План-конспект уроку з математики для 5 класу на тему «Дії з десятковими дробами. Історія виникнення десяткових дробів»

Про матеріал
План-конспект уроку з математики для 5 класу на тему «Дії з десятковими дробами. Історія виникнення десяткових дробів» у форматі брейн-ринг
Перегляд файлу

 Тема «Дії з десятковими  дробами. Історія виникнення десяткових дробів»

 

Мета: ознайомити дітей із історією виникнення дробів ;

  удосконалити навички виконання дій з десятковими дробами під час розв'я­зування прикладів та задач;

розвивати логічне мис­лення, вміння аналізувати, порівню­вати, робити висновки, сприяти розвитку уваги, кмітливості та уяви;

 виховувати са­мостійність, наполегливість, вміння працювати у групах,  культу­ру математичних міркувань, взаємо­повагу.

Тип уроку Брейн-ринг

Обладнання: презентація до уроку, картки з числами, завдання на картках , смайлики без ротика,

                        Хід уроку

І. Організаційний момент.

 Добрий день, дорогі учні! Сьогодні ви присутні на незвичайному уроці, який відбува­тиметься у вигляді гри. Це буде брейн-ринг. 

Перш ніж розпочнемо гру, клас поділимо на дві команди, кожна з яких вибирає капітана і назву.

Зараз кожен із вас вибере собі карточку із числом .

     65,4       34,6       56,3       43,7       16,8       83,2       19,1        80.9    Ваше завдання знайти друга, у якого число, у сумі з вашим має вийти ціле число. Парами сідаємо за парти.

Числа на білому папері це одна команда- сідаєте в ряд від вікна , а числа на зеленому – друга, відповідно сідаєте в ряд від дверей. Отож ми з вами поділені на 2 команди. Обирайте капітана і почнемо гру.

За кожне виконане завдання я подаватиму інформацію про виникнення дробів у цілому, і десяткових зокрема. Наше журі буде фіксувати ваші результати. І вони оберуть найактивнішого учасника нашої гри у кожній з команд.

Як і у всіх іграх ми з вами почнемо з конкурсу капітанів. Капітани відповідають по черзі і відповідь має бути короткою: так або ні.

1 завдання

Конкурс капітанів

Правда- неправда

За кожну правильну відповідь 1 бал

-Чи правда ,що число 53,98 є звичайним дробом?(ні)

-У числі 53,98 число 5 позначає кількість десятків?(так)

-Чи правда ,що число записане за допомогою коми є десятковим дробом? (так)

-Чи правда ,що у звичайному дробі над рискою записаний знаменник? (ні)

-Чи правда ,що при додаванні десяткових дробів ми записуємо кому під комою? (так)

-Чи правда, що ціла частина правильного дробу дорівнює нулю? (так)

-Чи правда, що при множенні десяткових дробів кому потрібно записувати під комою?( ні)

 Отже рахунок відкрито. І я вам пропоную 1 слайд про виникнення дробів.

2 завдання

«Далі, далі...»

Питання і відповіді тривають протягом 2 хвилин

Учні 1 команди підходять по черзі до вчителя і відповідають на запитання. Відповідь має бути короткою. Якщо учень відповіді не знає може сказати далі і піти в кінець шеренги. А вчитель читає наступне питання. Зараховуються правильні відповіді команди. 

Запитання для першої команди

 1.       Як називається дріб, записаний з допомогою коми?
 2.       Назвіть число, більше за 2,5 і мен­ше за 2,6.
 3.      Назвіть дії з десятковими дроба­ми, під час яких числа записують так, щоб цифри однойменних розрядів були в одному вертикальному стовпчику.
 4. Як називається цифра в класному журналі? (оцінка)
 5.      Як називається властивість, яка дає змогу переставляти місцями додан­ки?
 6.     Під час множення десяткового дробу на які числа слід лише перенес­ти кому вліво на відповідну кількість десяткових знаків?
 7.    Під час ділення десяткового дробу на які числа слід лише перенести кому вправо на відповідну кількість десят­кових знаків?
 8.    Чому дорівнює округлене до де­сятих значення числа 18,46?
 9.    Якщо сумою двох чисел є число 8,6 і один з доданків дорівнює 6,2, то чому дорівнює другий доданок?
 10. Якщо один із двох множників до­рівнює 5,6, а їх добуток 0,56, то чому дорівнює другий множник?
 11. Якщо ділене має два десятко­вих знаки, а частка — один, то скільки знаків може мати дільник?
 12. Під час якої дії в обох числах кома переноситься на стільки десятко­вих знаків, щоб одне з них стало нату­ральним числом?

Запитання для другої команди

1.       Як називається дріб, записаний з допомогою риски?

2.    Що важче 2кг цукру чи 2 кг пір’я? (однакова вага)

3.       Назвіть дію з десятковими дробами, під час якої числа слід записувати одне під одним, не звертаючи уваги на коми.

4.       Назвіть операцію, під час якої всі числа додаються, і результат ділиться на їх кількість.

5.     Під час множення десяткового дробу на яке число слід лише перенес­ти кому вправо на відповідну кількість десяткових знаків?

6.       Під час ділення десяткового дро­бу на яке число слід лише перенести кому вліво на відповідну кількість де­сяткових знаків?

7.       Як називається властивість, яка дає можливість переставляти місцями множники?

8.       Назвіть число, більше за 4,6 і мен­ше за 4,7.

9.       Чому дорівнює округлене до де­сятих значення числа 15,73?

10.    Якщо сума двох чисел дорівнює 7,5 і один із доданків 3,2, то чому дорів­нює другий доданок?

11. Якщо один із двох множників дорівнює 6,7, а їх добуток 67, то чому дорівнює другий множник?

12.  Якщо ділене має три десяткових знаки, а частка — п'ять знаків, то скільки знаків може мати дільник?

Отже і друге завдання виконане ,тому ви можете прочитати 2 слайд про дроби.

3 завдання

«Спрогнозуй і перевір »

Зараз на дошці ви бачите дві задачі. Прочитайте їх і спрогнозуйте хто заплатить більше за покупку мама чи бабуся? Тепер давайте перевіримо. Кожна команда розв’язує 1 задачу, яку вибрали перед тим. Задача для 1 команди.

Мама у супермаркеті купила 6 кг рису за ціною 37,82 грн. Яку суму заплатила мама?

Задача 2 команди.

Бабуся купила 12 кг пшеничної крупи за ціною 18,91 грн. Яку суму заплатила бабуся?

Отже, перша команда, яка сума у вас вийшла? Друга команда ,яка сума вийшла у вас? Хто з них заплатив більше? Котра з команд спрогнозувала правильно?

За наступне виконане завдання отримуєте наступний 3 слайд про дроби.

4 завдання

 «Заморочки з бочки»

Учням пропонується відгадати за­гадки. Відповідають по черзі. Якщо відповідь неправильна ,то пропонується відповісти команді суперника. Загадки не тільки про дроби , в загальному про математичні правила.

1. Щоб записувати числа
Чітко, правильно і стисло,
Щоб ці числа прочитати,
Точно все підрахувати,
Розгадати шифри,

Нам потрібні....   (цифри)

2. Чисел натуральних в світі є багато,

 З них число найбільше не можна назвати. 

Найменше ж знати всім годиться,

 І це, звичайно, ....  (одиниця)

3. На число це, знайте діти,
Заборонено ділити.
Проте множити — чудово,
Зразу відповідь готова.

Не роби собі проблем,

 Обережно будь з ...!   (нулем)

4. Їх в підручнику багато,
Кожну треба розв'язати.

І не будьте ви ледачі

та розв'язуйте ... .   (задачі)

5. По ній довго можна йти,

Кінця-краю не знайти.

І початку теж нема,

Бо ця лінія — ... .   (пряма)

6. Щоб довжини виміряти,
Інструмент цей треба мати.
Як будуємо пряму —

Цей же прилад я візьму.

Вийде не пряма, а змійка,

 Як загубиться... .   (лінійка)

 1. В навчанні нам допомагає,                                                                Про числа він розповідає,
  Відрізки, формули, кути...
  Його нам треба берегти.
  Повинен знати кожний учень:
  Наш друг і помічник — ... .  (підручник)

Всі загадки ми з вами відгадали, тому можемо передивитися наступний 4 слайд про дроби.

5 завдання

 «Математична естафета»

Учні почергово виконують завдан­ня естафети. Значення кожного попе­реднього виразу використовується для складання наступного.

Робота біля дошки.

Завдання для першої команди

24,5 : 10 = а,

а : 5 = б

б :7 = в,

в + 25,53 = г,

г : 16 = д,

д — 1,2 = е,

е + 5,6 = є,

є : 6 = ж.

(Значення останнього виразу дорів­нює 1.)

Завдання для другої команди

1,38 • 10 = а,

а : 2 = б,

б - 3,5 = в,

в • 0,1 = г,

г : 0,2 = д,

д + 6,1 = е,

е : 6 = є,

є : 1,3 = ж.

(Значення останнього виразу дорів­нює 1)

Учні записують приклади своєї команди у зошит.

За виконане наступне завдання отримуємо наступний 5 слайд про дроби.

Замість фізкультхвилинки у нас смішинки.

Завдання від 1 класу.

Я зачитую вірш , а ви швидко закінчуєте речення. Давайте спробуємо

1.З хитрим носиком сестричка, іде до нас… (одиничка)

2.З промінцем метелик встав

Крила сонцю показав

Як поглянеш добре ти

То побачиш цифру …(три)

3.Ця зібралася в танок

Ручку вправо на бочок

Горда дуже і неговірка

Всі вгадали це…(четвірка)

Я думаю ви зрозуміли. Отож починаємо:

 (команда, яка швидше відповість на запитання отримує 1 бал)

Варить чудово твоя голова: п’ять плюс один – отримаєш… два (не два, а шість)

Вийшов зайчик пострибать, лап у зайця рівно… п’ять (не пять, а чотири)

Ходить в народі чутка така: шість мінус три – отримаєм… два (не два, а три)

Повторяв учитель Іри, що два більше, ніж… чотири (не чотири, а один)

Менше в десять раз ніж метр, всім відомо… (дециметр)

Біля дошки ти кажи, що кінців у палиці аж… три (два, а не три)

Ось п’ять ягідок в траві. З’їв одну, лишилось… дві (не дві, а чотири)

Миш рахує дірки в сирі: три плюс два – всього… чотири (не чотири, а пять)

   6 завдання

«Вверх-вниз»

На дошці записані числа

 0,23;  41,05;  3,04;  1,03;  13,09;  0,99;  9,09;  1,17;  14,1;  63,14;  0,02.

Завдання для 1 команди

-         Записати числа у порядку зростання.

Завдання для 2 команди

-         Записати числа у порядку спадання.

Команда обирає одного представника, який записує відповідь на дошці, а команда суперника перевіряє правильність написання.

Завдання виконане і ми можемо прочитати наступний 6 слайд про дроби

 

7 завдання

Встановити відповідність

Завдання для 1 команди

65,24-35,6                                               А.29,6

35,6+1,04                                                Б.36,64

35,6-6                                                      В.29,64

43,17+35,6                                               Г.46

                                                                 Д.78,77

Завдання для 2 команди

73,34-35,6                                                А.37,66

35,6+2,06                                               Б.91,25

35,6-8                                                     В.27,6

56,19+35,06                                             Г.37,74

                                                               Д.56,08

З’єднати стрілками приклад із відповіддю. Проводимо самоперевірку. Правильні відповіді на дошці.

Завдання виконане і ми можемо прочитати наступний 6 слайд про дроби

 

 

8 завдання

Вперед-вперед

Продовжити числовий ряд

0,3; 0,6; 1,2;…..

0,4; 0,8; 1,6;……

Завдання виконане і ми можемо прочитати наступний 7 слайд про дроби

9 завдання

Розв’яжи задачу

Потрібно розв’язати задачу і пояснити команді суперника чому ви саме так розв’язували. Відправляєте 1 з учасників.

Туристи вирушили катером за течією річки зі швидкістю 25,6 км/год. З якою швидкістю туристи будуть повертатися, якщо власна швидкість катера становить 22,9 км/год.?

Швидкість катера за течією річки 37,6 км/год. Яка швидкість катера проти течії річки , якщо власна швидкість катера 35,9 км/год?

Задачу своєї команди записати у зошиті.

Рефлексія.

Чи сподобався вам наш урок?

Що б ви хотіли повторити?

Що вам було виконувати найважче?

Чи сподобалася вам інформація про дроби, яку я підготувала для вас?

У вас на парті лежать смайлики, в яких не вистачає ротика. Вам необхідно домалювати його, щоб зобразити всій настрій на нашій грі. 

Картинки по запросу "смайли для рефлексії"                                  C:\Работа\2020 - 2021\декада 2021\first-graphical-emoticons-smiley-coloring-page.jpg

 Підбиття підсумків гри.

Журі підбивають підсумки гри. Визначають переможця і найактивнішого гравця кожної з команд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

 

Конкурс капітанів 1

Правда- неправда

За кожну правильну відповідь 1 бал

 

-Чи правда ,що число 53,98 є звичайним дробом?(ні)

 

-У числі 53,98 число 5 позначає кількість десятків?(так)

 

-Чи правда ,що число записане за допомогою коми є

десятковим дробом? (так)

 

-Чи правда ,що у звичайному дробі над рискою записаний знаменник? (ні)

 

-Чи правда ,що при додаванні десяткових дробів ми записуємо кому під комою? (так)

 

-Чи правда, що ціла частина правильного дробу дорівнює нулю? (так)

 

-Чи правда, що при множенні десяткових дробів кому потрібно записувати під комою?( ні)

 

 

 

 65,4    34,6    56,3    43,7    16,8     83,2    19,1     80.9   

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 («Далі, далі...»).

Запитання для першої команди

 

 1. Як називається дріб, записаний з допомогою коми?
 2.    Назвіть число, більше за 2,5 і менше за 2,6.
 3.   Назвіть дії з десятковими дробами, під час яких числа записують так, щоб цифри однойменних розрядів були в одному вертикальному стовпчику.
 4. Як називається цифра в класному журналі? (оцінка)
 5.   Як називається властивість, яка дає змогу переставляти місцями доданки?
 6.  Під час множення десяткового дробу на які числа слід лише перенести кому вліво на відповідну кількість десяткових знаків?
 7. Під час ділення десяткового дробу на які числа слід лише перенести кому вправо на відповідну кількість десяткових знаків?
 8. Чому дорівнює округлене до десятих значення числа 18,46?
 9. Якщо сумою двох чисел є число 8,6 і один з доданків дорівнює 6,2, то чому дорівнює другий доданок?
 10. Якщо один із двох множників дорівнює 5,6, а їх добуток 0,56, то чому дорівнює другий множник?
 11. Якщо ділене має два десяткових знаки, а частка — один, то скільки знаків може мати дільник?
 12. Під час якої дії в обох числах кома переноситься на стільки десяткових знаків, щоб одне з них стало натуральним числом?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2 («Далі, далі...»).

Запитання для другої команди

 1.    Як називається дріб, записаний з допомогою риски?
 2. Що важче 2кг цукру чи 2 кг пір’я? (однакова вага)
 3.    Назвіть дію з десятковими дробами, під час якої числа слід записувати одне під одним, не звертаючи уваги на коми.
 4.    Назвіть операцію, під час якої всі числа додаються, і результат ділиться на їх кількість.
 5.  Під час множення десяткового дробу на яке число слід лише перенести кому вправо на відповідну кількість десяткових знаків?
 6.    Під час ділення десяткового дробу на яке число слід лише перенести кому вліво на відповідну кількість десяткових знаків?
 7.    Як називається властивість, яка дає можливість переставляти місцями множники?
 8.    Назвіть число, більше за 4,6 і менше за 4,7.
 9.    Чому дорівнює округлене до десятих значення числа 15,73?
 10.    Якщо сума двох чисел дорівнює 7,5 і один із доданків 3,2, то чому дорівнює другий доданок?
 11. Якщо один із двох множників дорівнює 6,7, а їх добуток 67, то чому дорівнює другий множник?
 12.  Якщо ділене має три десяткових знаки, а частка — п'ять знаків, то скільки знаків може мати дільник?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3. «Спрогнозуй і перевір»

 

 

Мама у супермаркеті купила 6 кг рису за ціною 37,82 грн. Яку суму заплатила мама?

 

 

 

Бабуся купила 12 кг пшеничної крупи за ціною 18,91 грн. Яку суму заплатила бабуся?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4. «Заморочки з бочки»

1. Щоб записувати числа
Чітко, правильно і стисло,
Щоб ці числа прочитати,
Точно все підрахувати,
Розгадати шифри,

Нам потрібні....   (цифри)

 

2. Чисел натуральних в світі є багато,

 З них число найбільше не можна назвати. 

Найменше ж знати всім годиться,

 І це, звичайно, ....  (одиниця)

 

3. На число це, знайте діти,
Заборонено ділити.
Проте множити — чудово,
Зразу відповідь готова.

Не роби собі проблем,

 Обережно будь з ...!   (нулем)

 

4. Їх в підручнику багато,
Кожну треба розв'язати.

І не будьте ви ледачі

та розв'язуйте ... .   (задачі)

 

5. По ній довго можна йти,

Кінця-краю не знайти.

І початку теж нема,

Бо ця лінія — ... .   (пряма)

 

6. Щоб довжини виміряти,
Інструмент цей треба мати.
Як будуємо пряму —

Цей же прилад я візьму.

Вийде не пряма, а змійка,

 Як загубиться... .   (лінійка)

 

 1.              В навчанні нам допомагає,                                           

 Про числа він розповідає,
Відрізки, формули, кути...
Його нам треба берегти.
Повинен знати кожний учень:
Наш друг і помічник — ... .  (підручник)

Додаток 5. «Математична естафета»

 

Завдання для першої команди

 

 

24,5 : 10 = а

а : 5 = б

б :7 = в

в + 25,53 = г

г : 16 = д

д — 1,2 = е

е + 5,6 = є

є : 6 = ж

 

 

 

 

 

Завдання для другої команди

 

1,38 • 10 = а

а : 2 = б

б - 3,5 = в

в • 0,1 = г

г : 0,2 = д

д + 6,1 = е

е : 6 = є

є : 1,3 = ж

 

 

 

 

Додаток 6. «Смішинки»

 

1.З хитрим носиком сестричка, іде до нас… (одиничка)

 

2.З промінцем метелик встав

Крила сонцю показав

Як поглянеш добре ти

То побачиш цифру …(три)

 

3.Ця зібралася в танок

Ручку вправо на бочок

Горда дуже і неговірка

Всі вгадали це…(четвірка)

 

 

Варить чудово твоя голова: п’ять плюс один – отримаєш… два (не два, а шість)

 

Вийшов зайчик пострибать, лап у зайця рівно… п’ять (не пять, а чотири)

 

Ходить в народі чутка така: шість мінус три – отримаєм… два (не два, а три)

 

Повторяв учитель Іри, що два більше, ніж… чотири (не чотири, а один)

 

Менше в десять раз ніж метр, всім відомо… (дециметр)

 

Біля дошки ти кажи, що кінців у палиці аж… три (два, а не три)

 

Ось п’ять ягідок в траві. З’їв одну, лишилось… дві (не дві, а чотири)

 

Миш рахує дірки в сирі: три плюс два – всього… чотири (не чотири, а пять)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8. «Вверх- вниз»

 

 

0,23;  41,05;  3,04;  1,03;  13,09;  0,99; 

 9,09;  1,17;  14,1;  63,14;  0,02.

 

 

 

0,23;  41,05;  3,04;  1,03;  13,09;  0,99; 

 9,09;  1,17;  14,1;  63,14;  0,02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9. Встановити відповідність.

 

Завдання для 1 команди 

 

 

65,24-35,6                                               А.29,6

35,6+1,04                                                Б.36,64

35,6-6                                                      В.29,64

43,17+35,6                                               Г.46

                                                                 Д.78,77

 

 

 

 

 

 

Завдання для 2 команди

 

 

73,34-35,6                                                А.37,66

35,6+2,06                                               Б.91,25

35,6-8                                                     В.27,6

56,19+35,06                                             Г.37,74

                                                               Д.56,08

 

 

 

 

 

 

Додаток 10.  Вперед-вперед

 

0,3; 0,6; 1,2;…

 

 

 

 

 

 

0,4; 0,8; 1,6;…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11. Задачі.

 

 

Туристи вирушили катером за течією річки зі швидкістю 25,6 км/год. З якою швидкістю туристи будуть повертатися, якщо власна швидкість катера становить 22,9 км/год.?

 

 

 

 

Швидкість катера за течією річки 37,6 км/год. Яка швидкість катера проти течії річки , якщо власна швидкість катера 35,9 км/год?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12. Смайлики.

 

 

 

 

Додаток 13. Таблиця результатів.

 

 

Конкурси:

1 команда

2 команда

1

Конкурс капітанів

 

 

2

«Далі, далі...»

 

 

3

«Спрогнозуй і перевір »

 

 

4

«Заморочки з бочки»

 

 

5

«Математична естафета»

 

 

6

Смішинки

 

 

7

«Вверх-вниз»

 

 

8

Встановити відповідність

 

 

9

Вперед-вперед

 

 

10

Задачі

 

 

 

docx
Додано
31 січня
Переглядів
195
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку