24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Орієнтовне, синхронізоване календарно – тематичне планування уроків історії для 9 класу

Про матеріал

Орієнтовне, синхронізоване календарно – тематичне планування уроків історії для 9 класу. Відповідає чинній програмі (Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ За редакцією О.І. Пометун, О.В.Атамась , В.С Власов.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Перегляд файлу

Розглянуто                                                                                                      Затверджую:

на засіданні МО вчителів                                              Директор Малинської ЗОШ №5

суспільно – гуманітарного профілю                            І – ІІІ ступенів

Пр.№___від_____2018р.                                                 _____________С.В. Амерханян

Заступник директора з НВР                                              «___» січня 2018р.

 ___________О. В. Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне

планування уроків історії

для 9 класу

2017 – 2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель історії та правознавства

Філоненко Тетяна Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України (1,5 години на тиждень, 52 години)

Всесвітня історія (1 година на тиждень, 35 годин)

Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ За редакцією О.І. Пометун, О.В.Атамась , В.С Власов.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручники:

1. ІсторіяУкраїни :Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко.-К.:Генеза, 2009.-352 с.: іл

2.Всесвітня історія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Я.М.Бердичевський, ІЯ.Щупак, Л.В.Морозова.- Запоріжжя: Прем’єр, 2009. – 320 с.: іл.,карти

 

п/п

Зміст (розділ, тема, урок)

К-сть год.

Дата

Примітка

Історія України

1

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

Сутність Нового часу. РаннійНовий час в історіїУкраїни. «Довге» ХІХ століття: добамодернізації та національноговідродження в Європі. Адміністративно-територіальнийустрійукраїнськихтериторій у складіРосійської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

1

 

 

2

Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапаминаціональногоруху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічнігрупи на українськійтериторії: поляки, росіяни, кримськітатари, євреї, німці та ін. Упровадження «смугиосілості» для євреїв.

1

 

 

3

Практичне заняття

1

 

 

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

Розділ 1. Європа в час Французькоїреволюції та наполеонівськихвійн

 

 

 

1

Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва)

1

 

 

2

Французька революція кінця XVIII ст.

1

 

 

3

Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт.

1

 

 

4

Історичне значення Французької революції. Віденськийконгрес. Священний союз.

1

 

 

5

Лабораторно-практичнезаняття

1

 

 

6

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Розділ 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

 

 

 

7

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденнежиття.

1

 

 

8

Парламентськіреформи у ВеликійБританії. Чартизм. Велика Британія – «майстернясвіту». Зовнішня і колоніальнаполітикаВеликоїБританії.

1

 

 

9

Франція у періодРеставраціїБурбонів. Революція 1830 р. Липневамонархія

1

 

 

10

АвстрійськаімперіядобиКлемента фон Меттерніха.

1

 

 

11

«Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

1

 

 

12

 Об’єднання Німеччини та Італії.

1

 

 

13

Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

1

 

 

14

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

1

 

 

15

Практичне заняття

1

 

 

16

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Історія України

 

Історія України Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 

 

 

4

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. КозацтвопісляліквідаціїЗапорозькоїСічі.

1

 

 

5

Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацькийпромисел. Криза кріпосницькоїсистеми. Початок індустріальноїреволюції. Нова модель соціально-економічногорозвиткуПівдняУкраїни. Порто-франко Одеси.

1

 

 

6

Початок українського національного відродження. Нащадки козацької старшини: асимілятори і традиціоналісти. Формуваннясучасноїукраїнськоїнаціональноїсамосвідомості.

1

 

 

7

Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

1

 

 

8

Кирило-Мефодіївське братство.

1

 

 

9

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України.

1

 

 

10

Соціальні рухи.

 

 

 

11

Практичне заняття

1

 

 

12

Узагальнення. Тематичне оцінювання

1

 

 

 

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 

 

 

13

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи.

1

 

 

14

Соціальні протести

 

 

 

15

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

1

 

 

16

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини

1

 

 

17

Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

1

 

 

18

Практичне заняття

1

 

 

19

Узагальнення. Тематичне оцінювання

1

 

 

 

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

 

 

 

20

Повсякденне життя. Становище жінки. Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві.

1

 

 

21

Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

1

 

 

22

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

1

 

 

23

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

1

 

 

24

Практичне заняття

1

 

 

25

Узагальнення. Тематичне оцінювання

1

 

 

Всесвітня історія

 

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

 

 

 

17

Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

1

 

 

18

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо.

1

 

 

19

 Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

1

 

 

20

Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

1

 

 

21

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

1

 

 

22

«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

1

 

 

23

Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах

1

 

 

24

«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії

1

 

 

25

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.Спроби модернізації Османської імперії

1

 

 

26

Практичне заняття

1

 

 

 

Історія України

 

 

 

 

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

 

 

 

25

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

1

 

 

26

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

1

 

 

27

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

1

 

 

28

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

1

 

 

29

 Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

1

 

 

30

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

1

 

 

31

Практичне заняття

1

 

 

32

Узагальнення. Тематичне оцінювання

1

 

 

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

 

 

 

33

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

1

 

 

34

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»). Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка. Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

1

 

 

35

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Польський і єврейський рухи в Галичині

1

 

 

36

Практичне заняття. Тематичне оцінювання

1

 

 

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

 

 

 

27

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта.

1

 

 

28

Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

1

 

 

29

Практичне заняття (простежити (за доступними історичними джерелами) динаміку міжнародних відносин у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., результати міркувань представити в резюме)

1

 

 

30

Узагальнення. Тематичне оцінювання

1

 

 

 

 

 

 

Історія України

 

 

 

 

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

 

 

 

37

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

1

 

 

38

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

1

 

 

39

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

1

 

 

40

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.

1

 

 

41

Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

1

 

 

42

 

Практичне заняття

1

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

1

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 

 

 

31

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

1

 

 

32

 

Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво. Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства.

1

 

 

Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

1

33

Практичне заняття. Тематичне оцінювання

1

 

 

 

Історія України

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

 

 

43

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові.

1

 

 

44

Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя.

1

 

 

45

Література. Українська преса та видавництва. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

1

46

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

1

 

 

47

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

1

 

 

48

49

 

Практичне заняття

2

 

 

50

51

52

Узагальнення

1

 

Тематичне оцінювання

2

 

Всесвітня історія

 

 

 

34

35

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

«Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики. Особливості української історії ХІХ ст. Внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
955
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку