Календарно-тематичне планування " Зарубіжна література 8 клас" (І та ІІ семестри)

Про матеріал

Пропоноване календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 кл. проведено за програмою під ред. О. Ніколенко з урахуванням ключових змін в оновлених навчальних програмах 5-9 кл. (2017 р.).

До підручника "Зарубіжна література 8 клас. Є.Волощук, В. Звиняцьковський, О.Філоненко. Вид."Генеза", 2016 р."

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018 - 2019 н.р.

Зарубіжна література 8 клас

 

Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

1.

2.

 

Вступ. Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їх характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їх розвитку в  різних країнах.

 

 

 

3.

 

 

Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

 

Словник: вс.-літ. процес, худ. напрями.

4.

 

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

 

 

5.

6.

7.

 

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

 

 

8.

 

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи,  моральні настанови в Корані. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

 

 

9.

 

РЗМ (п.) Складання порівняльної таблиці з узагальнюючим висновком.

 

10.

 

Античність

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній   літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

 

 

11.

 

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

 

 

12.

13.

 

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їх гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

 

 

14.

 

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670).

Відео

15.

 

 

 

Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис. 

 

 

16.

 

 

РЗМ(усно) Порівняльна характеристика Ахілла і Гектора.

 

17.

 

 Контрольна робота: твір (п.)

 

18.

19.

 

Особливості розвитку  і види лірики в Давній Греції.   

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. 

Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

 

 

20.

 

Контрольна робота: літературний диктант (п.)

 

21.

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.

 

Укладання словничка театральних термінів

22.

 

Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.

 

 

23.

 

Позакласне читання. Софокл. «Антігона».

Відео

24.

25.

 

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Риму.

 

Робота з інф.

картками.

26.

 

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

 

 

27.

 

Публій Овідій Назон (43р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця із владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Робота з інф.

картками.

Розробка матеріалів на конкурс.

28.

 

Позакласне читання. Геродот. Історіографія.

Вплив античності  на розвиток світової літератури й культури.

 

 

29.

 

Контрольна робота: тести (п., дир.)

 

30.

 

Середньовіччя

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

 

 

31.

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 

Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

 

 

32.

 

Узагальнення та систематизація вивченого. Підсумки роботи в І семестрі.

 

33.

 

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

 

 

34.

35.

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа.

 

ДЗ: напам'ять

2-3рубаї (за вибором учня)

 

36.

37.

38.

 

Література  середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя).  Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

 

 

39.

 

Позакласне читання. «Пісня про мого Сіда». «Пісня про Нібелунгів». «Слово про похід Ігорів».

ДЗ: порівн. таблиця.

40.

41.

 

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

 

 

42.

 

Повторення. Контрольна робота: літературний диктант(п.)

 

43.

 

Відродження.

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

 

 

44.

45.

 

Франческо Петрарка (1304-1374). Сонети № 61, 132.Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

 

ДЗ: напам'ять сонет 61 Петрарки.

 

46.

 

РЗМ (п.). Аналіз «Листа до нащадків» Петрарки. Висловлювання власних думок щодо творчості Петрарки. Лист до поета.

 

47.

48.

 

Вільям Шекспір (1564-1616). Сонети № 66, 116, 130.  Виключна роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

 

 

 

ДЗ: напам'ять сонет 66 Шекспіра.

49.

 

РЗМ(ус.) Компаративний аналіз оригіналу та варіантів перекладу сонету №130 Шекспіра

ДЗ: письм. відгук про враження від роботи на уроці.

 

50.

51.

52.

 

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їх еволюція). Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.  

 

 

53.

 

 

 

Контрольний твір за трагедією Шекспіра (п.)

 

54.

55.

56.

 

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616). «Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок з лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору (ситуації «великої дороги», випробування). Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, в яких втілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство». Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів до сьогодні.

 

 

57.

 

Підсумково-узагальнюючий урок за темою.

 

58.

 

Бароко і класицизм

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки. Джонн Донн (1572-1631). Сонет « Щоб мучить мене…»Роздуми про духовну сутність людини.

 

 

59.

 

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

 

 

60.

61.

62.

 

Мольєр (1622-1673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).  Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру.

 

 

63.

 

 

Позакласне читання. Бунін І. «Красуня».

 

 

64.

 

 

Повторення. Контрольна робота: тести (п.)

 

 

65.

 

Література хх-ххі ст.

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Втілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

 

 

66.

67.

68.

 

Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

 

 

69.

 

 

Повторення. Контрольна робота: письмова відповідь на питання (дир.)

 

 

70.

 

Підсумки роботи. Літературне літо.

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
712
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку