5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Орієнтовний річний план роботи соціального педагога

Про матеріал

Здійснення посередництва між державними установами, громадськістю та організація їх взаємодії з метою створення умов для всебічного розвитку дітей, підлітків та молоді.

Перегляд файлу

 

План роботи

соціального педагога

 

  Тема роботи соціального педагога: Здійснення посередництва між державними установами, громадськістю та організація їх взаємодії з метою створення умов для всебічного розвитку дітей, підлітків та молоді.

 

1.Діагностична діяльність

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Проведення соціальної паспортизації класів та школи

Вересень

 Січень

Кл. керівники, соц.. педагог

2.

Складання списків категорійних дітей. Уточнення та внесення змін у списки категорійних дітей

Вересень

січень

Соціальний педагог

3.

Підготовка пакету документів на б.\к. харчування для дітей, котрі його потребують.

Вересень

Січень

Батьки, кл , кер.,, соц.пед.

4.

Моніторинг позашкільної зайнятості дітей пільгових категорій з метою залучення до гурткової роботи

Жовтень

лютий

Кл. керівники,

Соц. педагог

5.

Виявлення учнів , які потребують підвищеної педагогічної уваги

Протягом року

 Кл.. кер., пр.  псих., соц пед..

6..

Дослідження ставлення учнів до здорового способу життя(анкетування)

листопад

Кл.керівники соц..педагог

7.

Анкетування учнів для визначення соціальних тем, які вони пропонують для обговорення

Протягом року

Пр.психолог, соц. пед..

8.

Діагностика психологічного клімату в учнівському колективі

Протягом року

Пр..  психолог, соц..педагог

9.

Анкетування батьків учнів для виявлення проблем у вихованні та навчанні дітей

Протягом року

Пр.психолог, соц..педагог

10.

Тестування та анкетування учнів з метою виявлення кола інтересів та нахилів

Протягом року

Пр.психолог, соц..педагог

11.

Вивчення громадської думки учнів, батьків, педагог. колективу з різних питань шкільного життя

Протягом року

соціальний педагог

12.

Діагностика залученості учнів пільгових категорій, учнів з девіантною поведінкою, з неблагополучних сімей до гурткової роботи

Грудень-січень

Класні керівники, соц..педагог

13.

Визначення ціннісних орієнтацій учнів старших класів(тренінги, анкети)

Лютий

квітень

Соціальний педагог

14.

Дослідження серед учасників навчально-виховного процесу за запитами адміністрації

Протягом року

Соціальний педагог

15.

Діагностування за індивідуальними зверненнями учасників навчально-виховного процесу

Протягом року

Соціальний педагог

16.

Відвідування уроків з метою спостереження за учнями, що потребують соціально-педагогічного супроводу

Протягом року(за потребою)

Соціальний педагог

2. Прогностична діяльність

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Роз’яснювальна робота по збору, запису, та здачі даних по мікрорайону

Серпень-вересень

Пед.працівники,соц.. пед.

2.

Аналіз інформації по охопленню навчанням дітей школоповинного віку(мікрорайон)

2-га декада серпня

Соціальний педагог

3.

Аналіз оздоровлення дітей пільгових категорій

вересень

Кл. кер.,соц.пед.

4.

Роз’яснювальна робота по організації безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей

Вересень,

січень

Кл. керівники, соц..педагог

5.

Аналіз даних соціальної паспортизації класів

вересень

Соц. педагог

6.

Аналіз забезпечення підручниками дітей пільг. конт.

вересень

Соц. педагог

7.

Аналіз даних обстеження ЖПУ дітей пільг.  конт.

жовтень

Соц. педагог

8.

Складання планів та програм дій по роботі з дітьми пільгових категорій

жовтень

Соц. педагог

7.

Сприяння налагодженню  конструктивної  взаємодії, створення позитивної атмосфери в системі «учень-учень», «вчитель-учень»

Протягом року

Соціальний педагог

 

8.

Роз’яснювальна робота по роботі з дітьми ,які потребують соціального супроводу(діти-сироти, діти з обмеженими можливостями, діти з багатодітних родин, неблагонадійних та ін.)

Протягом року

Соціальний педагог

9.

Відвідування батьківських зборів(по запиту)

періодично

Соц. педагог

10.

Відвідування методичних об’єднань клас. керівників

Згідно плану

Соц. педагог

11.

Виступи на пед. радах та нарадах при директору

періодично

Соц. педагог

12.

Активізація соціального і професійного самовизначення з використанням відео матеріалів, профорієнтаційних ігор, диспутів.

Лютий-квітень

Класні керівники, соц..педагог

13.

Співпраця з просвітницькими організаціями з метою профілактики негативних явищ в учнів. середовищі

Протягом року

Соціальний педагог

14.

Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо можливостей надання освітніх послуг дітям з особливими потребами

Протягом року

Класні керівники,

Соц. педагоги

15.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, спрямовану на її підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства

Протягом року

Класні керівники,

Соц. педагоги

16.

Проводити інформаційну кампанію щодо популяризації сімейного способу життя,( формування сімейних національних цінностей та збереження репродуктивного здоров’я)

Протягом року

Класні керівники,

Соц. педагоги

3.Консультативна діяльність

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Інструктування вчителів щодо збору даних про дітей шкільного віку по мікрорайону школи

Серпень-вересень

Соціальний педагог

2.

Консультування  учасників навчально-виховного процесу щодо соціального супроводу НВП(за потреби)

Протягом року

Соціальний педагог

3.

Консультування учасників НВП щодо проблем агресивної поведінки учнів і ворожого ставлення до оточення

Вересень-жовтень

Соціальний педагог

4.

Сприяння налагодженню конструктивної взаємодії з метою створення позитивної атмосфери в системі «учень-учень», «вчитель-учень»

Протягом року

Соціальний педагог

5.

Консультування батьків і класних керівників стосовно адаптації учнів 1-х,5-х класів до навчання

Протягом року

Соціальний педагог

6.

Надання рекомендацій вчителям щодо соціальної паспортизації класів, необхідних документів для надання безкоштовного  харчування

Вересень, лютий

Соціальний педагог

7.

Надання консультацій батькам з оформлення документів (на опіку, визначення статусу, отримання допомоги по малозабезпеченості)

Протягом року

Соціальний педагог

8.

Надання класним керівникам рекомендацій щодо регулювання стосунків у класних колективах, щодо ефективного розподілу ролей в органах учнівського самоврядування та залучення учнів до роботи в гуртках, секціях

Вересень-жовтень

Соціальний педагог

9.

Консультування класних керівників щодо організації системного контролю за відвідуванням учнями школи

жовтень

Соціальний педагог

10.

Консультування класних керівників, батьків щодо роботи з учнями, які перебувають на обліку з метою підвищення рівня їхньої відповідальності

Протягом року

Соціальний педагог

11.

Надання рекомендацій учням, вчителям, батькам щодо вирішення конфліктних ситуацій

Протягом року

Соціальний педагог

12.

Консультації з батьками дітей-інвалідів щодо організації фестивалю та спартакіади «Повір у себе»

Листопад- квітень 

Кл. керівники, соц.. педагог

13.

Консультування батьків та дітей з багатодітних родин щодо конкурсу «Таланти багатодітних родин»

січень

Соціальний педагог

14.

Консультування учасників НВП щодо ціннісних орієнтацій старшокласників (10-11 кл.)

Лютий-березень

Класні керівники, соц..педагог

15.

Консультування учнів з питань вибору професії (дітей пільгових категорій з метою надання допомоги у працевлаштуванні)

квітень

Соціальний педагог

16.

Консультування сімей пільгової категорії дітей стосовно організації літнього відпочинку дітей

Травень-червень

Соціальний педагог

17.

Надання допомоги батькам при переведенні дитини в інший навчальний заклад

Протягом року

Соціальний педагог

18.

Консультування класного керівника за результатами досліджень

Протягом року

Соціальний педагог

19.

Консультування учнів, батьків,  учителів в особистих питаннях

Протягом року

Соціальний педагог

4.Захисна робота

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Обробка даних по охопленню дітей школоповинного віку навчанням з метою запобігання бездоглядності

Серпень-вересень

Соціальний педагог

2.

Провести громадський огляд умов утримання , навчання, виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей пільгових категорій

вересень

Класні керівники, соціальний педагог

3.

Здійснити контроль стану забезпечення шкільною формою дітей-сиріт та дітей ПБП

вересень

Класні керівники, соц.. педагог

4.

Організація безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

вересень

січень

Кл. керівники, соц.. педагог

5.

Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам(за кошти міськвиконкому)

жовтень

Соціальний педагог

6.

Патронаж дітей, які навчаються індивідуально та на екстернаті

листопад

Соціальний педагог

7.

Організація забезпечення дітей пільгового контингенту підручниками

вересень

Класні кер., соц.. педагог

8.

Відвідування вдома, обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту

Тричі на рік

Класні кер., соц. .педагог

9.

Представлення інтересів учнів школи у різноманітних інстанціях: міліції, опікунській раді, ССД,та інших

Протягом року

Соціальний педагог

10.

Захист інтересів та прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Протягом року

Кл. керівники, соц.. педагог

11.

Забезпечення безкоштовного харчування дітей пільгових категорій

Протягом року

Кл. керівники, соц.. педагог

12.

 Спільні заходи з міським товариством Червоного Хреста:

-«місячник милосердя»;

-«допомога людям похилого віку»;

-«профілактика туберкульозу»;

Протягом року:

вересень

жовтень

березень

ЗВР, класні керівники, соціальний педагог

13.

Спільні заходи з представниками КМС по залученню до навчання неповнолітніх(рейди до комп’ютерних клубів)

Протягом року

Соціальний педагог

14.

Спільні заходи з СЮТ, Сю тур, БДЮТ ,спортивних секцій  по залученню до гурткової роботи дітей пільгових категорій

жовтень

ЗВР, класні керівники, соц. педагог

15.

Спільні дії з  ЦСССМ:

 • профілактика шкідливих звичок;
 • допомога дітям-інвалідам;
 • боротьба зі СНІДОМ;
 • до дня захисту дітей;

    - оздоровлення дітей пільгових категорій;

червень

жовтень

листопад

грудень

травень

Соціальний педагог

16.

Забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним оздоровленням

Протягом року

Соціальний педагог,

17.

Складання списку літньої зайнятості учнів школи

травень

Кл. кер.

соц. пед., ЗВР

 

 

 

5. Профілактична робота

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Виявлення і постановка на облік дітей , схильних до правопорушень

вересень

Соціальний педагог

2.

Виявлення і постановка на облік неблагополучних сімей та робота з батьками

вересень

Соціальний педагог

3.

Відвідування проблемних сімей, консультування батьків з питань навчання та виховання неповнолітніх

Протягом року

Класні керівники, соціальний педагог

4.

Участь в організації та проведенні рад профілактики

1 раз на місяць

ЗВР, соц. пед.., кл. кер., вчителі, батьки ,учні

5.

Організація соціально позитивної діяльності підлітків через здійснення моніторингу позашкільної  зайнятості й залучення учнів до участі у різноманітних поза навчальних закладах, клубах,гуртках ,секціях

Вересень-жовтень

Клас. керівники, соц.пед, керівники СЮТ, БДЮТ, СЮТур, спорт.шкіл

6.

Здійснювати контроль за відвідуванням занять учнями школи з метою профілактики пропусків уроків без поважних причин, бродяжництва, ігроманії та комп’ютероманії

Протягом року

Класні керівники соціальний педагог, ЗВР

7.

Проводити роботу по попередженню дитячого травматизму

Протягом року

Кл. кер.,соц.. педагог, ЗВР

8.

Участь у методичних  об’єднаннях класних керівників з питань:

-результати  громадського огляду;

-соціально-педагогічна робота з дітьми пільгових категорій;

-результати  моніторингу зайнятості учнів;

-соціально-педагогічна робота з дітьми, які мають прояви девіантної поведінки

Згідно плану методичних об’єднань

Соціальний педагог

9.

Проведення тренінгових занять щодо формування здорового способу життя та правового виховання учнів, протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї

Протягом року

Соціальний педагог, пр. .психолог

10.

Відвідування уроків з метою спостереження за учнями, що потребують соціальної допомоги

Протягом року

Соціальний педагог

11.

Для профілактики адитивної поведінки підлітків провести «круглі столи» за участі представників медичних служб, правоохоронних органів(9-11кл.)

Листопад, квітень

ЗВР, соціальний педагог

12.

Здійснення соціального супроводу сімей, що потрапили в складну життєву ситуацію

Протягом року

Кл. керівники, соц.. педагог

13.

Виступи на батьківських зборах (за запитами )

Протягом року

Соц. педагог

14.

Підвищення рівня шкільної мотивації (бесіди з використанням притч, легенд, елементів тренінгу)

Листопад-січень

Соціальний  педагог

15.

Оптимізація взаємин учня в сімейному оточенні (бесіди з учнями на тему сім’ї, їхнього ставлення до своїх батьків, до інших родичів)

Жовтень, лютий

Соціальний педагог

16.

Місячник : «Діти проти ТУБЕРКУЛЬОЗУ!»

березень

ЗВР, кл. кер., соц..педагог

17.

Організація екскурсій до  Центру Зайнятості (10 класи)

квітень

Кл.кер.,соц.пед..

18.

Місячник сім’ї (бесіди, анкети, тести)

травень

Кл. кер.,соц. пед

19.

Ознайомлення  педагогічного колективу з міжнародними правовими документами, законодавчими актами з питань соціально- правового захисту населення

Протягом року

Соціальний педагог

20.

Проведення виховних бесід з елементами тренінгових вправ, показом відео матеріалів на правову тематику

Червень

 протягом року

Соціальний педагог

6.Соціально-перетворювальна діяльність

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Бесіди по профілактиці негативних проявів

жовтень

Кл. керівники, соц..педагог

2.

Бесіди по запобіганню  насилля в учнівському колективі

листопад

Класні керівники, соц..педагог

3.

Бесіди до дня боротьби зі СНІДОМ

грудень

Кл. кер., соц пед

4.

Бесіди по профілактиці торгівлі людьми

лютий

Кл. керівники, соц..педагог

5.

Профілактика туберкульозу

березень

Кл. кер., соц.пед

6.

Профорієнтаційні бесіди

 

квітень-травень

Кл. кер., соц.пед

7.

Бесіди по попередженню дитячого травматизму

Протягом року

Кл. керівники, соц..педагог

8.

Проведення тренінгових  занять за програмою «рівний-рівному»

Протягом року

Соціальний педагог

9

Проведення виховних годин з використанням відеоматеріалів

Протягом року

Соціальний педагог

10.

Проведення бесід з метою пропаганди здорового способу життя

Протягом року

Соціальний педагог

11.

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками з питань навчання і виховання неповнолітніх

Протягом року

Клас. керівники,

 соц. педагог

12.

Залучення окремих спеціалістів до роботи з учнями та педагогічним  колективом

Листопад,

квітень

ЗВР, соц.. педагог

13.

Обмін досвідом між соціальними педагогами міста. Участь у міських семінарах та засіданнях творчої групи соціальних педагогів

Протягом року

Соціальний педагог

14.

Спільні дії зі ССД по роботі з учнями, які схильні до правопорушень та неблагонадійними сім’ями

Протягом року

Соціальний педагог

15.

Спільні акції з міським Центром Зайнятості(екскурсії)

квітень

Клас. кер., соц. педагог

16.

Надання допомоги при влаштуванні на навчання дітям пільгових категорій ( навчальні заклади міста)

Травень-червень

Соціальний педагог

17.

Обмін досвідом та надання консультаційної допомоги студентам-практикантам

Протягом року

Студенти, соц.педагог

18.

Контроль за якістю харчування дітей в шкільній їдальні

Протягом року

Соціальний педагог

19.

Контроль за участю в роботі гуртків дітей пільгових категорій та дітей з девіантною поведінкою

Протягом року

Кл. кер., соц..пед

7. Організаційна робота

№ п\ п

Зміст    роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Складання плану роботи на рік, на місяць

На початку року,щомісяця

Соціальний педагог

2.

Збір даних про подальше місце навчання дітей пільгового контингенту

серпень

Клас. кер., соц. педагог

3.

Аналіз організації оздоровлення категорійних дітей

вересень

Соц. педагог

4.

Збір та аналіз даних по охопленню дітей шкільного віку навчанням

вересень

Соціальний педагог

5.

Організація та проведення громадського огляду

вересень

Соц. педагог

6.

Проведення соціальної паспортизації класних колективів

вересень

Класні керівники

7.

Створення банку даних про дітей пільгового контингенту

вересень

Соціальний педагог

8.

Організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій

Вересень, лютий

Соціальний педагог

9.

Організація відвідування учнів вдома, бесіди з батьками, акти обстеження ЖПУ

Протягом року

Соціальний педагог

10.

Проведення виховних заходів для класних колективів (на запит)

Протягом року

Соціальний педагог

11.

Підготовка до проведення виховних годин з учнями, тренінгів, ділових ігор

Протягом року

Соціальний педагог

12.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Протягом року

Соціальний педагог

13.

Робота в бібліотеці, опрацювання фахового журналу, самопідготовка

щомісяця

Соціальний педагог

14.

Участь у навчально-методичних семінарах соціальних педагогів

Протягом року

Соціальний педагог

15.

Проведення  та участь у благодійних акціях

Протягом року

Соц. педагог

16.

Робота з документами : опрацювання нормативно-правових актів, написання листів, позовів та ін.

Протягом року

Соціальний педагог

17.

Залучення учнів, схильних до правопорушень до участі в роботі гуртків

1 семестр

Клас. кер., соц. педагог

18.

Організація та контроль за проведенням благодійного ярмарку

жовтень

Соц. педагог

19.

Організація та проведення свят та заходів :

- до  Дня людей похилого віку;

- до Дня інвалідів;(благодійний ярмарок)

- до Дня святого Миколая (подарунки)

- до Дня здоров’я

- до Дня захисту дітей

 

жовтень

листопад

грудень

квітень

червень

Педагог-організатор, класні керівники, соц..педагог

20.

Складання статистичних, аналітичних звітів про виконану роботу (за півріччя, рік)

В кінці семестрів

Соціальний педагог

21.

Оформлення документації на оздоровлення дітей

Протягом року

Соц. педагог

22.

Оформлення та поновлення даних для стендів соціально-психологічної служби

Двічі на рік

Соц. педагог, психолог

23.

Участь в організації міського фестивалю до Дня інвалідів «Повір у себе»

Листопад-грудень

Соціальний педагог

24.

Участь в організації новорічних свят для дітей пільгових категорій

грудень

Соціальний педагог

25.

Поновлення документації на дітей з малозабезпечених сімей для організації безкоштовного харчування

Січень-лютий

Класні керівники, соц педагог

26.

Участь в організації та проведенні тижня профілактики ТУБЕРКУЛЬОЗУ

березень

Соціальний педагог

27.

Участь в організації та проведенні спартакіади для дітей-інвалідів «ПОВІР У СЕБЕ»

квітень

Соціальний педагог

28.

Участь у заходах  Місячника профілактики та запобігання негативних проявів в учнівському середовищі

Листопад-квітень

Соціальний педагог

29.

Збір інформації про майбутнє працевлаштування дітей пільгових категорій

Березень-травень

Кл.  керівники, соц .педагог

30.

Аналіз роботи за рік, складання звітів (статистичного, аналітичного)

Травень-червень

Соціальний педагог

31.

Планування соціально-педагогічної роботи на наступний рік

Червень-серпень

Соціальний педагог

32.

Розробка діагностичного інструментарію, оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру

Протягом навчального року за потребою

Для педагогічних працівників, учнів, батьків

33.

Підготовка та презентація авторських проектів, розробок, творчих робіт

Протягом навчального року

Соціальний педагог

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ковальова Оксана Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Додано
14 січня 2018
Переглядів
7906
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку