19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

План-конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу. Урок № 2. Тема. Перехідні явища в літературі

Про матеріал
Уведення прийомів візуалізації в освітній процес – вимога часу. Провідна мета застосування інфографіки на уроках зарубіжної літератури – досягнення більш глибокого осмислення навчального матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу літератури на особистість учня, його «занурення» в досліджувану літературну епоху. Конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу (УРОК № 2) розроблено з використанням ІНФОГРАФІКИ – інноваційного інструмента сучасної візуалізаціїї.
Перегляд файлу

План-конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу

розроблено згідно з оновленою програмою «Зарубіжна література. 59 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (керівник авторського колективу – О. М. Ніколенко)

 

 

За підручником «Зарубіжна література. 9 клас»

авторів В. В. Паращич, Г. Є. Фефілової

 

 

 

Автор: Фефілова Галина Євгенівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови, учитель вищої категорії, учитель-методист, керівник міського методичного об’єднаннявчителів зарубіжної літератури м. Куп’янська Харківської області

 

 

 

Урок № 2. Тема. Перехідні явища в літературі

 

Мета: (формувати компетентності): предметні (поняття  про «жанр», розуміння  його зв’язку із родовим поділом літератури;культуру зв’язного усногомовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; усвідомлення зв’язку різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства, комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з книгою; загальнокультурні: громадянську ініціативу, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: літературні роди, жанри, стилі

Обладнання: підручник «Зарубіжна література» (авт. В. В. Паращич, Г. Є Фефілова),  інфографіка, таблиця, роздатковий та ілюстративний матеріал.

 

 

Перебіг уроку

 

І. Актуалізація опорних знань

     Перевірка домашнього завдання (вибірково): слухання кількох творчих робіт (запитання № 4, с. 11).

Очікувана відповідь (зразок):

О. Блок стверджував: «Стиль усякого письменника так тісно пов'язаний із змістом його душі, що досвідчений погляд може побачити душу за стилем». Так, письменник є неповторною індивідуальністю, яка виявляє себе в результатах творчого процесу – художніх творах. Ключ до пізнання індивідуальності митця – його творчий стиль. Тільки яскрава індивідуальність здатна створити неповторний стиль (характер — це стиль, стверджували в давнину).

Невід'ємною складовою індивідуального стилю письменника є мова художнього твору, у якій митець відтворює своє естетичне кредо, сприймання та ро­зуміння дійсності. Стиль письменника – це ще й сукупність особливостей його творчості, якими його твори відрізняються від творів інших митців.

Залежно від того, як письменник сприймає, розуміє і тлумачить світ, під впливом життєвих обставин формується тематична зорієнтованість його творів. Іноді з певними жанрами асоціюється літературне ім’я: Гомер – з епічною поемою, Арістофан – з комедією, Вільям Шекспір – з драмою, Франческо Петрарка – з сонетом, Остап Вишня – з усмішкою (гуморескою), Олександр Довженко – з кіноповістю та ін. Це також є індивідуальною ознакою творчості письменника, оскільки вибір жанру залежить здебільшого від особистих уподобань автора, навіть інтуїтивного потягу до художньої форми, в якій він може найповніше і найяскравіше реалізувати свій творчий потенціал.

«Нехай особа автора, — розмірковував І. Франко, — його світогляд, його спосіб відчування зовнішнього і внутрішнього світу і його стиль виявляються в його творі якнайповніше, нехай твір має в собі якнайбільше живої крові і його нервів. Тільки тоді се буде твір живий і сучасний, справжній документ найтайніших зворушень і почувань сучасного чоловіка». Усе це засвідчує взаємопов’язаність творчої індивідуальності та індивідуального стилю.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

             Слово вчителя. Давні філософи уявляли, що земля тримається на трьох китах. Що стосується нашої планети – це, звісно, не правильно, а от щодо літератури, то такими китами є лірика, епос та драма. Це – роди літератури. Як у світі виникають нові країни, так у літературі з епосу виникають нові літературні жанри. Зрозуміти поняття та характеристику категорій жанр і рід в літературі, а також пригадати твори митців, що писали відповідно до кожного з них нам допоможе цей урок.

ІII. Робота над темою уроку

1. Колективна робота зі статтею підручника «Перехідні явища в літературі» (с. 10 – 11): визначення ключових тверджень статті, їх коментар вчителем.

 

2. Виробляємо літературну та інформаційно-цифрову компетентності.

А) Завдання: розгляньте інфографіку «Роди художньої літератури». Спробуйте сформулювати тему уроку, якій мети ми повинні досягти та якій теоретичний матеріал опанувати?

Б) Пояснення вчителя (з опорою на інфографіку та таблицю, розміщені на дошці). Учні складають тези пояснення вчителя.

Всі літературні твори можна віднести до одного з трьох родів: епосу, лірики чи драми. Зустрічається також суміжний рід – ліро-епічні твори, але це є поєднанням двох перших – епосу та лірики. Літературні роди різняться структурою написання та приналежністю твору. Не можна сказати, який із родів читати найлегше, але кожен із них потрібен літературі.

 

C:\Users\Марина\Desktop\инфографика\род худ лит ИСПР.png

Основні особливості епосу

Основні особливості лірики

 •    розповідь про події як такі, що вже відбулися;
 •    зображення людини через її вчинки, поведінку, особливості мови тощо;
 •    описи різних видів;
 •    рівний («епічний») тон викладу;
 •    менш інтенсивне, ніж у ліриці, використання образотворчих засобів;
 •    прозова форма.
 •    вираження почуттів і роздумів, викликаних зовнішніми обставинами;
 •    елементи розповіді, описи;
 •    висока образність і емоційність;
 •    інтенсивне використання образотворчих засобів;
 •    стислість викладу;
 •    віршова форма;
 •    малий обсяг.

Особливості ліро-епічних жанрів

сполучає елементи епосу

елементи лірики

 •    сюжетність;
 •    характеристика дійових осіб;
 •    розповідь;

описи.

 •    відтворення почуттів і роздумів героя;
 •    ліричний герой;

віршова форма.

Особливості драматичних творів

 •    зображення людини через її вчинки, поведінку, висловлювання;
 •    рушій дії — гострий конфлікт;
 •    відтворення подій як живого процесу, що протікає в даний момент;
 •    діалогічний виклад художнього матеріалу;
 •    поділ тексту на дії, картини, яви;
 •    наявність ремарок;
 •    призначення твору для вистави насцені;
 •    прозова форма (зрідка — віршова).

 

3. Словникова робота: запис у зошитах визначення літературознавчих понять «Лірика», «Драма».

 

4. Виробляємо компетентність «Ініціативність і підприємливість»: виконання вправи «Мозковий штурм» (робота в групах з наступною презентацією результатів роботи представниками груп): виконання завдань підручника (с. 12 – 13)

 

5. Робота з рубриками підручника «Запам’ятайте!», «Усвідомте», «Проаналізуйте» (усно) – с. 13.

 

IV. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Літературна вікторина «Чи пам’ятаєте ви?»

 •               Визначте літературні жанри, батьківщиною яких уважається Давня Греція: байка, міф, сонет, фентезі, поема, детектив.
 •               Невеликий за розміром розповідний художній твір здебільшого про одну або декілька подій у житті людини (іноді кількох людей), – це - …  (оповідання)
 •               Елементи лірики, епосу й драми як літературних родів поєднано в жанрі … (балади)
 •               Провідним жанром у літературі класицизму є … (трагедія)
 •               Один із видів епосу, розповідний художній твір, у якому досить широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом досить тривалого або важливого за подіями часу, – це … (повість)

 

V. Домашнє завдання

Виробляємо компетентність «Уміння навчатися впродовж життя».

Складіть опорну схему-творчий проект теми уроку, увівши в неї конкретні приклади (рубрика «Складіть!» - с. 13). Згадайте вивчені у восьмому класі літературні напрями та стилі і створіть у вигляді проекту їхні «портрети», спираючись на пам'ятку «Як виконати проект» (роздатковий матеріал).

Як виконати проект

 1. Обміркуйте тему проекту. Визначте його мету та завдання.
 2. Складіть план дій:
 •               визначте джерела нео6хідної для виконання проекту інформації;
 •               розподіліть між учасниками проекry завдання;
 •               визначте час виконання окремих завдань.
 1. Проведіть дослідження (зберіть інформацію, вивчіть її та систематизуйте).
 1. Сформулюйте висновки, оформіть звіт про виконання проекту, бажано з демонстраціею матеріалів (у вигляді мультимедійної презентації, виставки, рукописного журналу тощо).
 2. Результати дослідження презентyйте в класі на уроці літератури.

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
Додано
2 серпня
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку