Освітній проект «Вчимося бути здоровими» Тема : Здорове харчування.

Про матеріал
Освітній проект «Вчимося бути здоровими» Тема : Здорове харчування. Мета проекту: Активне та цікаве заохочення молоді до здорового способу життя. Самостійний вибір особистості здорового харчування на користь здорового способу життя.
Перегляд файлу

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Костянтинівської міської ради Донецької області

 

 

ПРОЕКТ

«Вчимося бути здоровими»

 

 

 

 

Виконала учитель основ здоров’я:

                                                                                                                                   Хотєнкова Олена Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік

Освітній проект   «Вчимося бути здоровими»

Тема : Здорове харчування.

Мета проекту: Активне та цікаве заохочення молоді до здорового способу життя. Самостійний вибір особистості здорового харчування на користь здорового способу життя.

Завдання: Пропагування здорового способу життя шляхом підвищення рівня обізнаності молоді та посилення інформаційно-просвітницької, освітньо- профілактичної роботи з учнями.

Підготувати й провести бесіди, анкетування, вікторини, презентації з питань здорового харчування.

Актуальність. Стан здоров’я населення в Україні наразі є одним із найвищих державних пріоритетів. Незадовільний стан здоров’я в дитячому та підлітковому віці призводить до порушень здоров’я впродовж усього життя людини, що створює соціальні та фінансові проблеми, негативно впливає на рівень соціально-економічного розвитку країни.

Отже, формування, збереження й зміцнення здоров'я дітей та дорослих громадян України — одна з актуальних проблем нашого суспільства.

Актуальність  цієї  проблеми  саме  для  здоров’я  дітей  пояснюється  не  лише соціально-економічними  умовами  й  загальним  станом  забезпечення  населення якісною та своєчасною спеціалізованою медичною допомогою, а й відносно низьким рівнем популяризації профілактичних заходів, одним із яких є дотримання принципів раціонального харчування.

 

Характеристика проекту.
За предметною галуззю – міжпредметний ( « основи здоров’я», біологія, медицина педагогіка, психологія).
За основною діяльністю – інформаційно-практичний.
За кількістю учасників – груповий.
За характером контактів – внутрішній.
За тривалістю – середньої тривалості (3 місяці).

База реалізації проекту: Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Костянтинівської міської ради Донецької області  
Учасники проекту: творча група навчального закладу у складі керівника проекту   Хотєнкової О.М.(вчитель основ здоров’я ), Бугайова О.В. ( медична сестра закладу); учні  9 класу загальноосвітньої школи № 4.
Термін реалізації: березень 2019 травень 2019 року.
Місце реалізації проекту: Костянтинівська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 4    
Ресурси:

 • кадрові – педагогічний колектив та учні загальноосвітньої школи;
 • матеріально-технічні – паперові матеріали, технічні засоби;
 • інформаційні – нормативно-правове забезпечення, методична література,

          періодичні видання, інтернет-ресурси;
Очікувані результати проекту:

 Соціальний: Систематизація знань щодо проблеми здорового харчування учнів; негативного впливу  шкідливої  їжі та нераціонального харчування  на організм людини. Напрацювання досвіду з організації та проведення роботи з пропагування здорового харчування в шкільному середовищі; організація волонтерських груп для проведення профілактичної роботи; зменшення ризику вживання  шкідливих продуктів харчування .  Підвищення пріоритету здорового способу життя серед учнів
Психологічний: Стійка мотивація на здоровий спосіб життя та власна установка на  здорове харчування; осмислення відповідальності за власний вибір (вживання/ відмова)  шкідливих продуктів харчування ;сформованість у школярів активної власної позиції, спрямованої на зміцнення та укріплення здоров’я, їх гармонійний розвиток та негативне ставлення до руйнуючих звичок

Педагогічний – реалізація превентивного виховання в закладі освіти;
Матеріальний: розробки заходів, буклети, відеоролики, презентації  з профілактично-оздоровчого напрямку

Практична значимість проекту полягає в тому, щоб виховати в дітей правильне ставлення до харчування як складової частини збереження та зміцнення свого здоров'я, формувати в дітей уявлення про необхідність турботи про своє здоров'я; сприяти реалізації творчої активності , сприяти соціальній адаптації дітей.
Можливості впровадження: під час організації профілактично-просвітницької роботи з учнями   початкової та середньої школи  ; окремими блоками, темами, для підвищення інформаційного рівня учнів-волонтерів, проведення предметного тижня   з «Основ здоров’я» протягом навчального року.
 

Інформація щодо проекту

Проект включає 4 етапи: пошуково-аналітичний, теоретично-продуктивний, основний, підсумково-узагальнюючий, в яких визначена послідовність його реалізації.
 

Етапи реалізації проекту.

Етап

 Завдання

Діяльність

 Результат

Термін

Виконавець

І пошуково-аналітичний

Визначення теми, мети та завдань проекту

 • Аналіз актуальності проблеми, вивчення нормативно-правового забезпечення організації профілактичної роботи з здорового харчування
 • Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми.

 

 • Анкетування учнів 3-7 класів (анкета № 1)

 

 • Опитування учнів 2-х класів
 • Обґрунтування вибору обраної тематики.
 • Формування інформаційно-аналітичного, статистичного банку даних з теми.

 

 • Теоретичне забезпечення проекту

 

 

 

 

 • Вивчення фактичного стану щодо проблеми  харчування учнів  школи

01.03.19 – 14.03.19

Керівник проету, учні 9 класу (творча група)

ІІ Теоретично-продуктивний

Створення умов для реалізації проекту

 • Моделювання системи роботи
 • Аналіз та комплектування вправ, завдань, ігор,  анкет, домашніх завдань тощо
 • Підбір відео, фотоматеріалів для проекту
 • Алгоритм упровадження освітнього проекту
 • Методичне забезпечення реалізації проекту

 

 • Комплектування відеороликів: соціальні, медико-профілактичні

14.03.19– 18.03.19

Керівник проекту, учні 9 класу (творча група)

 

ІІІ Основний етап (практичний)

Упровадження проекту

 • «Зайва вага – соціальна проблема сьогодення» (Круглий стіл 6- 7 класи)
 • Усні журнали:

« Міфи про правильне харчування»;

«Історія фастфуду»

 • Бесіда «Шкільне харчування»
 •   Конкурс малюнків «Ні! шкідливій їжі»
 •   Інформаційний марафон.
  «Я визначаю свою позицію…»
   
 • Ознайомлення з планом проведення заходів
 • Систематизація знань щодо раціонального харчування, негативного впливу  шкідливих продуктів харчування на організм людини
 • Пропаганда позитивної установки на відмову від шкідливої
 • Виготовлення плакатів, буклетів

 

 

 

18.03.19 – 20.05.19

Керівник проекту, медична сестра школи,учні 9 класу (творча група)

 

ІV. Підсумково-узагальнюючий

Визначення ефективності проекту, його значущості

 •    Проведення підсумкового анкетування серед учасників проекту (учні  3-7класів) (анкета № 2)
 • Опитування учнів 2-х класів

 

 • Порівняння прогнозованих та отриманих результатів

 

 • Узагальнення результатів упровадження проекту
 •     Виявлення позитивної (сталої) тенденції до змін у власних установках серед учасників проекту щодо відмови від шкідливих продуктів харчування
 • Визначення ефективності проекту, його впливу на позицію школярів  із питання здорового харчування
 • Підготовка презентації з упровадження проекту: « Здорове харчування»

 

23.05.19– 27.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогий друже!

Здоровий спосіб життя – це не тільки зарядка, заняття спортом, відмова від шкідливих звичок, а ще й здорове харчування.   Ми автори шкільного проекту «Вчимося бути здоровими», пропонуємо тобі відповісти на питання анкети та взяти участь у нашому проекті!Твоя точка зору є дуже цікавою для нас.

АНКЕТА 1

Відповідай на питання індивідуально, уважно прочитай питання, обери відповідь, яка характерна для тебе!

1.Скільки разів на день ти харчуєшся?

а) 3-5 разів;   б) 1-2 рази;   в) 2-3;    г) скільки захочу

2. Чи снідаєш ти дома перед виходом до школи?

а)  так , кожного дня;  б) іноді, коли встигаю; в) не снідаю

3. Обідаєш в школі?

а)  так , кожного дня;  б) іноді;  в) ні

4. Ти користуєшся у школі буфетною продукцією?

а) тільки пиріжок (булочка, сосиска в тісті) та чай; б) додатково до гарячого обіду; в) нічого не купую

5.Уживаєш свіжі овочі?

а) постійно; б) рідко у смачних салатах; в) не вживаю

6. Уживаєш у їжу часник, цибулю, петрушку, укріп?

а) постійно; б) рідко ,коли мене примушують батьки ; в) не вживаю

7. Уживаєш молочні та кисломолочні продукти?

а) постійно; б) 1-2 рази на тиждень ; в) не вживаю

8.Серед моїх улюблених продуктів такі:

а) сир; б) чіпси; в) йогурт; г)ковбаса; д)солодощі, цукерки ;  е)сухарики  ж)газовані напої;  з) каші;

 і) м'ясо; к)фрукти; л) риба;  м)інші_________________________________________________________

9) Як часто ти вживаєш чіпси, сухарики, чупа – чупс, жуйки ?

а) майже щоденно; б) 1-2 рази на тиждень ; в) рідко; г) не вживаю

10) Як часто ти вживаєш кетчупи, майонез?

а) постійно приправляю соусами свою їжу; б) 1-2 рази на тиждень ; в) рідко ; г) не вживаю

Дякуємо за співпрацю! Бажаємо здоров’я!

 

Дорогий друже!

Протягом трьох місяців ми розповідали тобі про раціональне харчування, режим харчування, які продукти є шкідливими для   організму. Чи допоміг тобі наш проект?

АНКЕТА 2

Відповідай на питання індивідуально, уважно прочитай питання, обери відповідь, яка характерна для тебе!

1. Я почав цікавитись. як правильно харчуватись

а) так; б) не дуже ; в) мене це не цікавить

2. Я більше дізнався про корисні та некорисні продукти харчування

а) так; б) ні) в) важко відповісти

3. Чи снідаєш ти вдома перед виходом до школи?

а)  так , кожного дня;  б) іноді, коли встигаю; в) не снідаю

4. Обідаєш у школі?

а)  так , кожного дня;  б) іноді;  в) ні

5. Ти користуєшся в школі буфетною продукцією?

а) тільки пиріжок (булочка, сосиска в тісті) та чай; б) додатково до гарячого обіду; в) нічого не купую

6. Ти вважаєш, правильним , що в школі заборонена продаж чіпсів, сухариків, газованих напоїв, кетчупів?

а) так, це шкідливі продукти ; б) ні, бо мені вони подобаються; в) важко відповісти

7. Яким напоєм краще задовольнити спрагу?

а) водою; б) солодким газованим напоєм; в)соком із тетрапаку або пляшки;  г) чаєм;  д) кавою

8. На яких уроках тебе знайомлять із правилами здорового харчування?

а) математики;  б) мови та літератури;  в) основи здоров’я;  г) фізичного виховання; д)природознавства та біології; е) класних годинах

 

Дякуємо за співпрацю! Бажаємо здоров’я!

     Джерела інформації

 1. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб. 4-а частина /За ред.доц. А.Я.Ходорчук – К.: ДЦССМ, 2003. – 272 с.
 2. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб. 5-а частина/За ред. доц. А.Я.Ходорчук – К.: ДЦССМ, 2003. – 264 с.
 3. Формування валеологічної свідомості. – К.: Вид-во «Плеяди», 2005
 4. Лизак  Т.Г. Абетка  здоров’я / Т.Г.Лизак // Позакласний  час. – 2011.-  №3.
 5. Формування навичок здорового способу життя молоді/Упоряд. А. Фломбойм. – К.: Шкільний світ, 2007. – 112 с. – (Б-ка «Шкільного світу»)
 6. Щоб діти виросли здоровими та щасливими. Методичні розробки уроків психології// Психолог. – 2006. – №23-24.
 7. Морозова А.В.  Я  обираю  здоровий  спосіб  життя               (інтерактивні  вправи ) / А.В.Морозова //  Виховна  робота  в  школі. – 2011. - №3.
 8. Ваврик Г.Д.  Подорож  у  Країну  здоров’я/ Г.Д. Ваврик //  Розкажіть  онуку. – 2011. - №3.

  

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1917
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку