Перевернуте навчання на уроках фізики

Про матеріал

Методичний посібник за технологією

«Перевернуте навчання на уроках фізики»

.Посібник містить матеріали про особливості застосування технології

перевернутого навчання у сучасної освіті.

У посібнику розміщено річний календарний план по фізике для 11 класу

(рівень – академічний) , календарне планування теми 1 «Електричне поле»,

поурочне планування теми 1 «Електричне поле».

Перегляд файлу

                    Шкель Надія Леонідівна, учитель фізики, Білозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичний посібник

«Перевернуте навчання  на уроках фізики»

Розробка циклу уроків  теми №1

«Електричне поле» для 11 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Автор:  Шкель Надія Леонідівна

                                                                      Білозерський ЗЗСО №15

                                                                      учитель фізики, учитель методист

                                                                      стаж 36 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Пояснювальна записка

 

Протягом останнього часу класно-урочна система була найбільш ефективною у ході передачі знань, умінь і навичок. Зміни, що відбуваються сьогодні в суспільному житті, вимагають розвитку нових педагогічних технологій, що орієнтуються на індивідуальний розвиток особистості, навичок самостійного навчання, формування вміння чітко вирішувати поставлені завдання. Такий підхід спонукає до впровадження в освітній процес альтернативних форм і способів освітньої діяльності. Серед них є технологія «переверненого» навчання. Впровадження вказаної технології в навчальний процес досліджували Д. Бергман, О Єльникова, М. Курвітс, Е. Попов, А. Самс та інші [3].

Перевернене навчання» – це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно опановують теоретичний матеріал, а в класі час використаний на виконання практичних завдань [3].

«Перевернений клас» – це така педагогічна модель, в якій типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями. Учні дивляться вдома короткі відеолекції, а у класі виконують вправи, створюють проекти, обговорюють проблемні питання, дискутують.  Відеолекції  розглядають як ключовий компонент в «переверненому» підході, їх готує вчитель і розміщує в Інтернеті [2].

«Перевернений» урок – це урок, який інвертує традиційні методи викладання: подача матеріалу проходить за межами школи, а домашня робота перенесена на урок. Це не просто зміна навчальної послідовності. Такий урок передбачає зміну власних педагогічних прийомів.

Авторами технології «переверненого навчання» вважають вчителів хімії Аарона Самса і Джонатана Бергманна (США). У 2008 році вони стали записувати відеоролики зі своїми лекціями та пропонувати їх на домашнє опрацювання учням. У власних книгах «Перевернуте навчання або як достукатися до кожного учня на уроці» розповідають про особливості технології та її можливості [3].

Перевагами «переверненого» навчання є: зростання активності, розвиток співробітництва, персоналізація навчання, доступність інформаційно-комунікаційних технологій.

Перевернена модель покладає більшу відповідальність за навчання на учнів, дає їм стимул для дослідження, експерименту.

 

.

 

Річний  календарний  план по фізики  для 11 класу (рівень академічний)

    Т1. Електричне поле – 11 год.

   Т.2.  Електричний струм – 16 год

   Т.3. Електромагнітне поле – 16 год

   Т.4.  Електромагнітні коливання і хвилі -  16 год

   Т.5.   Хвильова і квантова оптика – 19 год.

   Т.6..   Атомна та ядерна фізика – 15 год.

   Т.7.  Фізичний практикум – 7 год

Т.8.  Узагальнюючі заняття – 2 год.

Календарний план теми Т1.   «Електричне поле»

Урок №1. Електричне поле . Напруженість електричного поля

Урок №2. Силові лінії електричного поля. Принцип суперпозиції.

Урок.№3.  Розв’язання задач.

Урок №4. Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі.

Урок №5.  Діелектрики в електричному полі.     Поляризація діелектриків.

      Діелектрична проникність речовин.

Урок №6.  Л/робота  №1 « Дослідження взаємодії  електризованих тіл»

Урок №7. Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному

      полі. Потенціал, різниця  потенціалів.

Урок №8. Електроємність. Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора.

Урок № 9. Види конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання

      конденсаторів у техніці.

Урок №10. Розв’язання задач за темою  «Конденсатори».

Урок №11. Узагальнюючий урок з теми.

 

 

 

 

 

Поурочне   планування  теми 1   «Електричне поле» - 11 клас

Урок 1

Тема: Електричне поле .

Напруженість електричного поля

 

 

 

 

Мета: Поглибити знання про електричне поле, його властивості, повторити закон Кулона,

Створити умови для розвитку пізнавального інтересу до предмету.

 

 

                                                 Діяльність учня

Підготовка до уроку

На уроці

Час (по етапах уроку)

                                                        Діяльність учителя

Підготовка до уроку

На уроці

 

Слухають про основні поняття теми, закони, характеристики електричного поля

10 хв

 

Знайомить   з основними поняттями теми, законами, характеристиками електричного поля

 

Повторюють навчальний матеріал про електричне поле,вибирають основні поняття, позначення, одиниці, закони, характеристики, аргументують свій вибір. Використовують в роботі «стрибку часу»

20 хв

 

Учитель координує роботу груп, відповідає на запитання

 

Групи презентують свої роботи, обговорюють свій вибір

7 хв

 

 

Будування кластера «Електричне поле»: відповіді + робота в зошиті.

 

 

Організовує обговорення та записує на дошці пропозиції учнів

Домашнє завдання: Переглянути відео «Електричне поле. Вступ», «Електричне поле. Характеристики поля» , «Закон Кулона». https://www.youtube.com/watch?v=9wZPeMKLCtY&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=nDTk7tYF0Ik&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=BLln_D4bIKc

 Підготуватися до тестування, виписати основні поняття та закони.

 

Урок 2 .

Тема: Силові лінії електричного поля. Принцип суперпозиції.

 

 

 

 

Мета: Поглибити знання про силові лінії електричного поля, познайомити з принципом суперпозиціїї

.

 

 

                                             Діяльність учня

Вдома

На уроці

Час

                                            Діяльність учителя

Вдома

На уроці

Переглядають

відео, повторюють основні поняття та закони

https://www.youtube.com/watch?v=9wZPeMKLCtY&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=nDTk7tYF0Ik&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=BLln_D4bIKc

 

 

 

загружає

відео на GOOLEдиск з метою повторення основних понять

 

 

 

Виконують тест, перевіряють себе

5хв

 

Організовує роботу з тестом,

здійснює перевірку

 

Учні, які впорались успішно з тестом, працюють в парах, виконують завдання: підготувати міні-лекцію про силові лінії напруженості, принцип суперпозиції з поясненням на малюнку.

20 хв

 

Відповідає на запитання, направляє роботу в групах, дає відповіді на запитання

Учні, які припустилися помилок, працюють в парах, виконує завдання на закріплення.

Учні, для яких тест був дуже важким, працюють індивідуально за параграфом підручника та відповідають на запитання.

 

Учні, які готували міні-лекцію, представляють її

10хв

 

Консультує та допомагає у разі необхідності

 

Останні учні пишуть в зошитах основні поняття та малюнки міні-лекції

 

 

 

10 хв

 

учні діляться складнощами, що виникли в ході роботи, предсталяют і обговорюють результати

модерирує обговорення, виставляє оцінки за урок

(середний бал за тест + робота з завданням)

 

 

Завдання додому:  переглянути відеороліки «Силові лінії електричного поля», «Принцип суперпозиції» бути готовими до виконання задач

https://www.youtube.com/watch?v=nxaCzq7I73M

https://www.youtube.com/watch?v=5ZWKTB8HeTU ( зробити малюнок напрямку напруженості електричного поля під час взаємодії одно іменних зарядів, різнойменних зарядів)

 

 

Урок 3

Тема:Розв`язання  задач .

 

 

 

 

Мета: формувати знання та вміння розв`язувати  задачи , аналізувати умову, роботу з тестами

.

 

Діяльність

 

 

 учня

учня

Вдома

На уроці

Час

Діяльність учителя

 

 

 учителя

 

eучителя

Вдома

На уроці

Переглядають відео, повторюють основні поняття та закони

https://www.youtube.com/watch?v=nxaCzq7I73M

https://www.youtube.com/watch?v=5ZWKTB8HeTU роблять малюнок напрямку напруженості електричного поля під час взаємодії одно іменних зарядів, різнойменних зарядів

Учні поділяються на групи, отримують завдання, розподіляють між собою для виконання.

Якщо завдання однакові, учні об`єднуються між собою для виконання.

 

15 хв

загружає

відео на GOOLE диск з метою повторення основних понять

Учитель допомагає  організаційно, відповідає на запитання, допомагає учням у разі необхідності,

направляє роботу

Групи  збираються до первоначального складу, кожен повинен пояснити виконання свого завдання для усіх учнів

20 хв

Учитель спостерігає, оцінює, консультує, надає допомогу у разі необхідності

Виконують тест

10хв

Виставляє оцінки за урок (середній бал)

 

Завдання додому:  переглянути відеороліки «Силові лінії електричного поля», «Принцип суперпозиції», «Закон Кулона». Розв`язати  задачі …………

https://www.youtube.com/watch?v=cJNWvIxrZ8I

https://www.youtube.com/watch?v=_zKZz_RoNaQ

 

Урок 4

Тема: Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі.

 

 

 

Мета: розглянути основні властивості провідників в електричному полі, вплив електричного поля на живі організми.

 

 

 

 

 

 

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

                        Діяльність учня

Переглядають

відео, намагаються розв`язати задачи

https://www.youtube.com/watch?v=cJNWvIxrZ8I

https://www.youtube.com/watch?v=_zKZz_RoNaQ

 

 

           Діяльність учителя

Учитель дає посилання  на перегляд відео

https://www.youtube.com/watch?v=cJNWvIxrZ8https://www.youtube.com/watch?v=_zKZz_RoNaQI

консультує у разі необхідності

 

 

 

Учні виконують завдання з метою перевірки засвоєння теми

10 хв

Учитель створює умови для перевірки завдання, збирає відповіді

Робота  біля доски (перевірка виконання завдань)

5хв

Учитель відповідає на запитання

Робота в  парах з опорним конспектом, складання  тесту за темою уроку

20 хв

Консультує, надає допомогу

Взаємоперевірка складеного тесту (обмін тестом між парами), рекомендації, доопрацювання  у разі необхідності

10 хв

Учитель модерує взаємоперевірку, здійснює оцінювання

 

Завдання додому: на основі відео https://www.youtube.com/watch?v=cJNWvIxrZ8https://www.youtube.com/watch?v=_zKZz_RoNaQI скласти тест «Провідники в електричному полі», написати міні-твір «Вплив електричного поля  живі організми»

 

Урок 5

Тема: Діелектрики в електричному полі.  Поляризація діелектриків Діелектрична проникність речовин..

 

 

 

 

Мета: розглянути основні властивості діелектриків  в електричному полі.

.

 

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

Діяльність учня

Учні на підставі відео складають тест (10 питань). Тест оформлюється на бумагі або на цифровому носії та пересилається вчителю

 

 

Діяльність учителя

Учитель консультує  учнів, складає тест із питань учнів.

 

 

 

Виконують тест, складений на підставі питань однокласників

10хв

 

 

Організовує  виконання тесту, збирає  аркуші з відповідями

Учні обговорюють сумніви, задають питання

5хв

Відповідає на запитання учнів

Виконання  завдань парами (складання опорного конспекту + тесту для перевірки знань)

20хв

Консультує учнів, координує роботу, надає допомогу у разі необхідності

Обговорення завдань на дошці, виконання тесту усно

10хв

Учитель модерує взаємоперевірку, здійснює оцінювання

 

Завдання додому:  переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=_Hizmhv0ejE

Скласти план відповіді за темою уроку

 

Урок 6

Тема: Л/робота  №1 « Дослідження взаємодії  електризованих тіл»

 

 

 

 

 

Мета: розвивати  практичні та експериментальні  вміння роботи з електричними приладами , поглибити знання про електричні властивості речовини

.

 

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

Діяльність учня

Переглянути відео по електричному полю, підготуватися до виконання лабораторної роботи

 

 

Діяльність учителя

Учитель консультує  учнів, надає допомогу щодо виконання завдань лабораторної роботи

 

 

 

Учні складають план виконання ФЛР

5хв

 

 

Учитель консультує  учнів, надає допомогу

Учні парами виконують ФЛР за планом, якій був складений

35хв

Учитель модерує роботу учнів, надає консультації, допомогу у разі необхідності

Учні  аналізують  отримані результати, задають питання вчителю

5хв

Учитель відповідає на питання, оцінює діяльність учнів, вказує на допущені помилки експериментальних завдань

 

Завдання додому:  повторити основні поняття та закони,  вивчити видео

https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPI, виписати основні поняття, формули

Урок 7

Тема: Робота під час переміщення заряду в однорідному  електростатичному полі. Потенціал, різність потенціалів.

 

 

 

 

 

Мета:ввести  формулу  роботи електричного поля, енергетичну характеристику поля, встановити зв'язок між характеристиками поля

.

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

           Діяльність   учня

Вивчають  відео

https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc

записують в зошиті основні поняття, формули

 

 

                                      Діяльність учителя

Надає посилання  на перегляд відео

https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPIc

консультує у разі необхідності

 

 

Учні працюють за варіантами:

Ів – отримають формулу роботи електричного поля

Іів – виписують основні поняття та формули енергетичних характеристик поля

ІІІ в – встановлюють зв'язок між характеристиками поля

15хв

Організує роботу , надає допомогу, консультує

Обговорення виконаних  завдань, питання. Важливо,щоб кожен учень розумів своє питання і «чуже». Підводять підсумки

15хв

Модерирує  обговорення, виправляє неточності, задає питання

 

 

Учні розв`язують задачі з перевіркою на дошки.

10 хв

 

Організує роботи, відповідає на питання, здійснює оцінювання

 

Завдання додому:  повторити основні поняття та закони,  переглянути  відео

https://www.youtube.com/watch?v=zEtA8XHuPI, розв`язати задачі

Урок 8

Тема: Електроємність. Конденсатор. Електроємність плоского конденсатора..

 

 

 

 

 

Мета: ввести  поняття електричної ємності провідника, конденсатора, продовжити формування  електромагнітної картини світу

.

 

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

                  Діяльність учня

Учні переглядають відео Ємність провідника. Конденсатори».

https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk

https://www.youtube.com/watch?v=lmiNerTP8GA

 

Виписують поняття, формули, відповідають на запитання

 

 

             Діяльність учителя

Надає посилання на перегляд відео

https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk,

https://www.youtube.com/watch?v=lmiNerTP8GA

відповідає на запитання за необхідністю

 

 

Виконують тест за темою

10хв

Організує виконання тесту,

Учні, які успішно впоралися з тестом, виконують завдання на розв`язання задач щодо знаходження ємності,,, потенціалу, напруженості

15хв

Відповідає на питання, координує роботу, надає допомогу

Учні, які мали затруднення з виконанням тесту, виконують завдання на повторення основних понять, формул теми

 

 

Обговорюються питання, розв`язання задач на дошці, роз1яснення до поставлених питань

20хв

 

 

Модерирує обговоренню, проводить оцінювання (середній бал)

 

Завдання додому:  опрацювати  конспект уроку, розв`язати задачі за темою

Урок 9

Тема: Види конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання

 конденсаторів у техніці.

 

 

 

 

Мета: познайомити з видами конденсаторів та їх використанням у техніці.

.

 

 

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

                   Діяльність учня                                  Діяльність учня

Учні переглядають відео Види . конденсаторів. Використання у техніці

https://www.youtube.com/watch?v=M-sBJEaBsTs

https://www.youtube.com/watch?v=mXibKPPM6CA

складають план-конспект, тест для перевірки знань

 

 

 

 

                    Діяльність учителя

Дає посилання на перегляд відео

https://www.youtube.com/watch?v=M-sBJEaBsTs

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXibKPPM6CA

координує роботу, консультує

 

 

Складають асоціативний кущ «Конденсатор»

5хв

Координує роботу, узагальнює знання учнів з теми

Виконують завдання в групах,

10хв

Організує роботу груп, надає допомогу у разі необхідності

Групи виступають зі звітами,задають питання, роблять підсумки

15хв

Модерирує обговорення

Розв`язання задач у групах з повним поясненням

10хв

Модерирує роботу груп

Робота в зошитах скласти синквейн на слово «Конденсатор»

5хв

 

Допомагає у разі необхідності, виставляє оцінки

 

Завдання додому:  повторити всю тему «Електричне поле», розв`язати задачі

Урок 10

Тема:Розв`язання задач .

 

 

 

 

Мета: систематизувати та узагальнити знання та вміння розв`язувати задачи, аналізувати умову, роботу з тестами.

 

Вдома

На уроці

Час

 

Вдома

На уроці

                            Діяльність учня

Повторити  основні поняття, формули, закони, характеристики та властивості електричного поля

 

 

                                Діяльність учителя

 

 

 

Виконують завдання «Ланцюжок: електричне поле»

5хв

Направляє роботу учнів, надає допомогу

Виконують завдання в групах (якісні задачі) та пояснюють їх розв`язання

20хв

Модерирує роботу груп, консультує, надає допомогу , відповідає на запитання

Виконують тестові завдання з взаємоперевіркою

10хв

Організовує виконання тестових завдань, надає допомогу

Задають питання  стосовно тестових завдань, отримають вірні відповіді

10хв

Організовує перевірку тестових завдань, відповідає на запитання, здійснює оцінювання

 

Завдання додому:  повторити всю тему «Електричне поле», розв`язати задачі, виконати тести

Урок 11

Тема: Узагальнення та систематизація знань учнів

 

 

 

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання, вміння учнів з теми

.

 

Виконання контрольної роботи за тестовими завданнями біля комп’ютерів:

1. При натиранні скляної палички об шовк, паличка та шовк електризуються. Вкажіть знаки зарядів палички та шовку.

 

А паличка – позитивний, шовк – негативний;

Б паличка – негативний, шовк – позитивний;

В паличка та шовк – позитивний;

Г паличка та шовк – негативний.

2.Як зміниться кулонівська сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити вдвічі?

 

А. Зменшиться у 2 рази;

Б. Збільшиться у 2 рази;

В. Зменшиться у 4 рази;

Г. Збільшиться у 4 рази.

 

3. Як зміниться кулонівська сила взаємодії двох однакових металевих кульок, що мають заряди 4q і -10 q, якщо ними доторкнутись одна до одної і розвести на початкову відстань?

 

А. Зменшиться у 40\9 разів;

Б. Збільшиться у 40\9 разів;

В. Зменшиться у 40\36 разів;

Г. Збільшиться у 5\9 разів.

 

4. Два однакових точкових заряди знаходяться на відстані 10 см один від одного і взаємодіють із силами 81 мН. Якою є величина зарядів?

 

А. 950 нКл; Б. 30 мкКл; В. 9,5 мкКл; Г. 300 нКл

 

5. Дощова крапля має заряд q1 = =1,5 нКл. Як зміниться модуль напруженості електричного поля краплі на відстані 10 см від неї, коли вона зіллється з іншою краплею, заряд якої q2 = -0,5 нКл?

 

А. Збільшиться в 1,5 рази;

Б. Збільшиться в 1,33 рази;

В. Зменшиться в 3 рази;

Г. Зменшиться в 1,5 рази;

 

6. Визначте, яка напруженість електричного поля всередині ніхромового провідника площею поперечного перерізу 1,1 мм2, якщо сила струму в ньому 1 А. Питомий опір ніхрому дорівнює 1,1 10-6 Ом м.

 

А. 4 В\м; Б. 2 В\м; В. 1 В\м; Г. 0,5 В\м;

 

7. Знайти заряд Землі, якщо напруженість електричного поля біля її поверхні становить 100 В\м. Радіус Землі прийняти 6000 км.

 

А. 300 Кл; Б. 0,45 МКл В. 45 МКл; Г. 30 Кл

8. Точки А і В лежать на відстані 10 см одна від одної і розташовані в однорідному полі, напруженість якого 60 кВ\м. Визначити різницю потенціалів між цими точками.

 

А. 2 кВ; Б. 4 кВ; В. 4 кВ; Г. 6кВ

 

9. За якою формулою можна обчислити ємність плоского конденсатора?

 

А. Е0\Еd; Б. EE0S\d В. ЕS\E0d Г. S\EE0d

 

10. Плоский демонстраційний повітряний конденсатор підключили до джерела постійної напруги. Як зміниться заряд конденсатора, якщо ,не відключаючи його від джерела, відстань між пластинами збільшити вдвічі?

 

А. Зменшиться в 2 рази;

Б. Збільшиться в 2 рази;

В. Зменшиться в 4 рази;

Г. Не зміниться.

 

11. Два конденсатори однакової ємності з’єднали паралельно. Як зміниться ємність батареї конденсаторів, якщо їх з’єднати послідовно?

 

А. Збільшиться в 4 рази;

Б. Збільшиться в 2 рази;

В. Зменшиться в 4 рази;

Г. Зменшиться в 2 рази;

 

12. Напругу на обкладинках конденсатора постійної ємності збільшують удвічі. Як зміниться енергія зарядженого конденсатора?

 

А. Збільшиться в 4 рази;

Б. Зменшиться в 4 рази;

В. Збільшиться в 2 рази;

Г. Зменшиться в 2 рази.

 

13.Між паралельними плоскими паралельними пластинками з зарядами +q та -q відстань 2 см і різниця потенціалів 300 В. Як зміниться різниця потенціалів, якщо пластини розсунути до 6 см?

 

А. 300 В Б. 600 В В. 900 В Г 0

 

14. В однорідному електричному полі в вакуумі знаходиться пилинка масою 4 10-10 кг заряджена до 1,6 10 -11 Кл. Якою повинна бути напруженість поля, щоб пилинка залишалась в спокої?

А. 2,5 102 Н\Кл; Б. 2,5 103 Н\Кл; В. 2,5 10-3Н\Кл Г. 0

 

15. Якої швидкості набув електрон, що пролетів відстань між точками поля з різницею потенціалів 3 кВ? Початкова швидкість електрона дорівнює нулю.

 

А.8 103 м\с Б. 3,3 107 м\с В. 16 109 м\с Г. 5 108 м\с

 

16. Між пластинами плоского конденсатора знаходиться слюда. Площа пластин конденсатора 15 см2 , відстань між ними 0,02 см. Знайти ємність конденсатора.

 

А. 800пФ Б.400 пФ В. 200 пФ Г. 100 пФ

 

1’7. Заряд конденсатора становить 3,2 10-3 Кл, напруга між обкладками 500 В. Знайти енергію електричного поля конденсатора.

 

А. 0,8 Дж б. 1 Дж В. 1,6 В 3,2 В

 

18. Яка кількість теплоти виділиться в провіднику під час розряджання через нього конденсатора ємністю 100мкФ, зарядженого до напруги 1,2 кВ?

 

А. 100 Дж Б. 92 Дж В. 72 Дж Г. 52 Дж

 

19. Установіть відповідність між фомулами та величинами, які можна розрахувати за цими формулами:

Величини

А. Напруженість поля точкового заряду

Б. Ємність плоского конденсатора

В. Енергія зарядженого конденсатора

Г. Кулонівська сила взаємодії двох точкових зарядів

Д. Робота електричного поля при переміщенні заряду

Формули

 

1.Kq1q 2\ r2

2.Kq\ r2

3.EE0S\ d

4.cU2\ 2

 

20. Установіть відповідність між вченими-фізиками та їх відкриттями:

Прізвища вчених

Максвелл          

Іоффе-Міллікен

Кулон

Фарадей

 

Відкриття

А. Відкриття закону взаємодії електричних зарядів

Б. Вивчення напруженості електричного поля точкового заряду

В. Вимірювання заряду електрона

Г. Породження електричного поля змінним магнітним полем

Д. Відкриття взаємодії електричних зарядів за допомогою електричних полів

 

21. Установіть відповідність між описом ситуації та назвою явища, яке має спостерігатися у відповідній ситуації:

 

Ситуація

1.Внесення шматка слюди в електричне поле

2.Натирання ебонітової палички об вовну

3.Наближення до металевої кулі наелектризованої ебонітової палички

4.Прискорення електронів між обкладками зарядженого конденсатора

 

Назва явища

А. Робота електричного поля з перенесення заряду

Б. Поляризація діелектрика

В. Електростатична індукція

Г. Розряджання конденсатора

Д. Електризація тертям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Таким чином,«Перевернуте навчання» – це одна з нових перспективних форм активного навчання, яка передбачає «перевернути» звичний процес таким чином, що домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного уроку. Школярі самостійно опрацьовують теоретичний матеріал, а в класі час використовується на виконання практичних завдань, різноманітних вправ, обговорення проектів та дискусії.

Простіше кажучи, основні навчальні дії помінялися місцями: те, що раніше було класною роботою, освоюється сьогодні в домашніх умовах, а те, що колись було домашнім завданням, стає предметом розгляду в класі.

Кожен педагог розуміє, що в класній роботі необхідно враховувати особливості дітей: адже хтось більше любить читати, хтось – слухати, а хтось писати. На основі подібних особливостей учитель групує учнів за інтересами для виконання тих чи інших завдань, а потім змішує їх для того, щоб вони могли поділитися досвідом і допомогти своїм однокласникам освоїти новий вид сприйняття інформації.

Перевагами «переверненого» навчання є такі: зростання активності, розвиток співробітництва, персоналізація навчання, доступність інформаційно-комунікаційних технологій.

Перевернена модель покладає більшу відповідальність за навчання на учнів, дає їм стимул для дослідження, експерименту.

.

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

1.Дишлєва С. ІКТ-технології та їх роль в навчально-виховному процесі» / С. Дишлєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qoo.by/2Cu .

2. Пилипчук О. «Перевернене» навчання інформатики / О. Пилипчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qoo.by/2Bl .

3.Приходькіна Н. О. Використання технології «переверненого» навчання у професійній діяльності викладачів вищої школи / Н. О. Приходькіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qoo.by/2Bk

4.https://sites.google.com/site/scenarioforflippedclassroom/1-modul-perevernutyj-klass-cto-zacem

5.https://sites.google.com/site/chemistryflipped/urok-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Шкель Н.Л.

учитель фізики  Білозерського ЗЗСО №15

Добропільської міської ради

skelnadezhda@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
2964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку