Основи здорового способу життя дітей шкільного віку

Про матеріал

Основи здорового способу життя дітей шкільного віку

Вступ

Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво блідо, і сила вяла,

і багатство марно, і слово безсиле.

Герофил

Школа сьогодні повинна і може стати найважливішою ланкою соціалізації підростаючого покоління. Через школу проходить все населення, і на даному етапі соціалізації особистості формується як індивідуальне здоров'я, так і здоров'я всього суспільства. Здоровий спосіб життя не займає поки перше місце в ієрархії потреб і цінностей людини в нашому суспільстві. Але якщо ми будемо особистим прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, то тільки в цьому випадку можна сподіватися, що майбутні покоління будуть більш здорові і розвинуті не тільки особистісно, інтелектуально, духовно, а й фізично.

Актуальність: здоров'я населення - вища національна цінність, і відродження націй має розпочатися саме з здоров'я, в першу чергу, з нас, дітей.

У процесі дослідження нами виявлено такі протиріччя:

протиріччя між необхідністю подання дослідженого матеріалу широкому загалу через засоби масової інформації, т. к. цей матеріал має великий потенціал для здійснення як профілактичної роботи, так і для формування ціннісних життєвих орієнтацій учнів і відсутністю в школі такого вичерпного матеріалу про учнів нашого класу;

протиріччя між необхідністю дотримання режиму здорового способу життя та наявним фактом несистематичне виконання режиму дня однолітком, що складається в «групі ризику».

Ці протиріччя дозволили нам сформулювати проблему нашої роботи, за яких умов можна ефективно здійснювати пропаганду основ здорового способу життя?

Мета дослідницької роботи: розглянути теоретичні і практичні питання впливу здорового способу життя на розвиток підлітка.

Завдання :

Підібрати методику для дослідження з даної проблеми;

Розглянути стан здоров'я сучасного підлітка (на прикладі учнів нашого класу);

Вивчити динаміку рівня фізичного розвитку учнів 7 класу протягом 2017-2018 року та проаналізувати результати;

Виявити шляхи залучення підлітка до здорового способу життя;

Прищепити школярам навички здорового способу життя на уроках та в позаурочний час.

Гіпотеза дослідження: результативне присвоєння знань про стан здоров'я сучасного підлітка (учнів нашого класу) можна здійснити, коли інформація здобута власними дослідженнями.

Основні напрямки дослідницької роботи:

дослідження спеціальних медичних документів;

анкетування учнів;

діагностика дослідження цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

тематичні зустрічі з медичними працівниками та працівниками правоохоронних органів;

соціологічне опитування учнів.

Об'єкт дослідження: Процес повноцінного фізичного розвитку підлітка (учнів 7 класу).

Суб'єкт дослідження: учні 7 класу

Практичне значення: отримані результати, що ілюструють стан здоров'я сучасного підлітка, можуть зацікавити вчителів, які працюють з семикласниками, соціального педагога, педагога-психолога, а також всіх учнів, які бажають здійснювати самоконтроль за своїм настроєм і вченням, дотриманням режиму дня.

Терміни реалізації дослідницької роботи: 2017, 2018 роки.

Місце реалізації дослідницької роботи: КЗО Майська СЗШ

Передбачувані результати на діагностичному етапі:

отримання цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

на змістовно-діяльнісної етапі:

підготовка презентації;

представлення результатів у вигляді проекту;

Захист проекту. Подання продукту. Обговорення результатів, підведення підсумків проекту

активізація діяльності в рамках формування здорового способу життя;

на рефлексивно етапі

зміна соціальної та громадянської позиції підлітків;

придбання дітьми навичок дотримання режиму здорового способу життя;

Основна частина. Діагностичний етап.

1.1 Анкетування

У підтвердженні актуальності обраної проблематики ініціативною групою волонтерів під керівництвом заступника Волк Наталії В'ячеславівни було проведено анкетування серед учнів 7 класу, основним методом збору інформації якого стало анкетування і інтерв'ювання.

СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я УЧНЯ

23 ЖОВТНЯ 2017 року в рамках антинаркотичної акції «Розкажи, де торгують смертю» проводилося дослідження на оцінку способу життя учнів 7 класів, від якого багато в чому залежить їх здоров'я. Дослідження проводилося у вигляді анкетування.

За результатами анкетування видно, що всі 13 респондентів не палять, не вживають алкогольні напої та наркотичні засоби і майже всі вони згодні з тими пропозиціями, що не можна ділити наркотики на легкі і сильні, і що все наркотики небезпечні для здоров'я.

Загальний емоційний стан дитини, пов'язане з різними формами його включення в життя школи

ПСИХОЛОГІЧНА АТМОСФЕРА ТИЖНЯ

Настрій - індикатор нашого ставлення до явищ дійсності. Воно впливає на наші рішення, взаємини з оточуючими людьми, здоров'я. Тому ми вирішили простежити за ним протягом тижня, щоб по динаміці настроїв визначити емоційний стан учнів нашого класу. І в цьому нам допоможе наступний тест.

Дослідження настроїв практичний психолог О.О. Тесля

До уроків Після уроків

Напруженості відчувають 21% семикласників протягом навчального дня. У них вранці настрій активну, а після уроків вони пасивні.

За підсумками нашого дослідження, ми прийшли до наступних висновків: настрій є важливим фактором навчальної діяльності, що впливає на її успішність. Щоб бути успішним у навчальній діяльності, необхідно: володіти способами саморегуляції, виробляти в собі вольові риси характеру.

1.3 ВИВЧЕННЯ РІВНЯ І характеру тривожності, ПОВ'ЯЗАНОЇ зі ШКОЛОЮ

В рамках акції «Школа наш рідний дім » 14 листопада 2017 року проведено дослідження учнів 7 класу з метою вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної зі школою.

Дослідження проводилося у вигляді анкетування, брало участь всього 13 учнів. Тест складається з 58 питань, які були запропоновані дітям в комп'ютерному варіанті. На кожне питання, пов'язаний самопочуттям дитини в школі, потрібно щиро і правдиво однозначно відповісти "Так" або "Ні". Підсумки підбито в кількісному та відсотковому співвідношенні.

Було проаналізовано загальний внутрішній емоційний стан школяра, багато в чому визначається наявністю тих чи інших тривожних синдромів (факторів) і їхньою кількістю.

Загальна тривожність у школі - загальний емоційний стан дитини, пов'язане з різними формами його включення в життя школи. Підсумки дослідження показують, що у 13 (92,8%) учнів тривожність в нормі. Насторожує той факт, що 1 (7,2%) учень має підвищений рівень тривожності. У минулому році кількість учнів, що мають підвищений рівень тривожності, було 3.

Моніторинг рівня тривожності

З усього розглянутого можна зробити висновок про те, що необхідно враховувати ці дані в роботі з учнями, оскільки нормальна тривожність мобілізує психічну діяльність, а підвищена надає протилежний вплив, перешкоджаючи нормальному розвитку здоров'я та навчання.

2. Різні форми проведення загальнозміцнюючих та антистресових заходів

З метою формування здорового способу життя, виховання у них почуття відповідальності за своє здоров'я в класі сформована волонтерська група, яка проводила спортивно-оздоровчу роботу як серед малюків в дитячому садку «Золотий ключик», так і серед учнів молодших класів у своїй школі. В рамках проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя» » відбулися профілактичні зустрічі з медичними працівниками т:

- з медпрацівниками Майської ФАП Капес Тетяною Миколаївною .;

- з участковим Звягенцевим Юрієм Вікторовичем

Діти отримали грамотні і повні відповіді на свої запитання.

Основна мета цих бесід полягала в тому, щоб навчити дітей брати на себе відповідальність за власну поведінку, усвідомлювати свої дії, берегти і зміцнювати своє здоров'я.

Інформація про зайнятості в позаурочний час неповнолітнього учня, який перебуває на обліку ВШО:

Соціологічне дослідження

З метою отримання цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

формування здорового способу життя проведено соціологічне опитування серед учнів 7 класу. Результати соціологічного опитування показують, що в основному всіх учнів класу (87%) хвилюють соціальні проблеми суспільства, пов'язані зі здоров'ям нації, якщо навіть вони особисто їх не стосуються, всі вони мають бажання змінити світ на краще і навіть згодні самі брати участь в значних змінах навколишнього світу.

Висновок. Рефлексивний етап.

В ході дослідницької роботи ми дізналися, якою людиною є кожен з нас цікавлять людей, що любить, чим захоплюється, які має життєві орієнтири. У виконаній дослідницькій роботі:

 • -розкрито поняття «Здоровий спосіб життя»;
 • -розглянуто стан здоров'я сучасного підлітка;
 • -запропоновано шляхи залучення підлітка до здорового способу життя.
 • Що ж змінилося в процесі і результаті проведеної роботи. Перш за все - ми самі. Волонтери вчилися ретельно відшукувати інформацію, вчилися взаєморозумінню, взаємодопомоги, почуття співпереживання. Ми продовжуємо займатися дослідженням ще й тому, що осягаємо таємниці людського буття: як прожити життя, щоб залишити після себе слід на Землі так само, який залишили для нас попереднє покоління.

Література

Амосов Н.М., «Роздуми про здоров'я». - М., 1987

Антропова М.В. Режим дня, працездатність і стан здоров'я школярів. - М.,1 974.

Байєр К., Шейнберг Л. Здоровий спосіб життя. - М., 1997..

Бальсевіч В.К., Запорожаном В.А. Фізична активність людини. - Київ: Здоров'я,

Винокурова Н. Ф., Трушин В. В., Глобальна екологія. - М., Просвітництво, 1990.

Здоровий спосіб життя - запорука здоров'я. / Упоряд. Професор Ф.Г. Мурзакаев. Уфа: Башк. кн. вид-во, 1987

Коростельов Н.Б. Виховання здорового школяра. - М., 1986

Лаптєв О.П. Бережи здоров'я змолоду - М., Медицина, 1988.

Додаток 1

АНКЕТА «СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ШКОЛЬНИКА»

Інструкція щодо заповнення анкет

Дорогий друг! Просимо тебе відповісти на питання анкети. Твої відповіді допоможуть нам дати оцінку способу життя, від якого багато в чому залежить здоров'я. За результатами опитування будуть розроблені конкретні оздоровчі заходи.

Як випливає заповнювати анкету? Відповідати потрібно на всі питання, строго в порядку їх нумерації. З кожного питання тобі пропонуються різні варіанти готових відповідей. Перш за все уважно прочитай їх, а потім обведи кружечком номер того варіанта відповіді (один або кілька), який відповідає твою думку. Анкета анонімна! Будьте відверті!

1.Твій тип

1. Чоловік - 5 (36%)

2. Жіночий - 9 (64%)

9. Чи правильно ділити наркотики на легкі і сильні?

1.Да, існують наркотичні речовини, що не приносять шкоди -

2.Чи сказати, що є наркотики більш небезпечні і менш небезпечні -

3.Ні, всі наркотики небезпечні в рівній мірі - 14 (100%)

2. Твій вік

1. від 13 до 14 років - 14 (100%)

10. Чи був у тебе власний досвід зустрічі з наркотиками?

1. Мені пропонували, але я відмовився -

2. Не було - 14 (100%)

3. Я пробував -

3. Чи є у тебе на сьогодні серйозні проблеми, пов'язані з навчанням?

1. Так - 1 (7%)

2. Ні - 13 (93%)

11. Як ти думаєш, через який час може виникнути наркотична залежність?

1.Достаточно спробувати 1-2 рази - 14 (100%)

2.Вживать постійно 2-3 місяці .-

3.Якщо вживати рідко, то взагалі не виникне.

4. Що заважає тобі успішно вчитися?

(Можна дати кілька відповідей)

1. Стан здоров'я -

2. Дефіцит часу - 1 (7%)

3. Інше - 1 (7%)

4. Ні, мені нічого не заважає вчитися -12 (84%)

12. Як Ви ставитеся до проведення медичного тестування

1. Негативно -1 (7%)

2. Позитивно - 11 (79%)

3. Нейтрально - 2 (14%)

5. Чи трапляється, що тобі буває нічим зайнятися на дозвіллі?

1. Так, часто - 1 (7%)

2. Іноді - 2 (14%)

3. Ні - 11 (79%)

13.Бувають в твоєму житті ситуації, які здаються тобі безвихідними?

1.Часто - 1 (7%)

2.Інколи - 1 (7%)

3.Ніколи - 12 (86%)

6. Чи приймаєш ти ліки без призначення лікаря? (Можна вибрати кілька відповідей)

1. Так, болезаспокійливі - 2 (14%)

2. Так, протизапальні, жарознижуючі -

3. Ні, не приймаю - 12 (86%)

14. Якщо хтось із твоїх знайомих однолітків захотів би придбати наркотики, чи легко це зробити?

1.Достатньо легко -

2.Думаю, що непросто -

3. Не знаю - 14 (100%)

7. Куриш ти?

1. Немає і ніколи не курив - (0%)

2. Так, епізодично, за компанію - (0%)

3. Так, щодня -0

15.Что зазвичай ти вживаєш у важких життєвих ситуаціях?

1. Звертаюся до батьків або родичів-12 (86%)

2. Звертаюся по допомогу до друзів - 1 (7%)

3. Розраховую тільки на себе -

4. Інше - 1 (7%

8. Чи вживали ти алкогольні напої, в тому числі і пиво?

1. Не вживаю -

. Так, кілька разів на рік -

3. так, коли є можливість -

Основи здорового способу життя дітей шкільного віку

Вступ

Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво блідо, і сила вяла,

і багатство марно, і слово безсиле.

Герофил

Школа сьогодні повинна і може стати найважливішою ланкою соціалізації підростаючого покоління. Через школу проходить все населення, і на даному етапі соціалізації особистості формується як індивідуальне здоров'я, так і здоров'я всього суспільства. Здоровий спосіб життя не займає поки перше місце в ієрархії потреб і цінностей людини в нашому суспільстві. Але якщо ми будемо особистим прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, то тільки в цьому випадку можна сподіватися, що майбутні покоління будуть більш здорові і розвинуті не тільки особистісно, інтелектуально, духовно, а й фізично.

Актуальність: здоров'я населення - вища національна цінність, і відродження націй має розпочатися саме з здоров'я, в першу чергу, з нас, дітей.

У процесі дослідження нами виявлено такі протиріччя:

протиріччя між необхідністю подання дослідженого матеріалу широкому загалу через засоби масової інформації, т. к. цей матеріал має великий потенціал для здійснення як профілактичної роботи, так і для формування ціннісних життєвих орієнтацій учнів і відсутністю в школі такого вичерпного матеріалу про учнів нашого класу;

протиріччя між необхідністю дотримання режиму здорового способу життя та наявним фактом несистематичне виконання режиму дня однолітком, що складається в «групі ризику».

Ці протиріччя дозволили нам сформулювати проблему нашої роботи, за яких умов можна ефективно здійснювати пропаганду основ здорового способу життя?

Мета дослідницької роботи: розглянути теоретичні і практичні питання впливу здорового способу життя на розвиток підлітка.

Завдання :

Підібрати методику для дослідження з даної проблеми;

Розглянути стан здоров'я сучасного підлітка (на прикладі учнів нашого класу);

Вивчити динаміку рівня фізичного розвитку учнів 7 класу протягом 2017-2018 року та проаналізувати результати;

Виявити шляхи залучення підлітка до здорового способу життя;

Прищепити школярам навички здорового способу життя на уроках та в позаурочний час.

Гіпотеза дослідження: результативне присвоєння знань про стан здоров'я сучасного підлітка (учнів нашого класу) можна здійснити, коли інформація здобута власними дослідженнями.

Основні напрямки дослідницької роботи:

дослідження спеціальних медичних документів;

анкетування учнів;

діагностика дослідження цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

тематичні зустрічі з медичними працівниками та працівниками правоохоронних органів;

соціологічне опитування учнів.

Об'єкт дослідження: Процес повноцінного фізичного розвитку підлітка (учнів 7 класу).

Суб'єкт дослідження: учні 7 класу

Практичне значення: отримані результати, що ілюструють стан здоров'я сучасного підлітка, можуть зацікавити вчителів, які працюють з семикласниками, соціального педагога, педагога-психолога, а також всіх учнів, які бажають здійснювати самоконтроль за своїм настроєм і вченням, дотриманням режиму дня.

Терміни реалізації дослідницької роботи: 2017, 2018 роки.

Місце реалізації дослідницької роботи: КЗО Майська СЗШ

Передбачувані результати на діагностичному етапі:

отримання цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

на змістовно-діяльнісної етапі:

підготовка презентації;

представлення результатів у вигляді проекту;

Захист проекту. Подання продукту. Обговорення результатів, підведення підсумків проекту

активізація діяльності в рамках формування здорового способу життя;

на рефлексивно етапі

зміна соціальної та громадянської позиції підлітків;

придбання дітьми навичок дотримання режиму здорового способу життя;

Основна частина. Діагностичний етап.

1.1 Анкетування

У підтвердженні актуальності обраної проблематики ініціативною групою волонтерів під керівництвом заступника Волк Наталії В'ячеславівни було проведено анкетування серед учнів 7 класу, основним методом збору інформації якого стало анкетування і інтерв'ювання.

СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я УЧНЯ

23 ЖОВТНЯ 2017 року в рамках антинаркотичної акції «Розкажи, де торгують смертю» проводилося дослідження на оцінку способу життя учнів 7 класів, від якого багато в чому залежить їх здоров'я. Дослідження проводилося у вигляді анкетування.

За результатами анкетування видно, що всі 13 респондентів не палять, не вживають алкогольні напої та наркотичні засоби і майже всі вони згодні з тими пропозиціями, що не можна ділити наркотики на легкі і сильні, і що все наркотики небезпечні для здоров'я.

Загальний емоційний стан дитини, пов'язане з різними формами його включення в життя школи

ПСИХОЛОГІЧНА АТМОСФЕРА ТИЖНЯ

Настрій - індикатор нашого ставлення до явищ дійсності. Воно впливає на наші рішення, взаємини з оточуючими людьми, здоров'я. Тому ми вирішили простежити за ним протягом тижня, щоб по динаміці настроїв визначити емоційний стан учнів нашого класу. І в цьому нам допоможе наступний тест.

Дослідження настроїв практичний психолог О.О. Тесля

До уроків Після уроків

Напруженості відчувають 21% семикласників протягом навчального дня. У них вранці настрій активну, а після уроків вони пасивні.

За підсумками нашого дослідження, ми прийшли до наступних висновків: настрій є важливим фактором навчальної діяльності, що впливає на її успішність. Щоб бути успішним у навчальній діяльності, необхідно: володіти способами саморегуляції, виробляти в собі вольові риси характеру.

1.3 ВИВЧЕННЯ РІВНЯ І характеру тривожності, ПОВ'ЯЗАНОЇ зі ШКОЛОЮ

В рамках акції «Школа наш рідний дім » 14 листопада 2017 року проведено дослідження учнів 7 класу з метою вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної зі школою.

Дослідження проводилося у вигляді анкетування, брало участь всього 13 учнів. Тест складається з 58 питань, які були запропоновані дітям в комп'ютерному варіанті. На кожне питання, пов'язаний самопочуттям дитини в школі, потрібно щиро і правдиво однозначно відповісти "Так" або "Ні". Підсумки підбито в кількісному та відсотковому співвідношенні.

Було проаналізовано загальний внутрішній емоційний стан школяра, багато в чому визначається наявністю тих чи інших тривожних синдромів (факторів) і їхньою кількістю.

Загальна тривожність у школі - загальний емоційний стан дитини, пов'язане з різними формами його включення в життя школи. Підсумки дослідження показують, що у 13 (92,8%) учнів тривожність в нормі. Насторожує той факт, що 1 (7,2%) учень має підвищений рівень тривожності. У минулому році кількість учнів, що мають підвищений рівень тривожності, було 3.

Моніторинг рівня тривожності

З усього розглянутого можна зробити висновок про те, що необхідно враховувати ці дані в роботі з учнями, оскільки нормальна тривожність мобілізує психічну діяльність, а підвищена надає протилежний вплив, перешкоджаючи нормальному розвитку здоров'я та навчання.

2. Різні форми проведення загальнозміцнюючих та антистресових заходів

З метою формування здорового способу життя, виховання у них почуття відповідальності за своє здоров'я в класі сформована волонтерська група, яка проводила спортивно-оздоровчу роботу як серед малюків в дитячому садку «Золотий ключик», так і серед учнів молодших класів у своїй школі. В рамках проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя» » відбулися профілактичні зустрічі з медичними працівниками т:

- з медпрацівниками Майської ФАП Капес Тетяною Миколаївною .;

- з участковим Звягенцевим Юрієм Вікторовичем

Діти отримали грамотні і повні відповіді на свої запитання.

Основна мета цих бесід полягала в тому, щоб навчити дітей брати на себе відповідальність за власну поведінку, усвідомлювати свої дії, берегти і зміцнювати своє здоров'я.

Інформація про зайнятості в позаурочний час неповнолітнього учня, який перебуває на обліку ВШО:

Соціологічне дослідження

З метою отримання цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

формування здорового способу життя проведено соціологічне опитування серед учнів 7 класу. Результати соціологічного опитування показують, що в основному всіх учнів класу (87%) хвилюють соціальні проблеми суспільства, пов'язані зі здоров'ям нації, якщо навіть вони особисто їх не стосуються, всі вони мають бажання змінити світ на краще і навіть згодні самі брати участь в значних змінах навколишнього світу.

Висновок. Рефлексивний етап.

В ході дослідницької роботи ми дізналися, якою людиною є кожен з нас цікавлять людей, що любить, чим захоплюється, які має життєві орієнтири. У виконаній дослідницькій роботі:

 • -розкрито поняття «Здоровий спосіб життя»;
 • -розглянуто стан здоров'я сучасного підлітка;
 • -запропоновано шляхи залучення підлітка до здорового способу життя.
 • Що ж змінилося в процесі і результаті проведеної роботи. Перш за все - ми самі. Волонтери вчилися ретельно відшукувати інформацію, вчилися взаєморозумінню, взаємодопомоги, почуття співпереживання. Ми продовжуємо займатися дослідженням ще й тому, що осягаємо таємниці людського буття: як прожити життя, щоб залишити після себе слід на Землі так само, який залишили для нас попереднє покоління.

Література

Амосов Н.М., «Роздуми про здоров'я». - М., 1987

Антропова М.В. Режим дня, працездатність і стан здоров'я школярів. - М.,1 974.

Байєр К., Шейнберг Л. Здоровий спосіб життя. - М., 1997..

Бальсевіч В.К., Запорожаном В.А. Фізична активність людини. - Київ: Здоров'я,

Винокурова Н. Ф., Трушин В. В., Глобальна екологія. - М., Просвітництво, 1990.

Здоровий спосіб життя - запорука здоров'я. / Упоряд. Професор Ф.Г. Мурзакаев. Уфа: Башк. кн. вид-во, 1987

Коростельов Н.Б. Виховання здорового школяра. - М., 1986

Лаптєв О.П. Бережи здоров'я змолоду - М., Медицина, 1988.

Додаток 1

АНКЕТА «СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ШКОЛЬНИКА»

Інструкція щодо заповнення анкет

Дорогий друг! Просимо тебе відповісти на питання анкети. Твої відповіді допоможуть нам дати оцінку способу життя, від якого багато в чому залежить здоров'я. За результатами опитування будуть розроблені конкретні оздоровчі заходи.

Як випливає заповнювати анкету? Відповідати потрібно на всі питання, строго в порядку їх нумерації. З кожного питання тобі пропонуються різні варіанти готових відповідей. Перш за все уважно прочитай їх, а потім обведи кружечком номер того варіанта відповіді (один або кілька), який відповідає твою думку. Анкета анонімна! Будьте відверті!

1.Твій тип

1. Чоловік - 5 (36%)

2. Жіночий - 9 (64%)

9. Чи правильно ділити наркотики на легкі і сильні?

1.Да, існують наркотичні речовини, що не приносять шкоди -

2.Чи сказати, що є наркотики більш небезпечні і менш небезпечні -

3.Ні, всі наркотики небезпечні в рівній мірі - 14 (100%)

2. Твій вік

1. від 13 до 14 років - 14 (100%)

10. Чи був у тебе власний досвід зустрічі з наркотиками?

1. Мені пропонували, але я відмовився -

2. Не було - 14 (100%)

3. Я пробував -

3. Чи є у тебе на сьогодні серйозні проблеми, пов'язані з навчанням?

1. Так - 1 (7%)

2. Ні - 13 (93%)

11. Як ти думаєш, через який час може виникнути наркотична залежність?

1.Достаточно спробувати 1-2 рази - 14 (100%)

2.Вживать постійно 2-3 місяці .-

3.Якщо вживати рідко, то взагалі не виникне.

4. Що заважає тобі успішно вчитися?

(Можна дати кілька відповідей)

1. Стан здоров'я -

2. Дефіцит часу - 1 (7%)

3. Інше - 1 (7%)

4. Ні, мені нічого не заважає вчитися -12 (84%)

12. Як Ви ставитеся до проведення медичного тестування

1. Негативно -1 (7%)

2. Позитивно - 11 (79%)

3. Нейтрально - 2 (14%)

5. Чи трапляється, що тобі буває нічим зайнятися на дозвіллі?

1. Так, часто - 1 (7%)

2. Іноді - 2 (14%)

3. Ні - 11 (79%)

13.Бувають в твоєму житті ситуації, які здаються тобі безвихідними?

1.Часто - 1 (7%)

2.Інколи - 1 (7%)

3.Ніколи - 12 (86%)

6. Чи приймаєш ти ліки без призначення лікаря? (Можна вибрати кілька відповідей)

1. Так, болезаспокійливі - 2 (14%)

2. Так, протизапальні, жарознижуючі -

3. Ні, не приймаю - 12 (86%)

14. Якщо хтось із твоїх знайомих однолітків захотів би придбати наркотики, чи легко це зробити?

1.Достатньо легко -

2.Думаю, що непросто -

3. Не знаю - 14 (100%)

7. Куриш ти?

1. Немає і ніколи не курив - (0%)

2. Так, епізодично, за компанію - (0%)

3. Так, щодня -0

15.Что зазвичай ти вживаєш у важких життєвих ситуаціях?

1. Звертаюся до батьків або родичів-12 (86%)

2. Звертаюся по допомогу до друзів - 1 (7%)

3. Розраховую тільки на себе -

4. Інше - 1 (7%

8. Чи вживали ти алкогольні напої, в тому числі і пиво?

1. Не вживаю -

. Так, кілька разів на рік -

3. так, коли є можливість -

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи здорового способу життя дітей шкільного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво блідо, і сила вяла,

і багатство марно, і слово безсиле.

Герофил

Школа сьогодні повинна і може стати найважливішою ланкою соціалізації підростаючого покоління. Через школу проходить все населення, і на даному етапі соціалізації особистості формується як індивідуальне здоров'я, так і здоров'я всього суспільства. Здоровий спосіб життя не займає поки перше місце в ієрархії потреб і цінностей людини в нашому суспільстві. Але якщо ми будемо особистим прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, то тільки в цьому випадку можна сподіватися, що майбутні покоління будуть більш здорові і розвинуті не тільки особистісно, ​​інтелектуально, духовно, а й фізично.

Актуальність: здоров'я населення - вища національна цінність, і відродження націй має розпочатися саме з здоров'я, в першу чергу, з нас, дітей.

У процесі дослідження нами виявлено такі протиріччя:

протиріччя між необхідністю подання дослідженого матеріалу широкому загалу через засоби масової інформації, т. к. цей матеріал має великий потенціал для здійснення як профілактичної роботи, так і для формування ціннісних життєвих орієнтацій учнів і відсутністю в школі такого вичерпного матеріалу про учнів нашого класу;

протиріччя між необхідністю дотримання режиму здорового способу життя та наявним фактом несистематичне виконання режиму дня однолітком, що складається в «групі ризику».

Ці протиріччя дозволили нам сформулювати проблему нашої роботи, за яких умов можна ефективно здійснювати пропаганду основ здорового способу життя?

Мета дослідницької роботи: розглянути теоретичні і практичні питання впливу здорового способу життя на розвиток підлітка.

Завдання :

Підібрати методику для дослідження з даної проблеми;

 

Розглянути стан здоров'я сучасного підлітка (на прикладі учнів нашого класу);

Вивчити динаміку рівня фізичного розвитку учнів 7 класу протягом 2017-2018 року та проаналізувати результати;

Виявити шляхи залучення підлітка до здорового способу життя;

Прищепити школярам навички здорового способу життя на уроках та в позаурочний час.

Гіпотеза дослідження: результативне присвоєння знань про стан здоров'я сучасного підлітка (учнів нашого класу) можна здійснити, коли інформація здобута власними дослідженнями.

Основні напрямки дослідницької роботи:

дослідження спеціальних медичних документів;

анкетування учнів;

діагностика дослідження цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

тематичні зустрічі з медичними працівниками та працівниками правоохоронних органів;

соціологічне опитування учнів.

Об'єкт дослідження: Процес повноцінного фізичного розвитку підлітка (учнів 7 класу).

Суб'єкт дослідження: учні 7 класу

Практичне значення: отримані результати, що ілюструють стан здоров'я сучасного підлітка, можуть зацікавити вчителів, які працюють з семикласниками, соціального педагога, педагога-психолога, а також всіх учнів, які бажають здійснювати самоконтроль за своїм настроєм і вченням, дотриманням режиму дня.

Терміни реалізації дослідницької роботи: 2017, 2018 роки.

Місце реалізації дослідницької роботи: КЗО Майська СЗШ

Передбачувані  результати на діагностичному етапі:

 

отримання цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

на змістовно-діяльнісної етапі:

підготовка презентації;

представлення результатів у вигляді проекту;

Захист проекту. Подання продукту. Обговорення результатів, підведення підсумків проекту

активізація діяльності в рамках формування здорового способу життя;

на рефлексивно етапі

зміна соціальної та громадянської позиції підлітків;

придбання дітьми навичок дотримання режиму здорового способу життя;

Основна частина. Діагностичний етап.

1.1 Анкетування

У підтвердженні актуальності обраної проблематики ініціативною групою волонтерів під керівництвом  заступника Волк Наталії В’ячеславівни  було проведено анкетування серед учнів 7 класу, основним методом збору інформації якого стало анкетування і інтерв'ювання.

СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я УЧНЯ

23 ЖОВТНЯ  2017 року в рамках антинаркотичної акції «Розкажи, де торгують смертю» проводилося дослідження на оцінку способу життя учнів 7 класів, від якого багато в чому залежить їх здоров'я. Дослідження проводилося у вигляді анкетування.

 

За результатами анкетування видно, що всі 13 респондентів не палять, не вживають алкогольні напої та наркотичні засоби і майже всі вони згодні з тими пропозиціями, що не можна ділити наркотики на легкі і сильні, і що все наркотики небезпечні для здоров'я.

Загальний емоційний стан дитини, пов'язане з різними формами його включення в життя школи

ПСИХОЛОГІЧНА АТМОСФЕРА ТИЖНЯ

Настрій - індикатор нашого ставлення до явищ дійсності. Воно впливає на наші рішення, взаємини з оточуючими людьми, здоров'я. Тому ми вирішили простежити за ним протягом тижня, щоб по динаміці настроїв визначити емоційний стан учнів нашого класу. І в цьому нам допоможе наступний тест.

 

Дослідження настроїв  практичний психолог  О.О. Тесля

До уроків Після уроків

Напруженості  відчувають 21% семикласників протягом навчального дня. У них вранці настрій активну, а після уроків вони пасивні.

    За підсумками нашого дослідження, ми прийшли до наступних висновків: настрій є важливим фактором навчальної діяльності, що впливає на її успішність. Щоб бути успішним у навчальній діяльності, необхідно: володіти способами саморегуляції, виробляти в собі вольові риси характеру.

1.3 ВИВЧЕННЯ РІВНЯ І характеру тривожності, ПОВ'ЯЗАНОЇ зі  ШКОЛОЮ

В рамках акції «Школа наш рідний дім » 14 листопада  2017 року проведено дослідження учнів 7 класу з метою вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної зі школою.

Дослідження проводилося у вигляді анкетування, брало участь всього 13 учнів. Тест складається з 58 питань, які були запропоновані дітям в комп'ютерному варіанті. На кожне питання, пов'язаний самопочуттям дитини в школі, потрібно щиро і правдиво однозначно відповісти "Так" або "Ні". Підсумки підбито в кількісному та відсотковому співвідношенні.

Було проаналізовано загальний внутрішній емоційний стан школяра, багато в чому визначається наявністю тих чи інших тривожних синдромів (факторів) і їхньою кількістю.

    Загальна тривожність у школі - загальний емоційний стан дитини, пов'язане з різними формами його включення в життя школи. Підсумки дослідження показують, що у 13 (92,8%) учнів тривожність в нормі. Насторожує той факт, що 1 (7,2%) учень має підвищений рівень тривожності. У минулому році кількість учнів, що мають підвищений рівень тривожності, було 3.

Моніторинг рівня тривожності

З  усього розглянутого можна зробити висновок про те, що необхідно враховувати ці дані в роботі з учнями, оскільки нормальна тривожність мобілізує психічну діяльність, а підвищена надає протилежний вплив, перешкоджаючи нормальному розвитку здоров'я та навчання.

2. Різні форми проведення загальнозміцнюючих та антистресових заходів

З метою формування здорового способу життя, виховання у них почуття відповідальності за своє здоров'я в класі сформована волонтерська група, яка проводила спортивно-оздоровчу роботу як серед малюків в дитячому садку «Золотий ключик», так і серед учнів молодших класів у своїй школі. В рамках проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя» » відбулися профілактичні зустрічі з медичними працівниками т:

- з медпрацівниками Майської ФАП Капес Тетяною Миколаївною .;

- з участковим Звягенцевим Юрієм Вікторовичем

Діти  отримали грамотні і повні відповіді на свої запитання.

 Основна мета цих бесід полягала в тому, щоб навчити дітей брати на себе відповідальність за власну поведінку, усвідомлювати свої дії, берегти і зміцнювати своє здоров'я.

 

Інформація про зайнятості в позаурочний час неповнолітнього учня, який перебуває на обліку ВШО:

 

Соціологічне  дослідження

 З метою отримання цілісної картини стану здоров'я сучасного підлітка, виявлення ціннісних життєвих орієнтацій учнів;

формування здорового способу життя проведено соціологічне опитування серед учнів 7 класу. Результати соціологічного опитування показують, що в основному всіх учнів класу (87%) хвилюють соціальні проблеми суспільства, пов'язані зі здоров'ям нації, якщо навіть вони особисто їх не стосуються, всі вони мають бажання змінити світ на краще і навіть згодні самі брати участь в значних змінах навколишнього світу.

Висновок. Рефлексивний етап.

В ході дослідницької роботи ми дізналися, якою людиною є кожен з нас цікавлять людей, що любить, чим захоплюється, які має життєві орієнтири. У виконаній дослідницькій роботі:

 • розкрито поняття «Здоровий спосіб життя»;
 • розглянуто стан здоров'я сучасного підлітка;
 • запропоновано шляхи залучення підлітка до здорового способу життя.

 

   Що ж змінилося в процесі і результаті проведеної роботи. Перш за все - ми самі. Волонтери вчилися ретельно відшукувати інформацію, вчилися взаєморозумінню, взаємодопомоги, почуття співпереживання. Ми продовжуємо займатися дослідженням ще й тому, що осягаємо таємниці людського буття: як прожити життя, щоб залишити після себе слід на Землі так само, який залишили для нас попереднє покоління.

 

Література

 

Амосов Н.М., «Роздуми про здоров'я». - М., 1987

Антропова М.В. Режим дня, працездатність і стан здоров'я школярів. - М.,1 974.

Байєр К., Шейнберг Л. Здоровий спосіб життя. - М., 1997..

Бальсевіч В.К., Запорожаном В.А. Фізична активність людини. - Київ: Здоров'я,

Винокурова Н. Ф., Трушин В. В., Глобальна екологія. - М., Просвітництво, 1990.

Здоровий спосіб життя - запорука здоров'я. / Упоряд. Професор Ф.Г. Мурзакаев. Уфа: Башк. кн. вид-во, 1987

Коростельов Н.Б. Виховання здорового школяра. - М., 1986

Лаптєв О.П. Бережи здоров'я змолоду - М., Медицина, 1988.

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА «СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ШКОЛЬНИКА»

Інструкція щодо заповнення анкет

Дорогий друг! Просимо тебе відповісти на питання анкети. Твої відповіді допоможуть нам дати оцінку способу життя, від якого багато в чому залежить здоров'я. За результатами опитування будуть розроблені конкретні оздоровчі заходи.

Як випливає заповнювати анкету? Відповідати потрібно на всі питання, строго в порядку їх нумерації. З кожного питання тобі пропонуються різні варіанти готових відповідей. Перш за все уважно прочитай їх, а потім обведи кружечком номер того варіанта відповіді (один або кілька), який відповідає твою думку. Анкета анонімна! Будьте відверті!

 

1.Твій тип

1. Чоловік - 5 (36%)

2. Жіночий - 9 (64%)

9. Чи правильно ділити наркотики на легкі і сильні?

1.Да, існують наркотичні речовини, що не приносять шкоди -

2.Чи сказати, що є наркотики більш небезпечні і менш небезпечні -

3.Ні, всі наркотики небезпечні в рівній мірі - 14 (100%)

2. Твій вік

1. від 13 до 14 років - 14 (100%)

10. Чи був у тебе власний досвід зустрічі з наркотиками?

1. Мені пропонували, але я відмовився -

2. Не було - 14 (100%)

3. Я пробував -

3. Чи є у тебе на сьогодні серйозні проблеми, пов'язані з навчанням?

1. Так - 1 (7%)

2. Ні - 13 (93%)

11. Як ти думаєш, через який час може виникнути наркотична залежність?

1.Достаточно спробувати 1-2 рази - 14 (100%)

2.Вживать постійно  2-3 місяці .-

3.Якщо вживати рідко, то взагалі не виникне.

4. Що заважає тобі успішно вчитися?

(Можна дати кілька відповідей)

1. Стан здоров'я -

2. Дефіцит часу - 1 (7%)

3. Інше - 1 (7%)

4. Ні, мені нічого не заважає вчитися -12 (84%)

12. Як Ви ставитеся до проведення медичного тестування

1. Негативно -1 (7%)

2. Позитивно - 11 (79%)

3. Нейтрально - 2 (14%)

5. Чи трапляється, що тобі буває нічим зайнятися на дозвіллі?

1. Так, часто - 1 (7%)

2. Іноді - 2 (14%)

3. Ні - 11 (79%)

13.Бувають  в твоєму житті ситуації, які здаються тобі безвихідними?

1.Часто - 1 (7%)

2.Інколи - 1 (7%)

3.Ніколи - 12 (86%)

6. Чи приймаєш ти ліки без призначення лікаря? (Можна вибрати кілька відповідей)

1. Так, болезаспокійливі - 2 (14%)

2. Так, протизапальні, жарознижуючі -

3. Ні, не приймаю - 12 (86%)

14. Якщо хтось із твоїх знайомих однолітків захотів би придбати наркотики, чи легко це зробити?

1.Достатньо легко -

2.Думаю, що непросто -

3. Не знаю - 14 (100%)

7. Куриш ти?

1. Немає і ніколи не курив - (0%)

     2. Так, епізодично, за компанію - (0%)

3. Так, щодня -0

15.Что зазвичай ти вживаєш у важких життєвих ситуаціях?

1. Звертаюся до батьків або родичів-12 (86%)

2. Звертаюся по допомогу до друзів - 1 (7%)

3. Розраховую тільки на себе -

4. Інше - 1 (7%

8. Чи вживали ти алкогольні напої, в тому числі і пиво?

1. Не вживаю -

. Так, кілька разів на рік -

3. так, коли є можливість -

docx
До підручника
Основи здоров`я 7 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
20 липня 2018
Переглядів
342
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку