План роботи євроклубу

Про матеріал
У даній розробці представлена програма, план роботи та зміст діяльності шкільного євроклубу.
Перегляд файлу

Європейський клуб  «Крок до зірок»

Контакти:

 (школа)

 (Координатор)

987831271.jpgЕмблема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш лозунг:

Через терни до зірок

 

 

Координатор:

Президент:

 

 

 

 

 

Євроклуб «Крок до зірок»

 Євроклубівський рух прийшов у нашу країну порівняно недавно (2008 р.), а у ШСШ  І-ІІІ ст.№1 тільки починає своє плідне життя. Щоб висвітлити мету своєї роботи, звернуся до автора книги «Європейський рух у школі: Навіщо? Як? Чому?»  Рафала Димека: «Шкільні Європейські Клуби – це колектив працюючих разом вчителів та учнів, що поглиблюють свої знання про Європу та європейську інтеграцію, поширюють інформацію на цю тему у школі та місцевій спільноті…. В другій половині дев’яностих років та на початку ХХІ століття Європейські клуби відіграли важливу роль в інформуванні мешканців Центральної Європи про наслідки інтеграції з Європейським Союзом». Відповідно, оскільки Україна  знаходиться  у партнерських стосунках з Євросоюзом, питання розширення знань учнів про європейські країни, звичаї та культуру їх мешканців є важливим для формування як полікультурної компетенції учнів, так і виховання загальноєвропейських цінностей, які спонукали мене до створення Європейського клубу у нашій школі. Ставши його координатором, я почала з планування його роботи. Розпочавши з організаторської фази, ми обрали президента Євроклубу – ним став учень 8-Г класу Володимир Степанчук, та розподілили членів клубу на творчі групи.

Будучи керівником Євроклубу «Крок до зірок», я намагаюся зробити наші засідання цікавими та непересічними. Починаючи роботу координатора Євроклубу, постійно відчувала величезний брак інформації як про сам Євросоюз, так і форми роботи у євроклубівському русі. І у пригоді стали ресурси всесвітньої мережі. Важко уявити, як можна було б провести різноманітні акції та заходи без інформаційних ресурсів відповідних сайтів – http://www.eurocenter.vn.ua, http://www.euroclubs.at.ua

У нас багато творчих планів, пізнавальних та розважальних заходів, які (ми щиро сподіваємося) знайдуть своїх прихильників і наш шкільний євроклуб виправдає свою мету.

 

 

 

 

 

 

 

Статут Євроклубу «Крок до зірок»

 

Основні положення

§1
Євроклуб «Крок до зірок», який в наступних пунктах даного статуту буде називатися Клубом, є об’єднанням учнів даної школи.

§2

Клуб створюється на невизначений термін.

§3
Адреса Клубу:

§4
Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.

 

Цілі діяльності Клубу

§5
Цілі діяльності Клубу полягають у активному пропагуванні ідей європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:

1) накопичення та передачі знань про: Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах; держави Європейського Союзу; інституції Європейського Союзу; основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;

2) проведення волонтерських та освітніх заходів у школі, розширення доступу школярів до вивчення іноземних мов, проведення круглих столів, конференцій та програм шляхом реалізації шкільних культурних та освітніх заходів, іншої діяльності, спрямованої на підвищення рівня освіченості школярів щодо діяльності ЄС;

4) сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулювання туристичної діяльності;

5) пропагування засад толерантності та демократії, загальному усвідомленню необхідності  поваги у громадських відносинах;
6) розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;

7) формування європейської свідомості серед молоді;

8) підготовка молоді до життя та праці в сучасних реаліях світової спільноти.
§6
Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:

1) накопичення та поширення інформації про ЄС;

2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми,  пов’язані з Європою та європейською інтеграцією, а також активною участю в подібних заходах;

3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації у пресі та на власному сайті;

4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі, спільні з цілями Клубу, зокрема, європейськими клубами та Центром Європейської інтеграції у м. Суми.

 

Членство у Клубі

§7

Членом Клубу може бути будь-який учень школи.

Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.

§8
Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає усну заяву на зборах членів Клубу, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу. Всі члени Клубу отримують Картку члена Євроклубу «Крок до зірок».За результатами роботи клубу осіб, які не будучи членами Клубу активно брали участь у житті Клубу та надавали спонсорську чи будь-яку іншу, визнану членами Клубу, підтримку, можуть бути прийняті як Почесні Члени Євроклубу «Крок до зірок» з правом дорадчого голосу при плануванні роботи та прийнятті рішень на загальних зборах членів Клубу.

§9
Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу.
Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положення даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу в залежності від своїх здібностей та можливостей.

§10
Членство припиняється на умовах:

1)добровільного виходу, заявленого на загальному зібранні членів Клубу;
2)виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів Клубу з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки, не гідної члена Клубу.

Загальні збори Клубу

§11
Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітивні при присутності щонайменше половини членів Клубу.

§12

Повноваження загальних зборів:

1) ухвалення змін в даному статуті;

2) визначення головних напрямків діяльності Клубу та  прийняття плану роботи;

3) обрання Президента Клубу;

4) прийняття нових членів;

5) прийняття рішення про розпуск Клубу більшістю голосів від загальної кількості членів Клубу.

§13
Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією частини клубу.

Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.

Засідання Клубу відбувається щотижня у день, прийнятий на загальних зборах Клубу.

 

Координатор та Президент  Клубу

§14
Право представляти інтереси Клубу надається Координатору Клубу, який презентує клуб. Координатор Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.
§15
Інтереси учнівської молоді серед членів Клубу представляє Президент Клубу, який  обирається на загальних зборах Клубу шляхом відкритого голосування на однорічний термін.

§16
Повноваження Координатора та Президента  Клубу припиняються у випадку:
1) добровільної відмови від виконання функції (обов’язків),  представленої на загальних зборах Клубу;

2) прийняття рішення загальних зборів членів Клубу, ухвалене  більшістю голосів від загальної кількості членів Клубу;

3) припинення членства згідно 10-го параграфу.

§17
Члени клубу не сплачують членських внесків. Фінансування окремих заходів виконується за рахунок спонсорської допомоги та/або коштів організаторів. Відповідальність за зберігання коштів Клубу та правильне їх використання лежить на Голові клубу.

§18
Клуб веде бухгалтерію згідно з законами України про ведення бухгалтерської звітності для неприбуткових громадських організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма роботи Європейського клубу «Крок до зірок»

1 рік навчання

Пояснювальна записка

Програма роботи гуртка «Європейський клуб «Крок до зірок» розрахована на заняття з учнями 5-9 класів (рівень - початковий). Оскільки загальною метою роботи Євроклубів є поширення інформації про діяльність Євросоюзу серед місцевої громади, до участі в окремих проектах можуть бути залучені як учні школи, так і вчителі та батьки.

Заняття у Євроклубі проводяться один раз на тиждень, що становить 35 годин на рік. Під час осінніх, зимових та весняних канікул проводяться заняття по допомозі у підготовці проектів членам творчих груп, пошук інформації, необхідної для проведення наступних занять, робота по відображенню роботи клубу на сайті http://gannavarenyk.blogspot.com, що в цілому становить 3 години додатково до загального тематичного плану занять.

Метою роботи гуртка є поширення інформації про діяльність Євросоюзу, залучення учнів до вивчення культури, традицій та звичаїв згаданих країн та популяризація цієї інформації серед учнів, їх батьків та вчителів школи шляхом підготовки творчих проектів та  проведення масових заходів. Виховною метою визначається формування чіткої громадянської позиції, розвиток почуття патріотизму та особистої відповідальності за імідж України як європейської держави.

Змістом роботи Євроклубу є залучення до пізнавально-дослідницької діяльності, підготовка спільних проектів, міжособистісне спілкування на теми життєвих цінностей, громадянських свобод, моральних засад, прийнятих у Європейському співтоваристві, заохочення до вивчення іноземних мов як засобу поліпшення  спілкування та розуміння культури інших народів, налагодження контактів з іншими Європейськими клубами України та зарубіжжя, розвиток толерантності та інформування про інтеграційні процеси у Європі. Для виконання цих задач передбачається проведення таких форм роботи, як конференції, лекції, дискусії та дебати, випуск стіннівок та радіогазет, створення презентацій, підготовка та проведення шоу, практичних занять, тренінгів, акцій.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор ШСШ І-ІІІ ст.№1

Кобилякова А.Г.

 

План роботи Євроклубу

«Крок до зірок»

на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

 

 

 

Дата

 

Зміст роботи

 

Форма роботи

 

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

 

Січень

1

11.01

Організація роботи Євроклубу. Вступ. Знайомство та інтеграція групи. Затвердження статуту євро клубу.

 

координатор

 

2

15.01

Модуль 1. Європейські та світові організації. «Захід» та «Схід». Знайомство з Європейським Союзом.

Інтерактивні вправи «ажурна пилка», «снігова куля»

координатор

 

3

22.01

Практична робота: Проект «Захід та Схід»

Презентації, стіннівки

члени євроклубу

 

4

29.01

День голокосту 27.01

 

координатор, члени євроклубу

 

Лютий

5

05.02

Модуль 2. Склад Європейського континенту. Європейські країни. Місце України в європейській історії.

Інтерактивні вправи

координатор

 

6

14.02

День закоханих 14.02

 

координатор, члени євроклубу

 

7

16.02

День спонтанного прояву доброти (RAK-Day) 17.02

 

координатор, члени євроклубу

 

8

26.02

Практична робота: Проект: «Місце України в європейській історії».

Презентації, стіннівки

члени євроклубу

 

Березень

9

07.03

Міжнародний жіночий день. 08.03

 

координатор, члени євроклубу

 

10

12.03

Модуль 3.Європейський Союз. Інституції ЄС. Останні зміни на карті Європейського союзу.

Інтерактивні вправи

координатор

 

11

19.03

Нормативно-правова база Європейського Союзу. Основні вимоги до вступу в ЄС. Лісабонський договір.

 

координатор

 

Квітень

12

09.04

День космонавтики 07.04

 

координатор, члени євроклубу

 

13

16.04

День здоров’я 07.04

 

координатор, члени євроклубу

 

14

23.04

День Землі 22.04

 

координатор, члени євроклубу

 

15

30.04

Практична робота: Проект: «Інституції ЄС»

Презентації, стіннівки

члени євроклубу

 

Травень

16

07.05

Модуль 4. Соціально культурний розвиток Європи. Полікультурне суспільство. Шляхи формування та розвитку європейської культури.

Інтерактивні

вправи

координатор

 

17

14.05

День Європи в Україні (третя субота травня) 19.05

 

координатор, члени євроклубу

 

18

21.05

Практична робота: Проект: «Культура в Європі: «...А як у них?»

Підсумкове заняття.

Презентації, стіннівки, творчі роботи

члени євроклубу

 

Координатор Лагута Г.І

Зміст програми

 1. Організація роботи Євроклубу.

1.Євроклуб як форма позакласної діяльності

 Установчі збори.

 Прийняття статуту, салогану та емблеми клубу.

 Створення фільму-презентації.

 1. Вступ. Ознайомлення з загальними відомостями про Євросоюз.

1. День Європейських мов.

 Мовний практикум.

 Аукціон ідей з відзначання Дня Європейських мов у школі.

2. Народи Європи та їх мови.

 Вибір волонтерів для акції «Привітайся зі мною»

 Інструктаж волонтерів.

3. Лекція «Європейський союз та його символіка»

 Виготовлення прапорів для «Стрічки дружби»

 Підготовка  до Євродискотеки.

4. Віртуальна подорож «Пам'ятки архітектури Європи»

5. Наші європейські сусіди.

 Презентація країн, столиць та прапорів.

 1. Знайомтесь: європейські країни.

1. Болгарія – країна золотих пісків.

2. Європейські письменники – дітям

 Книжкова виставка.

 Читацька конференція.

3. Європа – спільний дім.

 Виконання пошукових завдань в мережі  Інтернет.

 Створення сценарію для радіогазети.

4. Польща – не просто сусід:  історія, географія, культура, мова.

5. Тур по Європі: віртуальна подорож. Проект «Турагенція»

 Підбір фото для слайд-шоу.

  Складання сценарію для радіогазети.

 1. Європейський союз: від історії до сьогодення.
 1. З історії створення Євросоюзу
 • Пошукова діяльність.
 • Аналіз матеріалу та випуск стіннівки, створення сценарію для радіогазети.
 1. Конференція «Європарламент. Вибори та законотворча діяльність».
 2.  Лекція «Європейська конституція».
 3. Дискусія «Переваги та недоліки вступу до ЄС».
 • Соціологічне опитування батьків, учнів та вчителів школи.
 • Підготовка огляду тематичних статей.
 1. Дебати «Україна та ЄС – шанс чи загроза»
 • Організація команд для дебатів, вибір теми.
 • Ознайомлення з правилами проведення дебатів, поведінки та культури спілкування з опонентами.
 • Проведення дебатів, визначення команди – переможця.
 1. Святкуймо разом!
 1. Різдвяна вечірка «Різдвяні свята в Європі»
 • Ознайомлення з традиціями святкування Різдва серед Європейських країн.
 • Створення листівки – привітання від членів євроклубу для школи та сайту всеукраїнської мережі євроклубів .
 • Вивчення автентичної колядки .
 1. Усний журнал «Подорож по новорічній Європі».

Ознайомлення з традиціями та звичаями святкування Нового року у країнах Євросоюзу.

 1. Ой, та на Василя…

Складання опису традицій святкування українцями Старого Нового року для розміщення на сайті http://lutchynetsschool.pbworks.com

 1. Дискусія «День закоханих - чи українське це свято?»
 • Ознайомлення з історією виникнення та традиціями святкування.
 • Аукціон ідей до проведення Дня закоханих.
 1. День закоханих у нашій школі.
 • Організація голосування для вибору Валентина та Валентини школи.
 • Випуск святкової стіннівки та радіогазети, які проінформують про традиції святкування Дня закоханих у країнах світу..
 • Проведення шоу – програми «Єднання двох сердець…»
 1. У Європу – з Україною в серці.
 1. Лекція «Історія зародження української діаспори у країнах Європи».
 2. Пошукова робота «Україна в Інтернеті».
 3. Славетні Українці за кордоном.
 • Пошукова робота.
 • Створення бюлетеню та сценарію радіогазети.
 1. «Ласкаво просимо до України»
 • Творча робота “Welcome to Ukraine” – створення однойменної

сторінки на сайті http://gannavarenyk.blogspot.com.

 1. Шоу «Я люблю Україну».
 1. Європа відкрита для тебе.
 1. Конференція «Європейський союз: відкриті кордони»

Виступ вчителя правознавства «Що необхідно знати, відвідуючи країни Євросоюзу».

 1. Лекція «Міграційна політика країн Євросоюзу».
 2. Тренінг «Торгівля людьми – реальна загроза: як не стати жертвою работоргівців 21 століття».
 3. Тренінг «Щоб Інтернет – спілкування не становило загрози». Розробка бюлетеня для учнів школи.
 4. Практичне заняття «Знайомтесь – Євроклуби України»: знайомство з сайтом Центр європейської інформації у м.Суми (http://www.eurocenter.ua) та  Архів матеріалів - Українська мережа євроклубів (http://www.euroclubs.at.ua) .
 1. Вирушаємо у подорож!

Пошукові роботи творчих груп з метою створення презентацій, слайд -шоу та випусків радіогазети для демонстрації учням школи.

 1. Я закоханий у тебе, Париж!
 2. Ті-тайм у Лондоні.
 3. Венеція – місто карнавалів.
 1. Заключне заняття.
 1. Діалог «Що дав мені рік членства в Євроклубі».
 2. Виготовлення «Грамоти  друзів» (стіннівка, на якій діти залишають відбитки своїх долонь з побажаннями на літо).
 3. Аукціон ідей з бажаних напрямків роботи у наступному році.

 

Очікувані результати

На кінець виконання програми роботи гуртка у даному році очікується набуття учнями загальних знань про Євросоюз у політичному, культурному та економічному аспектах діяльності. Учні мають орієнтуватися у практичному застосуванні знань законодавства Євросоюзу. Як результат виконання проектних та творчих робіт члени Євроклубу повинні навчитися робити повідомлення, складати сценарії виступів у радіогазеті, добирати матеріал та редагувати випуски стіннівок та інформаційних бюлетенів, здобути досвід організації та проведення  масових заходів. Внаслідок проведення практичних робіт у мережі Інтернет учні зможуть самостійно виконувати різні (в залежності від віку та попередньої підготовки) операції з пошуку інформації у всесвітній мережі, роботі на знайомих сайтах, повинні освоїти  навички безпечної поведінки під час користування послугами Інтернет-провайдерів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма роботи Європейського клубу «Крок до зірок»

(2 рік навчання)

      Пояснювальна записка

Програма роботи гуртка «Європейський клуб «Вікно в Європу» (2 рік навчання)» розрахована на продовження занять з учнями 5-9 класів (рівень - початковий). Оскільки  психологічні та фізичні особливості учнів середнього шкільного віку передбачають краще засвоєння матеріалу  під час практичних та ігрових форм роботи,  баланс між теоретичними та практичними формами занять зміщено на користь останніх. З метою популяризації євроклубівського руху для підготовки та участі у заходах, розрахованих на загальношкільну аудиторію,  планується залучення учнів та працівників школи, які на даний час не є офіційними членами Євроклубу. Відповідно під час проведення підсумкового заняття відбудеться  вручення Свідоцтв Почесного Члена Євроклубу  «Вікно в Європу» як знак подяки за співпрацю. Крім того, додатково до запланованих заходів члени Євроклубу братимуть участь у акціях та конкурсах Вінницького центру європейської інформації.  Для висвітлення роботи Євроклубу планується створення україномовного сайту «Євроклуб «Вікно в Європу»» та ведення англомовних сторінок на сайті .

Тематичний план занять створено з урахуванням досвіду роботи попереднього року. Основними принципами добору тем для опрацювання були принцип доступності, адже  членами клубу є учні різних вікових груп, а також освітньої та виховної цінності знань та навичок, які здобуватимуть члени євроклубу під час занять. Досить велика увага звертається на формування та розвиток комунікативних та організаційних навичок школярів як майбутніх лідерів шкільної та студентської молоді, створення передумов для розкриття творчих здібностей. Оскільки Євроклуб вже має свої традиції, деякі заходи, заплановані у 1 році навчання, повторюються, що забезпечує принцип наступності під час залучення нових членів Євроклубу, якими стануть учні цьогорічного 5 класу.  

 

 

 

 

 

 

Тематичний план занять (2 рік навчання)

№ п/п

Тема

Кількість годин

разом

теорія

практика

1

Організація роботи Євроклубу. Церемонія прийняття нових членів.

1

 

1

2

Європейський діалог мов та культур.

 

5

1

4

3

Європа з прадавніх часів до сьогодення.

 

5

2

3

4

Європейський союз: погляд зсередини.

 

4

1

3

5

Святкуймо разом!

 

5

 

5

6

Європейський союз та Україна.

 

5

1

4

7

Україна – європейська держава.

 

5

3

2

8

Європа – наш спільний дім.

 

4

1

3

9

Заключне заняття.

 

1

 

1

10

Додаткові заняття під час канікул

 

3

 

3

 

Загальна кількість годин

 

38

9

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст програми

 1. Організація роботи Євроклубу.
 1.    Година спілкування «Євроклуб «Вікно в Європу» запрошує»

 Євроклубу – 1 рік. Перші підсумки.

 Церемонія прийняття до Євроклубу нових членів.

 Знайомство з Програмою роботи Євроклубу.

 1. Європейський діалог мов та культур.

1. Лекція «Родина європейських мов: історія та сьогодення.»

2. Тренінг  «Толерантність – ключ до порозуміння».

3. Практичне заняття «Європейський день мов у нашій школі»

 Open Space “Планування відзначення Європейського дня мов”

 Інструктаж волонтерів та виготовлення беджів для акції «Привітайся зі мною».

4. Святкування Європейського дня мов у школі.

 •      Проведення акції «Привітайся зі мною»
 •      Турнір відео реалій «Європа – колиска культур та традицій»

5. Створення стінгазети «Пізнаємо народи Європи».

 1. Європа з прадавніх часів до сьогодення.

1. Вікторина «Що ти знаєш про історію Європи» .

2. Лекція «Біля карти Європи».

3. Практичне заняття «Цікавинки - звідусіль».

 Виконання пошукових завдань в мережі  Інтернет.

 Створення сценарію для радіогазети.

4.       Практичне заняття «Готуємо Євроквест»

 Складання маршруту Євроквесту, вибір волонтерів для зупинок.

 Підготовка супутніх матеріалів для проведення Євроквесту.

 • Реєстрація команд – учасників.

5.    Євроквест «Столиці європейських країн».

 1. Європейський союз: погляд зсередини.
 1. Гра  «Врятуй Коченію»: принципи діяльності Євросоюзу» (за матеріалами видання «Посібник для роботи Євроклубів».
 2.  Лекція «Основні керуючі органи Євросоюзу».
 3. Соціологічне дослідження «Що ви знаєте про Євросоюз».
 • Соціологічне опитування батьків, учнів та вчителів школи.
 • Опрацювання результатів та випуск інформаційного бюлетня.
 1. Дебати «Європейський вибір України»
 • Організація команд для дебатів.
 • Ознайомлення з правилами проведення дебатів, поведінки та культури спілкування з опонентами.
 • Проведення дебатів, визначення команди – переможця.

 

 1. Святкуймо разом!
 1.  «Різдвяні свята з Європою»
 • Екскурсія до різдвяного костелу «З Ісусом у серці».
 • Створення листівки – привітання від членів Євроклубу .
 1.  Організація благодійної акції «Поділися духом Різдва».
 2. Конкурс творчих проектів «Українське Різдво»
 3. Практичне заняття «Як святкують День закоханих у світі»
 • Аукціон ідей до проведення Дня закоханих.
 • Розподіл доручень між творчими групами.
 1. День закоханих у нашій школі.
 • Організація голосування для вибору Валентина та Валентини школи.
 • Випуск святкової стіннівки та радіогазети, які проінформують про традиції святкування Дня закоханих у країнах світу.
 • Проведення шоу – програми «Любов врятує світ»

 

 1. Європейський союз та Україна.
 1. Лекція «Європейські зв’язки України від Київської Русі до незалежності».
 2. Тренінг «Безпека роботи в мережі Інтернет»:
 • Інструктаж координатора та вчителя інформатики.
 • Практичне заняття під керівництвом членів клубу, які є досвідченими користувачами мережі.
 1. Пошукова робота «Україна в Інтернеті».
 2. Виставка фоторобіт «Україна: твій погляд»
 3. Шоу «Ігри патріотів».

 

 1. Україна – європейська держава
 1. Дискусія  «Євро 2012  та імідж України у світі»
 2. Практичне заняття «Подорож містами, які зустрічатимуть матчі Єврокубку».
 3. Рольова гра «Волонтери та гості Єврокубку»
 4. Лекція «Діяльність Єврокомісії в Україні»
 5. Інформаційна година у класах за участю членів Євроклубу «Європейська спільнота – дружня Україні»

 

 1. Європа – наш спільний дім.
 1. Конференція «Європейський союз: туристичні маршрути»
 2. Практичне заняття «Створюємо карту Євросоюзу».
 3. Святкування Дня Європи у школі:
 • Облаштування «Європейського містечка»
 • Битва кулінарів «Язик до Європи доведе»
 • Євроквест «Канікули у Європі»
 1. Випуск фотогазети  «Євроклуб «Вікно в Європу»-2009-2011 »

 

Заключне заняття.

 1. Діалог «Що дав мені рік членства в Євроклубі».
 2. Виготовлення «Грамоти  друзів» (стіннівка, на якій діти залишають відбитки своїх долонь з побажаннями на літо).
 3. Вручення активним помічникам євроклубівського руху Свідоцтв Почесного Члена Євроклубу  «Вікно в Європу».

 

Очікувані результати

На кінець виконання програми роботи гуртка у 2 році навчання євроклубівці мають розширити свої знання про Євросоюз, культуру та традиції народів, які проживають у країнах – членах Євросоюзу. Учні мають орієнтуватися у практичному застосуванні знань законодавства Євросоюзу.  Як результат виконання проектних та творчих робіт члени Євроклубу удосконалять навички створення повідомлень, виступів у радіогазеті, стіннівок та інформаційних бюлетенів,  організації та проведення  масових заходів. Внаслідок проведення практичних робіт у мережі Інтернет учні удосконалять навички безпечної поведінки під час користування послугами Інтернет-провайдерів, виконання операцій з пошуку інформації у всесвітній мережі, редагуванні блогів, роботі на інформаційних сайтах та мережевих енциклопедіях.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сіконенко Тетяна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 жовтня 2023
Переглядів
264
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку