Підсумковий тест "Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Психологічна природа спілкування".

Про матеріал
Підсумкові тестові завдання з предмету «Основи психологічного спілкування». Тема: Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Психологічна природа спілкування. Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Перегляд файлу

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 з предмету «Основи психологічного спілкування»

Теми: Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Психологічна природа спілкування

 

Оберіть одну правильну відповідь:

  1. Мова – це

А) система умовних символів, за допомогою яких передають поєднання звуків, що мають для людей певне значення і зміст;

Б) це обмін психічними та фізіологічними станами, тобто певний вплив на психічні стани іншого;

В) процес використання людиною мови для спілкування; конкретне застосування мови для висловлення думок, почуттів, настроїв;

Г) механізм соціально-психологічного впливу, який включає систему доведень, що вибудувані за законами формальної логіки.

 

  1. Залежно від засобів спілкування розрізняють такі види спілкування:

А) контактне та дистанційне;

Б) ділове та особистісне;

В) пряме та непряме;

Г) усне та письмове.

 

  1.   Спілкування на офіційному рівні, яке забезпечує досягнення конкретних цілей виробничого характеру це -

А) контактне спілкування;

Б) ділове спілкування;

В) масове спілкування;

Г) пряме спілкування.

 

  1. Конфліктне спілкування  характеризується

А) зіткненням різних поглядів, інтересів і дій людей та груп;

Б) неконтрольованим прагненням уникнути небезпечної ситуації;

В) зосередженням на проблемах, що складають внутрішній світ людей;

Г)   включенням в процес спілкування "додаткового" учасника як посередника.

 

  1.   Механізм соціально-психологічного впливу, який включає систему доведень, що вибудувані за законами формальної логіки та обґрунтовують висунуту особистістю тезу  це –

А) навіювання;

Б) переконування;

В) примушування;

Г) наслідування.

 

     6. Примушування  може бути реалізовано у формі

А) наказу, вимоги, заборони, погрози тощо;

Б) прохання, пропозиції (рекомендації/поради), похвали, підтримки, втіхи тощо;

В) гетеросугестії (впливу з боку) і аутосугестії (самонавіювання);

Г) посмішки, сміху, веселого настрою, які швидко передаються в середовищі присутніх людей.

     7. Комунікативна складова структури спілкування  полягає у

    А) сприйманні і розумінні людьми один одного;

    Б) передачі, формуванні, розвиткові та  уточненні інформації;

    В) формуванні, переданні та прийому інформації;

    Г)безпосередньому обміні дій між учасниками.

 

  1.   Порядок стійких зв'язків між елементами, котрі забезпечують цілісність феномену, тотожність самому собі у процесі зовнішніх і внутрішніх змін – це

     А) структура спілкування;

     Б) функції спілкування;

     В) аспекти спілкування;

     Г) види спілкування.

 

  1. Міжособистісне спілкування – це

     А) процес предметної та інформаційної взаємодії між людьми, в якому формуються, конкретизуються, уточнюються і реалізуються їх міжособистісні відносини (взаємовплив, сприйняття одне одного тощо) та виявляються психологічні особливості комунікативного потенціалу кожного індивіда.

      Б) складна система взаємозв'язків індивіда з іншими людьми і соціальними групами, важливий аспект його способу життя;

      В)  це активна взаємодія його суб'єктів коли вони по черзі діють одне на одного, оцінюють дії, сприймають або не сприймають спрямовані на них думки, оцінки, почуття.

      Г) відображення  зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з особистісними характеристиками індивіда та інтерпретацію на цій основі її вчинків.

 

  1. Розрізняють такі  основних види міжособистісної взаємодії :

      А) співробітництво та суперництво;

      Б) переконування, примушування, навіювання;

      В) паніка та наслідування;

      Г) мова та мовлення.

 

  1. Спілкування — складний процес, в якому виділяють три взаємопов'язані аспекти:

      А) самоспілкування, міжособистісне спілкування та масові комунікації;

      Б) комунікативний, інтерактивний,  перцептивний;

      В)короткочасні і тривалі;

      Г) анонімні, функціонально-рольові, неформальні.

      12. Допишіть речення:

        -Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси...

        -Комунікативна сторона спілкування пов'язана з...

        -Ефективність комунікації залежить від...  

docx
Додано
23 лютого
Переглядів
68
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку