Підсумковий урок (метод проектів) "Українські народні думи"

Про матеріал
Урок–дослідження з використанням елементів проектної технології. Мета проекту:  формувати навички проектно-дослідницької роботи з українською народною думою як жанром художньої літератури;  вміння висловлювати своє ставлення до прочитаних дум та характеризувати передумови їх виникнення як «найоригінальнішого і найбагатшого жанру слов’янської поезії»;  сприяти вихованню самодостатньої особистості;  через літературні твори виховувати почуття патріотизму, повагу та любов до героїчного минулого нашої країни.
Перегляд файлу

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине:

От де, люде, наша слава,

Слава України

          Битько В. М.

Назва проекту

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине:

От де, люде, наша слава,

Слава України

Вид проекту

 • за формою проведення: урок–дослідження з використанням елементів проектної технології;
 • за тривалістю: середньої тривалості;
 • за предметною галуззю: українська література;
 • за основною діяльністю: інформаційний, творчий, дослідницько-пошуковий;
 • за кількістю учасників: колективний (груповий).

 

Команда проекту

Керівник

(ПІБ, посада)

Учитель української мови та літератури

Битько Валентина Михайлівна

Члени команди

(клас)

Учні 8 класу (п’ять творчих груп)

 

Опис проекту

Проблема

 • загальна характеристика та значення дум у розвитку української та світової літератур не повністю вивчені;
 • не з’ясовано, які суспільно-політичні фактори впливали на написання дум як оригінального та популярного виду усної народної творчості.

Ідеальний образ бажаного майбутнього

 • урок-дослідження з використанням елементів проектної технології;
 • учні розвиватимуть творчі здібності до самостійної дослідницько-пошукової роботи та навчаться виділяти найголовніший матеріал з інформаційного простору.

Мета даного проекту

 • формувати навички проектно-дослідницької роботи з українською народною думою як жанром художньої літератури;
 • вміння висловлювати своє ставлення до прочитаних дум та характеризувати передумови їх виникнення як «найоригінальнішого і найбагатшого жанру слов’янської поезії»;
 • сприяти вихованню самодостатньої особистості;
 • через літературні твори виховувати почуття патріотизму, повагу та любов до героїчного минулого нашої країни.

Завдання

 • відшукати, дослідити, впорядкувати та творчо представити матеріал, який би розкривав суть поставленої проблеми

Очікувані результати

 • створити літературну базу з даної теми, використовуючи елементи проектної технології для 8 класу, що дасть можливість проводити уроки більш змістовно, цікаво, ефективно

Планування роботи

 • визначення джерел інформації;
 • способи їх обробки та упорядкування;
 • аналіз та синтез зібраного матеріалу;
 • вибір способу презентації продукту;
 • розподіл обов’язків у групах.

Контроль за реалізацією проекту

 • самоконтроль та взаємоконтроль учасників творчих груп;
 • періодичний контроль роботи учасників творчих груп учителем.

Форма презентації проекту

 • урок-дослідження з використанням елементів проектної технології.

 

 

Тема уроку:                     Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине:

Отде, люде, наша слава,

Слава України

(Узагальнюючий урок за українськими народними думами у 8-му класі)

 

Мета уроку:

 • систематизувати знання школярів з українською народною думою як жанром художньої літератури, її різновидами, особливостями жанру, історією його виникнення та виконавцями;
 • розвивати навички проектно-дослідницької роботи, логічне мислення, пам'ять, уміння аналізувати, синтезувати, робити висновки, формувати світогляд учнів;
 • виховувати самостійність у пізнавальній діяльності та самодостатню особистість, почуття патріотизму та гуманізму, повагу і любов до героїчного минулого нашої країни.

Тип уроку: урок захисту проектів.

Обладнання: проектор, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки), хронологічний вісник, «творчі портрети» кобзарів, мультимедійна презентація «Черкащина та кобзарі», літературознавчий довідник «Українські думи», ілюстрації та аудіозаписи українських народних дум.

ХІД УРОКУ

І Організаційний момент

Емоційна налаштованість на співпрацю.

 

ІІ Оголошення теми та мети уроку

Мотивація навчальної діяльності:

 • Чи потрібні вам отримані знання?
 • Навіщо? Де їх можна застосовувати?

  (висновок: місце знань з теми  - життя)

 

ІІІ Основний зміст уроку

Вступне слово вчителя

Оригінальним фольклорним жанром,відсутнім в інших народів, є народні думи. Це великі пісенно-розповідні твори на історико-героїчні та соціально-побутові теми, які виконуються речитативом під супровід музичного інструмента – кобзи, бандури, ліри. Найчастіше в думах розповідається про боротьбу нашого народу проти іноземних загарбників.

Епіграфом до нашого уроку будуть слова Максима Рильського:

Лунають звуки благовісні,

В’ється  радість, наче птах.

Наша дума, наша пісня

Не загине у віках.

До сьогоднішнього уроку ви готувалися заздалегідь. Кожна творча група отримала своє завдання, а сьогодні учні представлять результати своєї дослідницько-пошукової роботи у власній формі вираження (Додаток 1).

До слова запрошуються «Літературознавці» (учні даної групи представляють матеріал з теорії літератури (дають загальну характеристику народних українських дум, визначення та особливості думи, тематику та порівнюють народну думу з історичною піснею), й презентують свій літературознавчий довідник «Українська дума», перевіряють засвоєння знань в учнів класу).(Матеріали групи «Літературознавці» див. Додаток 2)

Вч.: Кожен жанр літератури розвивається під впливом суспільно-історичниїх подій. Не винятком є і жанр української народної думи. Саме час групі «Істориків» представити свій матеріал (учасники групи висвітлюють питання кобзарського мистецтва України у хронологічному віснику, презентують «творчі портрети» найвідоміших кобзарів, перевіряють засвоєння знань в учнів класу).  (Матеріали групи «Історики» див. Додаток 3)

Вч: Черкащина також славиться народними співцями. Чигиринщина, Корсунщина… А детальніше про кобзарів нашого краю повідомить група «Краєзнавці» (учні даної групи представляють свій матеріал у формі мультимедійної презентації). (Матеріали групи «Краєзнавці» див. Додаток 4)

Вч: Думи уславляли звитягу мужніх і відважних захисників рідного краю. Кобзарі несли пісню-думу в народ, який змальовував образи героїв-захисників та народних співців. Група «Мистецтвознавці» підготувала ілюстрації та оформила аудіозбірку народних дум. Слово надається групі «Мистецтвознавці» (учні представляють ілюстрації, пропонують підібрати подані малюнки до дум відповідно до змісту твору та прослухати аудіозапис). (Матеріали групи «Мистецтвознавці» див. Додаток 5)

Вч.:Багато сказано про українську народну думу. Як ви ставитесь до цього жанру українського фольклору? Відповідь на це запитання підготувала група «Кореспонденти», завчасно взявши у деяких учнів інтерв’ю. Запрошуємо їх до слова. (Учні даної групи виступили в ролі журналістів та підготували творчі повідомлення).(Матеріали групи «Кореспонденти» див. Додаток 6)

 

ІV Оцінювання (Учитель залучає учнів до самооцінювання та до виставлення оцінок іншим групам за допомогою картки оцінювання (Додаток 7)

 

V Підсумок уроку

 • Чи сподобалася вам форма уроку?
 • Чи хотіли  б ви використовувати метод проекту на інших уроках української літератури?

 

VІ Домашнє завдання

Спираючись на отримані знання, дайте відповідь на запитання (письмово): «Чи є майбутнє в кобзарського мистецтва?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Завдання для учасників проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C:\Users\Hi-Tech\Downloads\frame_foto.jpgКобзарське мистецтво

 

1. Встановіть відповідність між подією та датою

XV-XVI ст.

створення таємних братств бандуристів та лірників

кінець XVIІ ст.

нова хвиля розвитку кобзарського мистецтва

80-і роки ХХ ст.

відкриття школи кобзарів

1989 рік

розквіт кобзарського мистецтва

березень 1989 р.

створення музею кобзарства

C:\Users\Hi-Tech\Downloads\VKushnir_1990_Kozak-Mamaj_K-t_30_RED.jpg

2. Дайте відповіді на запитання

 • Які трагічні події відбулися у Харкові 1932 року?

 

 • Розкажіть про розвиток кобзарського мистецтва у 2-й половині ХХ століття.

 

 • Яких кобзарів минулого та сучасності ви можете назвати.

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

C:\Users\Hi-Tech\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ukraine-ornaments-4.jpgC:\Users\Hi-Tech\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ukraine-ornaments-4.jpg 

 

 

Група "                                 "

Прізвище та ім'я

члена групи

Оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Назва групи

Критерії / Оцінка

відповідність

завданню

розкриття теми

форма представ-лення

"Історики"

 

 

 

"Краєзнавці"

 

 

 

"Літературознавці"

 

 

 

"Мистецтвознавці"

 

 

 

"Кореспонденти"

 

 

 

 

C:\Users\Hi-Tech\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ukraine-ornaments-4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку