Питання для самоконтролю. Тема № 2 «Священні книг людства як пам’ятки культури і джерело літератури»

Про матеріал

Питанняу для самоконтролю знань учнів рекомендовані при вивченні теми № 2 «Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури» допоможуть учням-восьмикласникам підготуватися до уроків зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів[1]

Авторський колектив:

О. М. Ніколенко, доктор філологічних наук, проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (керівник авторського колективу); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; С. П. Фоміна, зав. сектору науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; О. В. Ревнивцева, зав. навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського; Т. П. Сегеда, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва; Н. В. Онищенко, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва.

 

Тема № 2. Священні книги людства

як пам'ятки культури і джерело літератури

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

 

Зміст

навчального матеріалу

Священні книги людства як пам'ятки культури

 і джерело літератури (7 годин)

Учень/учениця

 

Ключові компетентності

 • обґрунтовує взаємозв’язок людини з природою (НЛ-1);
 • розуміє спільні для різних народів морально-етичні принципи, розрізняє поняття добра і зла (НЛ-2).

 

Предметні компетентності

 • називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;
 • розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;
 • називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;
 • переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;
 • характеризує міфологічні образи, символи, наявні в сюжетах священних книг;
 • виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства;
 • пояснює окремі вислови зі священних книг;
 • порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;
 • називає 12 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;
 • розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (12 твори за вибором);
 • називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє у них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг

 

 

Загальнокультурне значення священних книг

народів світу, найвідоміші з них.

Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

 

Веди (огляд).

Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

 

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу.

Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт

(Євангеліє 23 розділи за вибором учителя).

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

 

Коран (огляд).

Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

 

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

(ЕК) Схожість і відмінність між
Біблією і Кораном як пам’ятками культури.

(МЗ) Історія, географія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво.

 

Питання для самоконтролю.

Тема № 2.

Священні книги людства як пам'ятки культури

 і джерело літератури

 

 1. Які ви знаєте найвідоміші священні книги народів світу?
 2. У чому полягає загальнокультурне значення священних книг народів світу для розвитку світових релігій, культури, мистецтва?
 3. У чому, на вашу думку, виявляється взаємозв’язок людини з природою?
 4. Як у священних книгах народів світу виражено етичні уявлення, мистецтво різних народів?
 5. Які ви можете визначити спільні для різних народів морально-етичні принципи, гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства?
 6. У чому полягає поняття добра і зла для різних народів?
 7. Порівняте священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран. У чому виявляється схожість і відмінності між ними?
 8. Які ви знаєте визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном? Виявіть у них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг.

 

Веди (огляд)

 1. Що вам відомо про міфи народів світу?
 2. Як ви розумієте поняття «міфологічний образ»?  
 3. Що вам відомо про Веди як пам’ятку індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. (походження та побудова Вед)?      
 4. Які основні міфи (їхні різновиди) Вед ви знаєте?
 5. Які космогонічні міфи Вед ви знаєте?
 6. Які ви знаєте образи ведійської міфології (богів, напівбогів, героїв, ворожі сили, символи та ін.)? Охарактеризуйте їх.

 

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу.

Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт

(Євангеліє — 2–3 розділи за вибором учителя).

 1. Що вам відомо про Біблію як основу двох релігій – юдейської і християнської? Чому Біблію називають Книгою книг?
 2. У чому полягає зв’язок Біблії з історією і міфологією?
 3. Що ви знаєте про походження та структуру Біблії?
 4. Що означає слово «заповіт» у назві першої частини Біблії?
 5. Що в перекладі означає слово «євангеліє»?
 6. Які ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів вам відомі?
 7. У чому полягає морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів?
 8. Хто з українських та зарубіжних письменників звертався до образів, сюжетів, мотивів Біблії? Назвіть 1–2 твори цих письменників.
 9. Які ви знаєте особливості відображення сюжетів і образів Біблії у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. Назвіть 1–2 твори за вибором.

 

Коран (огляд).

 1. Що вам відомо про Коран – головну книгу ісламу? Що означає назва цієї священної книги?
 2. Що вам відомо про походження та побудову Корану?
 3. Які сфери людського життя охоплені в Корані?  
 4. Хто з українських та зарубіжних письменників звертався до образів, сюжетів, мотивів Корану? Назвіть 1–2 твори цих письменників.
 5. Хто з українських перекладачів працював над Кораном? У чому полягає складність перекладу текстів з Корану?
 6. Які ви знаєте особливості відображення сюжетів і образів Корану у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. Назвіть 1–2 твори за вибором.

1

 


[1] Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В.)
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
2153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку