держава» є ознайомлення дітей з природоохоронним законодавством, з видами флори і фауни, які потрібно охороняти і спонукання дітей до природоохоронної діяльності.

В рамках шкільного проекту ми зреалізували свій навчально-освітній проект «Сторінками Червоної книги». Учні збирали тематично-інформаційний матеріал про рослини, занесені до Червоної книги (легенди, казки, вірші); захищали свої проекти перед учнями 2-4 класів.

Попереду в нас ще багато роботи щодо цього проекту. Віримо, що в недалекому майбутньому не тільки наша школа буде «Зеленою державою», а й вся Україна у світі матиме славу екологічно чистої держави з екологічно свідомим народом. До цього прагнемо.

Робота за методом проектів на уроках природознавства дає учням змогу побачити усе розмаїття навколишнього природного середовища.

Важливим є те, що у процесі активної навчальної діяльності та роботи над проектом учні:

- спілкуються з учителем, батьками, рідними, сусідами, знайомими;

- приносять у клас літературу, аналізують прочитане;

- проводять навчальні екскурсії по рідному краю;

- відвідують музеї та виставки;

- займаються краєзнавчою роботою;

- співпрацюють з місцевим осередком Товариства охорони природи, засобами масової інформації.

На основі отриманої інформації:

- складають списки, звіти;

- випускають стінгазети, буклети;

- виступають перед учнями класу, школи, міста;

- пишуть замітки в місцеві журнали;

- фотографують;

- малюють.

Переконана, що метод проектів – це шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання.


Діяльність вчителів та учнів при використані методів проектів

 

Етапи діяльності

Зміст діяльності

Способи взаємодії організації

Учні

Учитель

 1.  

Підготовка.

Визначення теми проекту.

Обговорюють,

шукають інформацію.

Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань.

Навчальний діалог.

 1.  

Планування.

Формулюють завдання та обговорюють їх.

Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

Спільне визначення мети діяльності.

 1.  

Прийняття рішень.

Обирають оптимальний варіант.

Спостерігає, непрямо керує діяльністю.

Ситуація вільного вибору, дискусія.

 1.  

Збір інформації.

Збирають інформацію.

Спостерігає, непрямо керує діяльністю.

Добір навчального матеріалу.

 1.  

Аналіз інформації, формулювання висновків.

Аналізують інформацію, в міру необхідності конструюють різні художні вироби.

Коригує,

спостерігає, радить.

Створення дітьми навчально-дидактичного матеріалу.

 1.  

Захист проектів та колективний аналіз.

Презентують проекти та разом з учителем обговорюють, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід.

Обговорює разом з дітьми.

Участь дітей в оцінюванні проектів.

 


Використана література:

1. Метод проектів у початковій школі. «Початкова освіта. Бібліотека». – Київ, «Шкільний світ», 2007.

2. Андрусенко І. Проектна психологія. Журнал «Початкова освіта» № 8, лютий, 2010.

3. Кузнєцова Л. Активізація пізнавальної діяльності на уроках природознавства. Журнал «Початкова школа», 2011.

 

docx
Додано
9 жовтня 2018
Переглядів
4772
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку