ПЛАН - СЦЕНАРІЙ НЕСТАНДАРТНОГО ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВЕРСТАТНИХ ПРОФЕСІЙ

Про матеріал

В роботі надані методичні рекомендації щодо нестандартного проведення засідання методичних комісій. Ретельно описані перелік необхідних матеріалів, конкурси, тести. В роботі маються додатки щодо проведення -засідання методичної комісії.

Перегляд файлу

1

 

ПЛАН - СЦЕНАРІЙ НЕСТАНДАРТНОГО ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ  ВЕРСТАТНИХ ПРОФЕСІЙ

Метод проведення: ділова гра

Форма проведення: командна, 4 команди по 7 осіб

Кількість членів методичної комісії: 28

Матеріальне оснащення:

 Папір, ручки

 Питання для розминки

 Тест «Педагогічні технології»

 Завдання на проблемні ситуації за методом Кейса

 Комп'ютер

 Музичний супровід

 Відеосюжет: «Діаграма« залізо Вуглець»

 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:

І. ОРГМОМЕНТ:

1.1. Формування команд, список команди, капітан команди

(Пояснити, чому обрали саме цього капітана)

1.2.Прідумать назва команди, девіз

1.3. Бліц-інтерв'ю з командами

ІІ. РОЗМИНКА

   2.1. продовжити вислів

   2.2. Записати на листочку: як і якими методами в училище можна

       виховати всебічно розвинену особистість учня

  2.3. Відповісти на питання тесту

ІІІ. КОНКУРС «МЕТОД КЕЙСА»

   У перекладі «кейс» означає ситуація або випадок. МК являє собою колективний розбір ситуацій, їх оцінювання та внесення своїх пропозицій щодо вирішення тієї чи іншої педагогічної проблеми.

ІУ. ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОСЮЖЕТУ:

-Дати характеристику педагогічної майстерності педагога

- оцінити ситуацію на уроці

- оцінити поведінку учня

- запропонувати методи змусити учня працювати

 

У. МЕТОД ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО:

Дати позитивну оцінку негативних явищ в навчально процесі:

- Двієчники - це добре

- Прогульники - це добре

- Спізнюються - це добре

- Відсутність конспекту викладача або майстра на уроці - це добре

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ:

Метод Кейса, інновації, (у міру назви випливає на екран визначення)

У тестах ви давали визначення поняттям:

- педагогічна майстерність

- педагогічні технології

- педагогічні інновації

- стимулювання

- оптимізація навчального процесу

Отже, сьогодні ми з вами повторили основні поняття:

►МЕТОД КЕЙСА

►Інновації і інноваційні технології

►Всебічно розвинений учень

У тестах ви давали визначення поняттям:

►педагогічна майстерність

 ►педагогічні технології

 ►педагогічні інновації

 ►стимулювання

 ►оптимізація навчального процесу

РЕЗЮМЕ: Сподіваємося, що сьогоднішнє засідання допоможе вам при вирішенні задач обраної вами проблемної теми. Хотілося б, щоб і в повсякденній роботі ми разом, допомагаючи один одному, вирішували серйозні педагогічні проблеми і завдання, щоб, врешті-решт, ми разом змогли зробити процес навчання наших учнів змістовним, всеосяжним і цікавим. Тільки озброївшись фундаментальними знаннями теорії і практики, ми будемо представляти інтерес для своїх учнів і допоможемо їм повірити в правильності свого вибору.

 

ДОДАТКИ:

1.ВІЗІТНАЯ КАРТКА КОМАНДИ:

-капітан команди:

-назва команди

 -девіз

-список учасників команди:

2. НЕВЕЛИЧКЕ БЛІЦ-ІНТЕРВ'Ю

- Скільки років працюєте на педагогічній ниві?

- Що Перш за все цінуєте в колег?

- Чи є у вас улюблені учні в групі?

- Який урок запам'ятався найбільш з усіх Даних вами?

- Чи є у вас мрія, про якові ви б могли розповісти?

- Назвіть три риси, без яких неможливо буті викладачем або

          майстром?

- Назвіть три риси, які б ви хотіли бачити в своїх учнях?

- Хто з ваших колег є для вас зразком у роботі

3.РОЗМІНКА

"Ефективність уроку, результати роботи вчителя - Це не кращі відповіді окремий учнів, а хороші знання .......                          всіх учнів "

                                                                    (В.Сухомлінській)

"Не бійся, що не знаєш, бійся, що ... ..                         не навчішся"

                                                             (Китайська мудрість)

"Щоб побачити щось нове, необхідно зробити    ..    Щось нове"

                                                             (Г.Ліхтенберг)

 "Єдиний шлях, який веде до знань - це .......             діяльність "

                                                                               (Б.Шоу)

"Нещасна людина, яка не робить того, що вона може, а береться

 за те, ..                                                                           чого вона не розуміє "

(Гете)

Сучасні педагоги: “Багато учнів погано вчаться не тому, що вони не можуть вчитися, а тому, що не можуть вчитися так,……   як їх вчать

                                                                                                          .

“У навчанні важливі не знання, а…..                         методика

                                                                                 ( А.Монтагю)

 

 “Хто намагається розібратися в хорошому і негативному на своїх уроках, той уже досяг ……                                                  половини успіху

                                                              (В.Сухомлинський)

 

 

 

4.ТЕСТ «ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

 1.Яке поняття ви віднесете до педагогічної майстерності?

а-Досконале володіння педагогічною технікою.

б-Досконале знання свого предмета.

в-Досконале володіння педагогічними методами.

г-Всі відповіді вірні.

 

2. Що означає термін «технологія?

а- "Техносила" - прогрес.

б-«техне» - мистецтво, «логос» - вчення.

в- «технікос» - висока техніка.

г-«технологія» - освіту.

 

 

3. Що таке педагогічні інновації?

а-Це все зміни, спрямовані на зміни педагогічної системи.

б-Це нововведення в навчально-виховному процесі з метою підвищення його ефективності.

в-Це нововведення, мобилизирующие внутрішні ресурси педагогічної системи і призводять до підвищення результату.

г-Всі відповіді вірні.

4.Педагогіческіе інновації охоплюють такі основні напрями:

а-Оптимізацію навчально-виховного процесу.

б-Гуманістичну педагогіку, організацію та управління.

в-Нові педагогічні технології.

г-Всі відповіді вірні.

5. Що таке стимулювання навчення?

а-Вимога добре вчитися.

б-«Підштовхування» учнів до успішного навчання.

в-Подолання ліні.

г-Боротьба з поганими звичками, що заважають вчитися.

 

6.Із наведених прикладів знайдіть правильну відповідь: інновації - це ...

а-Внесення нововведень на урок.

б-Нововведення, зміна всередині системи.

в-Проведення уроку нетрадиційним методом.

г-Всі відповіді вірні.

 

7. Дайте визначення поняттю «нестандартний урок».

а-Імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру.

б-Організація навчання, при якій викладач веде заняття по твердому розкладу із застосуванням сучасних методик.

в-Нововведення.

г-Інновації.

 

8. Виберіть методи стимулювання і мотивації поведінки і діяльності.

а- Педагогічна вимога, громадська думка, привчання, вправа, створення виховних ситуацій.

б-Бесіда, лекції, диспути, метод прикладу.

в-Змагання, заохочення, покарання.

г-Пізнавальні ігри, аналіз життєвих ситуацій, створення ситуацій успіху, навчальні вимоги, заохочення і осуд.

9.Сістема придбаних в процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення - це ...

а-Освіта.

б-Навчання.

в-Викладання.

г-Формування.

10. Що є самим елементарним в проектуванні дидактики?

а-Підручник.

б-Навчальна програма.

в-Державний освітній стандарт.

г-Конспект уроку.
                                       Відповіді на тест «Педагогііні технології»


1-а

2-б

3-г

4-г

5-б

6-б

7-а

8-в

9-а

10-г


5. КОНКУРС «Пантоміма»

Уявіть собі ситуацію. Шевченківська підстанція вирубала світло, а вам не обходимо розповісти учням тему уроку і здійснити якісний показ. Або майстер який - небудь групи захворів і адміністрація училища просить вас провести урок практичного навчання, щоб не переривати навчальний процес. Спробуйте без слів і особливого знання не вашої професії продемонструвати:

- Процес нарізування різьблення різцем

- Свердлення на свердлильному верстаті

- Операція «шабруванні»

- Контроль отвори циліндричної калібр - пробкою

6. МЕТОД КЕЙСА- основні поняття

 

Сase - приклад, взятий з реального життя, професійного середовища, являє собою не просто правдивий опис подій, а єдиний інформаційний комплекс, що дозволяє зрозуміти ситуацію.

Мета методу кейс-стаді: проаналізувати спільними зусиллями групи студентів ситуацію (кейс), що виникає при конкретному положенні справ, і виробити практичне рішення.

Метод кейс-стаді передбачає: підготовлений в друкованому вигляді приклад кейса (можливий мультимедіа-кейс, відео-ситуація); самостійне вивчення і обговорення кейса учнями; спільне обговорення кейса в аудиторії під керівництвом викладача; дотримання принципу "процес обговорення важливіше самого рішення".

Етапи методу кейс-стаді:

• знайомство з конкретним випадком;

• пошук: оцінка інформації, отриманої з матеріалів завдання, і самостійно залученої;

• обговорення: обговорення можливостей альтернативних рішень;

• резолюція: знаходження рішення в групах;

• диспут: окремі групи захищають своє рішення;

• зіставлення підсумків: порівняння рішень, прийнятих в групах.

Дії викладача в кейс-технології:

• створення кейса або використання вже наявного;

• розподіл студентів по малих групах (4-6 чоловік);

• знайомство студентів з ситуацією, системою оцінювання рішень проблеми, термінами виконання завдань;

• організація роботи студентів в малих групах, визначення доповідачів;

• робота з кейсом;

• організація презентації рішень в малих групах;

• організація загальної дискусії;

• узагальнююче виступ вчителя, його аналіз ситуації;

• оцінювання учнів викладачем.

Особливості методу кейс-стаді:

• створення проблемної ситуації на основі фактів з реального життя (професійної діяльності);

• акцент робиться не на отримання готових знань, а на їх вироблення, на співпрацю викладача зі студентами;

• сприяє збагаченню соціально-правового досвіду студентів шляхом включення і переживання тих чи інших проблемних ситуацій.

МЕТОД   КЕЙСА

Назвати причини і шляхи вирішення проблеми ...

1. «Розчарований учень»

Учень провчився рік в училищі за професією «Верстатник широкого профілю». На другому курсі до занять не приступає, пояснює це тим, що він розчарувався в професії.

2. «Унікальний учень»

Учень систематично пропускає навчальні заняття, але корду приходить час писати контрольне, тематичні атестації та здавати заліки, він приходить в училище і все здає на добре і відмінно. Як змусити учня систематично відвідувати училище?

3. «Вагітна учениця»

До вас підходить учениця 2-го курсу і повідомляє вам про те, що вона вагітна і що вже пізно робити аборт. Вона приїхала з села, у неї дуже строгі батьки, яких вона боїться. Вона не знає, як їй далі бути, що робити і як їй тепер закінчувати училище.

4. Зухвала поведінка. Учень - сирота вважає себе обділеним в увазі з боку педагогів училища. Він хамить всім викладачам, заважає їм проводити уроки. У гуртожитку влаштовує бійки. Ваші дії.

docx
Додано
4 липня 2018
Переглядів
1450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку