Підсумкова контрольна робота "Розчини"

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр з теми "Розчини". Дана робота містить у собі завдання різного рівня складності на два варіанти, в кожному по 10 завдянь
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр 9 клас

І варіант

 І рівень (завдання 1-6 тестові, мають по одну правильну відповідь, оцінюються в 0,5 бала)

 1. Який вчений сформулював  основні положення теорії

хімічної  будови  органічних  речовин

а) Менделеєв        б) Бутлеров   в) Ломоносов        г) Ньютон

 2.Якій хімічній формулі відповідає склад вуглеводів?

      а)2Н5О)n;    б)(СN2О)n;    в)(СNО2)n;  г)(CН2О)n

 3.Укажіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу естерів

а) спирти і карбонові кислоти       б) альдегіди і алкени       

в)карбонові кислоти і алкіни      г)етери і спирти

 4.Денатурація — це:

а) розщеплення крохмалю;  б) гниття решток живих організмів;

в) те саме, що й гідроліз;      г) руйнування структур білка.

 5.Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва мила:

а) лужний гідроліз;  в) гідрування;   б) етерифікація;   г) обміну.

 6. Вкажіть пептидний зв’язок:

а) –СООН;   б) -NH2;    в) -ОН;     г) -CO-NH-.

 ІІ рівень (завдання 7-9 на встановлення правильної відповідності, оцінюються по 2 бали)

  1. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти         Продукти реакції  

А. С6Н12О6 ферменти дріжджів   ;            1. С6Н12О6  +  С6Н12О6;

Б. С6Н12О6  +  О2 →;           2.С2Н5ОН + СО2;

В. С12Н22О11 + Н2О    кислота ;          3. С6Н12О6  ;

Г. ( С6Н10О5)n + Н2О кислота ;          4. СО2 + Н2О.

 8. Установити відповідність між формулою речовини, класом сполук, до якого вона належить та назвою речовини.

Формула речовини         Клас сполук  (гомологічний ряд)     Назва речовини

І.    С2Н5ОН              А. Вищі карбонові кислоти         1. Глюкоза

ІІ.   С17Н35СООН      В. Одноатомний спирт                           2. Гексен

ІІІ. С6Н12О6               Г. Вуглевод, полісахарид           3. Крохмаль

ІV. С6Н12                             Д. Ненасичені вуглеводні                       4.Стеаринова кислота

V. ( С6Н10О5)п  Е. Вуглевод, моносахариди                    5. Етиловий спирт 

ІІІ рівень (Правильно виконане завдання 9 оцінюються по 2 б.)   

  9. Допишіть рівняння реакцій:

А. СН3СООН + Na → ;                           Б. С17Н33 COOH + H2   ; 

В. С2Н5ОН + НCl → ;                           Г. С16Н34  t

Д. С2Н5ОН + О2 → ;                      Е. СН3СООН + КОН → ;

В. СН3СООН +  С2Н5ОН → ;

IV  рівень (Правильно виконане завдання 10 оцінюються в 3 б.)   

 10. Розв”язати задачу: Обчисліть масу олеїнової кислоти необхідної для добування стеаринової кислоти масою 28,4 г.

 

Підсумкова перевірочна контрольна робота за ІІ семестр 9 клас

ІІ варіант

 І рівень (завдання 1-6 тестові, мають по одну правильну відповідь, по 0,5б кожне)

  1. Дайте назву речовині формула якої  СН3 – СН – СН2 – СН3

                                                                                                  !

                                                                                                 СН3

     а) пентан          б) 2-метилбутан        в) 2-метилпентан    г)метилбутан

 2.Органічні сполуки, молекули яких містять від трьох до семи атомів Карбону (належать до вуглеводів):

      А. олігосахариди;     Б. моносахариди;     В. полісахариди

 3.Тваринний жир містить у своєму складі значну кількість залишків стеаринової кислоти. Яка її формула?

А.С15Н31СООН;  Б.С17Н35СООН;  В.С17Н33СООН;   Г.С17Н31СООН

 4.Вкажіть функціональні групи амінокислот:

а) карбоксильна і  аміногрупа;      б) гідроксогрупа і карбонільна;

в) аміногрупа і -ОН група;             г) нітрогрупа.

 5. Вкажіть моносахарид, який входить до складу РНК:

а) глюкоза;  б) рибоза;   в) дезоксирибоза;   г) фруктоза

  1. Який негативний вплив на організм має етиловий спирт

а) не впливає на організм людини;    б) впливає на печінку і ЦНС

в) може викликати рак легень;           г) спричиняє інфаркт міокарда

 ІІ рівень (завдання 7-9 оцінюються по 2 бали) 

 7. Установіть відповідність між речовиною та її використанням:

 Речовина          Галузі використання    

А. С2Н5ОН  1.Головне джерело енергії в 

(етанол)                   організм людини.

Б. СН3СООН                   2.Виготовлення паперу,

    (оцтова кислота)        штучного волокна.

В. С6Н12О6                   3. Харчова приправа, засіб

     (глюкоза)        для консервування овочів.

Г. ( С6Н10О5)n                     4. У медицині як розчинник та

    (целюлоза)           дезінфікуючий засіб.

 8. Установити відповідність між формулою речовини, класом сполук, до якого вона належить та назвою речовини.

Формула речовини         Клас сполук  (гомологічний ряд)     Назва речовини

І.    С5Н12            А. Карбонові кислоти            1. Глюкоза

ІІ.   СН3СООН           Б.Вуглевод, дисахарид            2. Гліцерин

ІІІ. С6Н12О6                       В. Насичені вуглеводні            3. Сахароза

ІV. СН2 ─СН─СН2                 

                                Г.  Вуглевод, моносахариди               4.Оцтова кислота                                                                                              

        ОН      ОН   ОН                                   5.Пентан

V. С12Н22О11            Д. Багатоатомний спирт               

ІІІ рівень (Правильно виконане завдання 9 оцінюються в 2 б. )

      9. Здійснити перетворення:

    СН3СООС2Н5

    

                   С6Н12О6  → С2Н5ОН → СО2

                    

     ( С6Н10О5)n         С2Н5Сl

IV  рівень (Правильно виконане завдання 10 оцінюються в 3 б.)   

11. Розв”язати задачу: 39г калію помістили в етиловий спирт. Який об’єм газу виділився?

docx
Додано
17 вересня
Переглядів
2373
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку