Перевірна робота з теми "Біосфера. Географічна оболонка"

Про матеріал
Можна використати після вивчення теми "Біосфера. Географічна оболонка" для перевірки знань, умінь і навичок
Перегляд файлу

Перевірна робота

Тема. БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА.

.Варіант І

І рівень

1. Основна властивість ґрунтів:

а) родючість; б) вологість;  в) міцність; г) зональність

2. Яка із оболонок повністю заселена живими організмами:

а) атмосфера; б) гідросфера; в) астеносфера; г) літосфера

3. Проблеми, пов’язані із впливом людини на довкілля, називаються:

а) екологічними; б) соціальними.

II рівень

4. Закінчіть речення.  Родючість ґрунту залежить від кількості __________

5. Використавши карту природних зон і тваринного світу Землі, запишіть щонайменше п’ять прикладів тварин, характерних для природної зони степів.

IIІ рівень

6. Як саме тварини та рослини пустель пристосовуються до умов існу­вання? Наведіть чотири приклади.

7. Доповніть логічні ланцюжки, що відбивають результати впливу людини на біосферу.

а) Збільшення поголів’я великої рогатої худоби → збільшення площі пасовиськ →

б) Поховання відходів на дні Світового океану → витікання радіоак­тивних речовин →

IV рівень

 8. Гирло річки Дунай відомо значними запасами риби. Проте вилов­люють її не тільки рибалки, але й численні баклани. Оскільки птахи стали конкурентами людей, їх вирішили знищити. Невдовзі довелося відновлювати поголів’я бакланів. Чому?

9. Чому розв’язання екологічних проблем потребує зусиль усіх країн світу? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Варіант ІІ

І рівень

1. Найбільший природний комплекс Землі:

а) географічна оболонка; б) природна зона; в) природний комплекс;

2. Укажіть прізвище вченого, який є фундатором учення про біосферу

а) Геродот; б) Жак Ів Кусто; в) С.Рудницький: г) В.Вернадський.

3. Речовина, що визначає родючість ґрунтів, називається:

а) водою; б) гумусом.

II рівень

4. Закінчіть речення. Степам притаманні найбільш родючі ґрунти ________

5. Використавши карту природних зон і тваринного світу Землі, запишіть щонайменше п’ять прикладів тварин, характерних для природної зони арктичних пустель.

IIІ рівень

6. Як саме тварини та рослини саван пристосовуються до умов існування? Наведіть приклади.

7. Доповніть логічні ланцюжки, що відбивають результати впливу людини на біосферу.

а) Будівництво міст → скорочення площ лісів → ________________

б) Запуск штучних супутників → утворення озонових дір →

IV рівень

8. Болота є цінними земельними угіддями. Після осушення їх викори­стовують під різноманітні сільськогосподарські культури та отримують високі врожаї. Проте сучасна наука категорично проти таких заходів. Чому?

9. Складіть план заходів з поліпшення екологічної ситуації у вашому населеному пункті.

docx
Додано
30 вересня
Переглядів
81
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку