Паралельність площин у просторі. Паралельне проектування та його властивості.

Про матеріал

Контрольна робота№ 3. 10кл.

Паралельність площин у просторі. Паралельне проектування та його властивості.

Мета: перевірити рівень засвоення теми


Перегляд файлу

Контрольна робота№ 3.     10кл.

Паралельність площин у просторі. Паралельне проектування та його властивості.

Варіант – 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну на Вашу думку, відповідь і запишіть її. ( по 0,5б.)

1. Дві сусідні сторони трапеції паралельні площині . Як розміщені площина трапеції і площина ?

А) Паралельні. Б) Перетинаються.  В) Співпадають.  Г) Перетинаються або паралельні.

 

2. Дано куб АВСDA1B1C1D1. Указати площину,

 яка паралельна площині (АВ1С).

А) (АСD).      Б) (АВС). В) (DСС1).     Г) (А1С1D).

 

3. Скільки пар відповідно паралельних площин можна провести через дві мимобіжні прямі?                        А) Жодної.    Б) Одну.     В) Безліч.    Г) Інша відповідь.

4. Якщо паралельні проекції двох прямих збігаються, то ці прямі не можуть…

А) Бути мимобіжними. Б) Бути паралельними. В) Перетинатись.Г) Не мати спільні точки.

 

5. Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією різностороннього трикутника?

А) Ромб.    Б) Прямокутний трикутник.    В) Квадрат.   Г) Довільна трапеція.

 

6. У кубі АВСDA1B1C1D1 проведено два перерізи: через точки А,В1,С і через точки А,D1.

Площини цих перерізів…

А) Збігаються.  Б) Перетинаються.      В) Паралельні. 

Г)Можуть бути розміщені по-різному, і це залежить від розмірів куба.

 

7. (1,5б.)  Дано куб АВСDA1B1C1D1. Встановіть відповідність між заданими площинами (1-4) та паралельними їм площинами (А-Д).

1. (АВВ1).   2. (А1В1D1).   3. (АВ1D1).     4. (А1С1D)

А) (ВВ1С).  Б) (СDD1).     В) (АСВ1).      Г) (DВС1). Д) (АВС).

 

8.  (1,5б.)  Установіть відповідність між фігурами (1-4) і їхніми зображеннями  на площині (А-Д).

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 1. Коло.                    А) Трапеція.              Д) П’ятикутник

2. Квадрат.                Б) Трикутник.

3. Трапеція.               В) Еліпс.  

4. Трикутник.            Г) Паралелограм.

Розв’язання завдань 9-11 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань рисунками.

9. (2б.)Площина перетинає сторони АВ і ВС трикутника АВС у точках М і N відповідно й паралельна стороні АС. Знайдіть довжину відрізка МN, якщо АС=24 см і ВМ:МА=3:1.

 

10. (2б.)Дві площини паралельні між собою. Із точки М, що не належить жодній з площин, не лежить  між ними, проведено дві прямі, які перетинають ці площини відповідно в точках А1 і А2, В1 і В2. Відомо, що МА1=4 см, В1В2=9 см, А1А2=МВ1. Знайдіть МА2 і МВ2.

 

11. (2б.) Дано зображення рівнобедреного трикутника АВС з основою АВ. Точка М належить площині трикутника. Побудуйте зображення перпендикуляра, проведеного з точки М до прямої АВ.

Контрольна робота № 3.   10кл.

Паралельність площин у просторі. Паралельне проектування та його властивості.

Варіант – 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну на Вашу думку, відповідь і запишіть її. ( по 0,5б.)

 

1. Дві протилежні сторони паралелограма паралельні площині . Як розміщені площина паралелограма і площина ?

А) Паралельні. Б) Перетинаються.  В) Співпадають.   Г) Перетинаються або паралельні.

2. Дано куб АВСDA1B1C1D1. Указати площину,

яка паралельна площині (А1С1D).

А) (АСD).   Б) (АВ1С).    В) (DСС1).    Г) (А1С1D).

 

 

3. Дано дві паралельні площини і . Визначте, скільки в площині існує прямих, які  паралельні площині .   А) Жодної.    Б) Одна.    В) Безліч.    Г) Жодної або безліч.

4. Проекції двох різних прямих не можуть…

А) Збігатися.    Б) Бути мимобіжними.      В) Перетинатися.       Г) Бути паралельними.

 

5. Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією прямокутної трапеції?

А) Ромб.     Б) Прямокутний трикутник.       В) Квадрат.     Г) Довільна трапеція.

 

6. У кубі АВСDA1B1C1D1 проведено два перерізи: через точки А1,В,С1 і точки А1D1С. Площини цих перерізів:      А) Збігаються;.            Б) Перетинаються.

В) Паралельні.  Г)  Можуть бути розміщені по-різному, і це залежить від розмірів куба.

 

7. (1,5 б.)  Дано куб АВСDA1B1C1D1. Встановіть відповідність між заданими площинами (1-4) та паралельними їм площинами (А-Д):

1. (СDD1).         2. (АВС).          3. (DВС1).           4. (АСВ1).

А) (АВ1D1).       Б) (АВВ1).         В) (А1С1D).        Г) (А1В1D1). Д) (ВВ1С).            

8. (1,5 б.)  Установіть відповідність між фігурами (1-4) і їхніми проекціями при

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

паралельному проектуванні на площині (А-Д).


1.Точка .                                    А) Точка.                     Д) Промінь

2. Паралельні прямі.                Б) Трикутник.

3. Перпендикулярні прямі.      В)  паралельні прямі .           

4. Рівносторонній трикутник.  Г)Прямі, що перетинаються

                                .


Розв’язання завдань 9-11 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань рисунками.

9. ( 2б.) Площина перетинає сторони АВ і ВС трикутника АВС у точках F і E відповідно й паралельна стороні АС. Знайдіть довжину відрізка AC, якщо FE=8 см і ВF:FА=2:1.

 

10. ( 2б.) Дві площини паралельні між собою. Із точки М, що знаходиться між площинами, проведено дві прямі, які перетинають ці площини відповідно в точках А1 і А2, В1 і В2. Відомо, що МА1=3 см, В1В2=12 см, А1А2=МВ1. Знайдіть МА2 і МВ2.

 

11. ( 2б.) Дано зображення ромба АВСD. Точка N належить площині ромба. Побудуйте зображення перпендикуляра, проведеного з точки N до прямої АС.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Букарева Анастасія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Говоруха Ірина Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Писковая Вита
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 грудня 2018
Переглядів
2442
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку