24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ДЛЯ УЧНІВ З КЛАСУ.

Про матеріал
Тема: Організаційні вправи, загально розвивальні вправи. Положення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). Рухлива гра «Клас, струнко!», Гра «Фізкульт — ура!»: Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок.
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ,

ДЛЯ УЧНІВ З КЛАСУ.

 

Тема: Організаційні вправи, загально розвивальні вправи. Положення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні). Рухлива гра «Клас, струнко!», Гра «Фізкульт ура!»:                                     

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь та навичок.

Інвентар: Гімнастичні ма­ти, гімнастичні палиці, свис­ток.

Завдання  уроку:

1. Сприяти вихованню мо­рально-вольових якостей: ви­тривалості, гуманізму, поваги, взаємодопомоги, справедли­вості, почуття колективізму.

2. Формувати навички і вміння швидко і чітко викону­вати в ігровій формі стройові вправи: повороти ліворуч та праворуч, кругом, перешикування з шеренги по одному в шеренгу по три.

3. Удосконалювати вміння виконувати гімнастичні впра­ви з палицею; розвиток гнуч­кості, спритності, сили, коор­динації рухів, витривалості.

4.Вивчити основні положення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні) Гімнастичні естафети для закріплення швидкісно -силових здібностей у гімназистів.

5. Закріплювати навички і вміння правильно дихати, а та­кож виконувати вправи на ува­гу в рухливій грі «Клас, струнко!» Гра «Фізкульт ура!»:                                      ч

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

№ п/п

 

Зміст уроку

Дозу-вання

 

 

 

Організаційно-методична

вказівка

Підготовча частина уроку (15 хв)

1

 

Шикування, рапорт, привітання, повідомлення завдань уроку

1 хв

 

Перевірити наявність та охайність спортивної форми

2

 

Правила поведінки і безпеки під час виконання фізичних вправ

30с

Виконувати вправи по команді вчителя

3

 

ЧСС за 6 с

15с

Готовність учнів до уроку

4

 

Стройові вправи:

• Перешикування з шеренги по одному в шеренгу по три

• Повороти на місці ліворуч, праворуч, кругом

• Рухлива гра «Клас, струнко!»

 

3 хв

1 хв

 

1 хв

 

1 хв

Перешикування першого і третього номера

Поворот на місці на п'ятці та носках

Шикування учнів в одну шерен­гу, в одну колону

 

 

5

 

Ходьба по залу:

• Стройовим кроком в обхід по залу

2 хв 30с

Ноги потрібно виносити на висоту 10 — 15 см від підлоги

• Ритмічна ходьба з плесканням у долоні, на рахунок 3, 4 два оплески у долоні

30с

Ритмічна енергійна ходьба на рахунок 1 — 4

Ходьба на носках, руки на пояс, на рахунок 1 — 4 ходьба на п'ятках, руки за голову, на рахунок 5 — 8

15с

Вправа на формування постави

Ходьба на внутрішній частині стопи, руки на пояс 1 — 4; ходьба на зовнішній частині стопи, руки за голову 5 — 8

 

 

Те ж саме

6

 

Біг по залу

 

У повільному темпі

7

 

Біг приставними кроками: 1 — 4 правим боком, руки на пояс; 5 — 8 лівим боком, руки за голову

15с

У середньому темпі 1 — 4 обличчям до вчителя; 5 — 8 спиною до вчителя

8

 

Біг з високим підніманням колін: 1 — 4; закидання гомілок назад 5 — 8

15с

 

 

9

 

Підскоки з високим підніманням колін, з плесканням у долоні, руки в сторони: 4 — оплеск у долоні під правим коліном, 5 — В.п. 6 — 8 те ж саме під лівим коліном

30с

Вправу виконувати енергійно, намагатися тримати спину вертикально

10

 

Перешикування з колони по одному в колону по чотири (три)

30с

Учні спочатку беруть гімнастичну палицю і виконують команду: «Палицю до правого плеча!»

11

 

Комплекс загальнорозвивальних вправ з гімнастичною палицею на місці

6 — 7 хв

 

  1. В. п. — горизонтально перед грудьми:

• піднятися на носки, палицю вперед;

• в. п.;

• піднятися на носки, палицю вгору;

• в.п.

4—5 разів

Учні поглядом супроводжують палицю

2. В. п. — стійка ноги нарізно, палиця за головою:

1 — 2 — поворот тулуба вліво; 3 — 4 — поворот тулуба вправо                          

5 — 6 разів

Ноги з місця не зрушувати

3. В.п. — стійка ноги нарізно, палицю підняти вгору, руки випрямлені, нахил тулуба: 1 — 2 — вперед; 3 — 4 — назад; 5 — 6 — наліво; 7 — 8 —направо

4 — 5 разів

При нахилі тулуба вперед, назад, наліво руки і ноги не згинати

4. В.п. — ноги нарізно, палицю вгору: 1 — 4 — колові рухи тулуба ліворуч; 5 — 8 — колові рухи тулуба праворуч

3 — 4 рази

Вправу виконувати в повільному темпі

5. В.п. — ноги нарізно, палицю вниз, нахили голови: 5 — уперед; 6 — назад; 7 — вліво; 8 — вправо

4 — 5 разів

Плечі не піднімати

6. В. п. — основна стійка, палицю вниз: 9 — ліву ногу назад, палицю вгору, прогнутися; 10 — в. п.; 11 — праву ногу назад, палицю вгору, прогнутися; 12 — в. п.; 13 — ліву ногу назад, прогнутися; 14 — в. п.; 15 — праву ногу назад — вгору, прогнутися; 16 — в.п.

4 — 5 разів

Ногу ставити на носок Ногу намагатися підтягнути вище вгору 

7. В.п. — ноги нарізно, палицю вниз: 1 — просунути зігнуту ногу через палицю, переступити вперед; 2 — переступити назад

5 — 6 разів

Вправу виконувати енергійно, намагатися не нахилятися уперед

 

 

8. В.п. — стоячи, палиця внизу ззаду: 1 — присісти на носках, тулуб прямо, палицю затиснуту під колінами; 2 — з положення присівши витягнути руки вперед; 3 — в.п.

8—10 разів

Руки уперед, долонями в середину

9. В.п. — лежачи на животі, палицю вперед за спиною хватом за обидва кінці: 1 — 2 — повільно прогнутися, відводячи палицю прямими руками вгору; 3 — в.п.

5 — 6 разів

Ноги від підлоги не відривати

10. В.п. — лежачи на животі, палицю вперед, хватом за обидва кінці: 1 — енергійно прогнутися, відводячи одночасно палицю прямими руками, прямими ногами вгору; 2 — в.п.

5 — 6 разів

Одночасно піднімати прямі руки і ноги вгору, прогнутися

11. В.п. — те ж саме: 1 — енергійно прогнутися, відводячи палицю прямими руками вгору; 2 — енергійно прогну­тися, відводячи прямі ноги вгору

4 — 5 разів

Поперемінне піднімати прямі руки й ноги, «гойдалка тулуба»

12. В.п. — лежачи на животі, палицю вертикально на підлогу, хват прямими руками за кінець палиці внизу: 1 — 4 — поступово пересувати вгору праву і ліву руку; 5 — 8 — поступово пересувати вниз праву і ліву руку у в.п.

5 — 6 разів

Перехоплюючи палицю по черзі руками в зворотному напрямку, повернутися у в.п.

13. В.п. — лежачи на спині, палиця на грудях: 1 — підняти палицю прямими руками вперед-угору; 2 — доторкнутися стопою ноги до палиці; 3 — в.п.; 4 — другою ногою

5 — 6 разів

Спину від підлоги не відривати. Руки і ноги тримати прямі

14. В.п. — сидячи, ноги прямі, руки з гімнастичною палицею до грудей: 1 — випрямляння правої руки вперед; 2 — в.п.; 3 — випрямляння лівої руки вперед; 4 — в.п.

5 — 6 разів

Випрямляння рук виконувати по черзі, «байдарка»

15. В.п. — ноги нарізно, палиця вертикально вперед, хватом посередині: 1 — 2 — колові рухи одночасно двома руками (кистями рук) праворуч; 3 — 4 — те саме ліворуч

8 — 10 разів

Колові рухи кистями, не згинаю­чи рук у ліктях, «вузький хват»

16. В.п. — основна стійка, палицю вертикально на підлогу: 1 — 4 — стрибки через палицю одночасно на двох ногах

5—6 разів

Стрибки виконувати на носках, руки на поясі. На рахунок 4 оплеск у долоні

17. Вправа на відновлення дихання: 1 — вдих, руки вгору; 2 — видих, руки вниз

4 — 5 разів

Вдих через ніс, видих через рот

18. ЧСС за 6 с

15с

Готовність до основної частини уроку

Основна частина уроку (20 хв)

1

 

Вивчення і виконання сідів, нахилів тулуба. Виконання перехіду із лівого стегна на праве.

10 хв

 

а

В.п. —  Сід на правій нозі, на 1 перехід в сід на ліву ногу, на 2 перехід з лівої ноги на праву ногу.

3 — 4 рази

Тримати спину рівною.

б

 

В.п. — виконуємо сід на ліву ногу, на 1, 2, 3, виконуємо прогини на 4 віхідне положення.

3 — 4 рази

Спину тримаємо рівно, носок стопи натягуємо на себе.

в

 

В.п. — виконуємо сід на праву ногу ногу, на 1, 2, 3, виконуємо прогини на 4 віхідне положення.

3 — 4 рази

Спину тримаємо рівно, носок стопи натягуємо на себе.

2

 

Гімнастичні естафети для закріплення швидкісно-силових здібностей у гімназистів

10 хв

 

а

 

« Сороконіжки» В.п. сидячи, зігнувши ноги, подати тулуб уперед, тримаючись кистями рук плеч партнера 1 — всі учні швидко просовуються вперед до булав; 2 — виконавши поворот від булави, учні продовжують у швидкому темпі просуватися до лінії старту

1—2 рази

Учні всі разом просовуються вперед і назад, енергійно відштовхуючись ногами від підлоги. Руки від плечей не відривати. Вправа на координацію рухів ніг, рук, тулуба, взаєморозуміння

б

«Побудуй міст» (парами): 1 — перший учень біжить до гімнастичного мата, виконує міст з положення лежачи; 2 — другий учень виконує переповзання по-пластунськи між руками і ногами партнера; 3 — 4 — те ж саме, міняючись місцями; 5 — 6; 7 — 8 те ж саме в протилежний бік

 

1 — 2 рази

 

Вчитель визначає кращий побудований міст, кращу команду, дає своєчасні вказівки

 

в

 

«Спритність ніг з допомоги ганчірки» Кожний учень ставить обидві ноги на ганчірку і енергійно, дрібними кроками просувається якомога швидше: 1 — вперед обличчям — вперед; 2 — спиною вперед — назад; 3 — передача естафети партнеру по команді

1 — 2 рази

Вправа на витривалість та координацію рухів

3

 

ЧСС за 6 с

15 с

Перенесення навантаження учнями

Заключна частина уроку (5 хв)

1

 

Шикування в одну шеренгу

15-20 с

Учні звичайним кроком шикуються в одну шеренгу

2

 

Вправи на відновлення дихання: а) Очищаюче дихання: 1 — зробити повільний повний вдих, ненадовго затримати повітря; 2 — короткими і сильними поштовхами видихуємо через вуста, складені трубочкою

2 хв

Щоки не надувати

б) Голосове дихання: 1 — зробити повний вдих, затримати дихання; 2 — різким зусиллям видихнути через відкритий рот

3—4 рази

Видихати з різким звуком «ха»

3

 

Вправи на увагу: а) Гра «Фізкульт ура!»:                                      ч 1 — учитель декламує: «Спорт — здоров'я!», «Спорт — гра!», «Спорт — ура!»; 2 — після слів учителя «Фізкульт — ура!» учні шикуються в одну шеренгу

3 хв 2 хв

Учні повторюють слова вчителя і повільно просовуються по залу. 3 якої команди гравець останній — штрафний бал

4

 

Підбиття підсумків уроку:  визначення кращих учнів.

 

1 хв

Учитель звертає увагу на учнів, які правильно і красиво виконують гімнастичні вправи

 

doc
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
538
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку