26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Паспорт проекту "Яку сметану обрати?"

Про матеріал
Подані мета. завдання, етапи реалізації висновки і рекомендації щодо науково-дослідницького проекту "яку сметану обрати?"
Перегляд файлу

Міні-проект «Яку сметану обрати?»

Керівник міні-проекту:

 •  учитель хімії.

 

Учасники міні-проекту:

 • учні 10 класу ;
 • батьки – надають посильну допомогу.

 

Актуальність дослідження: Одними з найважливіших продуктів харчування є молоко та молочні про­дукти. Чим більше ми знаємо про якості цих продуктів, про те, як їх виготовля­ють, тим якіснішим буде життя та культура харчування.

Нерідко, покладаючись на рекламу, діти та батьки опиняються перед складним вибором і часто роблять його не на користь натуральних продуктів. Питання вибору продуктів, які ми споживаєм щодня, є визначальним для здоров’я. Тому, сучасній людині необхідно мати повне уявлення про раціональне харчування, володіти вмінням здійснювати свідомий вибір продуктів харчуван­ня, бути компетентними у сфері споживчих товарів, здорового способу життя.

Тип міні-проекту: інформаційно-дослідницький, природничо-науковий, колективний, довготривалий

 

Мета міні-проекту:

 • виховання ціннісного ставлення до свого здоровʼя;
 • розвиток інформаційної компетентності (вміння шукати, аналізувати, відбирати інформацію);
 • розвиток  комунікативних навичок, творчої співпраці, здатності до самореалізаціїі ;
 • формування громадянської позиції та впливу на якість життя в контексті європейських стандартів;
 • виховання грамотної споживчої поведінки та культури;
 • формування навичок орієнтування на сучасному ринку продуктів з молока;
 • розвиток  в учнів експерементальних вмінь і навичок.

 

Завдання міні-проекту:

 

- Здійснити пошук інформації з теми дослідження в бібліотеці (довідники, енциклопедії, художня література), в мережі Інтернет;

- Вивчити  якість і зміст інформації на упаковці сметани від виробників;

- Дослідити якість сметани за органолептичними і фізико-хімічними показниками;

 - Дослідити співвідношення ціни і якості сметани від виробників;- Рекомендувати для вживання сметану виробників, яка найбільш відповідає стандартам ДСТУ 4418:2005.

 

Гіпотеза: 

1. Сметана є корисним продуктом для організму людини.
2.  Якість сметани впливає на ціну: чим вища якість, тим вища ціна.

 

Об'єкт дослідження: сметана від виробників

 

   Предмет дослідження:  органолептичні характеристики (консистенція, смак, запах і т.д ), вміст згущувачів у сметані.

 

Терміни виконання міні-проекту:   грудень

 

Методи роботи над проектом:

 • узагальнення відомої інформації;
 • пошук інформації в Інтернеті;
 • експеремент (йодометрія);
 • анкетування

 

 

 

Визначення ресурсів:

 

- людські;

- інформаційні, інтернет;

- матеріально- технічні;

 

Робота над проектом

І. Початковий етап

 1. Визначення мети проекту, обговорення проблеми, визначення ключового питання.

     2. Створити творчі групи з вивчення і дослідження теми проекту.

 1. Розробити критерії оцінювання учнів у роботі над проектом.

 

ІІ. Основний етап

 1. Вибір джерел інформації – бібліотека, мережа Інтернету.
 2. Збирання інформації творчими групами по питаннях:
 • Характеристика сметани як кисло-молочного продукту;
 • Сметана є корисним продуктом для організму людини ?
 • Зміст інформації на упаковках сметани від виробників.
 1. Проведення дослідження «Визначення наявності згущувачів у сметані»,

«Визначення справжня сметана чи фальсифікат»;

4.  Вивчення  якісті і змісту інформації на упаковці сметани від виробників.

 

 

ІІІ. Заключний етап

1. Аналіз, системаизація результатів роботи та формування висновків роботи.

2. Підготовка до звіту:

 - Оформлення інформаційного бюлетня «Поради споживачу»

 - Робота по створенню мультимедійної презентації «Як обрати корисну  сметану ?»

3. Презентація проекту

        4. Оцінювання проектної діяльності та її результатів.

5. Післяпроектні дії:

- Корегування

 - Використання проектних результатів (біологія 10 клас «Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин», біологія 8 клас «Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів», засідання гуртка «Юний хімік»)

 

 

 

Очікувані результати:

 

- Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

- Розвиток пізнавальник інтересів учнів, вмінь систематизувати матеріал,  робити висновки;

- Розвиток навичок звʼязного мовлення, умінь доводити, аргументувати;

- Перетворення учнів із обʼєктів навчально-виховного процесу на субʼєктів навчально-виховної діяльності;

- Активізація процесів згуртування учнівського колективу;

- Формування здоровʼязберігаючої компетентності.

 

Очікувані результати проекту-дослідження:

1. Проведення виховного заходу «Досліджуємо — обираємо краще!» з презентацією результатів дослідження.

2. Випуск загальношкільного інформаційного бюлетеню з результатами дослідження «Поради споживачу».

3. Розробка Пам’ятки свідомого споживача і розповсюдження її у вигляді буклету.

4. Популяризація знань щодо корисності продуктів з молока та інструментів вибору саме якісних товарів.

5. Привернення уваги педагогів, учнів, батьків та громадськості до проблем здорового харчування.

6. Розвиток раціональної споживчої поведінки учнів.

7. Виховання громадянської позиції, та розвиток інструментіввпливу на якість життя в контексті європейських стандартів.

 

Висновки і рекомендації

 

Формулювання висновків проводиться орієнтуючись за питаннями:

 • В чому цінність сметани?
 • Чому важливо володіти вмінням здійснювати свідомий вибір продуктів харчуван­ня, бути компетентними у сфері споживчих товарів.
 • Значущість досліджень щодо рекомендацій споживачам сметани від виробників.
 • Значущість досліджень щодо цінністного ставлення до свого здоровʼя.

 

 

Опис проекту

І. Інформаційна частина

Сметана – це корисний та поживний кисломолочний продукт, який отримують у промислових та побутових умовах з вершків шляхом сква­шування їх закваскою, виготовленою на чистих культурах молочнокислих бактерій. Сметана містить в собі жири, необхідні для повноцінного функціо­нування організму, вітаміни, які зміцнюють організм та здійснюють загально сприятливу дію. Тому її рекомендують для харчування хворих, які страждають на поганий апетит. В сметані містяться такі вітаміни: А, D, Е, В1, В2, РР, С. Сметана надає відчуття ситості, а жир, який міститься в цьому продукті, дуже подрібнений та засвоюється значно легше, ніж жир, який міститься у складі інших продуктів. У сметані міститься значна кількість жироподібної речовини – лецитину, яка має важливе значення для профілактики атеросклерозу. Леци­тин підтримує холестерин в розчиненому стані та перешкоджає відкладанню на стінках сосудів білково-холестиринових сполук, що зумовлюють розвиток атеросклерозу. Існує декілька сортів сметани, в залежності від її жирності:

- сметана 30 % жирності – основний вид сметани, яку виготовляють сквашуванням нормалізованих вершків;

- сметана 36 % жирності виготовляється тільки із свіжих нормалізова­них пастеризованих вершків;

- сметана любительська 40 % жирності виробляють з гомогенізованих вершків, яка відрізняється густою консистенцією;

- сметана дієтична 10 % жирності виробляють з пастеризованих гомоге­нізованих вершків, збагачену вітамінами С та В.

Виробляють також сметану 20 % та 25% жирності. Вміст вітаміну С в ді­єтичній сметані – 0,5 мг на 100 гр.

Консистенція сметани повинна бути однорідною, в міру густою, злег­ка в’язкою. Допускається наявність одиночних бульбашок повітря, незначна крупчастість. Смак і запах сметани мають бути чистими, кисломолочними, з виразним присмаком та ароматом, характерними для пастеризованого продук­ту. Кислотність різних видів сметани від 60 до 100 °Т, а РН – від 4,8 до 4,2. Останнім часом випускають сметану з наповнювачами (столова – 15%, домаш­ня – 20%, українська, святкова та ін.). Купуючи сметану у супермаркеті, важли­во звернути увагу на цілісність її упаковки, терміни придатності, відповідність стандартам.

Інформація про безпечність упаковки молочних продуктів. Упаковка – засіб чи комплекс засобів, що забезпечують захист товару від пошкоджень і втрат, а навколишнє середовище – від забруднення. Основне призначення упа­ковки – захист упакованих товарів від несприятливих зовнішніх умов, а та­кож попередження потрапляння частинок товарів в навколишнє середовище. Упаковка є також носієм інформації про продукт, його призначення, терміни зберігання, вміст речовин, ціну та місце виготовлення тощо.

 

Методика проведення досліджень

1. Тестування продукту за органолептичними характеристиками

Найменування показника

Характеристика

Зовнішній вигляд і консистенція

Консистенція сметани має бути однорідною, в міру густою, із глянцевою поверхнею, без крупинок білка і жиру.

Смак і запах

Чистий, кисло-молочний, без сторонніх присмаків і запахів. Для продуктів з рекомбінованих вершків допускають присмак пряженого молока. Смак сметани має бути чистим, ніжним кисломолочним, із вираженим присмаком і ароматом властивими пастеризованому молоку.

Колір

Білий із кремовим відтінком, рівномірний по всій масі. Колір 30% сметани – від білого до блідо-жовтого.

Результати досліджень

Простоквашино

Чистий кисломолочний смак з легким присмаком пряженого молока, однорідна глянцева консистенція

President

Кисломолочний смак з гіркуватим післясмаком, однорідна глянцева консистенція

Словʼяночка

Кисла, з кислуватим запахом, однорідна, глянцева консистенція

Своя лінія

Кисла однорідна густа маса

Злагода

Кисломолочний смак, однорідна консистенція

 

F:\Сметана\P90115-091534.jpg

F:\Сметана\P90115-092106.jpg

Тестування продуктукту за фізико-хімічними показниками

Визначення наявності згущувача

Методики визначення згущувачів у сметані немає. Тому, припускаючи, що сучасні виробники для згущування використовують, в основному, крохмаль, проводимо йодний тест. На зразки сметани капаємо йодом. Якщо колір змінюється на синій – в сметані є крохмаль. Виявляється, капнувши йодом на сметану й довівши таким нехитрим способом наявнність згущувача у продукті, ми не маємо можливості використовувати це як доказ для «бракування» сметани – такого в законі немає, але водночас, згідно з Законом України « про молоко і молочні вироби», у національні вироби – ряжанку, сметану, кефір, молоко – у жодному разі не можна додавати консерванти та згущувачі.

 

Визначення наявності знежиреного молока та сиру в сметані

 У справжній сметані нічого, окрім вершків і закваски, яку готують на чистих культурах молочнокислих бактерій, не повинно бути. Для визначення наявності інградієнтів у вигляді сиру чи молока проводимо дослід: в окропі розчинити чайну ложку сметани – в розчиня з підробленою сметаною зʼявиться осад, справжня ж розчиниться.

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати дослідження

Найменування показників

Зразок №1

Зразок №2

Зразок №3

Зразок №4

Зразок №5

Найменування (за даними виробника)

Простоквашино

President

Словʼяночка

Своя лінія

Злагода

Адреса виробника

м. Кременчук

м. Миколаїв

м. Харків

Дніпропетровська обл. м. Павлоград

м. Дніпро

Маса нетто, г

      355 г

400 г

380 г

400 г

400 г

Ціна, грн

25, 40 грн

27, 12 грн

23, 03 грн

19, 90 грн

25, 85 грн

Дата виготовлення

31.12. 2018 р.

06.01 2019 р.

05.01 2019 р.

27.12.2018 р.

Не вказано.

Жири, г

15 г

15 г

15 г

15 г

15 г

Білки, г

2,8 г

2, 9 г

2, 6 г

2, 9 г

2, 9 г

Вуглеводи, г

3, 0 г

3,0 г

4. 3 г

3. 0 г

2, 8 г

Енергетична цінність, ккал

158 ккал

158, 6 ккал

162. 2 ккал

158, 6 ккал

158 ккал

Кількість молочнокислих мікроорганізмів КУО в 1 г протягом терміну придатності

Не менше 1×107

Не менше 1×107

Не менше 1×107

Не менше 1×107

Не менше 1×107

Термін придатності

Не вказано, але вказано до якої дати вжити, до 30.01.2019

Не вказано, але вказано до якої дати вжити  , до 05.02.2019

Не вказано, але вказано до якої дати вжити  , до 20.01.2019

Не вказано, але вказано до якої дати вжити  , до 26.01.2019

Не вказано, але вказано до якої дати вжити  , до 28.01.2019

Умови зберігання с°

0-6°С,за вологості не більше 80% у герметично закритій посудині

2-6°С, за вологості не більше 80%

4-6°С, за вологості не більше 80%

4-6°С, за умови збереження герметичності

0-6°С,за вологості не більше 80%

Колір

Білий,

рівномірний по всій масі

Білий,

рівномірний по всій масі

Білий,

рівномірний по всій масі

Білий,

рівномірний по всій масі

Білий,

рівномірний по всій масі

Смак і запах

Чистий, кисломолочнийбез сторонніх присмаків і запахів

Кисломолочний, з гіркуватим післясмаком , без сторонніх запахів

Кислувата, з присмаком пряженого молока, з кислуватим запахом

Кислувата, з кислуватим запахом, без сторонніх запахів

Кисломолочний, без сторонніх запахів

Консистенція

Однорідна густа маса з глянцевою поверхнею

Однорідна густа маса з глянцевою поверхнею

Однорідна густа маса з глянцевою поверхнею

Однорідна густа маса з глянцевою поверхнею

Однорідна густа маса з глянцевою поверхнею

Вид і стан упаковки

Пластиковий стакан, без пошкоджень

Пластиковий стакан, без пошкоджень

Поліетиленовий пакет, без пошкоджень

Поліетиленовий пакет, без пошкоджень

Поліетиленовий пакет, без пошкоджень

Наявність згущувача

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Невелика кількість

Наявний у великій кількості

Наявність

інградієнтів сиру чи молока

Інградієнти наявні

Інградієнти наявні

Інградієнти наявні

Інградієнти наявні

Інградієнти наявні, багато

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування на наявність згущувача

F:\Сметана\P90115-092214.jpg   E:\Фото сметана\DSCN2296.JPG

 

Тестування на наявність інградієнтів(сир, молоко)

 

 

F:\Сметана\P90115-092954.jpg

 

 

F:\Сметана\P90115-093200.jpg  F:\Сметана\P90115-093325.jpg

 

Висновки

Унашому тестуванні ми виявили :

1.  Найкращі характеристики за органолептичними і фізико- хімічними показниками має сметана “Простоквашино” та “President”.

      2. Сметана “Злагода” має добрий смак, але містить багато добавок і не вказано дату виготовлення.

      3. Сметана “Словʼяночка” відповідає терміну придатності  (14 днів  05.01 – 19.01 2019р.), отже не містить консервантів.

      4. Сметана “Своя лінія” – кисла густа маса з великим терміном придатності (27.12 – 26.01. 2019), що говорить про наявність консервантів.

Проведені дослідження підтвердили нашу гіпотезу: чим вища якість, тим вища ціна. Найвищу ціну має сметана “Простоквашино» –25,49 грн., а найнижчу “Своя лінія” – 19,90грн.

 

Аби не опинитися серед ошуканих покупців радимо:

1. Звертати увагу на дату виробництва і кінцеву дату споживання. Термін придатності має бути чітко зазначеним. Звертати увагу на цілісність і якість упаковки.

2. Подивіться в яких умовах реалізують продукти, термометр у холодильнику, де зберігають молочну продукцію, повинен показувати від 4 до 6°С.

3. Уважно читай те склад продукту, особливо звертайте увагу на текст, написаний маленьким шрифтом. Запамятайте: у сметані не повинно бути рослинних жирів, інакше це вже не справжня сметана.

4. Звертайте увагу на абвіатуру ГОСТ(ДСТУ) і ISO. Перша означає , що продукт відповідає встановленим державою стандартам, а друга – що продукт відповідає європейським стандартам якості.

5. Щоб упевнитися, що ви придбали натуральний продукт, можете провести кілька тестувань вдома, наприклад «Йодовий тест». Якщо каснувши на продукт йод, ви побачите, що він синіє, знайте: там міститься крохмаль як згущувач. Якщо розчинити чайну ложку сметани в окропі, то з підробленою сметаною утвориться осад, справжня ж розчиниться.

 Сподіваємося, ви скористаєтеся порадами й не дозволите себе ошукати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали для друку
Додано
9 травня
Переглядів
102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку