9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Паспорт кабінету хімії "Опис роботи кабінету"

Про матеріал

Матеріал допомагає проаналізувати стан кабінету, його готовність до забезпечення вимог стандартів освіти, визначити основні напрямки роботи щодо приведення навчального кабінету у відповідність вимогам навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Перегляд файлу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________

 

навчального кабінету хімії (№207)

загальноосвітньої школи №3

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

 

Понеділок

1. 11-А

2.11-Б

3.11-В

4. 8-В

5.8-А

6.

робота по підготовці і оформленню роздаткового матеріалу

Четвер

1.11-А

2.10-А

3.10-Б

4.

5.10-В

6.11-Б

засідання ради кабінету

Вівторок

1.

2.7-Б

3.7-А

4.10-А

5.7-В

6.10-Б

 

П”ятниця

1.  7-А

2. 7-Б

3.

4.

5.

6.

Планування роботи на тиждень, ремонт таблиць. Генеральне прибирання.

Середа

1.

2.8-А

3.8-В

4.9-В

5.8-Б

Консультації з різних курсів хімії, робота з обдарованими дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j0090330             Затверджую

 

Директор школи                     

 

«_____»_______________20   р.

 

 План роботи кабінету

    на   20  -  20   н .р.

Зміст

Хто відповідає

Термін виконання

І.

Організаційна робота

 

 

 

1. Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті.

Вчитель Галюк Н.Я.

Вересень

 

2. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

Вчитель та лаборант

Вересень

 

3. Скласти розклад роботи кабінету

 вчитель

Вересень

 

4. Оформити паспорт кабінету, поновити куточок з техніки безпеки.

вчитель

Вересень

 

5. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей.

вчитель

Вересень

ІІ.

Навчально-методична робота

 

Вересень

 

1. Розробити календарне планування.

Галюк Н.Я.

 Федорова Т.Н.

Жовтень

 

2. Систематизувати і зробити добірку дидактичних матеріалів для проведення практичних робіт.

Вчитель Галюк Н.Я.

Протягом року

 

3. Поновити матеріали тематичних папок.

Вчитель Галюк Н.Я.

Жовтень

 

4. Скласти різнорівневі тестові завдання з тем.

Федорова Т.Н.

Жовтень

 

5. Підібрати матеріал (фото, відео матеріали, карти, картосхеми) для презентацій.

Вчителі хімії

Листопад

 

6. Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.

Вчитель Галюк Н.Я.

Листопад

 

7. Використовувати проектні технології.

Вчитель Галюк Н.Я.

Грудень

 

8. Оформити постійно діючі стенди.

Вчитель Галюк Н.Я.

Вересень –грудень

ІІІ.

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

 

 

 

  1.                Поповнити кабінет  навально-методичними засобами

 

Вчитель Галюк Н.Я.

Протягом року

 

2. Здійснити поточний ремонт карток, плакатів та інших засобів навчання (включно технічних засобів навчання).

Вчителі хімії

Лютий

IV.

Позакласна робота з учнями

 

 

 

1. Пошук обдарованих дітей і організація науково-дослідницької діяльності з ними.

Вчителі хімії

Протягом року

 

2. Підготовка і проведення предметного тижня.

Вчителі хімії

Березень

 

3. Педагогічне консультування для учнів.

 

Травень

V.

Інформаційно-бібліографічна робота

 

 

 

Систематизувати каталоги періодичних видань та інтернет-ресурсів.

Вчителі хімії

Травень -червень

         Затверджую

 

Директор школи    С.В. Долгова                 

 

«_____»_______________20 р.

 

 

 Перспективний план роботи кабінету хімії

на 20 -20     рр.

І. Організаційна робота

1. Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

2. Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

3. Скласти розклад роботи кабінету

4. Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги.

5. Систематизувати каталоги періодичних видань та інтернет-ресурси.

 

ІІ. Навчально-методична робота

1. Розробка календарних планів

2. Систематизувати і робити добірку дидактичних матеріалів для проведення практичних робіт

3. Систематично поновлювати матеріали тематичних папок

4. Підібрати і скласти різнорівневі тематичні письмово – перевірочні роботи з тем

5. Підібрати матеріал (фото, відео матеріали, карти, картосхеми) для презентацій

6. Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

7. Використання проектних технологій.

8. Викладання за допомогою інформаційних технологій.

9. Добирати матеріали для постійно діючих стендів

 

ІІІ. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

1. Робити заявки на придбання електронних засобів навчання, карт тощо.

2. Здійснювати поточний ремонт карток, плакатів та інших засобів навчання (включно технічних засобів навчання).

 

IV. Позакласна робота з учнями

1. Пошук обдарованих дітей і організація науково-дослідницької діяльності з ними.

2. Підготовка і проведення предметних тижнів і декад.

3. Здійснювати педагогічне консультування для учнів.

4. Організувати та спланувати роботу гуртка.

 

ОПИС

РОБОТИ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

загальноосвітньої школи №3

м. Івано - Франківська

Результат пошуку зображень за запитом "кабінет хімії - це"Кабінет хімії є місцем проведення навчально-виховної роботи з хімії на уроках і в позаурочний час, що здійснюється за комплексного використання за­собів навчання, демонстрування дослідів, виконання самостійних екс­периментальних, лабораторних, практичних робіт, роботи з книгою, довідковим та роздатковим матеріалом. Наочний та дидактичний матеріал дозволяють краще засвоювати навчальний матеріал. Прилади дозволяють робити можливим виконання  демонстраційних робіт та  експериментів. Кабінет хімії – це спеціально обладнаний навчально - методичний центр, який забезпечує

- Високий естетичний і науково - дослідницький рівень викладання предмету, наукову організацію праці учнів і вчителя.

- Якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів.

 - Активізацію пізнавальної діяльності учнів , що позитивно впливає не тільки на їх розум , а й на емоції.

- Створення широких можливостей для самостійної роботи учнів.

- Забезпечення міжпредметних зв'язків. Експериментальне та дослідницьке вивчення предмету.

- Пробудження інтересу учнів до предмету.

- Забезпечення безпеки учнів під час навчання.

Робочі змінні стенди, які знайомлять учнів з темою уроку, новинками у техніці, інформують про хіміка – ювіляра, допомагають підготувати повідомлення щодо вивченого на попередньому уроці матеріалу або стосовно теми, яку розпочали вивчати. Портретна галерея визначних хіміків допомагає збагнути неповторність творчої особистості, повернутись назад у минуле, підвищити свій інтелектуальний рівень

  Підключення до інтернету дає можливість віднайти цікавий матеріал для підготовки вчителя до уроку, підібрати різні нестандартні задачі, підвищити інтелектуальний рівень вчителя та учнів.

Для кращого осмислення вивченого матеріалу використовую на уроках діафільми, кінофільми, презентації, перелік яких міститься в окремих картотеках.

В кабінеті є також таблиці з більшості тем, які сприяють кращому розумінню матеріалу(Розміщені згідно каталогу)

Сучасний навчальний процес – це процес співпраці педагога і учнів, який приносить хороші результати шляхом доцільного застосування інтерактивного, особистісно зорієнтованого та розвивального навчання з використанням комп’ютерних технологій.  В кабінеті відбувається підготовка до конкурсів та олімпіад , написання наукових робіт, робота над проектами .

Наявність правильно обладнаного навчального кабінету в школі сприяє: 1. Забезпеченню високого рівня викладання хімії. 2. Підвищенню ефективності праці та рівня навчальних досягнень учнів. 3. Прищепленню інтересу школярів до хімії та екології.

Шкільний кабінет хімії - це приміщення з раціонально розміщеним комплектом навчального обладнання, меблями і інформаційними стендами, які забезпечують ефективне викладання предмета. Оформлення хімічного кабінету, а також заняття в ньому повинні розвивати у школярів інтерес до предмету хімії та творчі здібності. Учням легше запам'ятати матеріал, якщо він представлений наочно.

У кабінеті хімії  є три приміщення: клас-лабораторія підсобне приміщення та лаборантська. Кабінет хімії  існує у школі давно,  має необхідну матеріальну базу для проведення повноцінних занять, здійснення практикумів та проведення лабораторних робіт.  У кабінеті хімії є  двомісні лабораторні столи, робоче місце вчителя хімії знаходиться  на підвищенні, обладнано  демонстраційним столом з препараторською частиною – висотою 75 см.

Вчителі мають можливість використовувати матеріальну базу кабінету для виконання практичних і лабораторних робіт. На уроках вчитель використовує демонстраційний та учнівський експеримент, таблиці, моделі, колекції, роздавальний матеріал. У хімічному кабінеті проводиться не тільки різноманітна навчально-виховна робота, а й позакласні заняття: консультації, олімпіади, диспути, заняття з обдарованими дітьми,  та з тими, хто відчуває складність у вивченні  предмету хімія. Розробляються сценарії позакласних заходів з предмету. Вчителі хімії слідкують  за  сучасними освітніми технологіям, апробують інтерактивні технології навчання.

Одним з видів діяльності вчителя, що здійснюється майже на кожному уроці, є усне й письмове опитування. Під час індивідуального опитування використовують картки, на яких записано відповідні запитання і задачі, таблиці, схеми, реактиви, прилади, посуд (для виконання якісних і кількісних експериментальних задач). Для проведення письмових робіт створюється картотека контрольних робіт різного ступеня складності для кожного класу з усіх тем курсу хімії. Велике значення  вчителі надають вихованню в учнів  самодисципліни і розумової праці, виробленню певних умінь, навичок.

 Особлива увага приділяється дотриманню правил ТБ. В кабінеті знаходиться інструкція по охороні праці, ведеться журнал інструктажу учнів по правилам техніки безпеки. Для розміщення і зберігання різних видів навчального обладнання використовуються секційні шафи.  Реактиви леткі і шкідливі для здоров’я зберігаються під тягою, реактиви вогненебезпечні зберігаються в металевій шафі. Посуд розміщується за розмірами та видом на полицях у стоячому положенні. Нескладні прилади зберігають у вигляді вузлів та деталей.

 Кабінет  хімії  разом з кабінетами інших навчальних дисциплін є матеріальною базою організації навчально-виховного процесу в школі та є центром методичної роботи, громадського виховання педагогів та їх вихованців.

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
2130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку