Питання для самоконтролю. Тема № 7 «Сучасна література в юнацькому читанні»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми № 7 «Сучасна література в юнацькому читанні» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 7.  

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

 

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

 

Учень / учениця

 Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

знає популярних сучасних письменників та їхні твори;

розуміє зв’язок творчості сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури, наводить приклади такого зв’язку в прочитаному творі;

розповідає про основні події та персонажів прочитаних творів;

формулює критерії художності;

Діяльнісний компонент

розрізняє твори класичної та масової літератури;

аналізує й інтерпретує прочитані твори сучасності;

визначає особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів);

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо порушених у творах питань та художніх образів;

робить висновки про національне та загальнолюдське значення прочитаних творів;

критично оцінює твори масової літератури;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

висловлює враження щодо прочитаного зв’язною українською мовою;  

Спілкування іноземними мовами

користується іноземними порталами й виданнями сучасної літератури (за умови володіння іноземною мовою);

Математична компетентність

виявляє здатність до абстрактного мислення (на різних етапах роботи з твором);

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями художнього твору, етапами еволюції героя (героїні),  змінами ставлення до нього (неї) інших персонажів;

Компетентності в природничих науках і технологіях

Здійснює пошукову діяльність, словесно оформлює результати дослідження;

критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури;

застосовує різні види інформації та читання;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує інтернет-ресурси для отримання нових знань;

складає дописи в соціальних мережах щодо прочитаних творів;

використовує сайти сучасних зарубіжних письменників, українські та зарубіжні інтернет-ресурси, пов’язані з художньою літературою;

Уміння вчитися

самостійно визначає власну читацьку траєкторію;

Ініціативність і підприємливість

створює рекламу, рецензію улюблених сучасних творів;

Соціальна та громадянська компетентності

виявляє актуальні проблеми сучасного світу в прочитаних творах;

аналізує читацькі інтереси молоді;

усвідомлює відповідальність за свої вчинки;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає твори сучасної літератури в контексті культури  країни, яку репрезентує художній твір;

порівнює літературні тексти з їхнім утіленням у кіномистецтві;

Екологічна грамотність і здорове життя

осмислює цінність життя;

усвідомлює переваги й ризики інформаційної доби для особистості.

 

Франція

Ромен Гарі (1914 – 1980). «Повітряні змії».

Французький письменник єврейського походження (Роман Кацев), двічі лауреат Гонкурівської премії. Зображення Другої світової війни у творчості митця. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей. 

 

Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування». Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.   

 

Швеція

Тумас Йоста Транстремер (1931 – 2015). Лірика (1-2 твори за вибором учителя)

Тумас Йоста Транстремер – лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення та образ сучасної людини в поезії Т. Й. Транстремера.

Китай

Мо Янь (Гуань Моє, нар. 1955). «Геній».

Мо Янь – сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» – історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечення людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу та духовна стійкість героя на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, вплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі.

 

Велика Британія

Сью Таунсенд (1946 – 2014). Цикл творів про Адріана Моула (1 за вибором учителя)

Образ молодої людини, її становлення, стосунків зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Андріана Моула. Еволюція головного героя, формування характеру та цінностей. Авторська іронія. Жанр щоденника. 

 

Ніл Річард МакКіннон Ґейман (нар. 1960). «Чому наше майбутнє залежить від читання» або «Кораліна».

Н. Ґейман – англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. «Чому наше майбутнє залежить від читання» – лекція Н. Ґеймана про важливість читання в житті людини. Проблематика повісті «Кораліна» (моральний вибір людини, стосунки батьків і дітей та ін.). Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія  та ін.). Допитливість, сміливість, сила духу Кораліни. Символіка твору. 

Польща

Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з кардамоном».

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці). Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

 

 (ТЛ) Класична і масова література. Художність.

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

(УС) Сучасні українські літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури.

(ЕК) Трансформація тем, мотивів, образів, поетикальних  засобів класики в сучасній літературі.

(МЗ) Художня культура.

 

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 7)

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

 • Яких популярних сучасних письменників класичної та масової літератури ви знаєте? Назвіть їхні твори.
 • Який існує зв’язок між творчістю сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури?
 • Яке національне та загальнолюдське значення мають твор сучасної літератури?
 • Як ви розумієте поняття «класична література», «масова література», «художність твору», «художня культура»?
 • Які результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах сучасної літератури?
 • У чому полягають переваги й ризики інформаційної доби для особистості?
 • У чому полягає цінність життя?
 • Чи існує відмінність між змістом творів сучасної літератури та їхніми екранізаціями й театральними виставами?

 

Франція

Ромен Гарі (1914 – 1980). «Повітряні змії».

 • Що вам відомо про французького письменника єврейського походження (Роман Кацев), двічі лауреата Гонкурівської премії?
 • Які особливості індивідуального стилю творчості Ромена Гарі?
 • Яке ваше ставлення до порушених у романі  Ромена Гарі  «Повітряні змії» питань та художніх образів твору?
 • Як у романі  Ромена Гарі  «Повітряні змії»  зображено події Другої світової війни?
 • Як автор роману «Повітряні змії»  пропагує утвердження ідей миру, людяності, порятунку духовних цінностей? 

 

Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

 • Яке значення для сучасності має творчість П. Коельйо?
 • Які особливості індивідуального стилю творчості Паоло Коельйо?
 • Яке ваше ставлення до порушених у романі Паоло Коельйо «Алхімік» питань та художніх образів твору?
 • Як  П. Коельйо в романі «Алхімік» показує пошуки сенсу буття?
 • Як ви розумієте поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування»?
 • Які ознаки роману-притчі ви знаходите в романі П. Коельйо «Алхімік»?
 • Як ви тлумачите систему образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік) роману П.Коельйо «Алхімік»?
 • Які мотиви й образи світової культури ви відзначаєте в романі П. Коельйо «Алхімік»?

Швеція

Тумас Йоста Транстремер (1931 – 2015).

Лірика (1-2 твори за вибором учителя)

 • Що вам відомо про Тумаса Йоста Транстремера – лауреата Нобелівської премії, поета, перекладача, прозаїка?
 • Які особливості індивідуального стилю творчості Тумаса Йоста Транстремера?
 • Яке ваше ставлення до порушених у творчості Тумаса Йоста Транстремера  питань та художніх образів творів?
 • У чому виражається розмаїття тем і жанрів лірики Тумаса Йоста Транстремера?
 • Які актуальні проблеми сьогодення та образу сучасної людини висвітлюються в поезії Т.Й.Транстремера?

Китай

Мо Янь (Гуань Моє, нар. 1955). «Геній».

 • Що ви знаєте про Мо Яня– сучасного китайського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури?
 • Які особливості індивідуального стилю творчості Мо Яня?
 • Яке ваше ставлення до порушених питань та художніх образів оповідання Мо Яня «Геній»?
 • У чомуполягає гуманістична сутність образу та духовна стійкість талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечення людей від руйнівних землетрусів,  на шляху до мети?
 • Які сталися  зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками? Який відбувся вплив героя на пробудження їхньої свідомості?
 • Як ви розумієте поняття «міфологічні алюзії»?

 

Велика Британія

Сью Таунсенд (1946 – 2014). Цикл творів про Адріана Моула

(1 за вибором учителя)

 • Що вам відомо про життєвий та творчий шлях Сью Таунсенд – британської письменниці, драматурга, сценаристки, відомої завдяки низці творів про Адріана Моула?
 • Які особливості індивідуального стилю творчості Сью Таунсенд?
 • Яке ваше ставлення до порушених питань та художніх образів циклу творів про Адріана Моула Сью Таунсенд?
 • Що ви можете сказати про образ молодої людини, її становлення, стосунки зі світом?
 • Які психологічні проблеми молодої людини порушені в циклі творів про Андріана Моула?
 • Як відбувається еволюція головного героя, формування характеру та цінностей?
 • Як у вторі виявляється авторська іронія? 
 • Як ви розумієте поняття «жанр щоденника»? 

 

Ніл Річард МакКіннон Ґейман (нар. 1960).

«Чому наше майбутнє залежить від читання» або «Кораліна».

 • Що ви знаєте про Ніла Ґеймана – англійського письменника-фантаста, автора романів, графічних новел і коміксів?
 • Що вам відомо про зміст лекції «Чому наше майбутнє залежить від читання»  Ніл Ґеймана, де автор говорить про важливість читання в житті людини?
 • Яка проблематика повісті «Кораліна» (моральний вибір людини, стосунки батьків і дітей та ін.)?
 • У чому особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія  та ін.)?
 • Які риси характерні для Кароліни? (допитливість, сміливість, сила духу)
 • У чому проявляється символіка повісті «Кораліна»?

 

Польща

Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з кардамоном».

 • Що вам відомо про Йоганну Яґелло – польську письменницю, авторку творів для дітей та молоді?
 • Які особливості індивідуального стилю та мови творчості Йоанни Яґелло?
 • Як показано проблему батьків і дітей у повісті Йоанни Яґелло «Кава з кардамоном»?
 • Як Йоанна Яґелло здійснила синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці)?
 • Яке ваше ставлення до порушених питань та художніх образів роману Йоанни Яґелло «Кава з кардамоном», до образу головної героїні?

 

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
1474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку