Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Інтегрований урок з всесвітньої історії та інформатики "Німеччина в 20-30рр.ХХст"

Про матеріал

Матеріал містить конспект інтегрованого уроку всесвітня історія та інформатика за темами Всесвітня історія.Німеччина в 20-30рр. ХХст.Інформатика.Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Практична робота № 8. Анімація в слайдових презентаціях, а також презентацію з історії

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Листопадова революція 1918р.3 листопада 1818р. – повстання моряків в Кілі, які відмовилися виконувати наказ командування вийти в море і вступити в бій з переважаючими силами британців. Гасла революції:- скасування військового стану;- відновлення демократичних свобод;- 8 – ми годинний робочий день. Революційний загін (9 листопада 1918 р.)Визначте причини революції в Німеччині?

Номер слайду 3

Вільгельм ІІ з онуками,1914р.9 листопада 1818р. – повстання в Берліні. Імператор Вільгельм ІІ утік до Нідерландів. Сформовано новий уряд – Раду народних уповноважених на чолі з Ебертом.1919р. Ф. Еберта обрали президентом країни. Ф. Еберт Рада Народних уповноважених – утворена з представників СДНП та НСДПНКоли в Німеччині було повалено монархію?

Номер слайду 4

січень1919р. Повстання проти уряду Ф. Еберта. Завершилося поразкою комуністів. Роза ЛюксембурґКарл Лібкнехт13 квітня 1919 року в Мюнхені була проголошена Баварська радянська республіка, яка проіснувала три тижні. Вкажіть рушійні сили та визначте характер Листопадової революції в Німеччині

Номер слайду 5

Територіальні зміни в Європі за Версальською угодою 1919р. Які території втратила Німеччина за Версальським договором? Спрогнозуйте наслідки цих втрат для Німеччини

Номер слайду 6

Охарактеризуйте розвиток Німеччини на 1929р.?Період відновлення (1924 – 1929рр.)

Номер слайду 7

Нацизм – крайня права націоналістична течія, що визнає право на існування у світі виключно німецької «арійської» наці. Інші нації повинні бути або ліквідовані ( євреї, цигани, або перетворені на рабів ( слов»яни). Нацизм – німецька форма фашизму, яка проголосила політику расизму, народного суспільства, культ фюрера, антисемитизм, антикомунізм, військової експансії.

Номер слайду 8

Після виходу з в'язниці Гітлер переглянув свої плани і вирішив прийти до влади законним шляхом. Він реорганізував партію і почав інтенсивну кампанію по збору голосів. У своїх промовах Гітлер повторював одні й ті ж теми: помститися за Версальський договір , розтрощити «зрадників Веймарської республіки», знищити євреїв і комуністів, відродити велич батьківщини

Номер слайду 9

Тенденція у результатах голосування в Німеччині в 1930 – 1932рр. за основні політичні партії країни

Номер слайду 10

Нацистський марш на честь призначення А. Гітлера рейхканцлером (1933 р.)

Номер слайду 11

«Ein Volk, ein Reich, ein Führer.»«Один народ, одна держава, один вождь»

Номер слайду 12

Політика геноциду гитлерівського уряду Геноцид – повне або часткове знищення національної, етнічної, расової, релігійної групи людей. Проведення автаназії ( до 1941р. – 70 тис.чол);Примусова стерилізація ( 1934 – 1939рр.- 320тис.чол);Створення спеціальних закритих районів – гето. Створення концентраційних таборів ( Дахау ).

Номер слайду 13

Публічне приниження нацистами євреїв

Номер слайду 14

Перші вязні нацистських концентраційних таборів

Номер слайду 15

“Гітлерюгенд” - монопольний молодіжний підрозділ “Третього рейху”Сфери діяльності:Ідеологічна обробка молоді;Фізична підготовка. Напередодні ІІ світової війни ця структура охоплювала майже всю молодь Німеччини.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Чи існувала можливість уникнення приходу нацистів до влади в Німеччині?

Перегляд файлу

Тема.

Всесвітня історія.Німеччина.

Інформатика.Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Практична робота № 8. Анімація в слайдових презентаціях.

Мета: 

Всесвітня історія:

 • сформувати уявлення учнів про основні внутрішньополітичні події в Німеччині періоду стабілізації 1924–1929 рр.;
 • причини і наслідки  становлення Веймарської республіки в Німеччині;
 • забезпечити вивчення термінів«репарації», «Веймарська республіка», «фашизм»,охарактеризувати  механізм приходу нацистів до влади у Німеччині;
 • визначити причини встановлення нацистської диктатури;
 • довести, що нацистський режим являв собою один із різновидів тоталітарних режимів;
 • сприяти формуванню хронологічної, логічної, аксіологічної, соціальної компетентностей учнів;
 • формувати уявлення про антигуманну сутність тоталітаризму, нетерпимість до проявів расової та національної дискримінації;
 • виховувати зацікавленість у вивченні історії.

Інформатика:

 • навчитися додавати відеокліпи, звукові ефекти та мовний супровід до презентації;
 • формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховувати інформаційну культуру.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття:

Всесвітня історія: «репарації», «Веймарська республіка», «фашизм», нацизм, антисемітизм, Третій рейх, гестапо.

Інформатика: мультимедійні дані та їхні формати, відео, звукові ефекти, мовний супровід.

 

Основні дати та події:

30.10.1918р. — 31.07.1919р. — Листопадова революція в Ні­меччині;

31 липня 1919 р. — проголошен­ня Веймарської республіки;

7—9 листопада 1923 р.— «пив­ний путч» фашистів у Мюнхені;

30  січня 1933 р.— призначення Гітлера канцлером Німеччини;

23 березня 1933 р.— прийняття рейхстагом закону про надання Гітлерові надзвичайних повноважень;

2   серпня 1934 р.— затверджен­ня Гітлера довічним президен­том і канцлером.

Особистість в історії: фон Гінденбург, А. Гітлер

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку.

Побажання:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 Учитель інформатики. Перевірка домашнього завдання здійснюється за допомогою компютерного тестування у програмі MyTest. Прошу виконати тест «Анімації у компютерних презентаціях».

 Учитель історії

 1. «Незакінчене речення»
 1. Соціально-політичний рух, ідеологія і державні режими тоталітарного типу, політичний рух, що протиставляє інститутам і цінностям демократії так званий новий порядок і надзвичайно жорстокі засоби його утвердження називається … . (фашизм)
 2. Лідером італійських фашистів був … . (Беніто Муссоліні)
 3. «Похід на Рим» відбувся … . (27-30 жовтня 1922 р.)
 4.  Хто є автором гасла «Уряд – це я»? (Беніто Муссоліні)
 5. Вкажіть рік проголошення курсу на фашизацію Італії. (1925 р.)
 6. Вкажіть, як італійці називали свого вождя Беніто Муссоліні? (дуче)
 7. Державний переворот в Італії в 1922 році називався … . («революція в спальному вагоні»)
 8. Автором ідеї створення «корпоративної держави» був … . (Беніто Муссоліні)
 9. Офіційно курс на створення «корпоративної держави» в Італії було проголошено в … році. (1934)
 10. Система влади, за якої державні об’єднання (корпорації) контролюють інститути громадянського суспільства,називається … . (корпоративна система)
 11. Вкажіть ім'я італійського короля 20-х років ХХ століття. (Віктор Емануїл ІІІ)
 12. Бойові групи фашистів, створені на початку 20-х років для захоплення влади в країні, називалися сквадри, їх бойовою формою були чорні сорочки, вкажіть іншу назву цього збройного формування. («чорносорочечники»)
 1. Робота з термінами «Знайди пару».

1)  Необмежене володарювання од­нієї особи або якоїсь верстви чи групи, яке спирається на на­сильство і не пов’язане жодни­ми законами. (Диктатура)

2) Основний та універсальний за­сіб здійснення політичної влади. (Держава)

3)   Система політичних, правових, релігійних поглядів та ідей, у яких оцінюється та усвідом­люється ставлення людей до дійсності. (Ідеологія)

4) Різновид фашизму і найбільш повне його втілення. (Нацизм) 

5)Політична організація, яка представляє частину певної со­ціальної групи, націлена на одержання та здійснення влади і прагне з цією метою здобути народну

підтримку. (Партія) 

 6) Одна з форм державного ладу, для якої характерний повний конт­роль над всіма сферами життя суспільства. (Тоталітаризм)

7)  Соціально-політичний рух, ідео­логія та державний режим то­талітарного типу. (Фашизм)

8)  Політика усунення, придушен­ня політичних супротивників насильницькими засобами, аж до фізичного знищення. (Терор)

3. Бесіда.

 • Якою була внутрішня політика фашистського уряду?
 • На що була спрямована зовнішня політика режиму Муссоліні?

ІІІ . Актуалізація опорних знань

 1. Якими були наслідки Першої світової війни для Німеччини?

Робота з таблицею.  За допомогою карти заповніть таблицю «Територіальні зміни у Німеччині за Версальською угодою (1919)».

Орієнтовний вигляд таблиці

Країни, що отримали німецькі території

Території, що були вилучені у Німеччини

Франція

Ельзас і Лотарингія

Данія

Північний Шлезвіґ

Польща

Частину Познані, Сілезії, Померанії, Східної Пруссії

Чехословаччина

Частина Сілезії

Бельгія

Округи Ейпен, Мальмеди, Морене

 

Учитель інформатики

 1. Що таке мультимедіа? Які види мультимедійних даних ви знаєте?

 

ІV.  Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності.

V. Вивчення нового матеріалу.

 Пояснення із використанням мультимедійної презентації.

 До слайду компютерноїслайдової презентації можна додавати:

 • audio, music, notes iconмультимедійні анімовані зображення;
 • film, movie, play, video iconаудіофайли;
 • audio, mic, microphone iconвідеофайли;
 • записаний мовний супровід.

 Відеофайл для додавання до презентації повинен бути попередньо змонтований і збережений у форматі:

Для додавання відео на слайд потрібно:

 1. Виконати Вставлення Медіавміст Відеоабо вибрати значок Вставити відео у покажчику місця заповнення слайда.
 2. У спискуВідеообирають режим: відкриття файлів на ком’ютері чи вставлення відео з мережі Інтернет.

На Стрічці з'явиться тимчасовий розділ Знаряддя для відеозаписів з вкладками Формат і Відтворити, які дозволяють виконати усі потрібні операції для якісного відтворення відео фрагменту.

 До презентації можна додавати також звукові файли та звукові ефекти. У програмі PowerPoint передбачено роботу зі звуковими файлами форматів:

 

Для додавання звукового файлу до презентації потрібно: 

 1. Виконати ВставленняМедіавміст Аудіо Аудіо на моєму ПК…
 2. Вибрати звуковий файл у вікні Вставлення звуку.
 3. Вибрати кнопку Вставити або команду Зв'язати з файлом у списку цієї кнопки.

 

 

 

 На Стрічці з'явиться тимчасовий розділ Знаряддя для аудіозаписів з вкладками Формат і Відтворити.

 Щоб додати мовний супровід до слайдів, його спочатку записують у звуковий файл і зберігають на комп'ютері. У MicrosoftPowerPointвбудовано засоби для звукозапису.

 Щоб викликати редактор звукозапису, слід на вкладці Вставлення обрати інструмент Аудіо та вказівку Записати аудіо...

 У презентаціях можна додавати звукові ефекти, які будуть відтворюватися після вибору певних текстових і графічних об'єктів або наведення на них вказівника.

 Для додавання звукових ефектів потрібно:

 1. Вибрати текстовий або графічний об'єкт на слайді, для якого буде застосовано звуковий ефект.
 2. Виконати Вставлення Посилання Дія.

 

 1. Вибрати вкладку після клацання мишею або при наведенні вказівника миші у вікні Настроювання дії, що відкриється.
 2. Установити позначку прапорця Звук.
 3. Вибрати у списку бажаний звуковий ефект або команду Інший звук для вибору звуку з файлу.
 4. Вибрати кнопку ОК.

 

Учитель історії

1. Причини, хід і наслідки Листопадової революції.

Із кінця 1918 р. економічне становище Німеччини безупинно погіршувалося. Втративши багаті на сировину Ельзас і Лотарингію й передавши Франції на 15 років право експлуатації ресурсів Саарської області, у Німеччині на 75 % скоротився видобуток залізної руди, на 25 % — вугілля, на 35 % — виплавки сталі. Згортання військової промисловості та демобілізація з армії спричинили  (1924–1929 рр.) масове безробіття. Країні відчутно бракувало сировини, продовольства, палива. Спекулянти дедалі більше роздували ціни. Курс марки падав, почалась інфляція. 1922 р. марка упала до 1/10 своєї вартості у 1920 р. Життєвий рівень населення знижувався.

Повоєнний розвиток Німеччини відбувався за вкрай несприятливих для неї зовнішньополітичних умов.

За допомогою підручника учні  складають тезовий план за темою «Листопадова революція в Німеччині» і заповнити таблицю.

Причини

Хід

Наслідки

 Поразка Німеччини в І світової війні (загострення соціально-економічної ситуації через величезні матеріальні і людські втрати);

Дорожнеча, голод, інфляція;

Відсутністьреальних прав і свобод;

Рістробітничогоруху;

Революційніподії в Росії.

З листопада 1918 р. у Кілівибухнулоповстанняморяків і солдатів - почаласяреволюції в Німеччині.

9 листопада - збройнеповстання в Берліні,

Імператор у відставку;

 створено коаліційний уряд — Раду народнихуповноважених (РНУ),. Очолив уряд  Ф. Еберт. 

Новий уряд здійснив низку демократичних реформ: скасуваввоєнний стан, деякіреакційнізакони, проголосив свободу слова, друку, зборів. Цей уряд закінчиввійну, підписавши 11 листопада угоду про перемир'я з державами Антанти.

30 грудня 1918 - створення КП, щовідкидаламирнізасобиборотьби, закликала бойкотувативибори до Установчихзборів, взяла курс на захопленнявлади і встановленнядиктатурипролетаріату.

Січень  1919 р. збройнеповстання придушено урядовимивійськами.

відбулисявибори до Установчих (Національних) зборів. 

Лютий 1919р. президентом обранийЕберт, створенийкоаліційний уряд.

Поваленнямонархії, проголошенняреспубліки й демократичних свобод.

Вихідізвійни

Створювалисясприятливіперспективи для демократичного розвиткуНімеччини.

 

 

Проблемне питання: Яка з причин Листопадової революції була вирішальною? Відповідь обґрунтуйте.

 1. Веймарская конституція.

Розповідь вчителя.

 1. Робота з документом. Скласти схему «Політичний устрій Веймарської республіки.

Веймарська конституція. 11 серпня 1919 р.

(Витяг)

… Стаття 20. Рейхстаг складається з депутатів німецького народу.

Стаття 21. Депутати є представниками всього народу. Вони підкоряються тільки своїй совісті та не зв’язані мандатами.

Стаття 22. Депутати обираються загальною, рівною, прямою й таємною подачею голосів на засадах пропорційного представництва,  чоловіками і жінками,  які досягли 20-річного віку.

Стаття 23. Рейхстаг обирається на 4 роки.

Стаття 41. Президент імперії обирається всім німецьким народом. Може бути обраний кожний німець,  якому виповнилося 35 років.

Стаття 43. Президент імперії обирається на 7 років. Переобрання можливе ...

Стаття 109. Всі німці рівні перед законом. Чоловіки і жінки мають у принципі однакові права і несуть однакові обов’язки. Публічно-правові привілеї та обмеження, зумовлені народженням або станом, підлягають скасуванню.

Стаття 114. Свобода особистості є недоторканною.

Стаття 115. Житло кожного німця є його вільним сховищем. Воно недоторканне.

Стаття 118. Кожний німець має право в межах загальних законів вільно висловлювати свої думки усно, у пресі, засобами зображення або інакше. У цьому праві його не повинні стримувати жодні відносини у праці або службі, і ніхто не має права завдавати йому збитків за те, що він користується цим правом. Цензура не допускається.

Стаття 123. Усі німці мають право збиратися мирно та без зброї, не роблячи попередньої заяви й не питаючи особливого дозволу.

Стаття 124. Усі німці мають право утворювати союзи або спілки в цілях, що не суперечать кримінальним законам. Це право не може наражатися на обмеження заходами примусового характеру.

Стаття 125. Гарантуються свобода й таємниця виборів.

Стаття 153. Власність забезпечується конституцією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання до документа:

1.Доведіть, що Веймарська конституція мала демократичний характер.

2. Визначте державний лад ( форми правління, територіального устрою та політичного режиму )Німеччини за Конституцією 1919р.

Конституція перетворила Німеччину на буржуазну республіку на чолі з президентом.

Проблемне питання

 1. Чим демократія Веймарської республіки відрізнялась від американської  та британської демократії.

3.Веймарської республіки

Метод «Мозковий штурм». Які економічні проблеми стояли перед Веймарською республікою?

 

 

 1. Робота в групах.

Перша група працює зі схемою «Економіка Веймарської республіки»

Завдання.

 •            Ви - представники різних верст населення Німеччини. Як би ви оцінили економічну ситуацію в країні? (Сільські фермери та юнкери – вороже сприймають, роботодавці обуренні  через високі витрати на соціальне забезпечення. Робітники отримують скромну оплату праці. Економіка залежить від США).
 • Створити презентацію:
  • Слайд заголовку;
  • План представлення роботи групи із використанням кнопок керування;
  • Схема SmartArt;
  • Записати звуковий супровід до аналізу економічної ситуації.

 

 

Зразок схем:

audio, mic, microphone icon

 

Друга група аналізує програму НСДАП та матеріал підручника.

 Програмові цілі НСДАП (витяг)

1. Ми вимагаємо об’єднання всіх німців у Великій Німеччині на основі права самовизначення народів.

2. Ми вимагаємо рівноправності німецького народу з іншими націями, скасування Версальського і Сен-Жерменського мирних договорів.

3. Ми вимагаємо територій та земель для прогодування нашого народу і для поселення нашого надлишкового населення.

4. Громадянином держави може бути тільки той, хто належить до німецького народу. Належати до німецького народу може тільки той, у чиїх жилах тече тільки німецька кров, без різниці віросповідання. Тому євреї не можуть належати до німецького народу.

5. Хто не є громадянином держави, може жити в Німеччині тільки на правах гостя і підлягає законам про чужоземців.

6. Необхідно перешкодити всякій подальшій імміграції осіб не німецького походження. Ми вимагаємо, щоб усіх осіб не німецького походження, що оселилися в Німеччині з 2 серпня 1914 року, зобов’язати негайно залишити країну...

7. Ми вимагаємо свободи всіх релігійних віросповідань у межах держави, поки вони не загрожують її існуванню та не виступають проти моральності та моральних почуттів германської раси.

Мюнхен. 24 лютого 1920 р.

 • Запитання
 1. Коли виникає НСДАП? Як ви вважаєте чому?
 2. Які положення програми приваблювали  німецьке суспільство? Чому?
 3.  Які принципи покладено в основу діяльності НСДАП?
 4. У чому НСДАП вбачала своє головне завдання?
 5.  Який режим прагнула встановити НСДАП?
 • Створити презентацію:
  • Слайд заголовку;
  • План представлення роботи групи із використанням кнопок керування;
  • Схема SmartArt;
  • Записати звуковий супровід до аналізу програмних засад нацизму.

Третя група аналізує події соціально політичного життя

Нестабільність, виступи.

 • 1919р.- Баварська радянська республіка.
 • Березень 1920р.- спроба державного перевороту під керівництвом юнкера Каппа;
 • Жовтень 1923р.- виступ «пролетарських  сотень» КПН у м. Гамбурзі.
 • 1923р. Масові виступи робітників.
 • 1923р.- «пивний путч» у Мюнхені.
 • Чи були кризи закономірні? Спрогнозуйте їх наслідок.
 • Створити презентацію:
  • Слайд заголовку;
  • План представлення роботи групи із використанням кнопок керування;
  • Схема SmartArt;
  • Записати звуковий супровід до аналізу причин кризи.

Зразок схеми  «Причини кризи»

audio, mic, microphone icon

 

4. Прихід нацистів до влади

1. Словник:

 Нацизм (націонал-соціалізм) — соціально-політичний рух, ідеологія й державний режим тоталітарного типу в Німеччині у 1933–1945 рр. Основні ознаки нацизму: масовий терор, шовінізм, геноцид.

Ідеологія нацизму: націоналізм, шовінізм, антисемітизм, пангерманізм, расизм.

Антисемітизм — одна з форм національної та релігійної нетерпимості, що виражається у ворожому ставленні до євреїв у різних формах, аж до знищення.

Третій рейх — назва націонал-соціалістичної держави в Німеччині у 1933–1945 рр. Згідно з доктриною нацизму, Першим рейхом булла Священна Римська імперія (962–1806), Другим — Німецька імперія (1871–1918).

 

 •            У презентацію додати новий слайд, на якому вставити визначення із словника та проілюструвати його відео сюжетом.

Розповідь вчителя історії

 Поділ класу для подальшої роботи на варіанти.

Перший варіант. Скласти хронологічну таблицю «Прихід нацистів до влади»

Другий варіант.  Скласти хронологічну таблицю «Встановлення нацистської диктатури 1933р.» 

 •            У презентацію додати новий слайд, на якому створити стовпчасту діаграму за даними виборів до рейхстагу.

В умовах світової економічної кризи нацисти стали здобувати дедалі більше голосів виборців на виборах до рейхстагу: 1928 р.-2,6 % голосів, 1930 р. - 18,3 %, липень 1932 р. - 37,4 %. 

А. Гітлер віддавав собі звіт у небезпеці для його кар'єри відходу виборців від партії, а тому категорично вимагав від Президента республіки П. фон Гінденбурґа, щоб той призначив його канцлером.  30 січня 1933 р. в Німеччині було сформовано коаліційний уряд з представників НСДАП та Німецької народної партії, а А. Гітлера президент П. фон Гінденбурґ призначив канцлером.

Вночі 28 лютого 1933 р. фашисти підпалили рейхстаг, звинувативши в цьому КПН. Протягом цієї ж ночі було заарештовано 10 тис. осіб. В умовах терору й залякування  5 березня 1933 р відбулися вибори до рейхстагу, в результаті яких нацисти разом з іншими націоналістичними групами набрали майже 52 % голосів.

Уже через два тижні в Німеччині було створено перший концентраційний табір Дахау, який заповнювався тисячами демократів. За перші чотири місяці гітлерівського панування до в’язниць було кинуто 60–70 тис. людей. 9 березня  КПН було офіційно заборонено. 2 травня 1933р. фашисти заборонили вільні профспілки і конфіскували їхнє майно, а невдовзі розігнали решту профспілок. Натомість було створено «Німецький трудовий фронт», підпорядкований націонал-соціалістській партії. 22 липня гітлерівці звинуватили СДПН у зрадницьких діях проти Німеччини й оголосили про розпуск партії. Було видано закон, що забороняв у Німеччині існування будь-яких політичних партій. підпорядкований націонал-соціалістській партії. .

Веймарську конституцію було ліквідовано. Гітлеру було надано необмежені повноваження. Законом від 1 серпня 1934 р. (після смерті президента Гінденбурга) Гітлеру було присвоєно довічні звання «фюрер» та «рейхсканцлер». Знаряддям кривавого режиму стали створені ним спеціальні органи насильства і терору — державна таємна поліція (гестапо), штурмові загони (СА), охоронні загони (СС), служба безпеки (СД).

На початку 1934 р. гітлерівський уряд видав закон про національну працю, що надавав роботодавцям необмежену владу над робітниками (підприємець мав змогу встановлювати на власний розсуд тривалість робочого дня, розмір заробітної платні, запроваджувалася загальна трудова повинність). Після того як нацисти прийшли до влади, було розпочато заходи щодо ліквідації безробіття. Значну частину безробітних було відправлено на примусові роботи — будівництво стратегічних шляхів, військових укріплень, а також до трудових таборів.

Головна увага приділялася прискореному розвиткові військової промисловості. Військові витрати збільшилися з 620 млнрейхсмарок 1933 р. до 15,5 млрд 1938 року. Для стимулювання економічного зростання було запроваджено податкові пільги. В умовах дефіциту бюджету збільшувався випуск паперових грошей. Щоб уникнути їх знецінення та зростання цін, уряд запровадив контроль над цінами й заробітною платнею та розпочав поступовий перехід до карткової системи розподілу. Ці заходи збільшували масштаби державного регулювання економікою.

12 липня 1933 р. було видано закон про захист німецького народного господарства, що санкціонував пограбування осіб «неарійського походження» та усіх небажаних гітлерівцям.

У другій половині 30-х рр. економіку Німеччини було кардинально змінено. Ринок товарів і послуг, ринок праці замінили державним регламентуванням. Практично припинила існування ринкова економіка. Безперечно, комплекс цих заходів прискорив вихід  Німеччини з кризи. 1935 р. вона досягла докризового рівня виробництва, а 1939 р. значно перевищила його. Істотно скоротилося безробіття.

Пожвавлення економіки відбувалось з 1933 р. в усіх країнах Заходу. Більш високі темпи економічного розвитку Німеччини значною мірою пояснювалися мілітаризацією її економіки. Упродовж перших трьох років нацистської диктатури до ладу стало понад 300 військових заводів.

Насильство в нацистській Німеччині стало масовим явищем. Тільки до початку 1935 р. було вбито понад 4 200 противників нацизму, заарештовано 517 тис. осіб. На початку 1939 р. в ув’язненні через політичні мотиви перебувало понад 300 тис. осіб. 1933 р. було сформовано міністерство пропаганди, очолюване І. Геббельсом. Народна освіта, преса, радіо, бібліотеки, музеї, театри, кіно — всі засоби духовної культури міністерство взяло під свій контроль. Бюджетні асигнування міністерству Геббельса становили:1934 р. —21,6 млн марок, 1935 р. — 40,8 млн, 1938 р. — 70,7 млн. Дреселер-Андерс, керівник нацистського радіомовлення, так сформулював головне завдання пропаганди: «Тотальний вплив на народ, забезпечення єдиної реакції на події». Контроль над масовою свідомістю здійснювався через тотальне охоплення населення нацистськими організаціями й політичними кампаніями. До складу «Німецького трудового фронту» входило 23 млн членів, молодіжна організація «Гітлер-югенд» нараховувала понад 8 млн. Членство в них було практично обов’язковим. Антисемітизм став офіційною політикою нацистської держави.

Уже навесні 1933 р. почалося організоване владою бойкотування усіх установ, що належали євреям. 1935 р. було прийнято серію законів, що позбавили євреїв німецького громадянства та забороняли їм обіймати посади в державному апараті. Мішані шлюби було заборонено. Тисячі євреїв емігрували, з-поміж яких — весь цвіт наукової й творчої інтелігенції: фізик Альберт Ейнштейн; письменники Томас Манн і Генріх Манн, Ліон Фейхтвангер, Бертольт Брехт; композитори Ганс Ейслер, Отто Клемперер, Пауль Гіндеміт та ін. Із 1939 р. євреїв почали переселяти до спеціально призначених для них будинків і кварталів. Їм було заборонено з’являтись у громадських місцях, займатись будь-якою діяльністю. У ніч проти 10 листопада 1939 р. влада організувала єврейський погром — «кришталеву ніч», під час якої було розбито вітрини магазинів, що належали євреям. Жертвами погрому стали десятки тисяч людей. Так було підготовлено ґрунт для винищення євреїв у Німеччині, що тривав протягом всієї війни: 6 млн євреїв стали жертвами расового безумства нацистів.

Зразки хронологічних таблиць та схем, які могли скласти учні за розповіддю учителя:

Дата

Подія

31липня 1932р.

30 січня 1933 р

Березень 1933р.

 

1 серпня 1934 р

 На виборах до рейхстагу отримали37,4% голосів

Гітлерпризначений канцлером

Вибори до рейхстагу  отримали 52% голосів

Гітлерубулонаданонеобмеженіповноваження.

Гітлерубулоприсвоєнодовічнізвання «фюрер» та «рейхсканцлер

 

 

 

 

 • У презентацію додайте нові слайди із відеосюжетами про антисемітизм та становлення нацизму.

Представлення та захист робіт учнями.

Метод « Мозковий штурм».  Які причини  встановлення нацистської диктатури?

 • Економічна криза;
 • Неспроможність правлячих кіл керувати країною парламентськими методами;
 • Слабкість Веймерської республіки;
 • Відсутність єдності серед політичних партій; підтримка нацистів великім бізнесом;
 • Посилення прагнення до сильної влади, здатної навести порядок.

Яким шляхом нацисти прийшли до влади?

Проблемне питання: Чи існувала в Німеччині в 1933р. альтернатива приходу нацистів до влади?

 

     VІ. Закріплення нових знань та навичок.

Бесіда.

 1. Назвіть причини Листопадової революції в Німеччині?
 2. З’ясуйте слабкі риси Веймарської республіки.
 3.  Які причини виникнення фашизму в Німеччині?
 4. Охарактеризуйте основні ідеологічні засади нацизму.
 5. Чи можна порівняти і за якими критеріями італійський фашизм і нацизм?

      VІІ. Підсумки уроку. Оцінювання знань і навичок учнів.

      VІІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Учнів отримують випереджальне завдання — підготувати повідомлення:

1-ша група. Муссоліні – особистість, політик, диктатор.

2-га група. Гітлер – особистість, політик, диктатор.

3-тя група. Франко – диктатор, особистість, політик.

 

zip
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
25 липня 2018
Переглядів
732
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку