План – конспект уроку з англійської мови у 6 класі. Тема “Travelling”.

Про матеріал

Цілі уроку:

Практична:

1. Активізувати лексичні одиниці за темою “Travelling"

2.Практикувати учнів у вживанні лексичних одиниць в усному та писемному мовленні.

3.Розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення.

4.Формувати вміння диференціювати інформацію під час аудіювання.

Освітня:

1.Розширити уявлення учнів про культуру країни, мова якої вивчається.

Розвиваюча:

1.Розвивати пізнавальний інтерес, пам'ять, увагу.

2. Розвивати комунікативні вміння учнів.

3.Розвивати вміння виражати свою думку.

Виховна:

виховувати толерантне ставлення до традицій інших країн.

Тип уроку:

Аудіювання.

Перегляд файлу

План – конспект уроку з англійської мови у 6 класі

 

Тема:          

Travelling”.

Підручник:

Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 6 класу загально- освітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005.

Цілі уроку:

 

Практична:

1. Активізувати лексичні одиниці за темою Travelling

2.Практикувати учнів у вживанні лексичних одиниць в усному та писемному мовленні.                   

3.Розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення.

4.Формувати вміння диференціювати інформацію під час  аудіювання.

Освітня:      

1.Розширити уявлення учнів про культуру країни, мова   якої вивчається.

Розвиваюча:

1.Розвивати пізнавальний інтерес, пам'ять, увагу.                        

2. Розвивати комунікативні вміння учнів.

3.Розвивати вміння виражати свою думку.

Виховна:        

виховувати толерантне ставлення до традицій інших  країн.

Тип уроку:

Аудіювання.

Обладнання уроку:

підручник, робочий зошит, аудіо запис, роздатковий матеріал, картки для самостійної роботи та роботи в групах, мультимедійна дошка.

 

Схематичний план уроку

Початок уроку.

1.

Організація класу. Бесіда з черговим.                                                        

2хв.

2.

Повідомлення цілей уроку.                                                                           

2хв.

3.

Перевірка домашнього завдання.                                                                 

2хв.

4.

Фонетична зарядка.                                                                                       

2хв.

Основна частина уроку

5.

Виконання завдань.                                                                                                                                                

5хв.

6.

Виконання передтекстових завдань.                                                           

5хв.

7.

Аудіювання, діалог.                                                                                      

3хв.

8.

Контроль розуміння.                                                                                     

3хв.

9.

Вивчення пісні “Brighton in the rain                                                           

5хв.

10.

Виконання завдань, перед переглядом відео.                                          

2хв.

11.

Відео “10famous places in London                                                            

3хв.

12.

Контроль розуміння відео.                                                                         

3хв.

Кінець уроку

13.

Завдання додому. Пояснення завдання. Запис на дошці та в  щоденниках.                                                                                                  

1хв.

14.

Підсумки роботи. Оцінювання.                                                                  

1хв.

15.

Завершення уроку.                                                                                       

1хв.

Хід уроку

Етап. Мета. Прийом.

Зміст роботи

Початок уроку

Етап 1.

Початок уроку.

Організація класу.

Бесіда з черговим.

Мета: Повідомлення

цілей уроку.

Перевірка домашнього завдання.

Прийом: Вступне слово вчителя. Бесіда з учнями.

Етап 2.

Фонетична зарядка.

Мета: Удосконалення вимови, звук[ t].

Прийом: Розучування скоромовки.

Основна частина уроку

 

Етап 3. Виконання вправ.

Мета: повторити лексику теми

Прийом: зєднати питання і відповіді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 4. Словникова робота.

Мета: збагатити лексику теми і удосконалити вимову.

Прийом:

словникова  робота, відповіді на питання.

 

 

Етап 5. Аудіювання.

Мета: формувати вміння диференціювати інформацію під час аудіювання.

Прийом: Активне слухання.

 

 

 

Етап 6. Виконання вправ.

Контроль розуміння діалогу.

Мета: Перевірити розуміння учнями змісту діалогу.

Прийом: Відповіді на питання.

Етап 7. Виконання вправ.

Мета: Зняти граматичні труднощі

розуміння тексту.

Прийом: Граматичний аналіз, переклад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 8. Презентація.

Мета:активізувати лексичні одиниці теми.

Прийом: обговорення, активне слухання.

 

Етап 9. Виконання завдання.

Мета:закріпити лексику теми.

Прийом: вибрати правильний варіант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 10. Перегляд презентації.

Мета:зацікавити учнів, перевірити фонові знання та знання лексики теми, удосконалити знання.

Прийом: гра, вибір правильного варіанту.

Кінець уроку

Етап 11.

Завдання додому. Пояснення завдання. Запис на дошці та в щоденниках.

 

Етап 12.

Підсумки роботи. Оцінювання.

 

 

Етап 13.

Завершення уроку.                                                                                      

T: Good morning! How are you getting on? Today we are going to speak about travelling. You’ll learn some new words on the topic and practice them in texts, games and exercises.

This lesson we are going to listen the text about travelling around the city and discuss the way of travelling and places to see there.

 

T: Your home task was to complete the sentences with the words from the Word Bank.

cheaper, busiest, many, famous, lots of, beautiful, when

_____tourists visit Scotland every year. It is a_____country. One of the most_____cities in Edinburgh. It is the ______ time of the year for the hotels. _____tourists come in the winter_______it’s cold and windy. But the hotels are_____ at this time of year.

 

T: Now you can see a tongue twister on the blackboard. Write down it in your copy books. First of all I will read it then you have to repeat after me. So, let’s start. The two-twenty-two train tore through the tunnel. OK, not bad. Now try again but faster.

 

 

 

 

 T: Work together and think about the reasons why do people travel. So, you can see that there are lots of reasons for travelling.

 Now you will get cards with a task. You have to match the questions with the answers. Who will be ready, please rise your hand.

1) Have you been to this museum yet?

2) Can you show me the photos?

3) Is your friend going to the seaside?

4) Will she take the camera?

5) Did you go to the country last summer?

6) Has he gone to the mountains?

7) Do they always travel by car?

 

a) Yes, she will.

 

b) No, he hasn’t.

 

c) No, I can’t.

 

d) Yes, I have.

 

e) Yes, they do.

 

f) No, he isn’t.

 

g) Yes, I did.

T: You can see the new words on the blackboard. Write down them in your vocabularies.

a  double-decker – двоповерховий автобус 

a leaflet – листівка

a sightseeing tour – екскурсія по визначних місцях

all over the world – у всьому світі

to have a look – дивитися

T: Answer the questions.

 • Who can give you some information about the places of interest?
 • Have you ever been on a sightseeing tour?
 • Have you ever looked at the leaflets?
 • What kind of information can you read in a leaflet?

T: Listen to the dialogue (twice)

 • Hello, could you give us some information about London’s most famous sights?
 • What have you already seen in London?
 • We haven’t seen anything yet. We have just come.
 • Have a look at the leaflets over there and take what you like.
 • Let me see. I thing the National Gallery will be good. There aren’t famous double-deckers in London streets now, are there?
 • No, they aren’t. But you can go on a London sightseeing tour on a double-decker bus for tourists.
 • Great, I have never gone on a double-decker.

T: Answer the questions.

1) Who is talking? Where are they?

2) What has the man already seen in London?

3) What did he look at?

4) What place of interest did he choose?

5) Has he ever travelled on a double-decker?

6) What will the man start with? Why?

 

 

 

 

 

 

T: Next lesson we will compare The Present Perfect and The Past Simple Tenses. So, let’s revise today The Present Perfect Tense and the song “Brighton in the rain” will help us.

 

T:  First of all let’s revise when we use The Present Perfect Tense and then use the verbs on the left to complete the song lyrics. You can use each one more than once. Then listen to the song to check your answers.
 

be

drive

drink

eat

go

have

hear

kiss

know

learn

read

sail

see

spend

study

watch

I’ve never (1)____________ to Athens and I’ve never (2)____________ to Rome

I’ve only (3)____________ the Pyramids in picture books at home

I’ve never (4)____________ across the sea or (5)____________ inside a plane

I've always (6)____________ my holidays in Brighton in the rain

I’ve never (7)____________ foreign food or (8)____________ in a foreign bar

I’ve never (9)____________ a foreign girl or (10)____________ a foreign car

I’ve never (11)____________ to find my way in a country I don t know

I’ve always (12)____________ just where I am and where I ll never go

I’ve (13)____________ travel books by writers who have (14)____________ to Pakistan

I’ve (15)____________ people telling stories of adventures in Iran

I’ve (16)____________ TV documentaries about China and Brazil

But I've never (17)____________ abroad myself; it s making me feel ill

I’ve (18)____________ several languages like Hindi and Malay

I’ve (19)____________ lots of useful sentences I’ve never (20)____________ able to say

The furthest place I’ve ever (21)____________ was to the Isle of Man

And that was full of tourists from Korea and Japan.

 

T: Now let’s watch presentation (Where do people live). What did you see in the pictures? Do you know the names of these houses?

T: Now let’s look at the presentation about London and after that you will see a video “10famous places in London.

 

 

 

 

 

T: Choose and complete:

1. Tower Bridge is more than … years old.
a)one hundred
b)two hundred
c)three hundred
2. From Tower Bridge you can see … .
a)St. Paul’s Cathedral
b)the London Zoo
c)the Tower of London
3.Big Ben is a famous English … .
a)church
b)museum
c)clock tower
4. The Queen lives in … .
a)the Tower of London
b)Buckingham Palace
c)Westminster Abbey
5. The Tower of London is a … now.
a)museum
b)gallery
c)church
6. Westminster Abbey is a famous … .
a)museum
b)royal church
c)circus
7. There are … streets in London.
a)six
b)one million
c)ten thousand
8. In Regent’s park there is the biggest … in the world.
a)metro
b)clock
c)zoo
9. … is a meeting place of six streets.
a)Piccadilly circus
b)Trafalgar Square
c)Hyde Park
10. They change the Guard at … .
a)the National Gallery
b)Buckingham Palace
c)Big Ben
11. … with its Nelson’s Column is in the centre of the city.
a)Buckingham Palace
b)Westminster Abbey
c)Trafalgar Square
12. About … million people live in London.
a)eight
b)three
c)four

T: Now let’s watch the presentation about London and do the task say if the statements are true or false.

T: Now guess the word.

1) This bus is the symbol of London (double-decker)

 2) You can see this very high house in a big city (skyscraper)

3) To choose the tour you should read this (leaflet)

4) People in some places in Australia live there

 (underground cave)

5) To see the city or other place you should go on this (sightseeing       tour)

 

 

 

 

T: Please open your day-books and write down your home task. Your homework is to make a story about the place you visited or you are going to visit like a tourist.

 

 

 

 

 

T: Today we have done a great job: we learned a new tongue twister, read and translated a very interesting text, did many exercises and revised some grammar material. You were very active today. Your marks for today’s lesson are…

 

T: Thank you for your work. See you tomorrow.

 

 

1

 

docx
Додано
6 вересня 2018
Переглядів
825
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку