26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Підсумкове тестування у вигляді ЗНО "Варіант тестування з математики 10 класу"

Про матеріал

Для успішної підготовки до зовнішнього незалежного тестування можна і потрібно проводити тестування в школі. Досвід показує, що ефективно це робити в 10 класі. Представлений варіант показує, що він відповідає тому, як сертифікаційна робота виглядає в останні роки. Це дає можливість оцінити дітей і в 12- бальній, і в рейтинговій 200-бальній системі приблизно використовуючи таблиці переведення тестових балів. Досвід показує, що дана робота ЗНО з математики дає можливість дітям оцінити свої сили, розподілити час і правильно провести підготовку в 11 класі.

Перегляд файлу

 

                           Зошит   1                                                                            

 

            та  НВК - ліцей м. Добропілля.                                                                                                       

   Тестування з математики 10 класу.

                                         Час виконання – 180 хвилин.

Тест складається з трьох частин, що містять 33 завдань  різних форм. Відповіді

на завдання Частини 1 та Частини 2  Ви маєте позначити в бланку А. Розв’язання завдань Частини 3 слід записати у бланку Б. Правила виконання подано перед завданнями кожної нової форми.

                     Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли   завдання.

2. У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

3. Намагайтеся виконати всі завдання.

                 Інструкція щодо заповнення бланків відповідей. 

1. До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2. Відповіді вписуйте акуратно, дотримуючись вимог інструкції до кожної  форми завдань.

3. Неправильно позначені, закреслені та підчищені відповіді в бланку А – це ПОМИЛКА! Усі інші, непередбачені, види Вашого запису в бланку А комп’ютерна    програма реєструватиме як   помилки!

4. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному  місці бланка А.Увага! Тільки завдання 1-20 та  25-30!

5. Виконавши завдання Частини 2 в чернетці  запишіть їх розв’язання в                  зошиті, перевірте його, та перепишіть до бланку А. Виправити відповідності у бланку А  вже  неможливо!

6. Виконавши завдання Частини 3, запишіть їх розв’язання в бланку Б.

7. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей,    записаних у бланку А  та розв’язання завдань Частини 3 в бланку Б.

 7. Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланків А та Б.

 8.Будьте уважними!

       Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита та кількість

сторінок. Їх має бути 13.

Бажаємо Вам успіху!

                                                                                                       2018 рік 

1. У класі дівчат удвічі більше, ніж хлопців. З’ясуйте, якою із запропонованих може бути кількість учнів у такому класі.

А

Б

В

Г

Д

 

3. Обчисліть .

А

Б

В

 Г

Д

Інша

відповідь

4.Спростіть вираз :     .

                  А

Б

В

Г

Д

Інша

       відповідь

  5. Знайдіть координати точки М, відносно якої симетричні точки

А

Б

В

Г

Д

Інша відповідь

     6. Знайдіть .

А

Б

В

Г

Д

0

1

7.  Скоротіть дріб: .

А

Б

В

Г

Д

    Інша відповідь

8. Зазначте корені рівняння , які належать інтервалу

А

Б

В

Г

Д

Таких коренів

немає

Інша відповідь

9. Укажіть похідну функції  

А

Б

В

Г

Д

      10. Серед наведених графіків зазначте графік функції  

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11. Знайдіть значення виразу  

А

Б

В

Г

Д

2

0

-2

1

-1

 

12. Господарю потрібно зорати город, що має форму прямокутної трапеції.

     Розміри городу вказано на рисунку. Оранка трактором ділянки площею

    100м2 коштує 8 грн. Скільки грошей (у грн.) повинен заплатити

    господар трактористу за оранку всього городу.

 

А

Б

В

Г

Д

144грн.

     450грн.

   576грн.

288грн.

360грн.

 

 

 

13. Обчисліть значення виразу  .

А

Б

В

Г

Д

14.У трикутнику АВС: ВА=8см, ВС=17см,Знайдіть радіус кола, вписаного до трикутника.

А

Б

В

 Г

Д

Інша відповідь

15.Знайдіть кількість коренів рівняння

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

Немає коренів

16.Определите на рисунке угол между плоскостями АВС и РВС, если в треугольнике   ABC C= и    PA(ABC).

А

Б

В

Г

Д

PCA       

PKA      

PBA      

APK      

Інша відповідь

 

 

 

 

17. Якщо

А

Б

В

Г

Д

18. Точка E не належіть площині прямокутника  ABCD.   BE AB, BE BC.   Як розташовані  пряма  CD та    площина BCE:                

А

Б

В

Г

Д

паралельні

перпендикулярні

визначити їх взаємне розташування не можна

пряма належить площині

Інша відповідь

    19. Розвяжіть рівняння:  

А

Б

В

 Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.На рисунку зображено з графік функції .

        Укажіть графік функції .

                           Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) -

21

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

21. Установіть відповідність між заданими виразами (1-4) та виразами, що їм тотожно дорівнюють (А-Д).

           А.

                   Б

                   В.

             Г.

                                          Д.

22

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

22. Обчисліть значення виразів. Установіть відповідність між заданими виразами (1-4) та виразами, що їм тотожно дорівнюють (А-Д).

                                                    

 

 


C:\Users\Галина\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg24.  У прямокутній системі координат у просторі зображено прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1 C 1 D 1  вершина В якого збігається з початком координат, а вершини А,С і В1 належіть осям x,y,z відповідно (див. рисунок). Вершина D 1  має координати . До кожного початку речення (1-4) , доберіть його закінчення (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення       Закінчення речення

 1.      Серединою відрізка ВС є точка                  А. 
 2.      Вектор  має координати                         Б.  

24

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 1.      Точка, що належіть відрізку DD1                        В. 

і віддалена від точки D на 4 одиниці,         Г.

має координати                                             Д.

4.    Точка С1  має координати    

 

 

II частина. Розв’яжіть завдання 25-30. Запишіть відповідь у зошит і бланк А.

Памятайте ,що відповіді у бланку необхідно записувати лише десятковими дробами

              Частина 3. Завдання 25-26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь на кожне з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо відзначені обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник отримує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2б.

25. У трикутнику АВС основа висоти АК лежить на продовженні сторони ВС (див. рисунок).   . Радіус описаного навколо     трикутника   АВС кола дорівнює см. Визначте:

1) градусну меру кута АВК (в градусах);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. На взуттєвій фабриці  пошили  5430 пар дитячого, жіночого та чоловічого взуття. Чоловічого взуття було пошито 2100 пар, а жіночого – у 5 разів більше, ніж дитячого.

1) Скільки пар дитячого взуття було пошито на цій фабриці?

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Відповідь:

2). На скільки відсотків жіночого взуття було пошито більше, ніж дитячого?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Точка М рівновіддалена від сторін квадрата і знаходиться на відстані см від площини      квадрата. Знайдіть відстань від точки М до сторін квадрата,якщо площа квадрату дорівнює 16 см2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Відповідь:________________

 

28. Розвяжіть  нерівність   . Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь; якщо воно  має два корені, то у відповідь запишіть їх суму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Відповідь:________________

 

29. Розвяжіть нерівність У відповідь запишіть суму всіх її цілих розвязків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Відповідь:________________                                                                                                                             

30. У прямокутній системі координат на площині задано колінеарні вектори та . Визначте абсцису точки В, якщо , а точка В лежить на прямій .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Відповідь:________________

 

 

 

 

         III  частина. Розв’язання завдань 31-33 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні

логічні дії та пояснення, спираючись на математичні факти, з яких випливає те  чи

інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань схемами,

графіками, таблицями.

УВАГА! Розв’язання завдань 31-33 запишіть  у бланку  Б.

31.Спростіть  вираз    та обчисліть його при

                                                              

                                                                                   Чернетка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Відповідь:

 

32. Кут між площинами трикутників ABC та AВD дорівнює , AC=ВС=20см,АВ=24см,АDD, . Знайдіть довжину відрізка СD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Відповідь:

 

 

 

33. Для всіх значень параметра визначте КІЛЬКІСТЬ коренів рівняння .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Таблиця  значень  тригонометричних  функцій  деяких  кутів.

 

30

45

60⁰

1

1

                                                            Кінець тестового зошиту.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жолобанюк Оксана Дмитрівна
  Спасибі! Завантажила 3 Ваших розробки!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 липня 2018
Переглядів
3339
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку