19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Підсумкова контрольна робота з української мови в 10 класі (рівень стандарту)

Про матеріал
1. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко.-К.: Грамота, 2018. - 208с.: іл. 2. https://supermif.com 3. www.ridnamova.kiev.ua/html_test/2.12-test.html 4. www.ridnamova.kiev.ua/html_test/2.4-test.html 5. https://erudyt.net/pidgotovka-do-zno/ukrainska-literatura/zno-2017-zavdannya-zno-z-ukrajinskoji-movy-i-literatury-pdf-online.html
Перегляд файлу

Підсумковий тест з української мови (10 клас)

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А тьохкає, щемить, гривня,заява
Б щемління, пісня, місяць, любов
В зілля, дзеркало, з’єднати, нюанс
Г щедрість, пам’ять, ячмінь, людина
Д бджола, послання, дев’ять, рядок

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А воюють, сюрприз, якийсь, зозуля
Б будівля, майбутнє, щем, пшениця
В агентство, грядка, зйомка, гайок
Г б’єшся, черешня, пам’ять, рельєф
Д бджілка, зяблик, щільно, портьєра

3. Звук [д] є в кожному слові рядка
А родина, погода, депутат, молодість
Б здоровий, джаз, одержати, думка
В футбол, сад, дискусія, надписати
Г далина, відійти, домисел, надріз
Д адреса, дзеркало, дріт, відплата

4. Звук [з] є в кожному слові рядка
А зустріч, зірка, приказка, Різдво
Б знахідка, слизько, дзвіночок, зона
В фазан, резюме, азимут, вазон
Г береза, з’явитися, в’язати, зрости
Д князь, березень, аналіз, привозити

5. На перший склад падає наголос у слові
А вітчим
Б засуха
В нести
Г подруга
Д дочка

6. На другий склад падає наголос у слові
А діалог
Б дрова
В начинка
Г чорнозем
Д кілометр

7. На третій склад падає наголос у слові
А чорнослив
Б мережа
В урочисто
Г завдання
Д феномен

8.Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з Ь.                                                      

А Донец...кий, чернівец…кий, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця.                                                     

Б Багат...ма, кін...чик, міл...йон, ремін..., літ...ні.                                                                      

В Кіл...це, їдал...ня, учител...ство, німец…кий, доч...ці.                                                       

Г Ручен...ка, джерел...це, Ковал...чук, вуз...ко, лял...ці.                                                           

Д Т...мяний, радіст..., корис...тю, брен...кати, сім...десят.

9.Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати И.                                   

А С...мпатія, л...мон, с...стема, ас…метрія, ц...ферблат.                                                                 

Б Єг...пет, Пар...ж, с...лует, к...но, в...кінг.                                                                                     

В Р…нг, к...ргиз, ж...раф, б...лет, ц...клон.                                                                                

Г В...мпел, г...гант, в...траж, ф...рма, к...моно.                                                                            

Д Ф...ніш, д...зель, б...нт, д…сципліна, д...спут.

10..Вкажіть, у якому рядку у всіх словах пропущено літеру Е.                                               

А П...ч...ніг, х...тренький, мат...мат...ка, тр...вога, к...п'яток.                                                      

Б Бр...ніти, бл...щати, л...ман, м...лькати, к...сіль.                                                                      

В Д...таль, д…р…вце, тихес...нько, к...рувати, д...путат.                                                          

Г Ц...тата, кор...чнюватий, крол...к, сл...вов...й, п...рій.                                                        

Д Зах...сник, майст...р, ч...пурний, д...сяток, трен...р.

11.У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?                                

А Тріс...нути, тиж...невик, контрас...ний, пес...ливий, улес...ливий.                                      

Б Рідкіс...ний, ненавис...ний, комендан...ський, якіс...ний, захис...ний.                        

В Форпос...ний, піс...ний, кількіс...ний, балас...ний, облас...ний.                                            

Г Шіс...сот, кіс...лявий, гіган...ський, студен...ський, чес...ний.                                       

Д Улес...ливий, ціліс...ний, сер...це, шелес...нути, влас...ний.

12.Вкажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних звуків.                                                                                                                          А Ел...ада, Інес...а, ман...а, інтермец...о, примадон...а.                                                              

 Б Апол...он, кон...отація, гун...и, гол…андський, брут...о.                                           

 В Бел...етристика, комун...а, віл...а, тон...а, ім…іграція.                                                                        

 Г Бул...а, сюр...еалізм, мадон...а, нет...о, бон...а.                                                                

 Д Беладон...а, ван...а, Буд...а, барок...о, ір...еальний.

13. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.                                     

А З...юрмитися, миш…як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.                                                           

Б Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма.                                                     

В Мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити, пів...яблука.                                                   

Г Голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла.                                                            

Д Духм...яний, прислів...я, полум...я, обов…язковий, Р...ябко.

14. У якому рядку всі складні прикметники пишуться разом?

А волого/тепловий, вторинно/електронний, до/мінорний, всесвітньо/відомий
Б взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий, вторинно/безкрилі
В воєнно/промисловий, безпосередньо/залежний, легко/одягнений,
легко/озброєний
Г дизель/моторний, москво/ріцький, біло/сніжний, синьо/гарячий
Д вічно/зелений, військово/полонений, голово/ногі, м’ясо/молочний

 

15. У якому рядку всі слова написано правильно?

А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний,
горизонтально-повздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов’язаний, гостро дефіцитний
Г димо-збірник, джаз-банд, дико-плодовий, дизель-мотор
Д зрошувально-вентиляційний, кремне кислота, кривосвідчити

16. Помилково вжито слово в рядку

А знаний у столиці

 Б бувший у користуванн

 В охочий відвідати виставку

Г необхідне для кожного

Д прикрі помилки

17. РАЗОМ треба писати всі складні іменники в рядку

А екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник

Б орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис

В праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя

Г проф/спілка, відео/телефон, 40/метрівка

Д авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр

18. Подвоєння приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх слів рядка

А верф, паралель, подорож, мазь

 Б пам’ять, сіль, велич, лазур

 В вуаль, буденність, суміш, папороть

Г кров, заметіль, емаль, світлотінь

Д магістраль, ціль, мігрень, пастель

 

 

 

 

 

19. Буквосполуку -ств- на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

 А гончар..о, коза..о

 Б брат..о, боягу..о

В агент..во, убо..о

Г пта..о, товари..о

Д  молоде…во, студент…о

20. Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

А езопова мова, бульвар Академіка Вернадського

Б Декларація прав людини, сузір’я Великий Віз

В Національна опера України, Нобелівська премія

Г гора Ай-Петрі, кінофільм «Поводир»

Д День соборності, Шекспірівський стиль

21. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А пр..важкий, пр..дбати

Б пр..бережний, пр..вілля

В пр..буття, пр..довгий

Г пр..здоровий, пр..морозити

Д пр..садибний, пр..стол

22. На перший склад падає наголос у слові

А цінник  

Б течія

В русло

Г випадок

23. Лексичну помилку допущено в рядку

А являється прикладом

Б скасувати конференцію

В непридатний до вжитку

Г зважати на правила

24. Синонімом до слова збагнути є

А зібгати

Б розбагатіти

В зрозуміти

Г розгубитися

25. Установіть відповідність між характеристикою звуко-буквеного складу та прикладами слів.

Характеристика кожного слова рядка

Приклади

1 звуків і букв порівну

А ящірка, юстиція, щонайщасливіше

2 звуків на один більше, ніж букв

Б ялиця, об’єднати, пощастило

3 звуків на один менше, ніж букв

В зникають, щастить, писарчук

4 звуків на два менше, ніж букв

Г походжають, переймаються, змагання

 

Д беззаконня, гілляччя, бадьорість

26. Доберіть приклади до кожного випадку наголошення.

Місце наголосу

Приклади

1 на першому складі

А жалісливо, висвітлити, приморозок

2 на другому складі

Б зметикувати, попоблукати, праукраїнський

3 на третьому складі

В гуртожиток, урочистий, найвиразніше

4 на четвертому складі

Г кулінарія, безпринципний, зобразити

 

Д тваринництво, виходячи, індустрія

 

 

27. Утворіть граматично правильні словосполучення.

1 згідно

А наказам

2 відповідно

Б наказами

3 керуючись

В наказів

4 усупереч

Г до наказів

 

Д з наказами

 

 

 

 

 

 

28. Доберіть синоніми.

слово

синонім

1. абсолютний

А цілковитий

2. автентичний

Б самостійний

3. автономний

В сучасний

4. аналогічний

Г схожий

 

Д справжній

29. Доберіть до кожного фразеологізму антонім.

Фразеологізм

Антонім

1. Очей не відведеш

А Через пень-колоду

2. Вискочити на сухе

Б За тридев’ять земель

3. Голки не підточиш

В Хоч голки збирай

4. Палицею кинути

Г Потрапити в павутину

 

Д З душі верне

30. Доберіть до кожного фразеологізму синонім

Фразеологізм

Синонім

1. Зарубати на носі

А Виводити на чисту воду

2. Бувати в бувальцях

Б  Облизня піймати

3. Сісти в калюжу

В  Намотати на вус

4. Зривати маску

Г  Стелитися під ноги

 

Д  Знати, де раки зимують

 

31. Прочитайте наведений текст.

Часто можна почути думку, що з грубою, невихованою особою варто говорити «її мовою», оскільки вона, мовляв, не розуміє іншої. Водночас багато хто вважає, що коли в стосунках із такими людьми ми почнемо грати за їхніми правилами, то вже нічим не відрізнятимемося від них.

Викладіть Ваш погляд на проблему: Як варто чинити, зіткнувшись із невихованістю, непорядністю іншої людини Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.)
Додано
3 березня 2019
Переглядів
3831
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку