2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

План- конспект уроку на тему "Минуле в пам'ятках історії"

Про матеріал
Розробка уроку для 5 класу за підручником Гісем О.В. Вступ до історії : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл./О.В.Гісем. – Харків : вид-во «Ранок», 2018.-144с.;
Перегляд файлу

Пропедевтичний курс «Вступ до історії»  5 клас

Розділ тема № 4    Історія України в пам’ятках

Урок тема № 1      Минуле в пам’ятках історії

Мета уроку:

Навчальна-    формування знань про пам’ятки історії як джерела історико-культурної інформації, про пам’ятники як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу;

Розвивальна-  формування вмінь розпізнати історичні пам’ятки і пам’ятники та описати пам’ятку історії; розвиток вмінь роботи з візуальними і писемними джерелами;

Виховна-     формувати погляди на історичні пам’ятки як на скарб, гордість та надбання народу, виховувати відповідальність за збереження національної спадщини України та світу.

Тип уроку:   формування нових знань, умінь та навичок.

Форма уроку: -

Загальнодидактичні методи: еврістичний, пошуково-дослідницький, проблемний

Обладнання:  Гісем О.В. Вступ до історії : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл./О.В.Гісем. – Харків : вид-во «Ранок», 2018.-144с.;

мультимедійна система (за наявності) або роздруківки із зображенням історичних пам’яток;

роздатковий матеріал «Алгоритм дослідження пам’ятки історії».

Інтеграційні міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, історична географія, література, мистецтво.

Очікувані результати: учні знають про пам’ятки історії як про джерела історико-культурної інформації, про пам’ятники як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу; вміють розпізнавати історичні пам’ятки і пам’ятники та описати пам’ятку історії; вміють добирати інформацію  з візуальних і писемних джерел; знають, що історичні пам’ятки, це є скарб, гордість та надбання народу до якого треба ставитись шанобливо та відповідально.

Поняття: пам’ятки історії та культури, історична пам’ять, меморіал, меморіальна дошка, скульптурна група, пам’ятник, монумент, тріумфальна арка, колона, статуя, бюст, обеліск.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Підготовка школярів до сприйняття нової теми.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

V. Вивчення нового матеріалу.

VI. Осмислення нових знань та умінь учнів.

VII. Систематизація та узагальнення нових знань і вмінь на перетворюючому і творчому рівнях.

VIII. Перевірка очікуваних результатів.

ІХ. Підбиття підсумків уроку.

Х. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Хід заняття

І. Організаційний момент  (1 хв.)

 

 

Етап заняття

Діяльність вчителя

Передбачена діяльність

учнів

ІІ. Підготовка школярів до сприйняття нової теми.

Розгадування кросворду (5 хв.)

Макет та питання:

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кросворді заховане  давньогрецьке слово. Щоб знайти його, вам потрібно згадати вже вивчений матеріал.

1. Наука, що вивчає минуле людства за речовими джерелами, знайденими шляхом розкопок (археологія).

2. Короткий народний вислів із повчальним змістом (прислів’я).

3. Наука, яка вивчає походження, розселення, культуру й побут, суспільний устрій народів (етнографія).

4. Найбільш численна група історичних джерел яку становлять предмети побуту, знаряддя праці та війни (речові).

5. Відновлення пам’ятки, історичного джерела, раніше втраченого, зіпсованого, для подальшого збереження (реставрація).

6. Установа , що здійснює приймання, опис і зберігання документів із метою їх використання для подальших досліджень (архів).

7. Систематизоване розміщення експонатів, що дає більш-менш закінчене уявлення про певне коло предметів чи проблем (експозиція).

 

 

Яке ж  слово  було заховано у кросворді?

 

 

 

 

 

Учні відповідають на питання кросворду.

 

а

р

х

е

о

л

о

г

і

я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

р

и

с

л

і

в

я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

т

н

о

г

р

а

ф

і

я

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

ч

о

в

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

е

с

т

а

в

р

а

ц

і

я

 

 

 

 

 

 

а

р

х

і

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

к

с

п

о

з

и

ц

і

я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні відповідають : «Історія».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 

Завдання класу (2хв.)

Прочитайте вислів: «І величне, і повсякденне, і трагічне, і ліричне, - все це живе в пам'яті людей».

Як ви гадаєте, про що піде розмова на сьогоднішньому уроці?

 

Відповідь: З давніх часів люди намагалися зберегти пам’ять про певні визначні події, видатних діячів. Свідченням цього є різноманітні джерела, наприклад:  фото- та відеоматеріали, документи, споруди. пам’ятники. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати пам’ятки історії.

ІV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

 

Оголошення теми та очікуваних результатів (1 хв.)

Діти, ми розпочинаємо вивчення нового розділу. Відкрийте сторінку 51 своїх підручників. Прочитайте, як називається розділ, який ми розпочинаємо вивчати.

В робочих зошитах запишіть число, тему уроку.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про пам’ятки історії як про історичні джерела, про пам’ятники як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу; навчитесь розпізнавати історичні пам’ятки і пам’ятники та описувати пам’ятку історії.

 

 

Діти відкривають підручник, читають вголос назву розділу "Історія України в пам'ятках".

 

 

В зошитах записують число, тему уроку.

 

 

V. Вивчення нового матеріалу.

 

План уроку: (3 хв.)

1. Історія довкола нас.

2. Хто і навіщо створює пам’ятники.

 

Робота з підручником (10хв.)

Діти, відкрийте підручник на стор.52.

Знайдіть відповідь на питання:

-Що зображено на малюнках?

 

 

 

 

-Погляньте на екран, прочитайте, що зображено на малюнках?

 

 

 

 

 

 

Опрацюйте §9 пункт 1 підручника. Користуючись даним матеріалом, дайте відповідь на питання:

 

-Що називають пам’яткою історії та культури?

 

 

-Що значить історична пам’ять?

 

 

-Як ви думаєте, у чому полягає відмінність між пам’ятниками та пам’ятками історії?

 

 

 

 

 

 

 

-Діти, а які пам’ятки та пам’ятники є у нашому місті?

 

 

 

-Діти, а навіщо нам зберігати історичну пам’ять нашого народу?

 

 

 

 

-Як охороняються  в нашій державі пам’ятки історії та культури?

 

 

 

 

 

Тепер, діти, давайте з’ясуємо що ж позначають поняття скульптурна група, тріумфальна арка та колона, статуї, бюсти, меморіальна дошка та обеліск.

Уважно роздивіться  зображення на дошці, використовуючи підручник як підказку, розподіліть зображення згідно визначення.

 

 

 

 

 

 

 

Учні записують план в зошитах.

 

 

 

Учні відкривають потрібну сторінку.

Відповідь учнів: історична частина Кам’янця-Подільського, історична частина Луцька, Києво-Печерська лавра, музей «Запорозька Січ» на острові Хортиця, руїни античного міста Херсонес.

 

Пам’ятник Лесі Українці, митрополиту Андрію Шептицькому, Пересопницьке Євангеліє, пам’ятник Івану Франку, Тріумфальна арка, меморіальна дошка на честь Павла Чубинського, монумент незалежності, пам’ятник Проні Прокопівні й Свириду Голохвастову.

 

Учні опрацьовують §9 пункт 1 підручника. Дають відповіді:

 

 

-Пам’ятники та інші витвори мистецтва, а також речі з минулого належать до пам’яток культури;

 

-Історична пам’ять-це знання та уявлення суспільства про спільне історичне минуле.

 

-Пам’ятник- це споруда, витвір мистецтва, призначена для вшанування пам’яті людей, подій, об’єктів, іноді тварин, літературних і кінематографічних персонажів тощо.

Пам’ятки історії- це визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями, з життям і діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів.

 

-Пам’ятники Невідомому солдату, пам’ятник О. Полю, Стела Героїв, пам’ятник Т.Г. Шевченку,  пам’ятний знак жертвам Голодомору тощо.

 

Історична пам’ять-це знання та уявлення суспільства  про спільне історичне  минуле; такі знання дають можливість відрізнятися з-поміж інших народів і розуміти свою єдність.

 

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» цінні пам’ятки історії вносять до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Таким чином вони знаходяться під охороною держави.

 

Діти, використовуючи текст підручника за потребою, розподіляють співвідношення зображення та визначення.

Скульптурна група- Пам'ятник княгині Ользі, просвітителям Кирилу і Мефодію, апостолу Андрію Первозванному на Михайлівській площі в Києві.

Тріумфальна арка- одна із пам'яток архітектури ансамблю садиби Кочубеїв у Диканці Полтавської області.

Колона- Колона перемоги, пам'ятник історії Німеччини й визначна пам'ятка Берліна.

Статуї- Статуя Свободи — національний пам'ятник США, символ свободи, демократії та справедливості.

Бюсти- Бюст Нефертіті. Давній Єгипет

Меморіальна дошка- Меморіальна дошка Олександру Довженку (Київ)

Обеліск- пам’яті загиблих 01.05.1934р. шахтарів (Кривий Ріг, Суха Балка)

 

VI. Осмислення нових знань та умінь учнів.

 

Індивідуальна робота(10 хв.)

Пропоную вам виконати міні-дослідження «Пам’ятки історії мого рідного міста»:

оберіть пам’ятку історії чи пам’ятник,

що є у вашому місті та дослідіть її за допомогою запропонованої пам’ятки.

Пам’ятка «Як дослідити історичну пам’ятку»

1. Що це за пам’ятка? До якої групи вона належить?

2. Де вона розташована? Як виглядає?

3. Коли було створено пам’ятку? (Вкажіть століття або точну дату, якщо її можна встановити.)

4. Яким подіям у минулому чи історичним діячам присвячена пам’ятка? Що вона засвідчує?

5. Хто створив пам’ятку? (Ім’я архітектора, художника, скульптора, інженера.)

6. Які елементи пам’ятки дають змогу отримати інформацію про минуле?

7. Історію та культуру якого народу чи народів відображає пам’ятка?

8. Яку інформацію про історію українського народу (або інших народів) можна дізнатись за допомогою пам’ятки?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пам’ятник видатній історичній особі  Т. Г. Шевченку.

2. Пам'ятник Т. Г. Шевченку в Кривому Розі встановлено перед будівлею Головпоштамту; перед Криворізьким академічним міський театром драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка у Центрально-Міському районі.

Скульптура із залізобетону на повний зріст встановлена на цегельному постаменті, оздобленому рослинним орнаментом. Поета зображено у русі – він ніби робить крок уперед, що надає композиції динаміки. Її підкреслюють довгі асиметрично розташовані поли верхнього одягу. Впевнений погляд Шевченка виступає символом незламного духу. Поруч росте верба, висаджена навесні 1964 р. з паростку, завезеного з місця заслання поета.

3.Пам’ятник встановлено 25 листопада 1954.

5. Архітектор: Куклинський С.

7. Пам’ятка відображає історію та культуру українського народу.

 

VII. Систематизація та узагальнення нових знань і вмінь на перетворюючому і творчому рівнях.

 

Робота в парах (5 хв.)

-Зобразіть схематично, що  можна віднести до пам’яток історії

 

Учні працюють парами. Перша пара, яка виконала роботу, озвучує свою відповідь.

Схема в зошиті:

VIII. Перевірка очікуваних результатів.

 

Робота з класом (5 хв.)

Наведіть приклад пам’яток історії, пам’ятників історичним подіям або видатним особам.

Підготуйте кілька запитань до навчального тексту для своїх однокласників

 

Пам’ятники Невідомому солдату, пам’ятник О. Полю, Стела Героїв, пам’ятник Т.Г. Шевченку,  пам’ятний знак жертвам Голодомору.

Учні зачитують підготовлені питання.

ІХ. Підбиття підсумків уроку.

 

Робота з класом (1 хв.)

Давайте перевіримо чи все виконано, що було  заплановано. Ми розібрали пункти плану, ознайомились з термінами та поняттями, навчились досліджувати історичну пам’ятку.

Завдання уроку виконано.

 

Учні відповідають які пункти плану розбирали, з якими термінами та поняттями ознайомились, що значить досліджувати історичну пам’ятку.

Х. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Домашнє завдання: (2хв.)

І рівень- опрацювати §9, підготувати відповіді на питання після тексту параграфа;

 

ІІ рівень-у зошиті заповніть схему. Що спільного й відмінного між історичними пам’ятками та пам’ятниками?

 

 

ІІІ рівень- За допомогою мережі інтернет підготуйте віртуальну мандрівку пам’ятками історії України, які внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Що цікавого про минуле нашої країни вони можуть «розповісти»? Позначте місця розташування цих пам’яток на контурній карті.

 

 

Учні записують домашнє завдання у щоденники. Слухають та записують пояснення вчителя щодо виконання домашнього завдання.

 

 

docx
Додано
13 січня
Переглядів
256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку