Підсумкова контрольна роботи з географії для 9 класу за І семестр

Про матеріал
Завдання для підсумкового оцінювання за І семестр складено відповідно до чинної програми з географії для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698.
Перегляд файлу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Завдання для підсумкового оцінювання за І семестр складено відповідно до чинної програми з географії для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698.

Робота налічує 15 тестових завдань різних типів та рівнів складності, зокрема з  вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності,  на визначення множинної відповіді (3 правильні відповіді із 7 запропонованих). Крім тестових завдань є  одне  завдання на контурній карті.

Загальна кількість завдань – 16.  На їх виконання відведено 45 хвилин.

Під час виконання  роботи не дозволяється користуватись атласами та іншими джерелами картографічних знань.

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ

 

Номер завдання

Тип завдання та спосіб його оцінювання

Кількість балів

 

Завдання І -ІІІ рівня складності

15

№ 1 - 10

Завдання вибором однієї правильної відповіді.

Якщо у бланку відповідей позначено тільки одну правильну відповідь – завдання оцінюється в 1 бал, якщо два або більше варіантів відповідей, навіть якщо серед них є правильний або не позначено відповіді    взагалі – завдання оцінюється в 0 балів

1 завдання – 1 бал

Разом за 10 завдання –10 балів

№ 11-13

Завдання на встановлення відповідності.

Якщо у бланку відповідей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється в 4 бали. Відповідно кожна правильно визначена відповідність оцінюється в 1 бал

1 завдання – 4  бали

Разом за 3  завдання – 12 балів

№ 14 - 15

Завдання на визначення множинної відповіді ( 3 правильні відповіді із 7 запропонованих варіантів).

Якщо у бланк відповідей вписано 3 правильні відповіді – завдання оцінюється в 3 бали, 1 бал за кожну правильно вказану відповідь ( цифру)

1 завдання – максимум 3 бали. Разом за 2 завдання – 6 балів

 

Завдання  ІV рівня складності

1

№ 16

Завдання на контурній карті

Передбачає нанесення інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти, яка виконується ручкою. Правильно та в повному обсязі виконане завдання на контурній карті оцінюється 6-ма балами.

 8 балів

 

 

Пропоновані завдання орієнтовані на перевірку рівня досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Максимально можливий бал за правильно виконані завдання становить 36 балів. Оцінка учня залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання завдання на контурній карті.

 

 

Орієнтовний варіант підсумкової контрольної роботи з географії для 9 класу

І рівень. Вибрати одну правильну відповідь.

1. Об’єктом дослідження суспільної географії світу й України є:

А) суспільство й ойкумена з погляду територіальних відмінностей;

Б)  історія взаємодії людства з природою;

В) територіальна організація економічної сфери людства.

Г) демографічна ситуація

2. Сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави, а також прибутки, що надходять до країни із-за кордону від національних компаній – це


А) ВВП

В) ВНД

Б) паритет купівельної спроможності

Г) ВВП на одну особу

3. Для оцінювання якості життя у державі найширше використовують такий показник:


А коефіцієнт сталого розвитку
Б індекс людського розвитку
В коефіцієнт Джині
Г індекс спеціалізації


4. Тип економічної системи, заснованої на приватній власності, свободі вибору та конкуренції, це:
А змішана
Б традиційна
В ринкова
Г командна

5. До первинного сектора національної економіки належить:
А виробництво та постачання електроенергії
Б металургійне виробництво
В сільське господарство
Г хімічне виробництво

6. Укажіть, до комплексу яких наук належить економічна і соціальна географія:
А природничих
Б гуманітарних
В технічних
Г суспільних

7. Важливими ознаками глобалізації є:

А транснаціоналізація, інтеграція

Б спеціалізація, кооперування

В індустріалізація, постіндустріалізація

Г митний союз, спільний ринок

8. .ТНК, штаб-квартира якої розташована в Швейцарії, має назву:
А Нестле
Б Роял Датч Шелл
В Дженерал Моторз
Г Мобіл

9. Доберіть назву до діаграми.

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/207/20771/8_1.jpg

А«Секторальна структура економіки України»

Б«Структура промислового виробництва в Україні»

В«Структура відносин власності в Україні»

Г«Регіональна структура експорту України»

 

10. Яка із наведених країн не входить до “Великої двадцятки”?

А Саудівська Аравія

В Мексика

Б ОАЕ

Г Південна Корея

 

IІ рівень. Установити відповідність.

11. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

1. Спеціалізація

А Організація виробничих зв’язків між  підприємствами для випуску певної продукції

2. Комбінування

Б Сукупність розміщених і поєднаних між собою підприємств в одному місті

3. Кооперування

В Поєднання на одному підприємстві кількох виробництв

4. Концентрація    

Г Випуск однорідної продукції

 

Д Зосередження виробництва на великих підприємствах

 

12. Установіть відповідність між типами країн світу за рівнем економічного розвитку та їх прикладами.

1. країни планової економіки

 

А Італія, Японія, Канада

2. країни «Великої сімки»

 

Б Індонезія, Ірак, Нігерія

3. нові індустріальні країни

 

В Китай, КНДР, В’єтнам

4.  країни-експортери нафти

Г Індія, Аргентина, Малайзія

 

Д Шрі-Ланка, Колумбія, Зімбабве

 

IIІ рівень. Вибрати три правильні відповіді із семи запропонованих.

14. Укажіть, що є предметом вивчення соціально-економічної географії:

1 населення

2 територіальна організація виробництва

3 географічна оболонка

4 господарство

5 суспільство

6 техносфера

7 сукупність господарських об’єктів

15. Зазначте основні умови формування світового господарства:
1 утворення світового ринку
2 природні умови
3 розвиток транспорту
4спеціалізація території
5 інформатизація
6 глобалізація
7 розвиток великої індустрії

ІV рівень. Завдання на контурній карті

16. Позначте та підпишіть на контурній карті світу країни, які входять до складу «Великої двадцятки» (G - 20) та не розташовані на материку Євразія (7). Вкажіть назви їх столиць.

 

Бланк відповіді

Підсумкова контрольна робота

з географії

за І семестр

учня (учениці) 9 класу

___________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10)

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Завдання на визначення відповідності (11-13)

11

 

12

 

13

1

 

 

1

 

1

 

2

 

 

2

 

2

 

3

 

 

3

 

3

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей (14-15)

14

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Розв’язок завдань 16. Виконати на контурній карті дотримуючись вимог

 

 

 

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.)
Додано
22 листопада 2023
Переглядів
2395
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку