"Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій.     "

Про матеріал
Презентація "Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій" містить матеріали про  особливості воєнних дій з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права, про засоби та методи ведення воєнних дій, які є забороненими.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм міжнародного гуманітарного права. Заборонені засоби та методи ведення воєнних дій.     

Номер слайду 2

Вивчення нового матеріалу. Нині існує багато ситуацій, коли необхідно визначити характер конфлікту, а саме – чи це тільки внутрішній конфлікт у державі, котрий веде до порушень прав людини, чи він досяг рівня збройного конфлікту, який може виникати як з конфлікту у самій державі, так і в результаті зовнішньої інтервенції, що дає право застосовувати норми гуманітарного права.

Номер слайду 3

Вивчення нового матеріалу. Розмежування таких ситуацій вкрай необхідне, адже у випадку внутрішніх заворушень, які не досягають рівня збройних конфліктів, МГП не застосовується. Саме рівень конфлікту диктує, яке право застосовувати: внутрішньодержавне чи МГП.

Номер слайду 4

Вивчення нового матеріалу. Якщо конфлікт не виходить за межі внутрішньої юрисдикції держави, як, наприклад, на його початкових етапах, логічно передбачити застосування права з прав людини. Там, де протистояння досягає рівня втручання військових сил, застосовується МГП

Номер слайду 5

Збройний конфлікт на сході України, окупація та анексія Криму актуалізував запит на знання з міжнародного гуманітарного права для представників різних професійних груп та населення загалом. Женевська конвенція закріпила в міжнародному праві ідею необхідності не відступати від законів людяності навіть під час війни. Це обов’язковий закон для всіх, якщо ми не хочемо допустити переростання війн в неприкрите варварство.

Номер слайду 6

захист жертв збройних конфліктів;заборону або обмеження методів і засобів ведення війни; відповідальність військовослужбовців та працівників Збройних Сил за порушення відповідних принципів і норм. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО - це сукупність міжнародно-правових норм, які направлені на

Номер слайду 7

Початок міжнародного гуманітарного права було покладено прийняттям в 1864 р. Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях. Значна роль в цьому належить Швейцарському діячу Анрі Дюнану, котрий став основоположником КЧХ. Загальновизнаним автором широко використовуваного терміну “міжнародне гуманітарне право” є відомий швейцарський юрист Жан Пікте. Він з 1946р. очолював Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і був відповідальним за підготовчу роботу, пов'язану з прийняттям у 1949 р. чотирьох Женевських конвенцій про захист жертв війни.

Номер слайду 8

Основні міжнародні угоди щодо МГПДві Гаазьких конференцій світу в 1899 і 1907 р. - «право Гааги». Чотири багатосторонні міжнародні угоди, укладенні у Женеві, які встановлюють гуманітарні правила ведення війни, висунуті у 1864 році Червоним Хрестом. про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях (Перша Конвенція); про покращення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли корабельну аварію, з складу збройних сил на морі (Друга Конвенція); про поводження з військовополоненими (Третя Конвенція); про захист цивільного населення під час війни (Четверта Конвенція). Конвенція про захист цивільного населення під час війни — передбачає гуманне поводження з населенням, що перебуває на окупованій території, і захищає його права. Два додаткові  протоколи (1977 р.) до Конвенції 1949 року, що стосуються захисту  жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол І) і захисту жертв внутрішніх конфліктів (протокол ІІ) - «право Женеви».

Номер слайду 9

– полегшити страждання людей, які спричинені лихом війни чи збройного конфлікту;– забезпечити гуманне поводження та захист особам, які не приймають безпосередньої участі у воєнних діях (включаючи тих осіб, які припинили брати в них участь у результаті хвороби, поранення або з будь-якої іншої причини, незалежно від раси, кольору шкіри, віросповідання, походження, майнового становища тощо). МЕТА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Номер слайду 10

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВАГуманність збройних конфліктів;Обмеження воюючих в виборі засобів і методів збройної боротьби;Міжнародно-правовий захист жертв війни;Охорона цивільних об’єктів та культурних цінностей;Захист інтересів нейтральних держав;Співвідношення воєнної необхідності та підтримки суспільного порядку з повагою до людини;Недопустимість нанесення противнику втрат, які значно перевищують мету війни.

Номер слайду 11

Вивчення нового матеріалу— цивільні житлові об’єкти;— школи;— храми;— госпіталі (споруди мають відповідні знаки);— культурні споруди;— насосні станції;— вокзали. Воюючі сторони не повинні використовувати ці об’єкти з військовою метою.1) Об’єкти захисту МГП:

Номер слайду 12

Вивчення нового матеріалу2) Цивільні особи, які знаходяться під захистом МГП. До цивільних осіб належать:— діти (які не є учасниками бойових дій);— доросле населення, яке не є комбатантами (партизанами).

Номер слайду 13

ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ комбатанти - особовий склад регулярних збройних сил;-  поліцейські сили;-  ополчення, добровольчі загони, які входять або не входять до складу регулярних збройних сил;-  особовий склад рухів опору і партизанських формувань;-  особи, які надають допомогу збройним силам, але не беруть особистої участі у бойових діях;-  члени екіпажів торгових суден і цивільних літаків, які надають допомогу збройним силам;-  населення, яке при наближенні противника взялося до зброї, за умови, що воно відкрито носить зброю і дотримується законів та звичаїв війни.некомбатанти. ЦИВІЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯнезаконні комбатанти-шпигуни;- диверсанти.найманцідобровольціЗбройні Сили

Номер слайду 14

Засоби ведення війни -це зброя й інші засоби, які використовують збройні сили у війні для перемоги над противником.-розривні й запальні кулі, а також кулі, які перевертаються або сплющуються в тілі людини;-хімічна зброя, зокрема хімічні засоби — отруйні, задушливі та інші гази, рідини й процеси;-біологічна та токсична зброя;-лазерна зброя, спеціально призначена для спричинення людині, яка не використовує оптичні прилади, постійної сліпоти;-засоби впливу на природне середовище, що мають тривалі та надмірні наслідки щодо руйнації або заподіяння шкоди іншій державі. МГП цілком забороняє такі засоби ведення війни, як:

Номер слайду 15

Методи ведення війни — це способи застосування засобів війни.- зрадницьке поранення або убивство мирного населення, а також поранення або убивство супротивника, який здався в полон і склав зброю;-напад на осіб, які покидають на парашуті повітряне судно, що потерпіло аварію;- застереження тих, хто обороняється, що в разі продовження опору нікому з них не буде пощади, та віддача наказу нікого не залишати в живих;-убивство парламентера й супроводжуючих його осіб — сурмача, барабанщика;-незаконне використання парламентерського прапора або прапора нейтральної держави та прапора або розпізнавальних знаків Червоного Хреста, білого прапора парламентера, використання форменого одягу супротивника і розпізнавальної емблеми ООН, окрім як з дозволу цієї організації;-примушення громадян ворожої сторони воювати проти своєї держави та взяття заручників, терор відносно цивільного населення, використання голоду серед цивільного населення для досягнення військових цілей;-здійснення геноциду під час бойових дій;-напад невибіркового характеру, зокрема ураження об’єктів, що може спричинити втрати серед цивільного населення і ураження цивільних об’єктів;-атака, бомбардування або знищення медичних закладів, госпітальних суден, транспортів, літаків та медичного персоналу, що мають належні розпізнавальні емблеми і використовують встановлені сигнали; незахищених міст, портів, селищ, житла, культурних цінностей, історичних та інших пам’яток, храмів тощо. Відповідно до міжнародного права заборонені також такі методи ведення війни:

Номер слайду 16

Урахування норм МГП під час організації бою та основних видів бойового забезпечення. Командири всіх рівнів ЗСУ відповідно до наказу Міністра Оборони України від 11.09.2004 р. № 400 «Про затвердження Керівництва по застосуванню норм МГП у ЗСУ» мають забезпечити дотримання в армії та на флоті норм МГП. Командири при плануванні і здійсненні військової операції та основних видів бойового забезпечення враховують його вимоги, що знаходить відображення у спеціальному розділі бойового наказу щодо обмеження засобів і методів введення бойових дій та недопущення виникнення жертв серед цивільного населення, які були враховані в Конвенції (1981 p.).

Номер слайду 17

Які категорії осіб - учасників збройних конфліктів ви запам’ятали ?  Які категорії  населення потребують спеціального захисту під час     воєнного конфлікту?Які об’єкти користуються особливим захистом під час війни? Чому? Які образи і асоціації постають у вашій уяві, коли ви чуєте слово «війна»?Як необхідно поводитись  з цивільним населенням під час збройного        конфлікту?ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

Номер слайду 18

Не йдіть війною проти закону, прийміть закони проти війни.

pptx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний, профільний, для дівчат – Основи медичних знань) 11 клас (Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М..М.)
Додано
22 лютого
Переглядів
229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку