7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Педагогічний семінар з елементами тренінгу "Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості"

Про матеріал
У матеріалі розкривається суть поняття «продуктивне навчання» та його використання у власній педагогічній діяльності викладачами та майстрами виробничого навчання. Використані вправи сприяють розвитку навичок ділового спілкування учасників та роботи в групі.
Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу

Педагогічний семінар з елементами тренінгу

«Продуктивне навчання

як основа стратегії розвитку інноваційної особистості»

Методист ДПТНЗ «Чернівецький професійний

машинобудівний ліцей» Попова Світлана Михайлівна

 Мета: розкрити суть поняття «продуктивне навчання», розвивати навички ділового спілкування, роботи в групі. Залучити педагогів до обговорення питань застосування продуктивного навчання у власній діяльності.  Сприяти розвитку рефлексії педагогів.

 Обладнання: мультимедійна презентація, картинки заготовки, вітальні листівки, відео.

Перебіг семінару з елементами тренінгу

 Методист: Доброго дня шановні колеги. Я рада вас бачити у гарному настрої і сподіваюсь на вашу допомогу, підтримку і плідну співпрацю. Бажаю всім творчого натхнення, позитивних емоцій та активної участі у роботі.

 Тема сьогоднішньої нашої зустрічі «Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості».

 Епіграф заходу: «Освіта – це не заучування фактів, а тренування мозку мислити…»

Альберт Ейнштейн

Оскільки наш ліцей машинобудівний, то пропоную нам зараз виконати вправу «Кольорові автомобілі»

Оберіть, будь ласка, картку-машинку (колеги вибирають картинки).

Психологи доводять, що рожевий колір означає оптимізм, гарний настрій; жовтий колір – пізнання істини, віра в найкраще; блакитний колір – ясність і прямота, асоціюється з інтелектуальною діяльністю; зелений – символізує твердість і стійкість;  помаранчевий позначає дію та ентузіазм, спонукає йти вперед; червоний – збудливий, гарячий; білий символізує завершеність і досконалість, свободу можливостей і зняття будь-яких бар’єрів.

З таким настроєм ви сьогодні прийшли на зустріч.

Вступаючи у доросле життя, молоді люди стикаються з великою кількістю проблем. Зовсім непросто підростаючому поколінню входити в нові життєві умови.

Знання стають найважливішим знаряддям ХХІ століття. Щоб бути успішною у житті молода людина має вміти:

 • самостійно здобувати знання;
 • критично та творчо мислити;
 • використовувати сучасні технології;
 • працювати з великим обсягом інформації, тобто знаходити і узагальнювати її, зіставляти з аналітичними або альтернативними варіантами, робити аргументовані висновки, виявляти і розв’язувати нові проблеми;
 • бути комунікабельною;
 • уміти працювати в колективі.

Пропоную виконати нам з вами вправу «Портрет сучасного підлітка». Спробуємо дати відповідь на запитання "Сучасні діти – які вони?".

Для виконання вправи ми об’єднаємось у чотири групи.  Кожна група  обговорює і дає відповіді на запитання, записує їх на аркушах-хмаринках. Відповіді зачитуються і прикріпляються на ватман.

 • Як ви можете описати сучасного підлітка? (позитивні і негативні риси характеру).
 • Чи змінилися діти за останні 10 років? Які вони?
 • Якщо підлітку треба отримати інформацію, до чого він звернеться?

Починаємо…

(інформаційно грамотний, віртуально залежний, допитливий, життєрадісний, відкритий, практичний, скептичний, емоційний, вразливий, технічно грамотний, розкутий, авантюрний, чистий, егоцентричний, різноплановий, хитрий, динамічний, мобільний)

Ось такий він, сучасний підліток. І саме з такими дітьми ми з вами працюємо.

І тому, метою освіти є формування рівня соціальної зрілості дітей, достатньої для забезпечення їхньої автономності, самостійності в різних сферах життєдіяльності.

Науковці, підкреслюючи, що продуктом школи є людина, особистість, відзначають основні завдання навчального закладу, які підлягають реалізації:

 • створення умов для розвитку та самореалізації учнів;
 • задоволення запитів і потреб учнів;
 • засвоєння продуктивних знань, умінь;
 • розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;
 • виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Відео «Освіта – виклики сьогодення» (Джек Ма – найбагатший підприємець Китаю).

Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. Система освіти  має формувати професійний  універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Соціальне замовлення часу можна визначити такою формулою:  від хорошого фахівця – до хорошого співробітника. Поняття «хороший співробітник», окрім фахової, професійної підготовки, включає ще  й інші якості та вміння. Хороший співробітник – це людина, яка вміє працювати в команді, бути комунікабельним, може самостійно вирішувати, творчо мислити, людина ініціативна, здатна генерувати нові ідеї. Вона вміє уникати будь-яких конфліктних ситуацій та виходити з них.

І саме продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими молода людина знаходить підґрунтя для свого подальшого життя.

"Продуктивні – означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та уміння" (І. Підласий).

 Тому продуктивне навчання передбачає навчання дітей у ситуаціях, максимально наближених до реального життя, коли матеріал не повідомляється вчителем, а знання здобуваються в процесі певних практичних прийомів.

 Продуктивне навчання – це процес створення учнем і вчителем певного продукту, процес набуття життєвих компетентностей, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток.

В основі продуктивного навчання лежать інтерактивні технології. Саме вони допомагають дитині реалізувати свій потенціал, дають можливість працювати відповідно до своїх здібностей в оптимальному темпі. Інтерактивне навчання передбачає постійну активну взаємодію всіх учнів у навчальному процесі, в якому педагог виступає в ролі організатора (тренера).

         У Західній Європі та США інтерактивні форми навчальної діяльності учнів активно розвивались і вдосконалювались, і в результаті досліджень була створена відома всім «Піраміда навчання».  Встановлено, що засвоюється приблизно:

 • 10% того, що учень читає;
 • 20% того, що учень чує;
 • 30% того, що він бачить;
 • 50% того, що він бачить і чує;
 • 70% того, що промовляє сам;
 • 90% того, що він каже і робить.

Виходячи з цього, вибір інтерактивних вправ повинен орієнтуватися на можливості різних видів діяльності та методів засвоєння знань, а саме:

 • 5% слухання;
 • 10% читання;
 • 20% візуальне сприймання;
 • 30% демонстрування;
 • 40% демонстрування з поясненням;
 • 50% групова робота;
 • 70% вправи на самостійне активне навчання;
 • 90% навчання інших.

            Як бачимо, саме останніх три види навчальної діяльності, що є інтерактивними, мають найвищий відсоток, засвоєння матеріалу (від 50% до 90%).

         Інтерактивний підхід передбачає використання активних дієвих форм і методів навчання. Характерними ознаками таких методів є:

 • навчання в ситуаціях, максимально наближених до реальних;
 • навчання не як повідомлення знань, а як навчання практичного використання цих знань;
 • навчання в емоційно насиченому просторі.

До найпродуктивніших методів навчання відносять: метод проектів, дебати, дослідницька робота, модульне навчання, проблемне навчання, нетрадиційні інтерактивні методи.

Яким же має бути «продуктивний» педагог? «Продуктивний» педагог – це, перш за все, педагог – фасилітатор. Фасилітатором називають  викладача, майстра виробничого навчання, тренера, основне завдання якого полягає в стимулюванні та направленні процесу самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів.

Основні позиції педагога в системі продуктивного навчання:        

 • наставник, співробітник, помічник;
 • компетентний консультант-універсал, тренер;
 • особистий радник, вчитель життя, науковий керівник індивідуального проекту;
 • менеджер, партнер у плануванні, аналізі й оцінці навчання;
 • співрозмовник, організатор навчання;
 • організатор учіння;
 • посередник між дитиною, учнівським колективом загалом та засобами інформації;
 • керівник групи, координатор, фасилітатор.

А зараз пропоную нам  трішечки розрухатись і виконати інтерактивну вправу «Написання синквейну».

Синквейн або сенкан – це один з прийомів активізації пізнавальної активності. Він допомагає узагальнити інформацію. Слово «синквейн» походить від французького слова «п'ять» і означає «вірш, що складається з п'яти рядків».

Синквейн – це не звичайний вірш, а вірш, написаний відповідно до певних правил, вірш не римований.

Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (це іменник).

Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника).

Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (це дієслова).

Четвертий рядок є фразою, яка висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

Останній рядок складається з одного слова – синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Ми вже з вами об’єднались у групи, тож пропоную групам написати сенкан до слів:

1 група – навчання

2 група – педагог

3 група – учень

4 група – підліток

1) Навчання

2) продуктивне, інтерактивне

3) розвиває, забезпечує, формує

4) форма пізнавальної діяльності учнів

5) взаємодія

1) Педагог

2) компетентний, універсальний

3) організовує, направляє, консультує

4) посередник між учнями і засобами інформації

5) фасилітатор (тренер, коуч, організатор)

1) Учень

2) самостійний, активний

3) пізнає, досліджує, протирічить

4) молода людина здатна до змін

5) продовжувач (послідовник, здобувач)

1) Підліток

2) сучасний, грамотний

3) пізнає, досліджує, навчається

4) дитина, яка шукає себе у житті

5) дитина

Групи пишуть сенкан, один учасник від групи їх озвучує.

Дякую групам.

 Продовжуємо далі працювати.

 Педагоги нашого ліцею у своїй діяльності застосовують різні форми і методи навчання учнів. Методи продуктивного навчання для викладачів та майстрів виробничого навчання нашого закладу не нові. Тож давайте послухаємо наших колег (виступи колег).

 

Після виступів колег Вправа «Побажання»

 Перед кожним із Вас є вітальна листівка – календар. Адресуйте її колезі ліворуч, напишіть свої коротенькі побажання, озвучте їх та подаруйте листівку.

 Дякую! Гарні вітання, гарні побажання.

 Що ж підводимо підсумок.

 Сьогодні продуктивне навчання – це спроба вийти на новий рівень творчо організованої освіти, заснованої на інтересах підлітка, який навчається самостійно та взаємодіє з педагогом лише для консультацій.

 “Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити”
К.Ушинський
 

 

 

 

 

J:\Мои документы\Док Мама\Гурток\метод робота\2018-2019\для сайту\семінар\6.JPG

 

 

 

 

 

J:\Мои документы\Док Мама\Гурток\метод робота\2018-2019\для сайту\семінар\4_3.JPG

 

J:\Мои документы\Док Мама\Гурток\метод робота\2018-2019\для сайту\семінар\5.JPGJ:\Мои документы\Док Мама\Гурток\метод робота\2018-2019\для сайту\семінар\4_4.JPG

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Семінар з елементами тренінгу. Підготувала Попова С. М.методист ДПТНЗ «Чернівецький професійниймашинобудівний ліцей»

Номер слайду 2

Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку інноваційної особистості«Освіта – це не заучування фактів,а тренування мозку мислити…»Альберт Ейнштейн

Номер слайду 3

Вправа «Кольорові автомобілі» Учасники заходу обирають картку-машинку певного кольору. Психологи доводять, що рожевий колір означає оптимізм, гарний настрій; жовтий колір – пізнання істини, віра в найкраще; блакитний колір – ясність і прямота, асоціюється з інтелектуальною діяльністю; зелений – символізує твердість і стійкість; помаранчевий позначає дію та ентузіазм, спонукає йти вперед; червоний – збудливий, гарячий; білий символізує завершеність і досконалість, свободу можливостей і зняття будь-яких бар’єрів.

Номер слайду 4

Знання – найважливіше знаряддя ХХІ століття. Щоб бути успішною у житті молода людина має вміти: самостійно здобувати знання; критично та творчо мислити; використовувати сучасні технології; працювати з великим обсягом інформації, тобто знаходити і узагальнювати її, зіставляти з аналітичними або альтернативними варіантами, робити аргументовані висновки, виявляти і розв’язувати нові проблеми; бути комунікабельною; уміти працювати в колективі.

Номер слайду 5

Вправа «Портрет сучасного підлітка» Для виконання вправи ми об’єднаємось у групи. Кожна група обговорює і дає відповіді на запитання, записує їх на аркушах-хмаринках. Як ви можете описати сучасного підлітка? (позитивні і негативні риси характеру). Чи змінилися діти за останні 10 років? Які вони? Якщо підлітку треба отримати інформацію, до чого він звернеться? Відповіді зачитуються і прикріплюються на ватман.

Номер слайду 6

Метою освіти є формування рівня соціальної зрілості дітей, достатньої для забезпечення їхньої автономності, самостійності в різних сферах життєдіяльностіОсвіта. Життя. Компетентнісний підхід

Номер слайду 7

Основні завдання навчального закладу, які підлягають реалізації: Продуктом школи є людина, особистістьстворення умов для розвитку та самореалізації учнів;задоволення запитів і потреб учнів;засвоєння продуктивних знань, умінь;розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Номер слайду 8

Професійний універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності Хороший співробітник – це людина, яка вміє працювати в команді, бути комунікабельною, може самостійно вирішувати, творчо мислити, людина ініціативна, здатна генерувати нові ідеї. Вона вміє уникати будь-яких конфліктних ситуацій та виходити з них.

Номер слайду 9

"Продуктивні - означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та уміння" Іван Підласий

Номер слайду 10

Продуктивне навчанняпередбачає навчання дітей у ситуаціях, максимально наближених до реального життя, коли матеріал не повідомляється вчителем, а знання здобуваються в процесі певних практичних прийомівпроцес створення учнем і вчителем певного продукту, процес набуття життєвих компетентностей, які забезпечують самовизначення та особистісний розвиток

Номер слайду 11

Інтерактивна модель навчання

Номер слайду 12

Піраміда навчаннявстановлено, що учнями засвоюється:

Номер слайду 13

Вибір інтерактивних вправ повинен орієнтуватися на можливості різних видів діяльності та методів засвоєння знань

Номер слайду 14

Характерні ознаки активних дієвих форм і методів навчання навчання в ситуаціях, максимально наближених до реальнихнавчання не як повідомлення знань, а як навчання практичного використання цих знаньнавчання в емоційно насиченому просторі

Номер слайду 15

Номер слайду 16

«Продуктивний педагог» – це, перш за все, педагог-фасилітатор. Фасилітатором називають викладача, майстра виробничого навчання, тренера, основне завдання якого полягає в стимулюванні та направленні процесу самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів.

Номер слайду 17

Основні позиції педагога в системі продуктивного навчання: наставник, співробітник, помічник;компетентний консультант-універсал, тренер;особистий радник, вчитель життя, науковий керівник індивідуального проекту;менеджер, партнер у плануванні, аналізі й оцінці навчання;співрозмовник, організатор навчання;організатор учіння;посередник між дитиною, учнівським колективом загалом та засобами інформації;керівник групи, координатор, фасилітатор.

Номер слайду 18

Вправа «Написання синквейну» Синквейн або сенкан – це один з прийомів активізації пізнавальної активності. Він допомагає узагальнити інформацію. Слово «синквейн» походить від французького слова «п'ять» і означає «вірш, що складається з п'яти рядків». Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник). Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника). Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова). Четвертий рядок є фразою, яка висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного. П’ятий рядок складається з одного слова – синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Номер слайду 19

Вправа «Написання синквейну» Групи пишуть сенкан до слів:1 група – навчання;2 група – педагог;3 група – учень;4 група – підліток. Після написання один учасник від групи озвучує п’ятирядок.

Номер слайду 20

Вправа «Побажання» Перед кожним із Вас є вітальна листівка – календар. Адресуйте її колезі ліворуч, напишіть свої коротенькі побажання, озвучте їх та подаруйте листівку.

Номер слайду 21

Продуктивне навчання – це спроба вийти на новий рівень творчо організованої освіти, заснованої на інтересах підлітка, який навчається самостійно та взаємодіє з педагогом лише для консультацій.“Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити” К. Ушинський

zip
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 березня
Переглядів
15
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку