Освітній проект "Українці і Перша світова війна"

Про матеріал

навчити учнів характеризувати і оцінювати процеси, які відбувались у суспільстві під час Першої світової війни; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; розвивати історичну компетентність; формувати вміння прогнозувати наслідки історичних подій

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Освітній проект Українці і Перша світова війна. Автор: вчитель історіїВознесенської загальноосвітньої школи I-III ступенів. Сидоренко Ірина Вікторівна

Номер слайду 2

Молюсь за тебе, Україно, І свої сили віддаю, Щоб відродити із руїни Наш дух і силу бойову. М. Бакай. Епіграф

Номер слайду 3

Проблема та її актуальність: Проблема формування державності на теренах України, населення якої тривалий час проживало під гнітом іноземних держав є актуальною і в даний час. Перша світова війна відіграла в історії України дуже важливе значення. На той час українці не мали власної держави, а територія України входила до складу двох імперій: Австро-Угорської і Російської, які намагалися, і за рахунок України в тому числі, збільшити свої володіння. Значна частина військових подій проходила на території України, українці у війську захищали інтереси чужих країн, вбиваючі один одного – що є великою трагедією української нації. Єдиний позитивний наслідок Першої світової війни для українців це те, що в результаті розпалися імперії і на мапі світу утворилася нова держава – Україна. Історичний урок повинні пам'ятати і українці, і інші держави.

Номер слайду 4

Мета проекту Дослідження наслідків Першої світової війни для українців і України.

Номер слайду 5

Завдання проектудослідити вплив Першої світової війни на долю українців і української державності;розвивати в учнів уміння аналізувати історичні події, їх вплив на долю народу і держави;формувати в учнів активну громадську позицію;виховувати в учнів високі моральні і патріотичні почуття, любов до Батьківщини.

Номер слайду 6

В ході реалізації проекту проводяться акції: Акція “Підтримаємо родини переселенців ”Акція “Підтримаємо воїнів АТО”Термін реалізації проекту – 2 місяціАкція “Ліки замість квітів”Акція “Подаруй прапор українському солдату”Акція «Кошик до Великодня»Акція Вітальна листівка до Нового року

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Учасники проекту – учні 10 класуІ група – «Експерти» Досліджує причини та наслідки Першої світової війни.ІІ група – «Політики» Досліджує суспільно-політичний рух в Західній Україні і Наддніпрянщині.ІІІ група – «Стратеги» Досліджує військові події на території України та Запорізького краю і участь українців у війні.ІV група – «Економісти» Досліджує соціально-економічний стан українців під час Першої світової війни.

Номер слайду 9

КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯЯКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНЦІВ МАЛА ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА?

Номер слайду 10

Тематичні питання: Які причини та наслідки зародження державотворчих процесів на Україні під час Першої світової війни?Чому і як розділились представники українського національного руху? У чому полягав трагізм Першої світової війни для українського народу?Як вплинуло погіршення соціально-економічного положення українського населення на формування національної свідомості українців?

Номер слайду 11

Тематичне питання: Які причини та наслідки зародження державотворчих процесів на Україні під час Першої світової війни?І група – «Експерти» Досліджує причини та наслідки Першої світової війни Змістовні питання1 Які причини Першої світової війни?2 Які українські землі потрапили у сферу інтересів Росії і Австро-Угорщини?3 Які причини та наслідки утворення Центральної Ради?4 Яка визначна подія в історії України була наслідком Першої світової?

Номер слайду 12

Тематичне питання:ІІ група – «Політики» Досліджує суспільно-політичний рух в Західній Україні і Наддніпрянщині. Чому і як розділились представники українського національного руху?Змістовні питання1. Які позитивні наслідки заснування Головної української ради?2. Які позитивні наслідки мала діяльність політичної організації СВУ?3. Як вплинула війна на національний рух в Наддніпрянській Україні та Австро-Угорщині?Яке значення мала Центральна Рада на державотворчі процеси в Україні?

Номер слайду 13

Тематичне питання:ІІІ група – «Стратеги» Досліджує військові події на території України та Запорізького краю і участь українців у війні. Змістовні питання1. Які воєнні події відбувалися на території України?2. В чому проявлялася антиукраїнська політика окупаційної влади?3. Які наслідки мало створення легіону Українських січових стрільців?4. Які воєнні події відбувалися на території Запорізького краю? У чому полягав трагізм Першої світової війни для українського народу?

Номер слайду 14

Тематичне питання: Як вплинуло погіршення соціально-економічного положення українського населення на формування національної свідомості українців?ІV група – «Економісти» Досліджує соціально-економічний стан українців під час Першої світової війни. Змістовні питання1. Як події Першої світової війни вплинули на українське село?2. Як змінилося становище жінок у суспільстві?3. Які причини зростання соціальних протестів у суспільстві під час Першої світової війни?4. Як вплинув розвиток доброчинності в роки Першої світової війни на формування української національної свідомості?

Номер слайду 15

Державні освітні стандарти. Проект стосується наступних тем з навчального предмету “Історія України”: Тема 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (5+1)1). Україна в геополітичних планах країн Антанти і центральних держав. Ставлення населення і політиків до війни. Заснування Головної української ради. Союз визволення України. Формування легіону Українських січових стрільців. 2). Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини. Воєнні дії на території України в 1915— 1917 рр. 3). Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. Життя на фронті й у тилу. 4). Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії. Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. 5). Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії

Номер слайду 16

Державні освітні стандарти. Навчальний предмет Всесвітня історія. Тема 1. Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки. 5 год.1) Створення Троїстого блоку та Антанти. Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. Гонка озброєнь, посилення мілітаризму. 2) Причини, привід та початок Першої світової війни. Стратегічні плани противників. Основні театри військових дій.3) Військові кампанії та основні битви 1914 – 1918 рр. Вступ у війну США. Вихід Росії з війни. Завершення війни. 4) Поразка Німеччини та її союзників. Підсумки війни. 5) Переосмислення системи загальнолюдських цінностей . Зміна статусу жінки в ході війни.

Номер слайду 17

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯНавчальні предмети з якими пов‘язаний проект. ПРАВОЗНАВСТВОГЕОГРАФІЯЛЮДИНА І СВІТЕКОНОМІКА

Номер слайду 18

Навчальні цілі сформувати основні знання уміння і навички з історії України за темою «Україна і Перша світова війна»; навчити учнів характеризувати і оцінювати процеси, які відбувались у суспільстві під час Першої світової війни; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;розвивати історичну компетентність; формувати вміння прогнозувати наслідки історичних подій.

Номер слайду 19

Очікуванні результатиза результатами дослідницької роботи над проектом: «Українці і Перша світова війна» учні створюють:веб-сайтупрезентаційпублікації інформаційного бюлетеня

Номер слайду 20

Практична значимість. Отримання учнями грунтовних знань з теми. Розвиток критичного мислення під час пошуку і обробки інформаціїСтворення презентацій

Номер слайду 21

Етапи роботи над проектом:1). Підготовчий – мотивація, консультації, мозковий штурм.2). Організаційно-моделюючий - поділ на групи, постановка завдань3). Діяльнісно - практичний – збір і аналіз інформації, підготовка та створення презентацій. «Я - особистість» - аналізуючи отримані результати, роблять припущення, висновки, формують власну позицію.4). Коригуючий – за необхідністю.«Я - експерт» підготувавши презентації і готуючись до захисту, учні проводять самоаналіз, самооцінку роботи.5). Підсумковий – захист презентацій. «Я - учитель» - захищаючи презентацію учні повідомляють нову інформацію товаришам, свої думки і висновки.

Номер слайду 22

План реалізації проекту1. Опрацювання навчальної і додаткової літератури, робота з Інтернет - ресурсами 2. Проведення пошуково-дослідницької роботи: анкетування, робота з архівними матеріалами, історично-краєзнавча робота3. Аналіз отриманих результатів4. Оформлення результатів роботи: написання рефератів, створення публікацій, інформаційного бюлетеня, веб-сайту, презентацій5. Захист проекту

Номер слайду 23

Диференціація навчання{D09 EB5 AA-8 FEC-4 C85-94 AA-4 DAC9 C087765}Учні, що мають проблеми у навчанні Обдаровані учнідодатковий час для виконання окремих завданьскладніші завдання, що потребують поглибленого вивченнязмінені та уточнені цілі навчанняпродовження дослідження споріднених тем на вибір учнямодифіковані завданнязавдання на синтез, аналізоб’єднання в групи за особливими критеріямиперелік спеціальних ресурсів, які ви будете використовувати.перелік спеціальних ресурсів, які ви будете використовувати

Номер слайду 24

Критерії оцінювання результатів. Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи, затвердженими Міністерством освіти та науки України з урахуванням вимог до рівня профільної підготовки, поданих в даній програміКритерієм оцінки навчальної діяльності учнів є вміння його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати отримані знання в нестандартній ситуації, вміння самостійно добувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу.

Номер слайду 25

«Форму самооцінювання учнівської роботи»Впродовж роботи над проектом учні заповнюють «Форму оцінювання групової роботи»

Номер слайду 26

Впродовж роботи над проектом учні заповнюють «Контрольний список для оцінювання презентації», «Форму самооцінювання учнівської роботи»

Номер слайду 27

Матеріали та ресурси: Програмне забезпечення, друковані матеріали, додаткове устаткування (мультимедійний проектор), Інтернет - ресурси, консультації вчителя

Номер слайду 28

КЛЮЧОВІ СЛОВАСвітова́ війна́ — глобальне протиборство коаліцій держав із застосуваннямзасобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу. Державотворення - комплексний довготривалий процес, спрямований на утворення держави, який включає культурні, політичні, міфологічні, релігійні та інші чинники. Украї́нська Центра́льна Рада́ (УЦР), також Центральна Рада — спочатку український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій; згодом, після Всеукраїнського Національного Конгресу — революційний парламент України, який керував українським національним рухом. Украї́нські січові́ стрільці́ (УСС) — єдине українське національне військове формування в складі австро-угорської армії, сформоване з добровольців. Сою́з ви́зволення Украї́ни (СВУ) — політична організація, утворена у Східній Галичині 4 серпня 1914 р., головною метою якої було проголошення самостійності та соборності України. Нація - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.

Номер слайду 29

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

pptx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
23 липня 2018
Переглядів
1018
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку