31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

7 клас календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Про матеріал

календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і 7 клас

календарно тематичне планування Основи здоров'я з наскрізними лініями і домашніми завданнямидомашніми завданнями

Перегляд файлу

be-a-helper-clipart-1КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ  ОСНОВ ЗДОРО’Я у 7-му  класі

35 годин – 1 година на тиждень, із них 4 годин – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з основ здоровя  для 5 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник:

Основи здоров’я : підруч. для 7-го класу загальноосвіт. навч. закладів / Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, О.К. Гурська та ін. — Київ : Генеза, 2015. — 128 с. : іл.

 


з/п

Дата

Зміст теми, уроку

Практичні завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Домашнє завдання

 

Примітка

Розділ 1. Здоров’я людини (9 годин)

1.

 

Цілісність здоров’я. Формування здорового способу життя

Створення соціальної реклами про здоровий спосіб життя

Знаннєвий компонент

називає:

- чинники впливу на здоров’я;

- правила здорового способу життя;

- причини хвороб;

- шляхи проникнення інфекції;

- принципи безпечної життєдіяльності;

- види і рівні ризику;

- вимоги до перевезення пасажирів у вантажному автомобілі;

- дії свідків ДТП;

- причини виникнення пожеж;

- види паливних газів;

- правила користування пічним опаленням;

наводить приклади:

- інфекційних і неінфекційних захворювань;

- заходів профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

- горючих речовин;

- ситуацій, в яких можна отруїтися чадним газом;

- засобів пожежогасіння.

Розпізнає:

- ознаки здоров’я і хвороби;

- природні, техногенні і соціальні небезпеки;

- знаки, якими позначають небезпечні вантажі;

- знаки пожежної безпеки;

- оповіщення про пожежу.

Діяльнісний компонент

Уміє:

- налаштовуватись на зміни у способі життя;

наводити аргументи на користь здорового способу життя;

- оцінювати рівень ризику в щоденних ситуаціях;

- користуватися підголівниками і пасами безпеки;

- приймати захисні положення тіла при ДТП;

- користуватися побутовими газовими приладами;  

- евакуюватися з громадського приміщення;

- користуватися засобами пожежогасіння.

Ціннісний компонент

усвідомлює:

- вплив способу життя на здоров’я;

- чому складно змінити звички;

- значення життєвих принципів для здоров’я;

- важливість взаємодії лікаря і пацієнта;

- необхідність дотримання  правил використання засобів безпеки в автомобілі

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§1 проект на ст.8

 

2.

 

Формування корисних звичок.  Навички, сприятливі для здоров'я.

 

§2 завд 1-9 на ст 12 усно

 

3.

 

Інфекційні та неінфекційні захворювання

 

§3 ст 13-15 завд 1-4 на ст 17 усно

 

4.

 

Заходи профілактики інфекційних захворювань

 

§3 ст 15-17 завд 5-8 на ст 17 усно

 

5.

 

Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику

Оцінювання ризиків щоденного життя

§4 завд 1-2 на ст 24 усно

 

6.

 

Безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля

 

§5 завд на ст 29 усно

 

7.

 

Види ДТП.  Положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП

Моделювання поведінки пасажира при ДТП.

 

§6 завд 4 ст32

усно

 

8.

 

Безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням

 

§7 завд 1-8 ст36 усно

 

9.

 

Правила пожежної безпеки у школі.

Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.

Відпрацювання алгоритму дій під час пожежі в громадському приміщенні

§8 завд 1 ст 41 усно

 

 

 

Розділ 2. Фізична складова здоров’я (5 години)

10.

 

Ознаки біологічного, психічного, соціального, духовного  дозрівання.

Визначення індивідуальних показників фізичної складової здоров’я

Знаннєвий компонент

називає:

- ознаки підліткового віку;

- чинники впливу на фізичний розвиток і здоров’я підлітка;

- основні функції шкіри;

- поширені косметичні проблеми підлітків;

наводить приклади:

- фізичних вправ для прискорення росту;

- косметичних засобів для підлітків;

пояснює:

- виникнення косметичних проблем  у підлітків;

- негативний вплив куріння й алкоголю на здоров’я шкіри.

Діяльнісний компонент

Уміє:

- визначати тип шкіри і волосся;

- визначати індекс маси тіла, оцінювати рівень власного фізичного розвитку;

- складати доцільне меню для контролю за масою тіла;

- захищати шкіру від несприятливих погодних умов;
- користуватися косметичними засобами;

- звертатися по допомогу в разі виникнення косметичних проблем.

Ціннісний компонент

демонструє позитивне ставлення до змін, що відбуваються у підлітковому віці.

Розпізнає основні ознаки біологічного, психічного, соціального і духовного дозрівання

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§9 завд 4-5 ст 44 пис

 

11.

 

Показники фізичного розвитку  підлітків. Способи покращення фізичної форми

 

§10 завд 1-3 ст 46  пис

 

12.

 

Функції шкіри. Чинники, що впливають на здоров’я шкіри

Вибір косметичних засобів із урахуванням віку та типу шкіри     (проект)

§11 завд ст 46  пис

 

13.

 

Типи шкіри.

Догляд за шкірою і волоссям

Визначення типу шкіри і волосся

§12 проект ст 53

 

14.

 

Узагальнення з тем «Здоров’я людини. Фізична складова здоров’я»

 

Завд 6 ст 53 пис

 

15.

 

Контрольна робота №1 з тем «Здоров’я людини. Фізична складова здоров’я»

 

§

 

16.

 

Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб

 

§13

 

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я (9 годин)

 

17.

 

Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров’я

 

Знаннєвий компонент

називає:

- ознаки інтелектуального та емоційного розвитку підлітків;

- ознаки психологічної рівноваги;

- чинники виживання в екстремальних ситуаціях;

- способи керування стресами;

- стадії розвитку та способи розв’язання конфліктів;

розпізнає:

- відчуття, емоції, почуття;

- конструктивну і неконструктивну критику;

- конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

пояснює: 

- вплив самооцінки на поведінку людини;  

- вплив стресу на здоров’я.

Діяльнісний компонент

уміє:

- аналізувати свою систему цінностей;

- активізувати свої інтелектуальні здібності;

- адекватно реагувати на критику; 

- приймати зважені рішення;

- застосовувати техніки самоконтролю;

- розпізнавати ознаки стресу;

- знижувати загальне стресове навантаження; 

– застосувати прийоми для кращого запам’ятовуванн.

Аналізує:

- вплив мислення на поведінку в екстремальних ситуаціях;

- наслідки вживання стимуляторів для подолання стресу.

Ціннісний компонент

Усвідомлює роль цінностей у житті людини;

запобігає розпалюванню конфліктів;

демонструє уміння  конструктивно розв’язувати конфлікти

 

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§14 Завд 1-4 ст 59  пис

 

18.

 

Умови успішного навчання.

Розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, творчих здібностей

Вправи на концентрацію уваги, розвиток пам’яті, уяви.

Відпрацювання навичок планування часу

 

§15 ст 63 вправа 4

 

19.

 

Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень

Відпрацювання навичок самоконтролю

§16 завд 3-4 ст 66

 

20.

 

Поняття і види стресу. Реакція організму на стрес

Самодопомога та допомога при стресі

§18 Завд 1-8 ст 74  усно

 

21.

 

Чинники стресу в екстремальних ситуаціях. Чинники виживання в екстремальних ситуаціях

 

§19

 

22.

 

Стресова стійкість.

Керування стресом. Самодопомога і допомога при стресі.

Формування позитивної адекватної самооцінки

§17,20 Завд 3 ст 80  усно

 

23.

 

Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів

Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів

§21

 

24.

 

Способи конструктивного розв’язання конфліктів.

 

§22 Завд 2 ст 85  усно

 

Розділ 3. Соціальна складова здоров’я (9 годин)

25.

 

Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини.

Складання  списку телефонів медичних закладів психологічних та соціальних служб для молоді, кабінетів довіри

Знаннєвий компонент

називає:

- ознаки безпечного і небезпечного соціального середовища;

- статті Кримінального кодексу України про відповідальність за злочини, пов’язані зі зберіганням та розповсюдженням наркотиків;

- шляхи зараження туберкульозом;

- ознаки  активної форми туберкульозу.

Наводить приклади:

- позитивного і негативного впливу засобів масової інформації;

- наслідків вживання наркотиків;

-  протитуберкульозних заходів на державному і особистому рівнях;

розпізнає:

- позитивні і негативні впливи соціального оточення; 

- стратегії  комерційної реклами;

- міфи і факти про наркотики;

- ознаки наркотичної залежності;

 - психологічні прийоми залучення до вживання наркотиків

Діяльнісний компонент

аналізує:

- зв’язок куріння з небезпекою виникнення раку; вплив комерційної реклами;

 

- чинники соціальної безпеки свого населеного пункту;

- можливості реалізації своїх прав.

Уміє:

- обирати для перегляду фільми і телепередачі, які пропагують  ціннісне ставлення до життя і здоров’я; - налагоджувати партнерські стосунки з родиною і друзями;

- нейтралізувати можливий негативний вплив реклами;

- відмовлятися від пропозиції вжити наркотики;

- оцінювати ризики ВІЛ-інфікування у різних ситуаціях;

- зменшувати ризик зараження туберкульозом.

Ціннісний компонент

демонструє:

- негативне ставлення до вживання психоактивних речовин;

 - негативне ставлення до виявів стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ;

усвідомлює:

- небезпеку стигми і дискримінації;

- зв’язок  епідемії туберкульозу  з епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§23 ст 87-90

 

26.

 

Клініки, дружні для молоді. Вплив засобів масової інформації на здоров’я

Створення реклами здорового способу життя)

 

§23 ст 91-92

Завд 1-4 ст 92

 

27.

 

Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів.

Відпрацювання навичок щодо налагодження партнерських стосунків з родиною та друзями

 

§24 ст 93-94

 

28.

 

Види підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній.

 

ст 94-95

 

29.

 

Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації».

Способи протидії негативному соціальному впливу

§25 Підготувати повідомлення про  профілактику захворювань

 

30.

 

Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння

 

Підготувати повідомлення про  вживання наркотиків

 

31.

 

Наслідки вживання наркотиків. Міфи і факти про наркотики

 

§26

 

32.

 

Наркотична залежність.

Протидія залученню до вживання наркотиків.

 

§27 Підготувати повідомлення про  ВІЛ

 

33.

 

Особливості поширення ВІЛ-інфекції в Україні і світі. ВІЛ/СНІД і права людини.

 

§28,29

 

34.

 

Туберкульоз: умови інфікування і розвитку, ознаки і профілактика  захворювання

 

§30

 

35.

 

Контрольна робота №2 з тем Психічна і духовна складові здоров’я

Соціальна складова здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1077
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку