Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарне планування Основи здоров'я, 7кл.

Про матеріал

Календарне планування (у вигляді таблиці) з предмету "Основи здоров'я", 7 кл. Складено до підручника: Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, К.:«Алатон», 2007

Перегляд файлу

Календарне планування з предмету «Основи здоров'я»

7 клас

 (1год. на тиждень, усього 35 годин, 4 години – резервний час)

Календарне планування складене за Програмою ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 5 –9  класи для загальноосвітніх навчальних закладів, затверженною

 Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 Складено до підручника:   Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, К.:«Алатон», 2007

 

 

Клас

Дата

Дата

Зміст навчального

матеріалу

Головна мета


і завдання уроку

Вправи для відпрацювання ключових умінь і навичок

 

за планом

фактична

пп

У темі

І семестр

Розділ 1. Здоров’я людини, 9год

01.09

 

1

1

 Здоров’я і спосіб життя

Цілісність здоров’я. Переваги  здорового способу життя.  Навички, сприятливі для здоров’я. Значення життєвих принципів для здоров’я.

 

 

 

Ознайомити учнів з поняттям  «холістична модель здоров'я » та його ознаками; продовжувати формувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я.

 

 • Створення соціальної реклами про здоровий спосіб життя*

 

01.09

 

05.09

 

2

2

Профілактика захворювань

Інфекційні та неінфекційні захворювання. Захисні реакції організму і бар’єри на шляху інфекцій. Заходи профілактики інфекційних  та неінфекційних захворювань.

 

Виявити життєвий досвід учнів щодо-інфекціїй. Заходи профілактики інфекційних захворювань.

Розвивати в учнів мотиваційні основи (на цьому уроці й на всіх наступних) збереження і зміцнення власного здоров’я

 

08.09

 

12.09

 

3

3

Принципи безпечної життєдіяльності

Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику. Рівні ризику.

 

 

 •Оцінювання ризиків щоденного життя**

15.09

 

19.09

 

4

4

Безпека на дорозі

Безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля. Засоби безпеки легкового автомобіля. Заходи безпеки під час поїздки на вантажному автомобілі. Небезпечні вантажі.

 

Розширювати знання учнів з основних правил безпеки пасажира. вміння аналізувати дорожню ситуацію та приймати зважені рішення щодо переходу дороги. Познайомити учнів з правилами поведінки на зупинках; виховуватиуважність,спостережливість,обережність, дисциплінованість.

Розглянути види ДТП. Повторити з учнями правила користування громадським транспортом; розробити пам’ятки пасажира громадського транспорту та звернути увагу на  дії при ДТП.

 

 

22.09

 

26.09

 

5

5

Види ДТП.  Положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП. Дії свідків ДТП

 

 

 

Учень уміє користуватися підголівниками і пасами безпеки;

- приймати захисні положення тіла при ДТП;

 

 • Моделювання поведінки пасажира при ДТП.

 

29.09

 

03.10

 

6

6

Побутова безпека

Безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням

 

Учень називає правила користування пічним опаленням;

ситуацій, в яких можна отруїтися чадним газом

Відпрацювання алгоритму дій під час пожежі в громадському приміщенні.

06.10

 

10.10

 

7

7

Пожежна безпека у громадських приміщеннях

Правила пожежної безпеки у школі. Оповіщення про пожежу. Первинні засоби пожежогасіння. Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.

 

Учень уміє евакуюватися з громадського приміщення;

- користуватися засобами пожежогасіння.

 

 

13.10

 

17.10

 

8

8

Захист робіт « Соціальна реклама про здоровий спосіб життя*»

 

 

 

20.10

 

24.10

 

9

9

Узагальнення з теми «Здоров’я людини»

Узагальнити та систематизувати отримані знання

 

27.10

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я, 4год

07.11

 

10

1

Індивідуальний розвиток підлітків

Ознаки біологічного, психічного, соціального, духовного  дозрівання.

Показники фізичного розвитку  підлітків. Способи покращення фізичної форми

 

Учень/учениця

називає:

- ознаки підліткового віку;

- чинники впливу на фізичний розвиток і здоров’я підлітка;

наводить приклади:

- фізичних вправ для прискорення росту;

демонструє позитивне ставлення до змін, що відбуваються у підлітковому віці.

Уміє визначати індекс маси тіла, оцінювати рівень власного фізичного розвитку;

Розпізнає основні ознаки біологічного, психічного, соціального і духовного дозрівання

 • Визначення індивідуальних показників фізичної складової здоров’я.

 

10.11

 

14.11

 

11

2

Косметичні проблеми підлітків

Чинники, що впливають на здоров’я шкіри та її функції.

Особливості збереження здоров’я функціонування шкіри у підлітковому віці з урахуванням типу шкіри. Догляд за шкірою і волоссям.

.

 

Учень називає основні функції шкіри;

- поширені косметичні проблеми підлітків;

 

 • Визначення типу шкіри і волосся.

 

17.11

 

21.11

 

12

3

Захист проектів «Вибір косметичних засобів із урахуванням віку та типу шкіри»

Учень наводить приклади косметичних засобів для підлітків;

пояснює:

- виникнення косметичних проблем  у підлітків;

- негативний вплив куріння й алкоголю на здоров’я шкіри.

захищати шкіру від несприятливих погодних умов;
- користуватися косметичними засобами;

- звертатися по допомогу в разі виникнення косметичних проблем.

 

 

24.11

 

28.11

 

13

4

Харчування і здоров’я

Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Поживні речовини. Особливість харчування у підлітковому віці

 

 

 

Уміє:

- складати доцільне меню для контролю за масою тіла;

 

 

01.12

 

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я, 9 год

05.12

 

14

1

Психічний і духовний розвиток

Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб.

 

Учень називає:

- ознаки інтелектуального та емоційного розвитку підлітків;

Дослідити ріст і розвиток у підлітковому віці. Зміни, що відбуваються в підлітковому віці, – природні й індивідуальні: ріст і розвиток, поведінка, емоційний стан, настрій, взаємини з однолітками, прагнення до незалежності, максималізм і категоричність поглядів тощо. Визначити ознаки інтелектуального та емоційного розвитку підлітків, основні потреби підліткового віку. Встановити взаємозалежність потреб підліткового віку та духовного розвитку. Розглянути сімейні, державні, світові та особисті цінності що можуть вплинути на розвиток підлітка.

 

08.12

 

12.12

 

15

2

 Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров’я.

Учень усвідомлює роль цінностей у житті людини; Визначати та пояснювати та аналізувати систему цінностей у житті людини.

 

 

15.12

 

19.12

 

16

3

Уміння вчитися

Умови успішного навчання.

Розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, творчих здібностей.

 

Навчитися аналізувати власні інтелектуальні здібності. Формувати навички застосування прийомів кращого запам’ятовування, уваги, розвитку творчих здібностей. За допомоги тестування виявити власні творчі здібності. Учень вчиться застосувати прийоми для кращого запам’ятовування.

 • Вправи на концентрацію уваги, розвиток пам’яті, уяви.**
 • Відпрацювання навичок планування часу

22.12

 

26.12

 

17

4

Емоційне благополуччя

Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень. Культура вияву почуттів. Методи самоконтролю.

Ознаки психологічної рівноваги.

 

 

 

 

 

Навчитися розпізнавати відчуття, емоції та почуття. Пояснювати вплив самооцінки на поведінку людини та прояв самостійно приймати рішення, контролювати емоції та мати відповідну поведінку. Навчитися адекватно реагувати на критику, приймати зважені рішення, застосовувати техніки самоконтролю.

Розвивати емоційну компетентність. Практично сформувати техніку самоконтролю. Знати ознаки психологічної рівноваги, розпізнавати ознаки в поведінці людей, вміння скоригувати взаємовідносини. Навчитися оцінювати рівень своєї психологічної рівноваги та уміння розбудовувати позитивну самооцінку

 • Відпрацювання навичок самоконтролю..
 •  Формування позитивної адекватної самооцінки

 

19.12

 

16.01

 

18

5

Стрес і здоров’я. Чинники стресу і виживання в екстремальних ситуаціях.

 

Ознайомлення з поняттям стресу, його видами, впливом стресового перенапруження на здоров’я людини, розпізнавати ознаки стресу.Наводити приклади професій де людина має підвищений рівень емоційного вигорання. Усвідомлювати ефект само підтримки стресу та впливу стресу на здоров’я людини. Формування уміння правильно спілкуватися з людьми соціальних професій.Ознайомлення з чинниками виживання в екстремальних ситуаціях. Навчитися технікам самоконтролю та позитивного мислення, оцінювати рівень стресу та як контролювати стрес.

Знати про негативні наслідки вживання стимуляторів для подолання стресу. Вміти знижувати загальне стресове навантаження за допомоги психологічних вправ. Усвідомлювати та аналізувати вплив мислення на поведінку в екстремальних ситуаціях.

Самодопомога та допомога при стресі

19.01

 

23.01

 

19

6

Конфлікти і здоров’я

Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів. Розпалювання конфліктів.

 

Учень запобігає розпалюванню конфліктів;

демонструє уміння  конструктивно розв’язувати конфлікти

 

 

26.01

 

30.01

 

20

7

Способи конструктивного розв’язання конфліктів

 

 • Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів.

 

02.02

 

06.02

 

21

8

Відпрацювання навичок конструктивного розв’язання конфліктів.

 

Учень знає способи керування стресами;

- стадії розвитку та способи розв’язання конфліктів;

 

 

09.02

 

13.02

 

22

9

Узагальнення з теми «Психічна і духовна складові здоров’я»

Перевірити основні знання, навички, вміння учнів. Виявити прогалини та відкоригувати знання. Сприяти розкриттю проявів діяльності учнів.

 

 

16.02

 

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я, 9 год.

20.02

 

23

1

Соціальні чинники здоров’я

Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини. Роль   молодіжного руху у формуванні здорового способу життя молоді.                Клініки, дружні для молоді. Вплив засобів масової інформації на здоров’я.

 

Сформувати поняття про ознаки безпечного та небезпечного середовища. Аналізувати чинники соціальної безпеки свого населеного пункту, розвивати критичне мислення та громадянську свідомість. Ознайомитися з основними законодавчими актами, законами, що захищають права дитини, аналізувати можливості реалізації своїх прав. Ознайомитися з адресами телефонів довіри та інших закладів де можливо отримати психологічну допомогу.

Ознайомлення з поняттям синергії, розвиток навичок розбудови стосунків, протидії негативному соціальному впливу. Розвивати вміння аналізувати вплив позитивний та негативний засобів масової інформації. Уміння розпізнавати стратегії комерційної реклами. Формувати уміння обирати для перегляду фільми та передачі, які пропагандують ціннісне ставлення до життя і здоров’я.

 • Складання  списку телефонів медичних закладів психологічних та соціальних служб для молоді, кабінетів довіри*

 

23.02

 

27.02

 

23

2

Соціальні чинники здоров’я

 Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів. Принципи формування міжособистісних стосунків. Види підліткових компаній.   Ознаки небезпечних компаній.

 

 

Усвідомлювати значення родини для людини, підтримуючи родинні та національні цінності,  формувати уміння створювати партнерські стосунки з родиною та друзями. Знати основні причини формування підліткових компаній на основі розвитку вподобань, використання стилів спілкування, за розвитком інтелекту. Усвідомлювати небезпеку стигми та дискримінації. Розуміти використання шкідливих звичок як прояв реалізації перед однолітками  та небезпеку від шкідливих звичок –розвиток раку від куріння. Формувати у підлітків самосвідомість та уміння протидіяти психологічному, соціальному та фізичному тиску.

 

 • Відпрацювання навичок щодо налагодження партнерських стосунків з родиною та друзями
 • Способи протидії негативному соціальному впливу

 

02.03

 

06.03

 

25

3

Хвороби цивілізації (неінфекційні захворювання)

Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації». Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння.

 

Ознайомлення з причинами поширення хвороби цивілізації у   світі. Усвідомлено аналізувати статистичні дані та робити висновок про наслідки поширення хвороби.Розуміти основні причини захворювань, необхідність займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, приділяти належну увагу здоровому харчуванню. Аналізувати рекламу та формувати вміння протидіяти впливу реклами показати наслідки дії реклами на характерних прикладах. Навчити слідкувати за власним здоров’ям , приділяти увагу профілактиці хвороби.

 

 

09.03

 

13.03

 

26

4

Вплив комерційної реклами на здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 • Створення реклами здорового способу життя)

 

16.03

 

20.03

 

27

5

Комп’ютерна, ігрова та Інтернетзалежність

 

 

 

 

Ознайомитися з шляхами зараження туберкульозом, знати ознаки активної форми туберкульозу. Знати про протитуберкульозні заходи на державному та особистісному рівнях. Усвідомлювати зв'язок епідемії з епідемією ВІЛ інфекції/СНІДу. Аналізувати зменшення ризику зараження з поширенням профілактичної роботи серед громадян.

Повторити та перевірити основні знання, навички, вміння учнів.

 

23.03

 

03.04

 

28

6

Профілактика захворювань, що набули соціального значення

Наслідки вживання наркотиків. Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. Протидія залученню до вживання наркотиків.

 

Перевірити основні знання, навички, вміння учнів. Виявити прогалини та відкоригувати знання. Сприяти розкриттю  проявів діяльності учнів

 

06.04

 

10.04

 

29

7

Профілактика захворювань, що набули соціального значення

Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань (ВІЛ, туберкульоз тощо). Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції

Ознайомлення з положеннями кримінального законодавства у сфері боротьби з наркотиками (статтями Кримінального кодексу України про відповідальність за злочини, пов’язані з зберіганням та розповсюдженням наркотиків.) Формування уміння відмовити від пропозиції вживати наркотики. Вміння розпізнавати психологічні прийоми залучення до вживання наркотиків. Формувати негативне ставлення до вживання психоактивних речовин.

Ознайомлення з законодавством України у сфері протидії епідемії ВІЛ/ СНІДу, формування активної життєвої позиції. Усвідомлення та оцінювання ризиків ВІЛ інфікування у різних ситуаціях.

 

13.04

 

17.04

 

30

8

Профілактика захворювань, що набули соціального значення

Причини і наслідки стигматизації і дискримінації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування позитивного ставлення до  людей, які живуть з ВІЛ.

 

20.04

 

24.04

 

31

9

Систематизація та узагальнення набутих знань умінь та навичок з теми Соціальна складова здоров’я. Контрольна робота

Аналіз та самооцінка знань з ціллю подальшого корегування знань учнів

 

27.04

 

03.05

 

32

 

Повторення  вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

Сприяти розкриттю  проявів діяльності учнів

 

04.05

 

08.05

 

33

 

Повторення відпрацювання навичок

 •  Самодопомога та допомога при стресі
 • Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів.

 

Закріплення отриманих знань

 

11.05

 

15.05

 

34

 

Повторення відпрацювання навичок

 • Відпрацювання навичок щодо налагодження партнерських стосунків з родиною та друзями
 • Способи протидії негативному соціальному впливу

 

 Закріплення отриманих знань

 

18.05

 

22.05

 

35

 

Повторення відпрацювання навичок

 

Оцінювання ризиків щоденного життя** Моделювання поведінки пасажира при ДТП

Закріплення отриманих знань

 

Дотримуватися правил безпечної поведінки на канікулах

 

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
25 липня 2018
Переглядів
605
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку