Перевірка зошитів з математики (звіт)

Про матеріал
Данний звіт розрахований для керівників шкільних методичних об’єднань природничо-математичного циклу.
Перегляд файлу

Звіт про перевірку

робочих зошитів з математики у 5-9 класах

2019-2020 навч. рік

 

У  КЗ “Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 21 Маріупольської міської ради Донецької області” математику викладають:

 • 5 класи – Гайтан Людмила Василівна;
 • 6-7 класи – Хараман Світлана Михайлівна;
 • 8-А - Хараман Світлана Михайлівна;
 • 8-Б - Гайтан Людмила Василівна;
 • 9-А - Хараман Світлана Михайлівна;

 

Вимоги до ведення та перевірки зошитів з математики регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9–529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5–11 класах» (окрім кількості контрольних робіт),  наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Відповідно до цього листа, кількість робочих зошитів із математики визначається за класами:

 • 5–6 класи — два зошити (з математики);
 • 7–9 класи — два зошити з алгебри і один  із геометрії.

Учителі дотримуються порядку кількості зошитів.

 

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити для кожного предмета (математики, алгебри, геометрії), що зберігаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі. Тематичні контрольні роботи перевіряються в усіх учнів з подальшою корекційною роботою в тих самих зошитах.  Але, із-за великої  кількості  контрольних робіт, корекційні роботи можуть проводитися у робочому зошиті. Перевірка контрольних робіт, як правило,  учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

 

Із метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму рекомендуємо встановити такий порядок ведення зошитів:

 • зошити підписувати державною мовою;
 • записи в зошиті виконувати кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення рисунків використовувати простий олівець);
 • креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності — із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;
 • неправильний запис необхідно охайно перекреслити (а не брати у дужки чи витирати гумкою або використовувати коректор);
 • між класною й домашньою роботою доцільно пропускати 3-4 клітинки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, клітинки не пропускають);
 • у зошитах 5–9 класів записувати дату словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, у класній роботі зазначати назву теми уроку, наприклад:

Сьоме вересня

Класна робота

Пряма. Промінь. Відрізок

Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

 

Під час розв’язування вправ, задач доцільно позначати номер завдання (№ 16), а не уточнювати (задача 16 або вправа 16).

  Нажаль, не всі учні дотримуються порядку  ведення зошита з математики, незважаючи на неодноразові зауваження учителів.

 

Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти:

 • у 5–6 класах — один раз на тиждень;
 • у 7–9 класах — один раз на два тижні;
 • у 10–11 класах із математики — двічі на місяць;

Під час перевірки зошитів рекомендуємо враховувати такі критерії:

 • наявність різних видів робіт;
 • якість виконання робіт;
 • обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці та вдома);
 • охайність;
 • дотримання єдиних вимог орфографічного режиму.

Учителі гімназії своєчасно перевіряють зошити учнів, враховуючи вимоги до перевірки зошитів. Нажаль,  не всі учні дотримуються єдиного орфографічного режиму

5-А

Челахов М.,Колода Р.,Величко Е.,Фурик Р., Булах Б.

5-Б

Лиманський Р., Кирилов І., Зібаров І., Чистяков Н.

6-А

Кожемякін М., Лиманська А.,Коломоєць В., Павленко І., Савінов Є.

6-Б

Черненко М., Іванова В., Бородай К.

7

Момоход М., Новікова Г., Цапій В., Яцьких  Д.

8-А

Косих М., Рагуз В., Пінчук В.

8-Б

Машин М.,Сьоміна М., Калдарар Ю.

9-А

Бавшина В., Полонський Б., Санін О., Кузнецов Д., Якімов В., Гафьюк М., Рагуз О., Стригун А., Шкільняк Я.

 

Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів є :

 вправи та задачі з математики;

 складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем;

 самостійні та контрольні роботи.

Форми поточних та підсумкових письмових робіт:

 контрольні роботи з різнорівневими завданнями;

 контрольні роботи в тестовій формі;

 самостійні роботи.

Учителі також  перевіряють  та оцінюють частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Учителі математики не обмежуються лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а й практикують  самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

 Види робіт, які виконують учні нашої гімназії: вправи та задачі з математики, самостійні роботи, складання  таблиць, схем; творчі роботи, математичні диктанти, роботи з різнорівневими завданнями.

Оцінка за ведення зошитів із математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми.

 

У робочому зошиті учитель робить запис: Ведення зошита і виставляє оцінку (наприклад: Ведення зошита - 9 , або В/з — 9).

У цьому році оцінка за ведення зошита не враховується  у тематичну оцінку.

 

Також, використовуються зошитів із друкованою основою, які учителі та учні зберігають  протягом навчального року. Самостійні роботи з математики учні  виконують в робочих зошитах  або на окремих аркушах.

 

Для підвищення мотивації учнів щодо охайного ведення зошита, акуратності виконання записів, графіків та рисунків  учителями  використовуються  вербальні звернення та оцінні судження, наприклад: «Молодець», «Намагайся писати охайніше», «Зверни увагу на...» тощо.

Гайтан Л. В. і Хараман С. М. дотримуються  Порядку перевірки письмових робіт та вимог щодо письмового оформлення робіт .

Особливу увагу хотілось звернути на домашні завдання. Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо. Раціональна організація виконання домашніх завдань сприятиме збереженню здоров'я учнів, високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня. Домашні завдання можуть бути як усні, так і письмові; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку, пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного, конструктивно-варіативного та творчого характеру. Згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01),  у 5-6-му класах - 2,5 години; у 7-9 класах - 3 години. При визначенні обсягів домашніх завдань необхідним є врахування темпу і ритму роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров'я. Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні.

Намагаючись дотримуватися рекомендацій МОН щодо домашніх завдань, ми, вчителі математики, часто порушеємо їх, а саме: збільшуємо кількість номерів, задаємо домашні завдання на вихідні, а іноді на канікули, чим порушуємоДержавні санітарні правила і норми.

Враховуючи  недостатню кількість годин на вивчення математики, низький рівень швидкості письма учнями, велику кількість посібників з розвязуваними домашніми завданями, вітсутність  елементарних навичкок креслення ми не завжди дотримуємся цих рекомендацій, що заважає ефективності набуття повноцінних знань учнями.

Керівник МО природничо-математичного циклу

 Хараман С. М.

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
30 грудня 2019
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку