План-конспект і презентація до уроку на тему "Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті."

Про матеріал

Мета уроку:

 • -допомогти учням усвідомити сутність понять «інформація», «ЗМІ», «інформаційна революція»; визначити основні види та функції ЗМІ; розкрити роль ЗМІ у сучасному суспільному житті;
 • -продовжити формування в учнів свідомого вибору власних мотивів в роботі з інформацією: збирати, накопичувати, обробляти, зберігати, передавати, аналізувати та робити висновки;
 • -сприяти вихованню активної життєвої позиції учнівської молоді, орієнтуючись на справжні життєві цінності з повагою до думки іншого.
Зміст архіву
Перегляд файлу

 

Тема: Засоби масової інформації та їх роль у суспільному

               житті

Мета:

 • допомогти учням усвідомити сутність понять «інформація», «ЗМІ», «інформаційна революція»; визначити основні види та функції ЗМІ; розкрити роль ЗМІ у сучасному суспільному житті;
 • продовжити формування в учнів свідомого вибору власних мотивів в роботі з інформацією: збирати, накопичувати, обробляти, зберігати, передавати, аналізувати та робити висновки;
 • сприяти вихованню активної життєвої позиції учнівської молоді, орієнтуючись на справжні життєві цінності з повагою до думки іншого.

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок-конференція

Методи проведення:

 •                                    словесний – бесіда, виступи учнів, гостя, відео-розповідь, доповнення
 •                                    наочний – виставка носіїв інформації та приладів для її отримання, обробки, збереження (газети, журнали, радіо та радіоприймачі, відеокамера, навушники, телевізор, телефони, фотоапарати, ТБ-тюнер, планшети, мікрофони, електрична друкарська машинка, ноутбук, комп’ютер), «Модель майбутніх знань», супроводжуюча презентація, відео сюжети, процес розміщення інформації на сайті ліцею
 •                                    практичний – робота з «Моделлю майбутніх знань» «Засоби масової інформації (мас медіа)», таблицею «Переваги інтернет-видань порівняно з пресою»,  заповнення таблиць «Види ЗМІ: переваги, недоліки, функції» і «Можливості та форми передачі мас-медіа», відвідування Інтернет-видань (Інтернет-хвилинка)

Форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна

Обладнання: газети, журнали, радіо та радіоприймачі, відеокамера, навушники, телевізор, телефони, фотоапарати, ТБ-тюнер, планшети, мікрофони, електрична друкарська машинка, ноутбук, комп’ютер

Міжпредметні зв’язки: історія, інформатика, правознавство, діловодство, математика, краєзнавство

Словник термінів: ЗМІ (мас-медіа), «інформаційна» революція, преса, радіо, телебачення, інтернет-ЗМІ, соціальні медіа, медіа демократія, цензура, медіакратія.

 

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

Психологічне налаштування учнів на діяльність.

 * Добрий день. Рада вітати вас на уроці, який, як ви звернули увагу, буде проходити в розширеній аудиторії. Сподіваюся, що свої хвилювання ви залишили за дверми, а в нашому конференц-залі  будуть панувати взаєморозуміння, організованість, активність,  плідність нашої співпраці, що і стане запорукою гарного настрою та приємної атмосфери спілкування.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 • Виконання домашнього випереджаючого завдання будемо спостерігати протягом уроку.

ІІІ.  Актуалізація опорних знань

Бесіда

Викладач: * Щодня ви, ваші рідні, близькі, сусіди, друзі слухають радіо, читають газети, журнали, дивляться телевізор, багато часу проводять у мережі Інтернет.

 • З якою метою це робиться? (отримання інформації) *
 • Яка саме вас цікавить інформація?
 • Якому із зазначених занять віддаєте перевагу?
 • В який час цим можна займатися?
 • Чи впливає на вашу свідомість отримана інформація?

Викладач: Я звернула увагу , що сьогодні ви прийшли на урок * хто з газетою, хто з журналом, бачу, що і радіоприймачі є, а ще й планшети. Що їх об’єднує, на вашу думку?

 • Це все носії інформації (а також прилади для її отримання, обробки, збереження) *

Викладач: * Про які сьогодні і піде мова на уроці

ІІІ. Оголошення теми уроку за темою:  «Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті»

ІV.  Мотивація навчальної діяльності

Цікаво, що цю тему ми розглядаємо напередодні Міжнародного дня захисту інформації, який 30 листопада відзначатиме все цивілізоване співтовариство. Свято було оголошено в 1988 році американською Асоціацією комп'ютерного обладнання. І справді, протягом останніх десятиріч відбувається інтенсивна інформатизація суспільства. Середовище, в якому функціонує людина, переповнене інформацією, людина вже не мислить себе без постійного нагромадження нових знань, подій, які поширюються за допомогою ЗМІ, які виконують різні соціальні ролі. Це можуть бути ролі організатора, об’єднувача, консолідатора суспільства, його просвітителя. Але вони можуть виконувати і дезорганізаційну, роз’єднувальну роль.

V. Вивчення нової теми

Викладач: Вашій увазі пропоную *

«Модель майбутніх знань»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач

Дана модель та інформація, що буде представлена вашій увазі, сприятимуть заповненню вами таблиці. * Будьте уважні - слухайте, аналізуйте, робіть висновки та відповідні записи.

 

Вид ЗМІ

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

ФУНКЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історик (3 історії розвитку ЗМІ)

* Пропоную розглянути розвиток ЗМІ, як і будь-яке явище чи процес, через «призму» історії. Як свідчить еволюція суспільства, одним із головних напрямків розвитку ЗМІ було найбільш повне задоволення потреб людини в комунікації, тобто необхідній їй соціально значимої інформації. *В доісторичні часи людина сама виступала як засіб комунікації: різні відомості усно поширювали шамани, провісники, оракули,  а з розвитком писемності – письмово, а засобом консервації інформації був наскальний живопис, пергамент, глиняні дощечки.  Винахід в 1440 p. І. Гуттенбергом процесу друку за допомогою рухомих літер сприяло розвитку преси і журналістики.

 

Учень з аудиторії: Прямо нагадує  революційні зміни.

 

Історик: Так, це саме і є інформаційні революції, які відображають революційний вплив інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства.

Явище інформаційної революції інтегрує ефекти винаходів в інформаційній сфері (книгодрукування, телефонія, радіозв’язок, персональний комп’ютер), оскільки створює технологічну основу для подолання будь-яких відстаней при передачі інформації, що сприяє об’єднанню інтелектуальних здібностей і духовних сил людства.

В історії людства на сьогодні відбулося чотири інформаційних революції, в результаті яких не лише кардинально змінювались способи обробки інформації, але й спосіб виробництва, стиль життя, системи цінностей:

- * перша інформаційна революція пов´язана з появою писемності, уможливила передачу інформації від покоління до покоління;

- * друга інформаційна революція була викликана винаходом процесу друку і розширила доступ до інформації завдяки тиражуванню;

- * третя інформаційна революція пов´язана з винаходом телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що дозволило оперативно, у великих обсягах передавати і накопичувати інформацію, передавати звукові та візуальні образи на відстані;

- * четверта інформаційна революція (70-ті роки XX ст.) зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персонального комп´ютера. «Апогеєм» цієї революції стала  всесвітня мережа Інтернет, що уможливило інформаційний обмін в глобальних масштабах.

 

Дослідник 

* Інформація — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту: роз'яснення; виклад фактів, подій; представлення; поняття; ознайомлення; просвіта.

 

Викладач: - Зверніть увагу в папках на * таблицю «Інформація. Властивості інформації»     

Властивості інформації

 • Цінність — визначається корисністю та здатністю забезпечити суб'єкта інформацією
 • Достовірність — об'єктивне відображення процесів та явищ, що відбуваються в навколишньому світі.
 • Актуальність — відповідність сьогоденню
 • Оперативність — полягає в тому, що час збору та переробки інформації відповідає динаміці зміни ситуації.

* Для людини інформація поділяється на види залежно від типу рецепторів, що сприймають її.

 • Візуальна — зором, бачимо все довкола.
 • Аудіальна — органами слуху, чуємо звуки довкола нас.
 • Тактильна — відчуття дотику, тиску
 • Нюхова — відчуваємо аромати довкола.
 • Смакова — відчуваємо смак.

*  За формою подання інформація поділяється на такі види:

 •    текстова,
 •    числова,
 •    графічна,
 •    звукова.

 

За призначенням

 • Масова — містить відомості і оперує набором понять, зрозумілим більшій частині соціуму
 • Спеціальна — містить специфічний набір понять, при використанні відбувається передача відомостей, які необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація
 • Особиста — набір відомостей про яку-небудь особистість, що визначає соціальний стан і типи соціальних взаємодій.

 

Юридичний консультант

Під поширенням інформації розуміють:

 • опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації;
 • поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку;
 • повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі;
 • вивішування  в громадських місцях плакатів, гасел;
 • розповсюдження серед людей листівок.

Не є поширенням інформації викладення відомостей у листах, заявах, скаргах. 

* Як зазначено в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. змістом права на інформацію є можливість кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Основу правового регулювання права на інформацію в * Україні складає * Конституція України. Конституційні гарантії права на інформацію закріплені у ст. 32, 34, 40 та 50.

Це право, як і більшість прав людини, не є абсолютним, тобто у деяких випадках його реалізація може бути обмежена. Перелік цих випадків наводиться у ст. 34 Конституції України.

 

 

 

Описание: http://media.vector4free.com/mini/445867899_270x200.png

Викладач

 •    * Із зазначеними статтями Конституції ви ознайомитеся вдома.

 

Викладач

* Особливе місце в процесі обміну й поширення інформації належать засобам масової інформації це інститути та форми публічного і відкритого поширення інформації для широкого кола користувачів, що здійснюється за допомогою технічних засобів.

Характерні риси засобів масової інформації:

• публічність (необмежене, не персоніфіковане коло споживачів);

• наявність спеціальних технічних засобів;

• непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних партнерів;

• непостійний характер аудиторії.

 

 • Розглянемо види мас-медіа, їх переваги та недоліки
 • Слово надається представникам преси *

 

Представник преси

 Преса — друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений тираж. Вона дістала особливе місце в системі ЗМІ. Продукція, що вийшла з-під друкарського верстата, несе інформацію у вигляді надрукованого буквеного тексту, фотографій, малюнків, плакатів, схем, графіків та інших зображально-графічних форм.

 

Викладач

Сучасні ЗМІ відносно самостійна система, що характеризується множинністю складових елементів: змістом, властивостями, формами, методами і певними рівнями організації (у країні, в регіоні, на виробництві). У нас в гостях ... * Відомий майстер фотографічної справи, шанована особистість, своєрідний мистецький феномен нашого краю, Почесний громадянин м. Люботин, член Національної спілки журналістів України, голова прес-центру Люботинської міської ветеранської організації – Микола Дмитрович Пархоменко. Його ім’я давно вже увійшло до скарбниці харківської фотожурналістики. Миколо Дмитрович, Вам слово.

Учень: Як операторів комп’ютерного набору нас зацікавила верстка газети і ми звернулися * до відповідальної за верстку «Люботинського вісника» Алли Вікторівни Чекардіної. Ось що вона нам розповіла. *

ВІДЕО

 

Експерт 1

Переваги преси *

 • швидке ознайомлення з усім масивом матеріалів, що увійшли в номер;
 • можливість відкладеного читання: будь-де, будь-коли;
 • сприйняття інформації в індивідуальному темпі (перечитування, зберігання);
 •  не потребує для сприймання яких-небудь додаткових технічних засобів. 

 

Експерт 2

Недоліки:

 • недолік оперативності інформування
 • перерваність потоку інформації (не  можна  побачити події і дізнатися про їх розвиток)
 • відсутність безпосередньої інтерактивності
 • неможливість ознайомитися з інформацією для людей з фізичними недоліками (сліпих)
 • дорожнеча, дуже висока ціна підписки на періодичні видання

 

Викладач

 • Слово надається представникам радіо *

 

Представник радіо

Радіомовлення — виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.

Сучасне радіомовлення — це інформаційна галузь, яка стала глобальним засобом масової інформації, засобом впливу на громадськість. Важливість впливу радіо на громадську думку пов'язана сьогодні з його масовістю та з можливістю бути суб'єктом громадянської журналістики

 

Експерт 3

Переваги радіомовлення:

 • можливість отримувати інформацію незалежно від зайнятості;
 • ненав'язливість рекламних повідомлень (як можна відзначити, то на радіо рекламі приділяється менше часу, ніж на телебаченні);
 • передача інформації на рівні образів;
 • прозорість інформації (радіо є найменш з-поміж інших ЗМІ чутливим до політичних «ігор»)
 • відносно невелика вартість

Хто, на вашу думку, більше всіх слухає радіо?

 • Одна з найактивніших аудиторій радіо – це автомобілісти.

 

Експерт 4

Недоліки радіомовлення:

 • неможливість відкласти прослуховування на більш зручний час, зробити його швидшим чи повільнішим
 • відсутність  зорових образів
 • не можна слухати кілька передач чи програм одночасно, тоді, як газети, що прийшли одночасно, можна читати в зручний час.
 • технічні неполадки в ефірі
 • неможливість ознайомитися з інформацією для людей з фізичними недоліками (глухих)

 

 

 Викладач

 • Слово надається представникам телебачення *

 

Представник телебачення

Разом з радіомовленням телебачення є одним з наймасовіших засобів інформації, освіти, політичного і культурного виховання людства. Телебачення — загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі віддалі.

 

Експерт 5   Переваги ТБ:

 • оперативність
 • наявність відеоряду
 • поєднання  переваг радіо й преси, звуко- й відеоінформації чим  досягає синтетичності, діючи на два головні людські відчуття: зору й слуху
 • ефект присутності глядача на місці події
 • окрім виголошуваного в ефір тексту та його інтонаційного забарвлення (дані можливості надає й радіомовлення), тележурналістика використовує й такі засоби донесення змісту висловлювання, як міміка, жест, погляд, поза, розташування тележурналіста в кадрі

 

Експерт 6   Недоліки ТБ:

 • неможливість повернення до інформації в зручно час (якщо Ви не зробили запис)
 • неможливість вибору інформації під час однієї передачі (доведеться дивитися усі матеріали підряд)
 • необхідність в технічному забезпеченні (тобто треба купувати телевізор або ТБ-тюнер і ін.)
 • перевантаженість інформацією.

 

Юридичний консультант

* В Україні діяльність ЗМІ регулюється * законами «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телебачення та радіомовлення» та низкою інших.

 

Учень із аудиторії: А хіба Інтернет не є засобом масової інформації?

 

Юридичний консультант

В Україні реєстрація інтернет-ЗМІ не закріплена законодавством, проте деякі інтернет-ЗМІ з метою легалізації своєї діяльності реєструються у Міністерстві юстиції України як газета або інформаційне агентство відповідно до вище зазначеного законодавства України.

 

Викладач

 • Слово надається представникам Інтернету *

 

 Представник Інтернет-ЗМІ

Інтернет-ЗМІ (інтернет-видання, інтернет-газета) — регулярно оновлюваний інформаційний сайт, який ставить своїм завданням виконувати функцію засобу масової інформації і користується певною популярністю і авторитетом.

 

Експерт 7 

Поява Інтернету зробила революцію на медійному ринку. Цей канал комунікації має низку переваг перед іншими засобами масових комунікацій, а саме:

 • Оперативність

 

Викладач

Звернемося до модератора ліцею з проханням опублікувати новину про хід уроку на сайті

 

Експерт 7 

 • двостороннє спілкування між журналістом та аудиторією
 • практичність й зручність
 • відсутність часових і просторових обмежень
 • мультимедійність;
 • інтерактивність
 • гіпертекстуальність

 

Викладач

* Зверніть увагу на таблицю переваг інтернет-видань порівняно з пресою

Переваги інтернет-видань порівняно з пресою

Інтернет-видання

Преса

Інформація публікується відразу

Очікування публікації від декількох днів до декількох місяців

Стаття може з'явитися одночасно в багатьох виданнях

Стаття повинна бути ексклюзивною

Обсяг тексту жорстко не обмежується, можна додати візуальну інформацію

Обсяг тексту має обмеження, візуальна інформація не завжди можлива

Висока відвідуваність популярних електронних ЗМІ

Порівняно невисокий тираж

Інформація може носити рекламний характер

Рекламні матеріали оплачуються

Максимально точне доведення інформації до цільових аудиторій завдяки поглибленої сегментації

Сегментація менш поглиблена

Інтерактивність, можливість швидкого виходу на сайт компанії

Відсутність інтерактивності

Адреси Інтернет-видань               www.day.kiev.ua

www.pravda.com.ua

uamedia.visti.net

www.objectiv.tv

mignews.com.ua

allkharkov.ua/news/

 

Викладач

Переконатися в даних перевагах пропоную відразу. Адреси Інтернет-видань у вас є в таблиці.

 

Експерт 8

Недоліки Інтернету

 • далеко не кожен має доступ;
 • невисокий рівень грамотності;
 • не контрольовані і не передбачувані дії користувачів
 • проблема авторського права

 

Учень з аудиторії:

Хочу доповнити.

Сьогодні ще існує радіомовлення в Інтернеті, тобто інтернет-радіо, яке дає можливість звернутися до улюбленого радіоканалу практично з будь-якої точки світу. Це робить його популярним серед іммігрантів і людей, які не мають якісного обслуговування місцевих ефірних радіостанції. Серед недоліків інтернет-радіо — значне споживання інтернет-трафіку і вимоги до більш-менш високої швидкості передачі даних.

 

Учень в аудиторії:  А я вважаю, що інформація по Інтернет-ЗМІ не повністю представлена. Хіба такі соціальні мережі * як  Google+, Facebook, YouTube та Twitter не є ЗМІ?

Викладач: * З’ясувати це та підготувати інформацію про соцмедіа і буде ще одним домашнім завданням.

 

Викладач - Ось і ознайомилися ви із ЗМІ, їх перевагами та недоліками, які відмітили в таблиці. А які ж можна визначити функції мас-медіа? *

 

Учень

 • 1) інформаційна *- отримання і розповсюдження відомостей про найбільш важливі події в суспільстві.

Викладач - На основі отрима­ної інформації формується громадська думка про діяльність органів вла­ди, об'єднань громадян, політичних лідерів тощо;

 

Учень

2) освітня  *- донесення до громадян певних знань

Викладач - дозволяє адекватно оцінювати, упорядковувати відомості, отримані з різних дже­рел, правильно орієнтуватися у суперечливому потоці інформації;

 • 3) функція соціалізації  * - засвоєння людиною політичних норм, ціннос­тей, зразків поведінки дозволяє їй адаптуватися до соціальної дійсності;

4) мобілізаційна * -  проявляється у спонуканні людей до певних дій чи до бездіяльності;

5) функція критики і контролю * -  критика ЗМІ характеризується необмеженістю свого об'єкта. Їх контрольна функція засновується на ав­торитеті громадської думки. ЗМІ не можуть застосовувати санкцій до пра­вопорушників, але вони дають юридичну та моральну оцінку подій і осіб.

Викладач – Як  ЗМІ впливають на свідомість громадян?  *

Дослідник 

Генеральним суб’єктом по відношенню до мас-медіа є суспільство, бо вони надають представникам різних суспільних груп можливість публічно виражати свої думки, знаходити та об'єднувати однодумців, чітко формулювати та представляти свої інтереси. Без ЗМІ жоден громадянин не може пра­вильно зорієнтуватися у політичних процесах, визначити свою політичну орієнтацію, приймати відповідальні рішення. Наявність демократично організованих * ЗМІ, здатних об'єктивно висвітлювати політичні події, одна із найважливіших гарантій стабільності демократичної держави. Основою функціонування вільних ЗМІ в суспільстві є свобода слова як складова свободи інформації. Саме така модель являє собою медіа демократію.

Антиподом *  свободи слова є цензура – контроль офіційної влади за змістом, випуском та поширенням друкованої продукції, змістом і виконанням (показом) сценічних постановок, радіо- й телевізійних передач, які ця влада визнає за небажані чи шкідливі.

Результатом цензури стає медіакратія  -  влада засобів масової інформації, явище, в наслідок якого громадянин стає пасивним глядачем політичних дебатів в засобах масової інформації без можливості активного втручання, наприклад * спостерігаючи ток-шоу. Це вирішують замість глядача засоби масової інформації шляхом власного відбору.

Контроль і самоперевірка усвідомлення вивченого матеріалу

Викладач:  

Завдання:  Заповніть  * таблицю можливостей та форм передачі мас-медіа з наступною перевіркою.  Примітка: + так, - ні, У - з використанням спеціальних додаткових пристроїв або за деяких умов.

 

ТБ

Радіо

Преса

Інтернет

Можливість вибору часу користувачем

 

 

 

 

Можливість збереження для повторного використання

 

 

 

 

Можливість одержання/передачі інформації одночасно з подією

 

 

 

 

Можливість миттєвої відповіді чи дискусії

 

 

 

 

Форма передачі:

Текст

 

 

 

 

Нерухоме зображення

 

 

 

 

Зображення, що рухається

 

 

 

 

Звук

 

 

 

 

Необхідність у спеціальному устаткуванні

 

 

 

 

Викладач: час минув, перевіряємо, увага на екран  *

 

ТБ

Радіо

Преса

Інтернет

Можливість вибору часу користувачем

-

-

+

+

Можливість збереження для повторного використання

У

У

+

+

Можливість одержання/передачі інформації одночасно з подією

+

+

-

+

Можливість миттєвої відповіді чи дискусії

У

У

-

+

Форма передачі:

Текст

+

+

+

+

Нерухоме зображення

+

-

+

+

Зображення, що рухається

+

-

-

+

Звук

+

+

-

+

Необхідність у спеціальному устаткуванні

+

+

-

+

 

 

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Викладач

Яка ж роль ЗМІ у суспільному житті?  *

Учень

Засоби масової інформації — потужна сила впливу на свідомість людей, * засіб оперативного донесення інформації в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатний переконувати реципієнта щонайкраще.

Учень

Глобалізаційні процеси створюють нові можливості споживачів, бути не лише об’єктом впливу, а й безпосередніми учасниками комунікації.

Учень

* Інформаційний вік поступово реорганізує навіть повсякденне життя людей, які можуть одночасно бути включеними в кілька медіа-оточень.

Викладач

Всесвіт – це матеріалізована інформація. * Взаємовплив людини та інформації є величезним. З одного боку, людські можливості дозволяють реалізуватися багатоаспектним і складним процесам накопичення, зберігання, передачі та обробки інформації. З іншого боку, збільшення об’ємів інформації викликає потребу у нових засобах комунікації, що приводить  до удосконалення інформаційних процесів.

 

Рефлексія

Втомилися?

Як настрій?

Чи сподобався вам урок?

Що було цікавого?

Учень

Одного разу,  зайшовши в кабінет математики, я звернув увагу на новий стенд «Плеяда українських математиків». Ознайомившись з інформацією на ньому, для мене майже кожне прізвище стало відкриттям.

    А чи знали ви?, що Віктор Михайлович Глушков, український вчений, піонер комп'ютерної техніки в післямові до книги «Основи безпаперової інформатики» видання 1982 р.  пророче написав: «Безпаперова інформатика розвивається винятково швидкими темпами ... Зрощування засобів телекомунікації з машинною інформатикою (що реалізуються в мережах ЕОМ і ВЦ з віддаленими терміналами) вже призвело до появи нового терміну телематика. Найпалкіші апологети телематики пророкують, що вже недалеко той день, коли зникнуть звичайні книги, газети і журнали. Натомість кожна людина буде носити з собою «електронний блокнот», що становитиме собою комбінацію плоского дисплея з мініатюрним радіоприйомопередавачем. Набираючи на клавіатурі цього «блокнота» потрібний код, можна (перебуваючи в будь-якому місці на нашій планеті, викликати з гігантських комп'ютерних баз даних, пов'язаних в мережі, будь-які тексти, зображення (у тому числі і динамічні), які й замінять не тільки сучасні книги, журнали і газети, а й сучасні телевізори.»

 Сучасні планшетні комп'ютери та інші подібні пристрої і є втіленням описаного «електронного блокнота».

Оцінювання навчальних досягнень учнів буде здійснено відповідно до Критеріїв оцінювання на наступному уроці з урахуванням ваших виступів, доповнень, сприяння у підготовці та заповнених таблиць

Інформація про домашнє завдання (нагадування):

Викладач: нагадую д/з *

1)о Ознайомитися зі ст.32, 34, 40, 50 Конституції України

2)* підготувати інформацію про соцмедіа

ВІДЕО

Викладач  * Сучасне суспільство живе в умовах глобального зростання обсягів виробництва й споживання інформації, що потребує глибокого  осмислення. Тисячі шляхів ведуть до помилки, але лише один – до істини. Жан-Жак Руссо Тож пізнавайте, осмислюйте, робіть висновки та приймайте рішення на шляху до успіху. Ловіть свою хвилю життя!

До побачення. На все добре.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

ІНФОРМАЦІЯ

Номер слайду 3

носії та пристрої

Номер слайду 4

Засоби масової інформації та їх роль у суспільному життіТема уроку

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Д/з- Опрацювати ст. 32,34,40,50 Конституції України

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Микола Дмитрович Пархоменко

Номер слайду 21

ВІДЕО верстка газети «Люботинський вісник»

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Д/з- підготувати інформацію про соцмедіа

Номер слайду 30

Інформаційна. Освітня. Соціалізація. Мобілізаційна. Контроль, критика. Функції ЗМІ

Номер слайду 31

ЦЕНЗУРА

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Креативне- * підготувати інформацію про соцмедіа. Обов'язкове. О опрацювати ст. 32, 34, 40, 50 Конституції України. Д/з

Номер слайду 35

ВІДЕО Cёрфер случайно покорил 27-метровую волну

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Якименко Василь
  Дякую за змістовний урок!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Enot Nyashnyy
  Просто чудова робота, дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кухта Ірина Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
21 січня 2018
Переглядів
10393
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку