До розіграшу
залишилось:
9 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Підготовка до ЗНО з історії України для 11 класу "Хронологія. Весь курс"

Про матеріал

У роботі подано систематизований перелік дат з курсу історії України (відповідно до програми ЗНО), який можуть використовувати для підготовки до ДПА та ЗНО учні 11 класу, а також учителі. Червоним виділено дати, що були додані до програми в минулому році.

Перегляд файлу

ДАТИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ

УЧНЯМ 11 КЛАСУ

(ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)

 

 

IV - середина III тис. до н.е.

розселення племен трипільської культури на території України

VІІІ – VІ ст. до н. е.

Велика грецька колонізація

V - VІІ ст.

Велике розселення слов'ян

860 р.

похід Аскольда на Константинополь, укладення першого договору

882 р.

об'єднання північних та південних руських земель Олегом

907р., 911р., 941 р., 944 р.

походи князів на Константинополь

988 р.

запровадження християнства як державної релігії

1019-1054 рр.

князювання Ярослава Мудрого в Києві

1036 р.

розгром печенігів Ярославом Мудрим

1097 р.

Любецький з'їзд князів

1199 р.

утворення Галицько-Волинської держави

1223 р.

битва на р. Калка

1238-1264 рр.

правління Данила Романовича

1240 р.

захоплення Києва монголами

1056-1057 рр.

створення Остромирового Євангелія

1113 р.

укладення «Повісті минулих літ» ченцем Нестором-літописцем

1187 р.

створення «Слова о полку Ігоревім»

1187 р.

перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

1362 р.

битва на р. Сині Води

1385 р.

укладення Кревської унії

1449 р.

утворення Кримського ханства

1471 р.

остаточна ліквідація Київського удільного князівства

1478 р.

визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імп.

1489 р.

перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

1514 р.

битва під Оршею

1556-1561 р.

створення Пересопницького Євангелія

1556 р.

заснування князем Д. Вишневецьким на о. Малій Хортиці першої Січі

1569 р.

Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої

1586 р.

утворення першої братської школи у Львові

1596 р.

Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

1618 р.

похід П. Конашевича-Сагайдачного на Москву

1621 р.

Хотинська війна

1625 р.

Куруківська угода

1632 р.

утворення Києво-Могилянського колегіуму

1637-1638 рр.

повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні 

16 квітня-6 травня 1648 р.

Жовтоводська битва

15-16 травня 1648 р.

Корсунська битва

11-13 вересня 1648 р.

Пилявецька битва

1649 р.

Зборівська битва. Укладення Зборівського договору

1651 р.

Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору

1652 р.

Батозька битва

1654 р. 

укладання українсько-російського договору

1653 р.

Жванецька битва

1656 р.

Віленське перемир’я

1659 р.

Конотопська битва

1667 р.

Андрусівський договір між Річчю Посполитою та Московським царством

1669 р.

Корсунська угода

1681 р.

Бахчисарайський мирний договір

1686 р.

«Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою.

1708 р.

україно-шведський союз, зруйнування Батурина

1709 р.

Полтавська битва, зруйнування Чортомлицької Січі

1710 р.

ухвалення Конституції Пилипа Орлика

1713 р.

ліквідація козацтва на Правобережжі

1734 р.

заснування Нової (Підпільненської) Січі.

1764 р.

остаточна ліквідація гетьманства

1768 р.

Коліївщина

1775 р.

остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі

1780-1782 рр.

ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії

1783 р.

царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

1798 р.

видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І. Котляревського

1828 р.

ліквідація Задунайської Січі

грудень 1825 - січень 1826 рр.

повстання Чернігівського полку

1830–1831 рр.

Польське повстання

1840 р.

перше видання «Кобзаря»

1846-1847 рр.

діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 

1816 рр.

Товариство галицьких греко-католицьких священиків

1833–1837 рр.

діяльність «Руської трійці»

1839 р.

ліквідація царською владою греко-католицької церкви

1848 р.

скасування панщини в Галичині, видання газети «Зоря Галицька»

1805 р.

відкриття університету в Харкові

1834 р.

відкриття Київського університету імені князя Володимира

1861 р.

скасування кріпацтва в Російській імперії

1863 р.

Валуєвський циркуляр

1863-1864 рр.

Польське повстання

1876 р.

Емський указ

1868 р.

створення у Львові товариства «Просвіта»

1873 р.

створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. Наукового товариства ім. Т. Шевченка)

1890 р.

створення Русько-української радикальної партії

1899 р.

створення Української націон.-дем. та Української соц.-дем.партії

1865 р.

відкриття Новоросійського університету

1875 р.

відкриття Чернівецького університету

1900 р.

утворення Революційної української партії (РУП), обрання А. Шептицьким митрополитом греко-католицької церкви

1907 р.

впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків

1908 р.

утворення Товариства українських поступовців (ТУП)

1911-1913 рр.

«справа Бейліса»

1 серпеня 1914 р.

утворення Головної української ради

4 серпеня 1914 р.

створення Союзу визволення України

6 серпеня 1914 р.

формування легіону Українських січових стрільців

3-4 березеня 1917 р.

утворення Української Центральної Ради

6-8 квітеня 1917 р.

Всеукраїнський Національний конгрес

10 червеня 1917 р.

ухвалення І Універсалу УЦР

3 липня 1917 р.

ухвалення ІІ Універсалу УЦР

7 листопада 1917 р.

ухвалення ІІІ Універсалу УЦР, проголошення УНР

9 січня 1918 р.

ухвалення ІV Універсалу УЦР, проголошення незалежності УНР

16 січня 1918 р.

бій під Крутами

Січень (лютий) 1918 р.

Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу

29 квітня 1918 р.

державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського

14 листопада 1918 р.

утворення Директорії

13 листопада 1918 р.

проголошення ЗУНР

22 січня 1919 р.

Акт злуки ЗУНР і УНР у єдину соборну Українську Народну Республіку

грудень 1919 - травень 1920 р.

Перший «Зимовий похід» Армії УНР

21 квітня 1920 р.

Варшавська угода

18 березеня 1921 р.

Ризький мир

листопад 1921 р.

Другий «Зимовий похід» Армії УНР

1921-1923 рр.

голод в Україні

1922 р.

входження УСРР до складу СРСР

1923 р.

початок політики «українізації»

1925 р.

курс на індустріалізацію

1928-1932 рр.

перша п’ятирічка

1928–1938 рр.

період радянської модернізації в Україні

1928 р.

судовий процес у «Шахтинській справі»

1929 (1930) р.

судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ)

1929 р.

рік «великого перелому», початок суцільної колективізації

1932-1933 рр.

Голодомор - геноцид українського народу

1934 р.

перенесення столиці України з Харкова до Києва

1937 р.

ухвалення Конституції УРСР

1937-1938 рр.

«Великий терор»

1920 р.

підписання Антантою Бессарабського протоколу (входження Бессарабії до Румунії)

1923 р.

входження Східної Галичини до Польщі, саморозпуск ЗУНР

1925 р.

утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

1929 р.

утворення Організації українських націоналістів (ОУН)

1930 р.

проведення польською владою політики «пацифікації»

1938 р.

автономія Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини

15 березня 1939 р.

проголошення незалежності Карпатської України.

23 серпня 1939 р.

радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа)

1 вересня 1939 р.

початок Другої світової війни

17 вересня 1939 р.

вторгнення Червоної армії на територію Західної України

червень 1940 р.

вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини

22 червня 1941 р.

Напад Німеччини на СРСР

30 червня 1941 р.

проголошення Акта відновлення Української Держави

14 жовтня 1942 р.

створення Української повстанської армії (УПА)

грудень 1942 р.

початок вигнання нацистських загарбників з України

6 листопада 1943 р.

визволення Києва від нацистських окупантів

січень - лютий 1944 р.

Корсунь-Шевченківська наступальна операція

28 жовтня 1944 р.

завершення вигнання нацистських окупантів із всієї території України

9 травня 1945 р.

День Перемоги над нацистською Німеччиною

2 вересня 1945 р.

завершення Другої світової сійни

1945 р.

входження Закарпаття до складу УРСР

квітень 1945 р.

Україна стає співзасновницею ООН

березень 1946 р.

«саморозпуск» УГКЦ на Львівському соборі

1946–1947 рр.

голод в Україні

квітень-липень 1947 р.

операція «Вісла»

1953-1954 рр.

повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах, ліквід. ГУЛАГу

лютий 1954 р.

входження Кримської області до складу УРСР

1956 р.

ХХ з’їзд КПРС, засудження культу особи

1957 р.

запуск першого штучного супутника Землі, початок «космічної ери»

1959 р.

утворення Української робітничо-селянської спілки

1961 р.

перший політ людини в космос (Юрій Гагарін)

1965 р.

реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа», перша хвиля арештів дисидентів

1972 р.

зміна політичного керівництва УРСР (В. Щербицький)

1976 р.

утворення Української Гельсінської групи

квітень 1985 р.

початок «перебудови»

26 квітня 1986 р.

вибух на Чорнобильській АЕС

вересень 1989 р.

створення Народного руху України за перебудову

березень 1990 р.

перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР

16 липня 1990 р.

прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України

жовтень 1990 р.

«Революція на граніті»

24 серпня 1991 р.

прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності України

1 грудня 1991 р.

всеукраїнський референдум і вибори Президента України.

6 грудня 1991 р.

заснування Збройних Сил України

липень 1994 р.

обрання Л. Кучми Президентом України

1995 р.

Україна стає членом Ради Європи (РЄ)

28 червня 1996 р.

ухвалення Конституції України

жовтень-грудень 2004 р.

«Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка

2008 р.

вступ України до Світової організації торгівлі (COT)

січень 2010 р.

обрання В. Януковича Президентом України

листопад 2013 - лютий 2014 рр.

«революція Гідності», повалення режиму В. Януковича

червень 2014 р.

обрання П. Порошенка Президентом України

2014 р.

підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)

вересень 2014 р., лютий 2015 р.

Мінські угоди

D:\ІСТОРІЯ фото\Разное (фото)\ЗНО 2 (2).jpg 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
18 лютого
Переглядів
556
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку