10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План роботи Маріупольської ЗОШ №20

Про матеріал

План роботи школи, помісячний

Перегляд файлу

1

 

 

КЗ «Маріупольска загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 20

 Маріупольської міської ради Донецької області»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на сумісному засіданні педагогічної ради

та ради школи

протокол № 1 від 31.08. 2017 р.

 

                                                                Голова педагогічної ради     В.Б. Волкова

Голова ради школи        Єлісєєва Н.М.

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи школи

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь-2017

 

р

 ЗМІСТ

 

1

Аналіз роботи школи за 2016-2017 н.р.

4

2

Основні напрямки роботи та завдання школи на 2017-2018 н.р

76

3

Модель управлння ЗОШ №20

77

4

Структура методичної роботи

78

5

Модель методичної роботи

80

6

Загальні цілі і завдання виховної роботи

81

7

Структура виховної роботи

82

8

Циклограма дня

83

9

Циклограма щомісячної діяльності школи

84

10

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією школи

85

11

Розподіл обов’язків між іншими рівнями управління

87

12

Щомісячний план роботи школи:

 

 

Серпень

88

 

Вересень

93

 

Жовтень

106

 

Листопад

116

 

Грудень

126

 

Січень

135

 

Лютий

143

 

Березень

150

 

Квітень

167

 

Травень

165

 

Червень

173

13

Організація роботи з батьками

 

 

Тематика класних  батьківських зборів, засідань БК, батьківського всеобучу

176

 

План проведення загальношкільних батьківських зборів

190

 

Тематика засідань загальношкільного батьківського комітету

192

14

Організація харчування

193

15

Оздоровлення та відпочинок

195

16

Робота з профілактики злочинності серед учнів школи

195

17

Робота в мікрорайоні школи

196

18

Військово-патріотичне виховання

197

19

План роботи Ради школи

199

20

План-схема здійснення внутрішньошкільного контролю

200

21

Перспективний план-графік вивчення стану викладання навчальних предметів на 2015-2021 роки 

207

22

Циклограма наказів

208

23

Очікувані результати

220

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗ ШКОЛИ

 

 Школа однакових можливостей для кожної дитини з досить широким діапазоном видів навчальної та виховної  діяльності.

 Школа, в якій усі діти з радістю проживають усі періоди дитинства.

 Школа, в якій діти вчаться активно й гідно жити, розвивають та реалізують свої здібності.

 

МІСІЯ ШКОЛИ

 

Забезпечити освіту, яка б відповідала духовним і моральним потребам народу України.

 

ФІЛОСОФІЯ ШКОЛИ

 

Школа- це палац здійснення мрій і сподівань, де учень – Людина з великої букви.

 

ПРОВІДНА ІДЕЯ

 

Створення оптимальних умов для якісного навчання  на всіх ланках загальної совіти.

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ

 

Забезпечити позитивну динаміку розвитку школи, як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина-патріота, здатного до участі у розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.

 

 

ОБРАЗ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ

 

 Соціальний тип особистості, якому притаманні світоглядна культура, високі моральні якості, діловитість та творча ініціативність, гуманне ставлення до довкілля, нахили до саморозвитку та самореалізації.

 

 

 

Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

У закладі щороку проводяться поточні ремонти приміщень та комунікацій за рахунок позабюджетних коштів.

Таблиця 1.

Позабюджетні кошти, які витрачені на ремонт

 

Вид робіт/од. виміру

Бюджетні кошти

Батьківські та інші кошти

Всього коштів

Заплановано (тис.грн.)

Освоєно (тис.грн.)

Заплановано (тис.грн.)

Освоєно (тис.грн.)

покрівля

 

 

 

 

 

теплопостачання

 

 

 

 

 

водопостачання

 

 

 

 

 

каналізації

 

 

300,0

300,0

300,0

загально будівельні роботи (вказати які)

(стелі)

 

 

 

1000,0

 

1000,0

 

1000,0

електророботи (вказати які)

 

 

-

-

-

спортзали

 

 

600,0

600,0

600,0

столові

 

 

800,0

800,0

800,0

класи

 

 

7500,0

7500,0

7500,0

коридори

 

 

4000,0

4000,0

4000,0

енергозбереження

(вказати кількість віконних та двірних блоків) (вікна)

64415,0

 

9 шт

 

 

 

64415,0

актові зали

 

 

 

 

 

тіньові навіси

 

 

 

 

 

майстерні

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

14200,0

14200,0

78615,0

 

Забезпеченість учнів та педагогічних працівників навчальною літературою

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Робота бібліотеки  проводиться   спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У  2016-2017 навчальному році робота бібліотеки ЗОШ № 20  була побудована згідно  Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів Департаменту освіти обладміністрації,  департаменту освіти  міської ради.

         Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану, спрямована на національне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням. Робота бібліотеки у 2016 – 2017   навчальному році спиралася на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

             Завідувач бібліотекою Анікіна Т.М.   протягом  року:

 •                    здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням інформаційних технологій;
 •                    надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;
 •                    формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчала користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;
 •                    удосконалювала традиційні  й освоювала  нові  бібліотечні технології. Забезпечувала  можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавала  методичні  консультаційні допомоги педагогам, батькам, що вчаться в одержанні інформації.
 •                    використовувала  різні форми проведення масових заходів.

Саме тому бібліотека стала  інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної компетентності  читачів , створення системи інформаційної підтримки навчально – виховного процесу.

             Шкільна бібліотека має абонемент,  читальну  залу  (на 30 місць). Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Для шкільних підручників  бібліотека має ізольоване приміщення.

           Комплектування бібліотеки  проводиться як за кошти державного  бюджету так і  за допомогою спонсорів та батьків. За цей рік бібліотека одержала за новою програмою  для учнів 4 та 8 класів – 970 примірників підручників.

           Для забезпечення обліку фонду ведеться відповідна документація: книги сумарного обліку фонду бібліотеки, інвентарні книги, книга обліку видань тимчасового користування, папки накладних, папки актів вибуття, реєстраційна картотека навчальної літератури, формуляри користувачів.

 До послуг  користувачів бібліотека пропонує  21350  примірників книг. З них: основний книжковий фонд  налічує  15745 примірників, фонд підручників – 5605 примірників.

 Згідно з постановою Кабінету міністрів розпочата робота з переходу  на бібліотечну класифікацію УДК. З метою  пропаганди літератури та  розкриття інформаційних ресурсів  книжкового фонду відкритий  доступ до книжок актуальної тематики та поширеного запиту, оформлені постійні перегляди літератури «Книжки для допитливих», « Книжковий розвал».

 Протягом квітня-травня 2017  року  проведено моніторинг забезпеченості навчально-виховного процесу підручниками,  проаналізовано забезпеченість учнів підручниками з кожного предмету, виявлено потребу у виданнях та наявність резервного фонду з урахуванням очікуваного контингенту на 2017-2018 н.р.

Протягом року подовжується робота з електроною  базою  данних основного фонду бібліотеки. Поповнюються дані  поточного обліку. Виявлено та вилучено з фонду фізично-зношені, застаріли  та списані підручники у кількісті 5000 примірників.  

 

Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки

Система каталогів і картотек призначена для багатогранного розкриття всього фонду бібліотеки, його пропаганди. В шкільній бібліотеці ведуться електроні описи наявності бібліотечного фонду,  створені та постійно поповнюються: картотека підручників; картотека на допомогу шкільному бібліотекарю; тематичні картотека на допомогу шкільної програми «Навчання з захопленням», з Історії України, краєзнавства, на допомогу вчителям та класним керівникам.

 Створено інформаційні електроні бази даних по всім питанням бібліотечної та педагогічної роботи  школи, електроні тематичні папки з  актуальних тем  поточного року, банк фотографій проведених заходів, банк електронних підручників.  Відбувається  постійне їх  редагування по мірі  надходження та  вибуття інформації..

Всього протягом року бібліотекарем   було укладено 6 рекомендаційних списків літератури, а також виконано  182 бібліографічних довідок.

 

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування здійснювалося відповідно до «Положенням про бібліотеку середнього загальноосвітнього навчального закладу». Провідним напрямком бібліографічної роботи бібліотеки було систематичне забезпечення  бібліографічною  інформацією  користувачів. Безперервний облік даних про кількість та склад користувачів по групах, кількість відвідувань,про обсяг виданих документів та розподіл їх за відділами бібліотечної класифікації вівся у  «Щоденнику  роботи шкільної бібліотеки».

Аналіз основних цифрових показників зі «Щоденників роботи» показав:

1. Кількість читачів бібліотеки – 314, з них: на абонементі обслуговувалось всього – 314  користувачів;  читальну залу  протягом  року відвідало – 2250 користувачів. Обслуговування надавалося різним категоріям: учням, вчителям, батькам. Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням на абонементі по закладу становить 88%.

2. Загальна кількість відвідувань за рік становить 4134  разів, з них на абонементі – 2884, в читальній залі –1250 .  Аналіз показників відвідуваності шкільної бібліотеки  користувачами  свідчить про те, що найбільшу активність виявили учні 1-4 класів 15-18 разів.  Кількість групових відвідувань учнів середньої та старшої школи , яка припадає на одного читача за рік становить 13 разів. Активно використовується можливості читальної зали з проведення масових та групових тематичних заходів.

3. Загальна кількість книговидач. У 2016-2017 навчальному році із фонду бібліотеки було видано 5808 примірників документів. Книговидача  літератури складає  - 4423прим.,  газет та журналів  1385 примірників .

 Забезпеченість учнів школи підручниками з основних навчальних предметів в 2016-2017 навчальному році становила: 1-4 класи – 100%; 5-9 класи – 98%; 10-11 класи – 98%.У цілому учні школи були забезпечені підручниками на 98,6%.

 

Робота щодо популяризації книги та бібліотеки

Пропаганда літератури на допомогу навчально – виховному процесу

 Розкриття інформаційних ресурсів  книжкового фонду використується для залучення читачів до бібліотеки:  постійнодіючі   книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні полички,  рекомендовані списки літератури. З метою  інформації учнів о бібліотечній діяльності ,оформлено бібліотечний стенд нової інформації «Шкільна бібліотека - інформаційний центр» та «Прочитай! Це цікаво!».  Протягом року включав матеріали  до знаменних та пам’ятних дат історії та літератури України «Літературний календар». У бібліотеці  протягом року було організовано 11 тематичних  виставок літератури: «Щоб у серці жила Україна», «Педагогічна скарбниця»,  «Сторінки історії нашої країни», «Мови нашої слова – наша музика жива», «Соборна  Україна -  вільна країна», «На світі тисячі професій, одна із них – твоя», «Правовий навігатор», «Постать Івана Франка». «Шевченко – честь та слава України» та інші. Також розкриття   фонду забезпечують тематичні полочки «Все для вчителя», «Життя людини – найвища цінність», «Сто шляхів – сто доріг»,  «Економіка для всіх», «Чарівний світ природи», «Світ моїх захоплень» та інши.

Протягом  канікул  було складено  план заходів та відбулися цікаві зустрічі читачів  під новорічною ялинкою з книгами, з  українськими народними святами,переглянуто багато цікавих презентацій. Учні початкової школи брали  участь у заходах: брейн - ринг «Найуважніший читач», виховної годині « Плекатимешь мову – цвістимуть слова», конкурс знавців поезії Т.Г.Шевченка, бесіді «Твої права – твої обов’язки»», літературна гра «Що, де, коли?» та турнір «В гостях у казки». З метою впровадження  у життя Концепції національно - патріотичного виховання у бібліотеці було проведено години спілкування до Дня «Української писемності та мови» з учнями   8 класу класним керівником Гречановською І.В., «Ярмарка професій» учні 9 класу з класним керівником Казаку Т.В., до шевченківських свят «Життевий та творчий шлях Тараса Шевченко»для учнів 5-6 класів, віртуальна подорож «Памятники Шевченко», година спілкування з учнями ГПД «Ввічливість на кожен день», класна година до Дня Перемоги «Герої не вмирають», літературна шоу – гра «Аукціон знань». В березні, на весняних канікулах, було  проведено цикл заходів у рамках «Тижня дитячої та юнацької книги» для учнів 1-11 класів.  

Бібліотека  приділяла  увагу  інформаційному  забезпеченню безперервної освіти педагогічних кадрів.  Постійно здійснювалось індивідуальне  інформування вчителів, інформаційне забезпечення педрад, підтримка вчителя у атестаційний період, участі у вебінарах, роботи у  репозітарії  при відборі підручників на 2017-2018 навчальний  рік, публікації робот на Методичному порталі. Створено «Банк досягнень» вчителів та учнів школи, моніторинг участі у Всеукраїнських, обласних, шкільних конкурсах.Складались рекомендаційні списки літератури з використанням вебджерел: «Пам’ятні дати історії України» , «Екологічні проблеми світу», «Зростаємо читаючі».

 

Формування інформаційно-бібліографічної культури, навичок незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості

Діяльність  шкільної бібліотеки направлена на  формування інформаційної культури школяра, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. У школі затверджено  «Графік бібліотечних  занять з основ   інформаційної культури»» для учнів 1-9 класів. При проведенні   занять  використовувались цікаві інтерактивні форми роботи, вікторині, ігрові заходи. На шкільному сайті розташована сторінка шкільної бібліотеки, на котрій висвітлюються заходи, які проходять у шкільній бібліотеці за посиланням https://marzosh20.wixsite.com/zosh20/kopiya-spivpracya. Створено сайт шкільної бібліотеки ЗОШ № 20 за посиланням https://anikinatm1959.jimdo.com. У зв’язку з підвищенням  попиту  на створення та пошук інформації у Інтернеті проводились індивідуальні консультації з питань обробки та коректного оформлення матеріалів з учнями школи.

 

Робота з збереження  навчальної книги

Формування інформаційної культури школяра включає пропаганду бережливого ставлення до навчальної книжки. Активом бібліотеки здійснювався  постійний контроль за дотримуванням правил користування підручником. У кожному класі контроль за станом  підручників  здійснював  класний  керівник разом з комісією  бережливих.   Протягом року проводили рейди-перевірки. Результати перевірок висвітлювались в інформаційних листах «Живи,книга». Більшість класних керівників відповідально відносились  до збереження навчальної літератури. В цілому підручники збережено добре, але  є класи у яких учні  псують книжки, роблять записи не ремонтують протягом року. 96%  підручників мають обгортки, закладки та паспорта. Але в цій роботі є значні недоліки.  Роботу  з збереження навчальної книги у класах  слід активувати, підвищити відповідальність учнів за отримані підручники, проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків.

 

Підвищення професійного рівня завідувача бібліотеки

  Бібліотекар  школи  Анікіна Т.М. постійно підвищує  свій професійний рівень. У   2017 року  напрацювання   завідувача бібліотеки  були опубліковані на Методичному порталі.

1.Проект « Читання для розуму та навчання» (сертифікат № 50833 от 4.01.2017 р.)

Режим доступу :http://metodportal.com/node/50833

2. Інформаційне - комунікаційні технології    у     діяльності  бібліотек ЗНЗ.(сертифікат №50834 от 4.01.2017.) Режим доступу :http://metodportal.com/node/50834">

3.Залучення читачів у бібліотеку майбутнього.(сертифікат № 50837 от 4.01.2017р)

 Режим доступу : http://metodportal.com/node/50837

4. Електронна виставка – дослідження « Мудрі  книжки з усього світу» (сертифікат № 57261) Режим доступу:  http://metodportal.com/node/57261

 У листопаді 2017 року  Анікіна Т.М. пройшла   курси підвищення кваліфікації при МДУ за темою    «Шкільні бібліотеки майбутнього» та отримала свідоцтво з відзнакою.

  У березні 2017 Анікіна Т.М. брала участь у обласному конкурсі для працівників шкільних бібліотек « Віртуальна виставка. Феєрія знахідок», у міському етапі посіла 2 місто у номінації « Тема за вибором учасника». На конкурс була представлена електрона виставка – дослідження « Мудрі книжки з усього світу», за книгою видавництва « Освіта» «Мудрі думки з усього світу» Режим доступу:. https://www.youtube.com/watch?v=waT73bGOays.

Також у 2017-2018 навчальному році  брала участь у V Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель  - обдарований учень»,  Проект « Читання для розуму та навчання»  пройшов у 3 етап конкурсу у 2 номінаціях  «Виховання особистості» та « Розвивальний урок».

Бібліотека ЗОШ № 20 у 2016-2017  навчальному році забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма.  Бібліотека є інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури читачів. У  бібліотеці активно  використовується  ІКТ в усіх бібліотечних  процесах, та можливості   Інтернету щодо знаходження та використання  інформації.                

 

Основні показники роботи шкільної бібліотеки  у 2016 – 2017 н.р.

Таблиця 2

 

пп

 

Показники роботи

 

Кількісні  показники

 

 

2015-2016

2016-2017

1.

Всього читачів, з них:

 308

314

 

 • учнів

286

294

 

 • вчителів

22

20

 

 • інших працівників

 

 

2.

Книговидача:

6454

6808

 

 • художньої та галузевої літератури

4004

4142

 

 • газет та журналів

2450

2666

3.

Відвідування 

5856

5344

4.

Кількість масових заходів:

 

 

 

 • книжкових виставок

9

12

 

 • вечорів, зустрічей

7

6

5.

Кількість заходів:

 

 

 

 • бесід

34

43

 

 • оглядів літератури

14

12

 

 • рекомен.списків літ-ри

5

6

 

 • планів читання

3

4

6.

Фонд :

25191

21420

 

 • підручники

9447

  5675

 

 • художня та галузева література

15744

15745

 

 • аудіо відео матеріали

 

 

7.

Періодичні видання

7

6

8.

Надходження фонду:

 

 

 

 • підручників

474

1228

 

 • художньої та галузевої літератури

74

1

 

 • аудіо відео матеріали

-

-

9.

Списання :

 

 

 

 • підручників

-

5000

 

 • художньої та галузевої літератури

-

-

10.

Довідково – бібліографічна робота:

 

 

 

 • довідки адресні

56

61

 

 • довідки тематичні

164

145

 

        Протягом поточного навчального року бібліотека постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, слайд-шоу,  квести тощо). Щомісяця  оформлялася  експрес-інформація «Прочитай! Це цікаво!», інформаційний стенд « Шкільна бібліотека», підготовлені виставки до тематичних тижнів  та декад тощо.

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки за допомогою Інтернет ресурсів. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер. Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу. У читальній залі бібліотеки  проводились тематичні заходи з національно – патріотичного, духовного,правового,морального  виховання.

           Працюючи в тісному контакті з учителями, бібліотекою ім. К Чуковського, шкільними органами  самоврядування   у бібліотеці  проводились інтерактивні заходи як   форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів  у повсякденній роботі з читачами-учнями.

В  рамках проведення  Всеукраїнської акції «Живи, книго!», учнями було відремонтовано 54 книги зі шкільної бібліотеки.

  Протягом навчального року робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані роботи бібліотеки.

 Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи  не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього  інформаційного – дозвільного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатний  задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки  спрямовано  на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

Забезпечення педагогічними кадрами

 Підбір і розподіл педагогічних кадрів  відбувається на підставі вимог нормативних документів Міністерства праці, Міністерства освіти. На підставі аналізу штатного розкладу, наказів із кадрових питань, матеріалів атестації, особових справ, документів педагогічних працівників про освіту та кваліфікацію.

       Кадрова політика  закладу  спрямована на створення комфортних оптимальних умов для реалізації педагогічних здібностей працівників, професійного зростання для участі в методичній роботі та науково-дослідницькій діяльності,  формування  позитивного  ставлення  до  здорового  способу  життя.  Критерії розподілу педагогічних кадрів: педагогічний досвід, кваліфікація, результативність роботи, наступність, системність та послідовність роботи вчителя, особливості взаємин учасників навчально-виховного процесу.

 Адміністрація школи ретельно проводить роботу щодо підбору педагогічних кадрів.  Звертається увага  на високі моральні якості, відповідну педагогічну освіту,  професійну практичну підготовку   працівника.  Протягом 2016-2017 років школа на 100% укомплектована педагогічними кадрами за рахунок штатних працівників.

На початок 2016-2017 навчального року стали до роботи 27 учителів, що складає  100% від потреби. Чітко визначені функціональні обов’язки та посадові інструкції педагогічних працівників, які розроблено згідно до вимог кваліфікаційних характеристик.

 

Кількісний склад педагогічних працівників ЗОШ № 20

Таблиця 3.

Рік

Категорії педагогічних працівників

Всього праців- ників

Дирек- тор

Всього

заст. дирек- тора

Із них

заст. дирек- тора з НВР

Педа- гог- ор- гані- затор

Прак-тич-

ний психо- лог, соц.

педагог

Учи-телі

Вихо- вателі

Біб

ліо

текар

Учи- телі суміс- ники

Учителі, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною

2014-2015

28

1

1

1

1

0

20

0

1

2

1

2015-2016

28

1

2

2

1

0

21

1

1

2

2

2016-2017

26

1

2

2

1

0

23

0

1

1

2

Якісний склад вчителів за віком

Таблиця 4.

Інформація про кількість працюючих педагогічних працівників

Загальна кількість педагогічних працівників

Кількість працюючих до 30 років

Кількість працюючих 30-40 років

Кількість працюючих 41-50 років

Кількість працюючих 51-55 років

Кількість працюючих 56-60 років

Кількість працюючих старше

60 років

з них

з них

з них

з них

з них

з них

з них

Жінок

Чолов.

Жінок

Чолов.

Жінок

Чолов.

Жінок

Чолов.

Жінок

Чолов.

Жінок

Чолов.

Жінок

Чолов.

2013-2014

25

1

4

0

6

1

5

0

4

0

1

0

5

0

2014-2015

25

1

5

0

5

1

6

0

5

0

0

0

4

0

2015-2016

27

2

4

0

4

1

8

0

5

0

2

0

4

0

2016-2017

24

1

4

0

3

1

5

0

6

0

4

0

2

0

 

Якісний склад учителів за педагогічним стажем

Таблиця 5.

Кількість педагогічних робітників

2013-2014

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

До 3 років

3

3

3

2

3-10 років

2

5

2

3

11-20 років

6

5

5

3

Понад 20 років

15

13

17

17

Всього

26

26

27

25

Відомості про молодих фахівців

Таблиця 6.

2013-2014 н.р.

2014-2015  н.р.

2015-2016

2016-2017

2

1

1

2

 Навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами на 100%. Забезпеченість навчально-виховного процесу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників та вчителів.

 80% педагогічних працівників мають постійні громадські доручення, 20% - разові. Усі працівники навчального закладу дотримуються норм трудового законодавства й Правил внутрішнього розпорядку. За звітний період жоден працівник не був звільнений з ініціативи адміністрації.   70% педагогічних працівників мають досвід роботи понад 20 років, що складає основу системи наставництва в школі.

 95% учителів мають повне педагогічне навантаження.

 

Освітній рівень педагогічних працівників

 Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Маріупольської міської ради Донецької області» на 100% забезпечений фахівцями, які мають спеціальну професійну освіту, володіють державною мовою .

      У 2016 - 2017 навчальному році в ЗОШ  №20 працюють 26 вчителів (1 сумісник), вищу освіту мають 25 осіб, що становить 96% від загальної кількості педагогічних працівників.

Таблиця 7.

Показники за освітою працівників закладу

 

 

Загальна кількість працівників

з них

мають середньо-спеціальну освіту

мають неповну вищу освіту

мають вищу освіту

мають освітній рівень «Магістр»

навчаються в аспірантурі

2013-2014

26

0

0

25

1

0

2014-2015

26

0

0

23

3

0

2015-2016

27

0

0

25

2

0

2016-2017

25

1

0

22

2

0

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Учителі школи постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня.

Таблиця 8.

Показники за кваліфікаційною категорією та педагогічними званнями працівників закладу

 

Загальна кількість

 педагогічних працівників

з них

мають

 

вищу категорію

мають

 

І категорію

мають

 

ІІ категорію

 

фахівці

мають педагогічне звання «Вчитель - методист»

мають педагогічне звання «Старший вчитель»

мають педагогічне звання «Вихователь - методист»

мають педагогічне звання «Старший вихователь»

2013-2014

26

15

4

3

4

7

1

0

0

2014-2015

26

12

6

2

6

8

1

0

0

2015-2016

27

12

8

2

5

7

1

0

0

2016-2017

25

10

7

5

3

4

1

0

0

 

Доступ закладу до Інтернету

Адміністративні кабінети, учительська,  бібліотека, кабінети № 19, 20, 7  підключені до мережі інтернет провідниковим.

Провайдер, який забезпечує доступ до Інтернету:  Формат. У школі є Wi-Fi.

 

Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ

  Кімнати для керівників ЗНЗ

Нараховується  3 адміністративних  кабінети:

- кабінет директора – 1 (18,4 м²)  приймальна – 1 (9,2 м²)  розташовані на другому поверсі;                                            

- кабінет заступника директора з НВР – 2 (17,5м², 10,1 м²)   розташований на третьому  поверсі;

- кабінет завгоспа            1 (8,5 м²) розташований на другому поверсі.

Кімнати для педагогічних працівників

На третьому поверсі  будівлі розташована вчительська, загальна площа – 47,7 м².

Учительська – місце обміну творчими планами, ідеями колективу.

В оформленні учительської  застосовані необхідні інформаційні стенди, на яких відображається внутрішкільне життя, розміщені матеріали з методичної, виховної, профсоюзної роботи. Кожен вчитель має змогу зайнятися тут самоосвітою, в учительській є картотека матеріалів з фахових журналів.

Є й спеціально обладнана зона відпочинку для працівників школи.

Пандус у ЗНЗ

Пандус  за проектом шкільної будівлі не передбачений, але є доступ заїзду візка зі сторони допоміжного входу школи.

Актова зала

Актова  зала розташована на третьому поверху, загальна площа-127,8 (м²) . Актова зала потребує капітального ремонту.

 Спортивна зала

Спортивна зала– 271,2 м², у наявності  2 роздягальні (1 – для хлопців, 1– для дівчат).

           Спортивна зала – центр здорового способу життя учнів. У залі проходять не тільки уроки фізичної культури, а й  заняття різноманітних спортивних секцій, у яких займаються  учні школи. Регулярно проводяться спортивні змагання з різних видів спорту. Зал обладнано необхідним спортивним інвентарем, який відповідає діючим санітарним нормам, спеціальними таблицями з техніки безпеки.

Спортивний майданчик

На шкільній території  розташовано:

 •       футбольне поле;
 •       бігова доріжка;
 •       майданчик  для проведення  занять із фізичної культури.

Немає баскетбольного, волейбольного майданчиків.

 Медичний працівник

Згідно з мережами класів і кількості учнів в школі на 0,5  ставки працює медична сестра.

Для обслуговування учнів функціонує медичний кабінет. На підставі графіку та вимог до медичного обслуговування учнів щорічно проводиться медичний огляд школярів. Результати щорічного медичного огляду розглядаються на засіданні педагогічної ради школи.

Згідно з вимогами класні керівники та медична сестра школи оформлюють Листки здоровя.  Забезпечується контроль за станом фізичного виховання на уроках фізичної культури. У навчальних кабінетах та класних кімнатах створюються необхідні санітарно-гігієнічні вимоги. До профілактичної роботи залучаються спеціалісти дитячої поліклініки міської лікарні № 5.

 Стан медичного кабінету

Медичний кабінет – площа  17,2   м², який  укомплектований меблями та обладнанням: 

 • холодильник , 
 • ростомір, 
 • ваги,
 • кушетка,
 • медичний стол для щеплення,
 • шафа для документів, медикаментів

Стан санвузлів

 У школі діє 5 туалетів: 

- для хлопців – 2;

- для дівчат – 3; 

- для працівників – 2;

Загальна площа – 70 м².

На одну чашу Генуя припадає:

 – для дівчат – 3,5 осіб;

 - для хлопців – 30 осіб,  що не  відповідає нормам.

 У закладі щороку проводяться поточні ремонти туалетів  та комунікацій за рахунок батьківських  коштів.

         Стан їдальні

 Їдальня має обладнання, яке в цілому відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для приготування, зберігання та прийому їжі.

 Харчоблок – площа 62,8  м².

Приміщення:

 • склад – 8 м²,
 • жаровий цех – 12 м²,
 • варильний цех – 15 м²,
 • мийна – 4 м²,
 • буфет – 4 м².

Обладнання:

 • столи обідні – 20, лави для сидіння – 40,
 • піч електрична,
 • водонагрівач,
 • вентилятор,
 • холодильна шафа,
 • жарова шафа (на балансі КШПХ).
 • посуд (на балансі КШПХ). 

       Столи мають гігієнічне покриття, стійке проти високої температури й дезінфікуючих засобів.

 Шкільна їдальна потребує капітального емонту

 Приміщення для спеціалістів, технічного персоналу    

Спеціалісти та технічний персонал  мають приміщення:

1 кімната –  площа   8,2 м² для зміни одягу, яка обладнана  меблями;

8 кімнат – загальна  площа 12 м² для збереження  технічних засобів прибирання та дезінфікуючих препаратів.

 • Акт на право користування земельною ділянкою

 Акт на право користування земельною ділянкою  відсутній.

        Установчі документи ЗНЗ чинному законодавству про освіту

Свідоцтво № 035948  Серія А 01 від 09.10.2009р. про Державну реєстрацію юридичної особи.

Довідка АБ № 042913 від  15.10.2007р. з єдиного Державного реєстру.

 Навчально – дослідницька земельна ділянка

Навчально - дослідницька земельна ділянка, теплиця – відсутні.

Наповнюваність класів

           Середня наповнюваність класів  – 23 учні.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЙОГО УЧАСНИКІВ

 

 Відвідування учнями навчальних занять

   

      На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю захопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку адміністрацією школи було проаналізовано пропуски уроків учнями школи за 2016-2017 навчальний рік. Протягом учбового року класними керівниками 1-11 класів здійснювався контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи посеместрово та за рік. Протягом 2016 – 2017 н.р. ведеться шкільна документація (журнал обліку відсутніх учнів, класні журнали, письмові пояснення батьків, медичні довідки), здійснено моніторинги відвідування учнями уроків. Щоденно заступник директора з НВР та черговий адміністратор вибірково перевіряють відсутніх на 1-ому уроку, з’ясовують причини відсутності учнів, бере пояснювальні записки, інформує батьків, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість пропусків уроків без поважних причин. Учні, які тимчасово не відвідували навчальні заняття подають медичну довідку або письмове пояснення про причини відсутності. Слід вказати, що не всі класні керівники відповідально ставляться до організації контролю за відвідування учнями школи по класах . Наслідком цього є велика кількість пропусків. Так, у 11 класу більш всього пропусків учнів: всього за рік -660\4668, з поважної причини-282\1931).У планах виховної роботи, розділі «Індивідуальна робота» не заплановані ефективні заходи, методи та форми роботи з учнями, що пропускають заняття. Всього учнями школи пропущено

Таблиця 9.

 

ввсього

по хворобі

з поважної причини

(за поясненням батьків)

Без поважної причини

2016-2017 н.р.

5888/35527

4917/27499

971/8028

-

 

 Дані про відвідування учнями школи наведені в таблиці (таблиця 10):

 

клас

ПІБ класного керівника

Відсутньо днів\уроків

Всього

пропущено

З хвороби

З поважної причини

Без поважної причини

ІІ

За рік

ІІ

За рік

ІІ

За рік

1

1-А

Добриця Л.О.

135\629

175/812

122\568

161\747

13\61

14\65

-

2

1-Б

Мельникова Л.Ю.

292\1338

434\2004

263\1189

381\1742

29\149

56\264

-

3

2

Прокіпчук Н.М.

287\1435

485\2425

281\1405

477\2365

6\30

8\40

-

4

3-А

Дунець І.В.

433\2165

590\2950

378\1890

522\2610

55\275

68\340

-

5

3-Б

Луковнікова Г.І.

220\1225

278\1469

186\1050

217\1210

34\175

51\259

-

6

4

Гічкіна Л.Д.

230\1195

315\1639

216\1121

296\1538

14\74

19\101

-

7

5

Яковлева Л.Л.

295\1799

550\3290

277\1691

523\3130

18\108

27\160

-

8

6

Дробязко О.Д.

241\1471

407\2565

194\1138

338\2086

47\333

69\479

-

9

7-А

Весела Н.В.

152\1059

267\1831

99\693

188\1294

53\366

79\537

-

10

7-Б

Желіба Н.В.

194/1358

354/2478

162/1134

316/2212

32/224

38/266

-

11

8

Гречановська І.В.

255\1785

397\2770

196\1610

334\2567

59\175

63\203

-

12

9

Казаку Т.В.

333\2233

572\3807

272\1824

481\3204

61\409

91\603

-

13

10

Ільїна Н.В.

223\1604

404\2819

162\1205

305\2156

61\399

99\663

-

14

11

Коновалова Т.П.

407\2774

660\4668

206\1453

378\2737

201\1321

282\

1931

-

 

      Протягом семестру було складено 83   акти на учнів, які пропустили заняття 10 днів і більше. Аналіз хвороб вказує на те, що найчастіше учні хворіли бронхітом, ангіною, ГРВІ.

 У школі створено систему роботи щодо обліку відвідування учнями навчальних занять. Для чіткої організації контролю складено циклограму заходів, за якою працює педагогічний колектив школи:

 • Класні керівники ведуть щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, про що роблять відмітки на відповідній сторінці класного журналу і в журналі обліку відсутності учнів на заняттях. Також класні керівники в журналі оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять записують інформацію про причини відсутності учнів.
 • Відповідальні за облік відвідування учнів у класах своєчасно й достовірно подають відомості про відсутніх учнів з зазначенням причини відсутності черговому по школі класу.
 • В особових справах учнів зберігаються документи, що пояснюють причини пропуску учнями навчальних занять.
 • У разі відсутності учня більше 10 календарних днів оформлюється акт відсутності у двох екземплярах: один здається в департамент освіти, другий -  заступнику директора з НВР.
 • Усі пропуски навчальних занять підтверджені довідками про хворобу або записками від батьків про причини пропусків.
 • Ведеться суворий контроль за дітьми соціально незахищених категорій. У телефонному режимі вияснюється причина відсутності учнів
 • У школі активно працює Рада профілактики правопорушень, головна мета діяльності якої - залучення учнів до навчання, корекція девіантної поведінки. На засідання Ради запрошуються батьки учнів, схильних до запізнень на уроки, батьки учнів із сімей зі складними життєвими обставинами, які безвідповідально ставляться до контролю за відвідуванням  дітьми навчальних занять.

 

Проходження педагогічними працівниками атестації

 Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011р. №1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 10.01.2012р. за №14/20327 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 16.08.2013р. № 1417/23949,  наказу управління освіти міської ради від 16.09.2016р. № 832 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників навчально-виховних закладів міста у 2016-2017н.р.», наказу по ЗОШ № 20  від 19.09.2016 № 181 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників  ЗОШ № 20 у 2016-2017 н.р.»,  з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності  у закладі  було проведено атестацію педагогічних працівників.

  «Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу» (п. 1.3).

Атестація здійснювалась  на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо-виховного процесу з урахуванням думки колег, проведення творчих тижнів, відвідування відкритих уроків, виховних заходів за весь міжатестаційний період. Створено систему атестації педагогічних працівників (аналітичний, методичний, організаційний рівні).

 Дотримання вимог Типового положення щодо порядку проведення атестації:

 1. Наявність наказів по атестації:
 • «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ЗОШ № 20 у 2016-2017 навчальному році»» від 19.09.2016р. № 181;
 • «Про затвердження дорожньої карти атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.» від 21.09.2016 № 183;
 • «Про результати атестації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.» від 28.03.2017р. № 52;

Затверджено  (до 20 жовтня) списки педпрацівників, які атестуються.

 На організаційному етапі  було створено атестаційну  комісію в складі девяти  працівників закладу:

 •   голова атестаційної комісії - Волкова  В. Б. – директор закладу;
 •   заступник голови -  Дімітрова О.О.- заступник   директора  з НВР;
 •   секретар комісії – Коновалова Т.П.- спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

    Члени комісії:

 •                    Желіба Н.В. – вчитель математики, керівник ШМО математичного циклу «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»;
 •                    Кардаш І.В. - голова ПК;
 •                    Семенова В.В. - представник міського управління освіти (наказ МіськУО від 19.09 2016р. № 832);
 •                    Казаку Т.В. - голова ШМО класних керівників, «спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії»;
 •                    Прокіпчук Н.М. – голова ШМО початкових класів, «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»;
 •                    Красноярова І.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

 Склад комісії затверджено наказом по ЗОШ № 20  від 19.09.2016 № 181. Згідно з установленим порядком була забезпечена робота атестаційної комісії І рівня. Було проведено 3 засідання атестаційної комісії. План роботи атестаційної комісії на 2016 – 2017 н.р. виконано в повному обсязі.

 Комісія розглядала нормативні документи щодо атестації педагогічних працівників закладу освіти, затверджувала графік  проведення атестації та доводила його під підпис до відома осіб, які атестувалися:

 - І засідання – 10.10.2016 р.(організаційне), протокол №1;

- ІІ засідання – 28.02.2017р. протокол №2 «Затвердження характеристик діяльності педагогічних працівників»;

- ІІІ засідання – 28.03.2017р. «Про атестацію педагогічних працівників та про підсумки роботи атестаційної комісії у 2016-2017 н.р.».

 На першому засіданні атестаційної  комісії  було визначено та обговорено параметри оцінювання педагогічної діяльності  з участю працівників, які атестуються. Параметри  враховувалися  при складанні планів атестаційної роботи на контрольно-оцінювальному етапі (в період з 1 листопаду до 15 березня). Ознайомлено з вимогами до кваліфікаційних категорій.

 Було складено план-графік внутрішньошкільного контролю на 2016-2017 н.р. Через внутрішньошкільний контроль проходить вивчення професійної діяльності педпрацівників – це є одним із важливих складових освітнього  менеджменту, від правильної організації якого багато у чому залежить об’єктивність рішень атестаційної комісії школи. Особливу увагу приділено педагогам, які підлягають атестації.

 У 2016-2017 навчальному році у ЗОШ № 20 підлягали атестації такі педагогічні працівники:

 •                    Весела Наталя Василівна - учитель  хімії, претендент на  присвоєння кваліфікаційної категорії   «спеціаліст  другої кваліфікаційної категорії»;
 •                    Луковнікова Ганна Іванівна – учитель початкових класів, претендент на  присвоєння кваліфікаційної категорії   «спеціаліст  другої кваліфікаційної категорії»;
 •                    Грищеніна Вікторія Григорівна – учитель математики, інформатики, претендент на  присвоєння кваліфікаційної категорії   «спеціаліст  другої кваліфікаційної категорії».

 Педагоги, які підлягали атестації, склали індивідуальні плани роботи на час атестації, заступником директора з НВР Дімітровою О.О.  на методичній раді розглянуто  питання щодо Положення про атестацію педагогічних працівників та ознайомлено з алгоритмом атестації в ЗОШ  20. Повторно ознайомлено працівників школи з нормативними документами про атестацію,  з технологією вивчення їх роботи членами атестаційної комісії (протокол № 1 від 10.10.2016р.).

 В учительській кімнаті поновлено куточок «Атестація в школі», де розміщені відповідні розпорядчі документи, графік засідань, план роботи, заходи щодо проведення атестації.

 До кожного педагогічного працівника, який підлягав атестації у 2016-2017 н.р., було призначено  кураторів для надання допомоги під час атестаційного періоду:

 •                 Весела Н.В. – Ільїна Н.В.,
 •                 Грищеніна В.Г. – Кардаш І.В.,
 •                 Луковнікова Г.І. – Прокіпчук Н.М.

 Одним із провідних аспектів у кадровій роботі щодо забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації, яке відбувається планово, з урахуванням побажань вчителів щодо методів і форм проходження курсів, відповідно до нормативних вимог.

 При складанні графіку  атестації педагогічних працівників урахувався термін проходження курсової перепідготовки:

 •                 Грищеніна В.Г. –  свідоцтво СПК №2902  від 07.11.2015 року,
 •                 Луковнікова Г.І. – курси не проходила, у 2016 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність – початкова школа,
 •                 Весела Н.В. – курси не проходила, у 2014 році закінчила  Донецький національний університет, спеціальність  - учитель хімії.

 В матеріалах атестації в наявності   ксерокопії документів про курси, освіту.

 Річний план курсової перепідготовки на 2016-2017 н.р. виконано повністю. За планом – 7 учителів, за фактом проходження курсів – 7.

 На наступному етапі - вивчання та оцінювання діяльності педагогічних працівників – відбувалось узагальнення підсумків оцінювання рівня професійної майстерності і практичної діяльності з виробленою системою атестаційних процедур. На цьому етапі підсумовувалось вивчення роботи педагогів і оформлення атестаційних листів.

 Атестаційна комісія, педколектив розглядають атестацію як шлях до створення справжньої атмосфери творчості. З цією метою в школі проходили декади творчості вчителів, які атестуються, під час яких поетапно проводились відкриті уроки, позакласні заходи, майстер-класи, огляд педагогічних скарбничок, робочих місць.  Аналізи уроків,  довідки занотовано у книзі записів наслідків внутрішкільного контролю. Вчителі ознайомлені з результатами аналізу уроків або виховних заходів в межатестаційний період під підпис.

  На підсумково-аналітичному етапі атестації було систематизовано та узагальнено результати педагогічної діяльності педагогів, які проходили атестацію у 2016-2017 навчальному році. На методичній раді (протокол №4 від 23.03.2017р.) було заслухано творчі звіти педагогів, які атестуються. Кожен з них приготував творчій звіт у формі презентації  свого досвіду роботи.  Досвід роботи оформлений в окремих  теках з творчими доробками педпрацівників, але атестаційна комісія у 2016-2017 н.р. не вимагала від учителя, який атестується, об’ємних звітів про результати роботи у міжатестаційний період.

На педагогічній раді було розглянуте питання: «Творчі звіти вчителів, які атестуються» (протокол № 13 від 27.03.2017).

На засіданні при директорові також  розглянуто питання:

 • «Про складання графіка курсової перепідготовки учителів у 2016-2017 н.р.» (протокол № 2 від 05.09.2016);
 • «Про проведення атестації педагогічних працівників» (протокол № 3 від 12.09.2016);
 • «Про контроль заяв учителів на проходження атестації» (протокол № 5 від 03.10.2016);
 • «Про особистий контроль, щодо вивчення роботи вчителів, які атестуються»  (протокол №7 від 17.10.2016);
 • «Про контроль за відвідуванням уроків вчителів, які атестуються» (протокол № 11 від 28.11.2016);
 • «Про хід курсової перепідготовки педагогічних кадрів» (протокол № 15 від 10.01.2017);
 •  «Про результати відвідування уроків вчителів, що атестуються у 2016-2017 н.р. (протокол № 18 від 27.02.2017);
 • «Про підготовку до засідання атестаційної комісії 1 рівня щодо атестації педпрацівників» (протокол № 20 від 27.03.2017).

При оцінюванні педпрацівників враховує атестаційна  комісія відзнаки, результативність участі у конкурсах, що підтверджено грамотами, сертифікатами.

Таким чином, критерії оцінювання роботи вчителя під час атестації розглядалися в трьох аспектах: інформативний, результативний, діагностичний.

   Ведення документації з атестації.

 Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів. Зокрема було впорядковано такі матеріали щодо атестації:

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників;
 • перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників;
 • перспективний план атестації педагогічних працівників;
 • графік проведення атестації педагогічних працівників;
 • пам’ятки - порадники для педагогів, які атестуються;
 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;
 • аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей:
 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (портфоліо, акмеологічна карта, тощо);
 • аналітичні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);
 • матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, - протоколи засідань атестаційної комісії  (прошнуровані, сторінки пронумеровані, засвідчені підписом голови атестаційної  комісії, скріплені печаткою, пишуться від руки; веде протоколи секретар: вказує дату, місце, номер протоколу, перелік присутніх, відсутніх, їх кількість), бюлетені таємного голосування. Правильне та прискіпливе ведення протоколів дає змогу уникнути прикрих наслідків.

 За підсумками засідань атестаційної комісії у ЗОШ № 20 було видано наказ, який затверджує рішення атестаційної комісії.

 Атестаційний період завершився з такими результатами:

 1. Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  кваліфікаційної категорії» вчителю хімії Веселій Н.В.
 2. Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  кваліфікаційної категорії» вчителю початкових класів Луковніковій Г.І.
 3. Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  кваліфікаційної категорії» вчителю математики та інформатики Грищеніній В.Г.

 З 3 педагогів, які атестувалися у 2016-2017 н.р, було встановлено категорії:

 «спеціаліст ІІ категорії» - 3.

У триденний строк було доведено до відома педагогічного працівника наказ під підпис та надано його в ЦБ управління освіти.

       У 2016-2017 н.р. проведено моніторинг якісного складу вчителів закладу.

Таблиця 11.

Всього педагогічних працівників

26

Атестовано в поточному  н. р.

3

% від загальної кількості педкадрів

11,5%

Квалііфікваційні категорії

Спеціаліст

Всього (станом на 17.05.17)

4

 

Атестовано в поточному році

0

 

% від загальної кількості

0

ІІ кваліфікаційна категорія

Всього (станом на  17.05.17)

4

 

Атестовано в поточному році

2

 

% від загальної кількості

8%

І кваліфікаційна категорія

Всього (станом на 17.05.17)

8

 

Атестовано в поточному році

0

 

% від загальної кількості

0

Вища кваліфікаційна категорія

Всього (станом на  17.05.17)

10

 

Атестовано в поточному році

0

 

% від загальної кількості

0

Педагогічні звання

 

«старший учитель»

Всього (станом на  17.05.17)

1

 

Атестовано в поточному році

0

 

% від загальної кількості

0

«учитель-методист»

Всього (станом на  17.05.17)

5

 

Атестовано в поточному році

0

 

% від загальної кількості

0

 

У порівнянні з 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 н.р. (таблиця 12)

 

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Присвоєно  кваліфікаційну категорію

2

1

1

3

Підтверджено кваліфікаційну категорію

3

5

3

 

Перенесено атестацію

 

1

 

 

Знижено категорію

 

 

1

 

всього

5

7

5

3

 Атестаційні листи оформлені  у двох примірниках. Один видано працівнику та інший розміщено у особовій справі вчителя, де стоїть підпис про отримання другого примірника. У особових справах також зберігаються копії документів про підвищення кваліфікації. Ведеться книга видачі атестаційних листів.

Атестаційна кампанія у школі  проходила відкрито, з дотриманням норм та правил проходження атестації, конструктивно та результативно.

        Отже, атестація педагогічних працівників не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу, а й закріплює системну та ефективну роботу педагогічного колективу в режимі інноваційних змін, забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та конкурентоспроможності педагогів у контексті сучасного суспільно - професійного устрою.

Позитивний результат:

     глибоке всебічне вивчення діяльності вчителів, які атестуються;

            підвищився рівень оформлення і зміст робочих методичних матеріалів,   які представляють педагогічні працівники на розгляд атестаційної комісії І рівня ( за бажанням);

           об'єктивне   оцінювання роботи вчителя сприяє баченню перспективи подальшого розвитку школи;

        допомагає педагогічному колективу підвищувати рівень освітніх послуг навчання й виховання учнів.

              Залучаючи педагогічний колектив до самооцінки професійної майстерності, адміністрація отримує різнобічну інформацію про роботу навчального закладу. Це формує почуття причетності та відповідальності кожного педагога за результати діяльності школи, розширює можливість впливу на якість навчально-виховного процесу.

 

Організація методичної роботи

Згідно з річним планом роботи школи у 2016 - 2017 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Підвищення якості надання освітніх послуг через впровадження у навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій» (2 рік).

Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету департаменту освіти Маріупольської міської ради, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ школи №157  від 31 серпня  2016 року «Про організацію методичної роботи у 2016 – 2017 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду.

Методична робота була скерована по напрямках:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання.

3. Підвищення рівня педагогічної майстерності.

4. Створення умов до самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

5. Вивчення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності.

6. Використання різноманітних способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів.

7. Впровадження елементів екологічної освіти в навчально – виховному процесі.

  Методична робота  була  організована згідно структури:

- Педагогічна рада;

- Методична рада;

- Шкільні методичні обєднання  вчителів;

- Організація і проведення предметних тижнів;

- Проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- Організація роботи з молодими вчителями;

- Організація роботи з обдарованими дітьми;

- Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

  У 2016-2017 навчальному році адміністрація школи та педагогічний колектив працювали  над поставленим перед собою завданнями, спланували діяльність навчального закладу у відповідності перспективного і поточного планування роботи навчального закладу, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив. Методична рада школи, на чолі з директором школи Волковою В.Б., впродовж 2016-2017 навчального року координувала діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом 2016-2017 навчального року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 •                               Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради школи та основні напрямки методичної роботи на 2016-2017 н.р.;
 •                               Розподіл доручень між керівниками предметних комісій;
 •                               Огляд програмно – методичного забезпечення;
 •                               Визначення проблем над якими будуть працювати вчителі предметних комісій;
 •                               Сучасні освітні технології в навчально – виховному процесі;
 •                               Професійна етика вчителя.

Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Розроблено план роботи, закріплено педагогів-наставників. Заступником директора з НВР Дімітровою О.О.  було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: консультації з питань організації навчально – виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники Ільїна Н.В., Яковлева Л.Л, згідно з індивідуальним планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, факультативних занять, ознайомлення з науково – методичною літературою, надавали індивідуальні консультації.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Протягом 2016-2017 навчального року активно працювали шкільні методичні обєднання.  Діяльність предметних методичних обєднань школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 •                               забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 •                               підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 •                               виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
 •                               забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
 •                               створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них проводили засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях предметних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних замірів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2017), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану ШМО були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.

Протягом навчального року, заступником директора з навчально – виховної роботи Дімітровою О.О., з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основними напрямками були: контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання, перехід учнів з початкової школи до середньої сприяє навантаженню як на самих учнів, так і на їхніх батьків. Це пов’язане із зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й збігається з віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік.

Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних проблем, а саме:

 1.                            як не загубитись в просторах школи?
 2.                            як розподілити час на перерві?
 3.                            що робити, коли ображають старшокласники?
 4.                            як впоратись із зростанням кількості уроків, а отже, й домашніх завдань?
 5.                            як налагодити взаємини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а можливо й темпераменту?
 6.                            як стати значимою людиною для класного керівника?

Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально - психологічній адаптації.

Допомогти дітям найменш болісно пройти рівень адаптації до нових умов пов’язаних зі зміною зовнішніх обставин і внутрішніми змінами – важливе завдання для всіх дорослих, що беруть участь у навчанні й виховані школярів. Ці фактори посилюються при переході учнів до п’ятого класу і призводять до шкільної дезадаптації, яка у свою чергу підвищує імовірність виникнення психоматичних захворювань. Тому профілактика шкільної дезадаптації одне із найважливіших завдань, що об’єднує вчителів та батьків. Були проведені батьківські збори на тему: «Адаптація п’ятикласників до середньої школи». Батьки були ознайомлені із причинами труднощів у період адаптації, основними ознаками процесу дезадаптації та отримали рекомендації щодо успішного переходу у середню ланку.

Не зовсім результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до міських турів, конкурсів, олімпіад. Слід відмітити окремих учня, який досяг найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: Так, з ІКТ став переможцем:

 •                               Зібров М.(9), який посів ІІІ місце, вчитель Кардаш І.В.

Учні школи були активними учасниками конкурсів різного типу (таблиця 13).

«Колосок»

2016- 2017

Всього брали участь

45(осіний)

Золотий сертифікат

3     Грищеніна К. Белоусов С. Рафіков Р.

Срібний

17         Винниченко Катя

Всеукраїнський інтелектуальний конкурс з зарубіжної літератури  "Sunflower"-2016"

4        Диплом III ступенів  Картавцев А.  8 кл.

           Диплом I ступеню     Іванченко М. 7-А

Всеукраїнський інтелектуальний конкурс з зарубіжної літератури  "Sunflower"-2016"

 

«Левеня»

 

   Брали участь

7

« Добрий результат»

1

«Олімпус»

 

Брали участь

8

Соняшник

 

учасники

37

переможці

23

диплом ІІ ступеня Регіонального рівня)

Диплом ІІІ ступеня регіональний

2

21

Патріот

10

Колосок

2016 - 2017

Учасники

9

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

2

Всеукраїнський мовно-літературний конкурс імені Шевченка

1

Всеукраїнський конкурс з французької мови  «ГАЛЛУС»

 

Золотий сертифікат

Бондаренко Д.,

 6 кл.

Он-лайн – вікторина «Люблю країну я свою: вона найкраща в цілім світі»

Гнатюк Ольга, 11 кл.

Диплом 1 ступеня

ІX Всеукраїнська історик о – краєзнавча  конференція учнівської молоді «Південно-Східна: зі стародавності у XXІ століття»

Гнатюк Ольга , 11 кл.

Гуржи Інна 11 кл.

1 місце

лауреат

На виявлення та підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків у 2016-2017 навчальному році учителі приймали участь у професійних конкурсах (таблиця 14).

ПІБ учасника

Назва заходу

Результат

1

Ільїна Н.В.

міський конкурс «Кращий педагог-наставник»

ІІ місце

2

Волкова В.Б.

V Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель-обдарований учень»

Лауреат

3

Казаку Т.В.

V Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель-обдарований учень»

Лауреат

4

Анікіна Т.М.

V Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель-обдарований учень»

Лауреат

5

Анікіна Т.М.

Міський етап обласного конкурсу «Віртуальна виставка-феєрія знахідок»

ІІ місце

6

Гречановська І.В.

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник-учитель»

ІІ місце

7

Кардаш І.В.

Міський конкурс «Краще портфоліо вчителя фізики»

ІІ місце

8

Шепотиник К.М.

Міський конкурс «Краща модель Літньої мовної школи»

 

9

Кардаш І.В.

Міжнародна природознавча гра «Геліантус – вчитель»

ІІІ місце

Що складає 35% від загальної кількості працівників. Це  низький показник.

На базі нашої школи 17 січня  2017 року відбувся міський семінар  семінар «Консолідація виховних можливостей ЗОШ № 20 загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України та громадських організацій щодо формування ідентичності учнівської молоді» за участю представників  духовенства, військовослужбовців, методиста методичного кабінету  Кошкер А.Й.

 Учителі школи протягом навчального року приймали активну участь у вебінарах (таблиця 15)

 

1.

Актуальні питання управління навчальними закладами в умовах децентралізації освітніх процесів

Волкова  В.Б.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння сесія.2016.

2.

«Русский язык.8 клас. Учим  язику не ради тестирования, а ради жизни. Презентация нового ученика(автор Баландина)

Волкова В.Б.

вебінар.

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

3.

«Интегрированный курс « Литература 7,8 класс» Роль сучасного підручника у становленні активного і творчого читача. Презентація нового підручника

Волкова В.Б.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

4.

«Патріотичне виховання на уроках російської мови»

Волкова В.Б.

вебінар

ВГ « Основа»

Січень, 2017

5

Всеукраїнський  інтернет – марафон ВГ « Основа» « Глобальна мета освіти – підєднання до діяльності, яка допоможе зробити світ найкращим.»

Волкова В.Б.

вебінар

ВГ « Основа» ,Березень, 2017

6.

«Організація навчання та розвиток компетенції педагогічного персоналу закладу освіти»

Волкова В.Б.

вебінар

ВГ «Основа»

Жовтень ,2016

7.

Актуальні питання управління навчальними закладами в умовах децентралізації освітніх процесів

Дімітрова О.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння сесія.2016.

8.

Українська мова 8 клас. Односкладні речення

Дімітрова О.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння сесія.2016.

9.

Українська мова.8 клас. Презентація нового підручника.(Пентилюк М.І. та інші)

Дімітрова О.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

10.

Українська мова.8 клас. Презентація нового підручника.(Пентилюк М.І. та інші)

Гречановська І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

11.

Українська література.8 клас. Презентація нового підручника.

Гречановська І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

12.

Українська мова.8 клас. Реалізація авторської концепції   взаємозв’язку мовної, мовленнєвої, щільнісної та соціокультурної ліній програми при вивченні речень з відокремленими членами у 8 класі.

Гречановська І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія,2017.

13.

Українська мова.Актуальні питання вивчення  української мови у 8- 9 класах з поглибленим вивченням філології.

Гречановська І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія,2017.

14.

Українська мова.8 клас. Актуальні питання вивчення української мови у 8 – 9 класах в контексті підготовки  до втілення концепції «Нова українська школа»

Гречановська І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія,2017.

15.

Ефективна підготовка до ЗНО з української мови.

Гречановська І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія,2017.

16.

«Русский язык.8 клас. Учим языку не ради тестирования, а ради жизни. Презентация нового ученика(автор Баландина)

Коновалова Т.П.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

17.

«Трудове навчання (обслуговуючі види праці).8 клас. Реалізація навчальної програми у новому підручнику.

Філатова О.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

18.

Геометрія.8 клас. Особливості  реалізації диференційного  та особистісно  - оріентованного  підходів  при застосуванні нового навчально – методичного комплекту «Геометрія – 8

Желіба Н.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

19.

Особливості  реалізації диференційного  та особистісно  - оріентованного  підходів  на уроках алгебри у 8 класі. Презентація нового підручника.

Желіба Н.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

20.

Особливості викладання англійської мови у середній школі:найпоширеніші виклики для сучасного вчителя.

Яковлева Л.Л.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

21.

Музичне мистецтво.7 кл. Новаторство, що стало класикою.

Дробязко  О.Д.

вебінар.

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016 р.

22.

Основи здоров’я.7 клас. Туберкульоз. Заходи профілактики на державному й особистому рівні. Презентація нового підручника.

Ільїна Н.В.

вебінар.

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016 р.

23.

Біологія.8 клас. Особливості розгляду сенсорних систем людини у курсі біології.

Ільїна Н.В.

вебінар.

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія , 2017

24.

«Інформатика.2-3 класи. Компютерна  підтримка вивчення навчальних предметів.

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

25.

Інформатика. 4 клас.Робота з презентаціями. Використання  методу проектів для узагальнення вивчення.

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

26.

Фізика.8клас.Презентація нового підручника(автори В.Г.Бар’яхтар та інші.)

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

27.

Інформатика .8 клас. Презентація нового підручника(автори Бондаренко О.О. та інші)

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Друга сесія.2016.

28.

Інформатика .8 клас. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у початкових класах за новою програмою.

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння  сесія.2016.

29.

Фізика. Деякі особливості розв’язування  розрахункових і графічних задач на механічний рух.

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння  сесія.2016.

30.

Фізика. 8 клас. Методика розв’язування задач і використання експериментальних завдань на складання рівняння теплового балансу.

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння  сесія.2016.

31.

Інформатика.8 клас. Особливості викладання теми «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»

Кардаш І.В.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Осіння  сесія.2016.

32.

Математика.1-3 класи,1клас.Вимирювання,1-2 кл. Математичні  ігри та вправи на обчислення, які подобаються дітям.3 клас. Принцип інтеграції в математиці.

Добриця Л.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія,2017.

33.

Математика .1 клас. Формування поняття про задачу та методику навчання першокласників розв’язування простих задач. Геометричний матеріал в курсі математики 1-го  класу.

Добриця Л.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія,2017.

34

Навчання грамоти .1 клас. Напрями і зміст роботи з розвитку мовлення  першокласників у період навчання грамоти.

Добриця Л.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова сесія, 2017.

35.

Як розпалити дитячу допитливість. Досвід Навчальних просторів, що само організуються.

Добриця Л.А.

вебінар

Всеукраїнський  інтернет марафон від ВГ « Основа»

36

Мотивація навчання через мультимедійні ігрові вправи.

Добриця Л.А.

вебінар

Всеукраїнський  інтернет марафон від ВГ « Основа»

37

Методика навчання першокласників складання короткого запису простих задач.

Добриця Л.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Весняна сесія, 2017.

38

Формування в молодших школярів інтересу до каліграфічного письма.

Добриця Л.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Весняна сесія, 2017.

39.

Навчання грамоти .1 клас. Особливості навчання письма ліворуких дітей.

Добриця Л.А.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Весняна сесія, 2017.

40.

Математика.1-3класи.1клас.Вимірювання.1-2 клас. Математичні ігри та вправи на обчислення, які

Прокипчук Н.М.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Зимова  сесія, 2017.

41.

Математика .3 клас. Методика формування обчислювальних навичок додавання і віднімання,множення та ділення на підставі нумерації чисел в концентрі «Тисяча»

Прокипчук Н.М.

вебінар

Інтерактивна школа творчого вчителя. Весняна  сесія, 2017.

 

 Мають публікації

 

 

 

1.

Календарно - тематичне планування уроків української літератури для 8 класу на 2016-2017 навч. рік

Гречановська І.В.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 14.08.2016

2.

 

Перший урок 2016-2017 навчального року «Маріуполь за  роки незалежної України»

Гречановська І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат

26.08.2016

3.

Буктрейлер до збірки І.Я.Франка «Зів’яле  листя»

Гречановська І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 10.09.2016

4.

Буктрейлер до  повісті І.Я.Франка «Основи суспільності»

Гречановська І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 10.09.2016

5.

Програма та календарно – тематичне планування уроків української мови та літератури для індивідуального навчання  учнів 8,11 класу на 2016-2017 навчальний рік.

Гречановська І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 29.09.2016

6.

План – конспект уроку «Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей – «крила» особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми).

Гречановська І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат

02.27.2017,54157

7.

Використання інформаційно-компьютерних технологій у процесі навчання української мови та літератури.

Гречановська І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат

03.25.2017,54157

8.

Рівновага тіл. Момент сили . Умова рівновага тіла, що має вісь обертання.

Кардаш  І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 12.02.2016

9.

Густина  речовини.

Кардаш  І.В

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 14.12.2016

10.

Мотивація молодого вчителя до використання інноваційних  технологій

Ільїна Н.В.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 11.12.2016

11.

Конструктор  узагальнюючих уроків

Ільїна Н.В.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 20.05.2016

12.

Програма для індивідуального навчання учнів 7,8,11 класів з біології.

Ільїна Н.В.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 28.09.2016

13.

Конспект уроку                «Травлення у шлунку та ротовій порожнині»

Ільїна Н.В.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 29.01.2017

14.

Інформаційно –  комунікаційні технологій у діяльності бібліотек ЗНЗ .

Анікіна Т.М.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 04.01.2017

15.

Моніторингові дослідження у шкільній бібліотеці

Анікіна Т.М.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 26.08.2016

16.

Інформаційна культура вчителя

Анікіна Т.М.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 17.03.2017       

17.

Електронна виставка – дослідження « Мудрі книжки з усього світу»

Анікіна Т.М.

сертифікат

Методичний портал,сертифікат 13.05.2017        

18.

Розробка інтегрованого уроку «Основні обов’язки в сімї. Шанобливе ставлення до старших та членів семї. Орнаментальна композиція в колі-подарунок мамі»

Дунець І.В.

сертифікат

Методичний портал. 3.01.2017

19.

«Паперовий дивосвіт»

Добрица Л.О.

Сертифікат

навчання

Авторська майстерня Міненко Г.О.

20

Презентація з культури добросусідства для 1 класу на тему:»Розмаїття культур Донеччині.Свята.»

Добрица Л.О.

Сертифікат

 

Метод портал 3.03.2017

21.

Кросворд «Рослини на степу»

Прокіпчук Н.М.

сертифікат

Метод портал 17.05.2016.

22.

Ребусы. Анимированная сопрбонка.

Прокіпчук Н.М.

сертифікат

Метод портал 9.11.2016.

23.

Презентація « Прийшла зима  біловолоса»

Прокіпчук Н.М.

сертифікат

Метод портал 15.11.2015.

24.

«ІКТ – компетентність учителя як запорука якості початкової освіти»

Прокіпчук Н.М.

Сертифікат

навчання

Авторська майстерня вчителя ЗОШ № 65 Збандуто Н.М.

25.

Урок англійської мови

Яковлева Л.Л.

Сертифікат

Метод портал 28.01.2017.

26.

Урок зарубіжної літератури у 7 класі з теми « Василь Володимирович Биков «Альпійська балада»»

Коновалова Т.П.

Сертифікат

Метод портал 30.01.2017 .

27.

Урок з предмету « Я у світі. Тема уроку « Громадянин України. Права й обов’язки»

Луковникова А.І.

Сертифікат

Метод портал 3.03.2017 .

28.

Оптимізація адаптації до шкільного навчання учнів першого класу»

Дімітрова О.О.

Сертифікат

Метод портал 16.03.2017 .

29.

Урок французької мови для учнів 5 класу « Канікулі в горах і на морі» за підручником Кліменко Ю.М.

Казаку Т.В.

Сертифікат

Метод портал 03.03.2017 .

30

Формування лінгвокраїнознавчої компетенції учнів у французькій мові

Казаку Т.В.

Сертифікат

Семінар МДУ

31

Інтегрований урок « Запитаємо в матінки природи: як поліпшити родючість  грунту?» природознавство)

Луковникова А.І.

Сертифікат

Метод портал  15.11 2016 .

32.

Методична розробка «Урок для 9 класу»

Ільїна Н.В.

Свидоцтво про публікацію

Інфоурок,20.05.2016

33.

Розвязування розрахункових задач з теми « основні класи неорганічних сполук»

Весела Н.В.

Сертифікат

№ 52327

Методичний портал,02.01.2017

34.

Валентність хімічних елементів

Весела Н.В.

Сертифікат

№ 52326

Методичний портал,02.01.2017

35.

Хімічні властивості кислот

Весела Н.В.

Сертифікат

№ 46325

Методичний портал,25.05.2016

36.

Троїсті музики

Дробязко О.Д.

Сертифікат

№ 54 152

Методичний портал,27.02 2017

37.

Інтегрований  урок з позакласного читання  та природознавства.2 клас.

 

Прокипчук Н.М.

Сертифікат № 51159

Методичний портал,11.01. 2017

 

                                                                  Тренінги

Таблиця 16

Назва тренингу

П.І.Б.

документ

Час та  місто

1.

Тренинг “Медіаосвіта і медіа грамотність” у межах науково-

практичного семінару “Практична медіаосвіта” – жовтень 2015,

Красноярова І.В.

Учні  Гнатюк О., Пахар Б., Манушина І., Павленко П., 

Сертифікат

 

2.

Тренінг

“Враховуй різницю. Відновлення врядування та примирення в

охоплених конфліктом громадах України” при підтримці Програми

Розвитку ООН.

 

Красноярова И.В.

Учні  Гнатюк О., Пахар Б., Манушина І., Павленко П., 

 

розробка соціального проекту “Work-out моєї мрії” та подання заявки на

участь у конкурсі учнівських соціальних проектів

3.

 Тренінгу “Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння”дитячого фонду ООн (ЮНІСЕФ) та

німецького товариства GIZ

 

Красноярова И.В.

 

– з 16.08 по 19.08.2016 року у м.Славське

Львівської області

 

Тренінг “Підвищення психосоціальної стійкості до стресу у дітей” ,

 Українського  науково-методичного  центру практичної

психологиї і соціальної роботи НАПН України при підтримці Дитячого

Фонду ООН (ЮНІСЕФ) –

КраснояроваІ.В.

Сертифікат

 

4.

«Формула професії»:підготовка школярів до вибору майбутній професії.» 12.2016 рік

Коновалова Т.П.

 

Сертифікат

 

Тренінги з учнями 9 та 11 класів, 3.12.2017,4.12 .2017,шкільна бібліотека

5

«Формула професії»:підготовка школярів до вибору майбутній професії.» 12.2016 рік

Казаку Т.В.

Сертифікат

Тренінги з учнями 9 та 11 класів, 3.12.2017,4.12 .2017,шкільна бібліотека

6.

« Протидія гендерному насильству. Захист дітей» у рамках проекту « Екстрена підтримка та захист  населення,постраждалого в конфлікті на Сході України»(м. Маріуполь,2015)

Весела Н.В.

сертифікат

Виступ перед батьками

7.

«HEART: зцілення та навчання  за допомогою мистецтва»,Бердянськ,2017

Добриця Л.О.

 

Сертифікат

Робота з учнями.

8.

«HEART: зцілення та навчання  за допомогою мистецтва»,Бердянськ,2017

Луковникова А.І

Сертифікат

Виступ перед батьками

9.

«Культура – добросусідства » , Славянск,  2017.

Добриця Л.О.

Сертифікат

навчання

Авторський  семинар – тренінг участь

Найбільш вагомі досягнення педколективу цього року:

 • Впровадження «HEART» технології : зцілення та навчання за допомогою мистецтва у 3-А класі, вчитель Луковнікова Г.І., Добриця Л.О.;
 • Впровадження «Культури добросусідства» у 1-А класі, вчитель Добриця Л.О.;
 • Впровадження курсу «Кроки до порозуміння» для 10-11 класів, вчитель Красноярова І.В.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ;
 • не всі керівники ШМО  дотримуються графіку проведення тижнів предметів;
 • керівниками ШМО не налагоджено роботу по випуску методичних рекомендацій.

   Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним планом. У 2016-2017 н.р. було вивчено стан викладання  іноземної мови, історії, української мови здійснено   оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

       Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

     З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.         

За наслідками аналізу роботи колективу школи у поточному навчальному році у шкільному банку обдарованих дітей за напрямками знаходяться :

 •  Інтелектуальна обдарованість–  10 учнів ( резерв 18 учнів)
 •  Художньо – естетична – 3 учні ( резерв 3 учні)
 •  Комунікативно – організаторська-4 учня ( резерв8 учнів)
 •  Практично – пертворювальна – 0 ( резерв 2 учня)
 •  Психомоторна- 13 учнів ( резерв 9 учнів)

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний. Не повністю реалізовано план проведення предметних тижнів. Не поліпшилася робота щодо висвітлення роботи в періодичній та фаховій літературі, не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жодну програму, збірник тощо.

2.4.Наявність та дієвість  веб – сайту

Сайт навчального закладу - це джерело офіційної інформації про навчальний заклад та роботу педагогічного колективу. Сайт школи – універсальний і ефективний засіб, який дозволяє задовольнити інформаційні потреби всіх суб’єктів освітнього процесу. При цьому функції сайту набагато ширше просто інформування, вони включають освітні та виховні завдання, комунікативні та організаційні функції.

Сайт школи №20 створено у 2012 році, розробником його стала вчитель української мови та літератури Гречановська І.В.

Адреса сайту: https://marzosh20.wixsite.com/zosh20 

До сайту входять такі розділи:

 1.                Головна сторінка. Вона висвітлює методичну проблему школи, виховну проблему, відомості про педагогічний колектив школи. Вказується позиціонування закладу.
 2.                Новини. Знайомить з новинами школи, містить об’яви та висновки різних видів діяльності. Висвітлює останні заходи проведені у школі.
 3.                Національно-патріотичне виховання.

Надано:

 • аналіз втілення концепції національно-патріотичного виховання у навчально-виховний процес закладу;
 • анонс заходів у школі;
 • графік проведення уроків мужності.
 1.                Інформація про школу. Вказана поштова, електрона адреса школи. Графік прийому відвідувачів адміністрацією школи. Модель управління закладом. Програма розвитку закладу на 2016-2017 н.р.
 2.                Нормативні документи:
 • Статут;
 • Колективний договір на 2016-2021 рр.;
 • Свідоцтво про реєстрацію закладу,
 • Відомоті з ЄДРПОУ;
 • Звіт про використані кошти;
 • Звіт директора за 2016р.;
 • Режим роботи школи;
 • Розклад уроків;
 • Навчальний план на 2016-2017 н.р.;
 • Програма розвитку освіти.
 1.                Наші досягнення. У розділі можна ознайомитись із досягненнями вихованців школи, педагогів та самого закладу в цілому.
 2.                Умови прийому та навчання:
 • Перелік документів, які необхідні для вступу до школи;
 • Зразок згоди на обробку персональних даних;
 • Зразок заяви;
 • План-графік роботи школи Майбутніх першокласників;
 • Поради батькам майбутніх першокласників.
 1.                Історія школи.
 2.                Педагогічний склад. Проаналізовано кадровий склад учителів, є посилання на персональні сайти вчителів.
 3.            Методичний кабінет. Містить в собі структуру методичної роботи та необхідні методичні рекомендації. Надано рішення педагогічних рад, результати моніторингу за 1 семестр 2016-2017 н.р.(за предметами, за класами). Розміщено проекти, ная якими працюють вчителі школи: проект Ільїної Н.В. «Робота з молодим спеціалістом», проект Анікіної Т.М. «Читання для розуму та навчання»; плани роботи методичних об’єднань школи.
 4.            Виховна робота. Містить в собі:
 •  структуру виховної роботи;
 • Матеріали міського семінару «Консолідація виховних можливостей ЗОШ №20, загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України та громадських організацій щодо формування громадської ідентичності учнівської молоді»;
 • Фотозвіт роботи шкільного самоврядування;
 • Модель випускника школи;
 • План виховної роботи;
 • Шкільні проекти:
 • Соціально-правовий проект «Скажи «НІ» пияцтву та тютюнопалінню»;
 • «Межрегіональна взаємодія»№
 • Учнівський проект «Бути здоровим- це здорово»;
 • Матеріали тренінгу «Формула професій».
 1.            Електронна приймальня директора.
 2.            Дистанційне навчання: тренувальне тестування «on-line  підготовка до ЗНО»; завдання учням на період карантину.
 3.            Пам’ятки:
 • «Памятка  учням на канікулах»;
 • «БЖД в зимовий період»;
 • «Захист дитини в Україні»;
 • «Конвенція ООН про права дитини;»
 • «Безпека дітей в Інтернеті»;
 • «Абетка безпеки для дітей»;
 • «Вибухонебезпечнів та підозрілі предмети»;
 • «Правила поведінки дітей на залізничній колії»;
 • «Правила користування газом у побуті».
 1.            Готуємося до ДПА, ЗНО. Вся необхідна інформація для учнів 9-их та 11-их класів. Календар проведення ЗНО у 2017 році.
 2.            Батьківський лекторій:
 • Інформація для батьків «Про забезпечення безпеки у закладі»;
 • Звіт про використані кошти;
 • Графік харчування школярів;
 • Циклічне меню на 2017 рік;
 • Види жорстокості щодо дітей;
 • Правила поведінки при артобстрілі;
 • Дії при скоєнні теракту.
 1.            Батьківський комітет.
 • Надана тематика загальношкільних батьківських зборів, конференцій,
 • План засідань батьківського комітету,
 • Склад батьківського комітету,
 • Положення про батьківський комітет.
 1.            Шкільна бібліотека:
 • Банк електронних рідручніків;
 • Інформація про заходи, які відбуваються у бібліотеці;
 • Електронна виставка-огляд літератури «Герої не вмирають»,
 • Презентація книги «Героям слава!».
 1.            Медпункт. Рекомендації для батьків, щодо збереження здоров’я дітей.
 2.            Мікрорайон школи.

 

Стан дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу

У ЗОШ № 20 на виконання Законів України «Про освіту», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух» проводиться систематична, планомірна робота з попередження дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності учнів. У річному плані роботи школи є окремий розділ з охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності учнів (розділ 14). З метою попередження дитячого травматизму класними керівниками, адміністрацією закладу проводяться бесіди з учнями, організовуються зустрічі з працівниками ДАІ, медичними працівниками. Дане питання постійно розглядається  на нарадах при директорі, загальношкільних та класних батьківських зборах, засіданнях загальношкільного батьківського комітету. Підсумки роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму узагальнюються наказами по школі.

Учителями-предметниками проводиться значна профілактична робота з попередження дитячого травматизму під час проведення лабораторних, практичних робіт, занять на уроках фізичної культури, ведуться  вступні, первинні інструктажі з учнями відповідно до календарного планування з предметів: хімія, біологія, фізика, фізична культура, інформатика. Записи про проведення інструктажів фіксуються в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються у процесі вивчення  предмету «Основи здоров’я».

Велика робота ведеться  з профілактики дитячого травматизму.      Класними керівниками та класоводами проводяться бесіди з правил безпечного користування газом, безпеки користування електроприладами, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху, поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах та в окремих журналах інструктажів.

Напередодні канікул з учнями проводяться  бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул

На початку навчального року проводиться вступний інструктаж, про що свідчить запис у класних журналах на окремій сторінці згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України № 563 від 01.08.2001 р.).

Згідно з річним планом роботи щомісячно у школі проводяться Єдині дні безпеки життєдіяльності за темами: «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), «Профілактика ГРЗ та грипу» (листопад), «Небезпечність піротехнічних засобів». Стали традиційними місячники безпеки життєдіяльності, заходи з залученням спеціалістів-інспекторів ДАІ, шкільного лікаря.

У навчальному закладі при розслідуванні нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу забезпечується дотримання порядку та відповідних вимог.

 

Аналіз стану дитячого травматизму

Таблиця 17.

Рік

Кількість випадків травматизму

На уроках

В позаурочний час, на перервах

2014-2015

2

0

2

2015-2016

0

0

0

2016-2017

0

0

0

 

 

 

 

Відпрацьована система щорічного медичного огляду на туберкульоз, організовано проводяться профілактичні щеплення, поглиблений медичний огляд (на базі міського фізичного диспансеру), який проходить за графіком.

 

Організація виховної роботи

Основою створення виховної системи ЗОШ № 20 служили й служать як цілі й задачі поставлені на державному, обласному та міському рівнях, так і практичний досвід діяльності колективу. Виховна робота у ЗОШ № 20 є важливим компонентом навчально-виховного процесу.

Виховна робота школи у 2016-2017 н.р. здійснювалася відповідно Закону України «Про освіту», основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Протягом року продовжувала працювати альтернатива, інноваційна система організації виховного процесу, яка постійно удосконалюється згідно з вимогами вищевказаних документів. Система виховання складається з модулів, що конкретизують життєдіяльність класних учнівських колективів.

Зміст цієї системи орієнтує на практичне досягнення стратегічної мети виховання – процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета навчально-виховного процесу ЗОШ№ 20 у 2065-2017 н.р. – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Протягом року педагогічний колектив працював над проблемою:«Управління процесом формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, ціннісне ставлення до людей, до природи, до мистецтва, до себе як складова частина управління якістю освіти».

Задачі:

 створення здоров’язберігаючого освітнього середовища;

      формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я;

 оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки;

 розвиток фізичного виховання і спорту;

 організація корисного дозвілля та активного відпочинку;

 розвиток моральних і вольових якостей в учнів;

 впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес;

 поліпшення матеріально-технічної бази спортивного залу та шкільного майданчику;

 впровадження фізкультурно-оздоровчих патріотичних комплексів для школярів України  -- «Козацький гарт», «Джура-Сокіл».

 забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвиток учнівського самоврядування;

 формування в учнівської молоді особистих рис громадян України, духовності, фізичної досконалості.

Виховні задачі річного плану були виконані цілком на достатньому рівні, окрім поліпшення матеріально-технічної бази спортивного майданчику. Даний пункт не був виконан, але на кінцевих результатах виховної роботи це не відобразилося.

На підставі цієї проблеми та згідно з основними завданнями обласної  системи освіти у 2016-2017 н. р. педколлектив школи працював над наступними завданнями виховної роботи:

 •       З метою формування ціннісного ставлення до суспільства і держави сприяти формуванню:
 • Дитячого колективу, створення в ньому комфортних умов для розвитку особистості;
 • Свідомого громадянина – патріота України;
 • З метою реалізації напрямків ціннісного ставлення до себе та до інших людей,  Підвищували сенситивність вчителів до ідей загальнокультурних цінностей.
 • Озброїли класних керівників знаннями та уміннями з розвитку ціннісного ставлення до себе та оточуючих вихованців.
 • Активізували участь дітей у різноманітних творчих та професійних конкурсах.
 • З метою екологічного виховання дітей:
 • Працювали над створенням інструментарію моніторингових досліджень та удосконаленням моніторингу роботи класного керівника.

Ефективність виховного процесу визначаємо за такими критеріями:

 • Рівень вихованості учнів.
 • Захищеність та комфортність дитини в класі; задоволеність учнів та класу.
 • Задоволеність учнів та їх батьків життєдіяльності школи та класу.
 • Місце класу в школі.

Наша система виховання :

 • Гуманістична для дитини і в ім’я дитини, учень у школі повинен бути щасливим.
 • Відкрита для дорослих і дітей, усіх, хто може бути цікавим і корисним дітям.
 • Демократична – ми створюємо всі умови для становлення суб’єктивної позиції дитини й дорослого щодо розвитку школи, стимулюємо творчу управлінську ініціативу школярів
 • Орієнтована на формування вільної людини, здібної до активної діяльності відповідно своїм нахилам, бажанням. Шукаємо нові можливості, щоб протоптати якомога більше індивідуальних стежинок розвитку особистості дитини (індивідуальні плани - робота з обдарованими й з важкими учнями, проектна діяльність, різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної позаурочної діяльності).

 Система характеризується повнотою громадського життя.

Форми і методи виховної роботи вибираються педагогічним та учнівським колективами на основі системного, демократичного підходу, враховуючи потреби школи, інтересів особистості та реальної дійсності. Використовуються всі форми організації виховання: масові, групові та індивідуальні.

Беруться до уваги всі групи методів виховання, зокрема:

 метод формування свідомості особистості учня;

 метод організації діяльності учнів і формування досвіду поведінки;

 метод стимулювання й корекції поведінки учня;

 метод самовиховання забезпечило досягнення поставлених цілей і завдань.

Зміст організації життя класного та шкільного колективів було спрямовано на розвиток інтелектуальної, трудової, демократичної, естетичної, фізичної, суспільно-гуманістичної, політичної культури.

План виховної роботи ЗОШ № 20 розроблений на основі Державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України». Також застосовані загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Національна програма правової освіти населення, Комплексна програма «Сім`я і молодь Маріуполя». Для реалізації завдань з виховання учнів  у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені наказом  від  01.09.2016 року «Про організацію виховної роботи у ЗОШ№ 20 у 2016-2017 навчальному році».

Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: ціннісне ставлення до суспільства та держави, до себе, до людей, до природи, до мистецтва, до праці та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, конкурси, районні заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Таблиця 18.

Напрямок

Захід

Виховна проблема закладу

Виховний простір школи, як чинник впливу на формування компетентностей особистості

Пріоритетний напрямок діяльності

В навчальному закладі панує багатовекторність в виховній роботі, пріоритетними напрямками є національно-патріотичне і правове виховання

Мета та завдання на новий навчальний рік

 1.Набуття дитиною певних різних компетентностей протягом здобуття середньої освіти

2. Превенція негативних соціальних явищ (злочинність, тютюнопаління, наркоманія, агресія, відчуження, замкнутість)

Проекти з виховної роботи

 

шкільні

1.Міжрегіональна взаємодія – співпраця з іншими навчальними закладами

2.  Духовні цінності української молоді – співпраця з настоятелем храму Петра Могили УПЦ КП

3. Україно, я для тебе на світі живу - співпраця з полком «Азов» та громадським корпусом «Маріуполь»

4. Музейна кімната «Захисники України»

міські

Соціально-правовий проект «Скажи «ні» тютюнопалінню – 1 місце

всеукраїнські

Участь у Всеукраїнській національно-патріотичній грі Джура «Сокіл» - диплом ІІ ступеню, участь у обласному етапі – с.Торське, Червоний Лиман - учасники

міжнародні

Соціальний проект «Work-outмоєї мрії - переможці

Міжнародний проект «Любимо гори» (табір у Судетах, Польща)

Участь (доповідь, презентація досвіду робо- ти)  у семіна- рах, конференціях, круглих столах, вебінарах, тренінгах тощо (термін, дата, назва заходу ПІБ доповідача)

 • Виступ на нараді заст.директорів з виховної роботи «Презентація освітньо-виховного проекту по співпраці з навчальними закладами України «Україно, я для тебе на світі живу» - серпень 2016Красноярова І.В
 • Участь у навчальному семінарі «Зміст та методика викладання курсу «Кроки до порозуміння» в рамках проекту «Долаємо прірву: інструменти для обєднання розділених громад»  - лютий 2016Красноярова І.В.
 • Участь у тренінгу «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння» за підтримкою ЮНІСЕФ - серпень 2016 Красноярова І.В.
 • Участь у семінарі-практикумі для заступників директорів з теми «Формування здорового способу життя, як запорука підвищення якості навчально-виховного процесу – березень 2016 Красноярова І.В.
 • Участь у онлайн-конкурсі, який оголосив київський інститут миру та порозуміння на кращу «Подорож маленької книжки відновних дисциплін» грудень 2016Красноярова І.В.
 • Участь у он-лайн вікторині «Люблю країну я свою: вона найкраща в цілім світі» - лютий 2016 Красноярова І.В.
 • Участь у вебінарі «Актуальні питання управління навчальними закладами в умовах децентралізації освітніх процесів»,- осіння сесія 2016, Волкова В.Б.
 • Участь у вебінарі «Патріотичне виховання на уроках російської мови» -січень 2017, Волкова В.Б.
 • Участь у вебінарі «Організація навчання та розвиток компетенції педагогічного персоналу закладу освіти» - жовтень 2016, Волкова В.Б.
 • Участь у вебінарі «Актуальні питання управління навчальними закладами в умовах децентралізації освітніх процесів» - осіння сесія 2016, Дімітрова О.О.
 • Проведення міського семінару-презентації «Консолідація виховних можливостей ЗОШ № 20 загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України та громадських організацій щодо формування ідентичності учнівської молоді» на базі зош № 20 – січень 2017 Красноярова І.В., Ільїна Н.В.,Гречановська І.В., Желіба Н.В., Дробязко О.Д.
 • Участь у тренінгу «Перевернуте навчання» - квітень 2017, - КраснояроваІ.В.,Весела Н.В.
 • Участь у тренінгу «HEART» технології: зцілення та навчання за допомогою мистецтва» - січень-лютий 2017 ,м. Бердянськ – Луковнікова Г.І., Добриця Л.О.
 • Участь у семінарі-тренінгу «Культура добросусідства», м.Славянськ, 2016 – Добриця Л.О.
 • Участь у тренінгу «Формула професій» при підтримці ЮНІСЕФ-жовтень 2017, Коновалова Т.П.
 • Проведення тренінгу для школярів 9,11 класів «Формула професій» (осінні канікули), Коновалова Т.П., Казаку Т.В.

Участь педагогів у конкурсах виховної спрямованості (назва, рівень, місце, назва роботи)

Всеукраїнський

Участь у всеукраїнському конкурсі учителів-україністів «Соняшник-учитель 2016», Гречановська І.В. – ІІ місце

обласний

Участь у міжобласному конкурсі учнівських творчих робіт «Я-журналіст» в двох номінаціях стаття та відеоробота під керівництвом Гречановської І.В.

міський

Конкурс «Турнір журналістів» травень 2017, під керівництвом Яковлевої Л.Л.

Конкурс «Краща модель літньої мовної школи»,-травень 2017, Шепотиннік К.М.

Робота  «Літньої мовної школа», травень 2017, Яковлева Л.Л.

Участь у загальноміському конкурсі «Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку» під керівництвом Волкової В.Б., Красноярової І.В.

Участь у міському заочному етапі обласного фестивалю «Шукай краси, добра шукай!», Гречановська І.В.

Проведення виховних заходів в рамках освітнього округу

 

Участь у методичній роботі на рівні міста

ЗДВР

-Участь у семінарі-практикумі «Сучасні підходи в реалізації завдань національно-патріотичного виховання засобами правової освіти та виховання»

-Участь у семінарі-практикумі «Проектні технології»

-Участь у семінарі «Формула нової школи»

-Зустріч з членом Академії Наук України, представником Всеукраїнської організації «Вчителі за демократію та партнерство» Пометун О.І. за темою «Нова історія-якого вчителя потребує Україна»

-Відвідування лекції, яку проводив Київський інститут національної пам’яті за темою «100-річчя української революції»

-Участь у регіональній (НЕ) конференції міні EDCampMariupol в рамках проекту «Педагогіка партнерства»

- Участь у проведенні міського семінару-презентації «Консолідація виховних можливостей ЗОШ № 20 загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України та громадських організацій щодо формування ідентичності учнівської молоді» на базі зош № 20 – січень 2017 Красноярова І.В.(студія № 3. Духовні цінності української  молоді. Співпраця школи та духовенства у вихованні дітей та молоді: спільні заходи національно-духовного спрямування)

-Участь у тренінгу «Перевернуте навчання»

-Участь у майстер-класі «Формування соціальної компетентності ліцеїстів засобами інноваційних виховних технологій»

-Участь у майстер-класі «ЯКлас»

Педагог-організатор

В декретній відпустці

Класні керівники

Ведення студії класних керівників «Лабораторія творчості» на атестації школи, січень 2017,-Гречановська І.В.

Методичнеоб’єднання класних керівників

Форми роботи

Методична скарбниця, інструктивно-методичні наради, практичні заняття, теоретичний консиліум, аукціон педагогічних ідей, методичний аукціон

Узагальнення досвіду

Узагальнилидосвідроботикласнихкерівників (11 класу -класнийкерівник Коновалова Т.В. з проблеми «Вихованнявідповідальногоставлення до навчання та до праці, підготовкадо свідомоговиборупрофесії» , 9 класу- класнийкерівник Казаку Т.В. з проблеми: «Розвитоктворчоїособистостісамопізнання, самовдосконалення, самовиховання». Казаку Т.В., Красноярова І.В. Листопад 2016 .

Вивченнядосвідуроботикласногокерівника 7-Б кл. Желіба Н.В. з проблеми: «Вихованнявисокоморальноїсоціально-активної та національно- свідомоїособистості, яка наділенагромадянськоювідповідальністю, духовнимицінностями, патріотичнимипочуттями, є носіємнайкращихдосягненькультури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення». КраснояроваІ.В. Казаку Т.В. Грудень 2016

 Поновили папку з рекомендаціями для кл. керівників з питань правового вихованняучнів. Красноярова І.В. Січень 2017

Узагальненнядосвіду заорганізацієюіндивідуальноїроботи з обдарованимиучнями: а) Доповідь «Розвитокособистості як індивіда». б) Родинневиховання в народнійпедагогіціДімітрова О.О., Ільїна Н.В. Гічкіна Л.Д. Квітень 2017.

Методичний продукт (автор, назва)

 

Моніторинг виховного процесу (критерії, показники)

Моніторинг вихованості учнів -82% по школі

Інноваційна діяльність

Впровадження «HEART» технології : зцілення та навчання за допомогою мистецтва у 3-А класі, вчитель Луковнікова Г.І.

Впровадження «Культури добросусідства» у 1-А класі, вчитель Добриця Л.О.

Впровадження курсу «Кроки до порозуміння» для 10-11 класів, вчитель Красноярова І.В.

Робота шкільної служби порозуміння

Публікації

(журнал, сайт, автор, назва публікації)

 • «Мотивація молодого вчителя до використання  інноваційних технологій», - грудень 2016, Ільїна Н.В.
 • Сценарій заходу до Дня вшанування памяті Героїв Небесної сотні – лютий 2017, метод портал, Ільїна Н.В.
 • «Інформаційна культура вчителя» – березень 2017,Анікіна Т.М
 • Перший урок 2016-2017 навчального року «Маріуполь за роки незалежної України»,Гречановська І.В.,серпень 2016,- методпортал
 • «Громадянин України. Права й обовязки громадян» - березень 2017,метод портал,Луковнікова Г.І.
 • «Патріотичне виховання як найважливіша складова національного виховання» - жовтень 2016. Метод портал, Дунець І.В.
 • Творчий проект «Ода жінкам» - березень 2017, метод портал, Луковнікова Г.І.
 • Класна година «Героям слава» присвячена героям Небесної сотні – 2017,метод портал, Коновалова Т.П.
 • «Профорієнтаційна робота у системі навчально-виховного процесу ЗОШ № 20» - березень 2017, метод портал, Дімітрова О.О.
 • Класна година  для учнів 9 класа «Крок у доросле життя» - березень 2017, метод портал, Казаку Т.В.
 • Розробка інтегрованого уроку «Основні обовязки в сімї. Шанобливе ставлення до старших та членів сімї. Орнаментальне композиція в колі – подарунок мамі» - березень 2017, метод портал, Дунець І.В.
 • Стаття «Нарис навчальних закладів міста Маріуполя у ХІХ столітті» у збірнику «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття» - Краматорськ,ОЦТК,-2016,с.318 під керівництвом Волкової  В.Б.
 • Стаття «Роздуми щодо розбудов маріупольських храмів кінця ХVIII століття» у збірнику «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття» - Краматорськ,ОЦТК,-2016,с.325 під керівництвом Красноярової І.В.

 

 Для досягнення результатів та на виконання поставлених завдань були створені різні вектори у просторі виховної роботи.

Перший вектор – це проектна діяльність, власні шкільні проекти по співпраці:

 1. Проект “Межрегіональна взаємодія” – співпраця з іншими навчальними закладами : Тернопільською ЗОШ № 16 ім. Левицького, Львівською українською гуманітарною гімназією ім. О.Степанів, Первомайською ЗОШ № 4.  За мету у співпраці з освітніми закладами вбачалися :

- обмін досвідом у сфері навчання та виховання;

 - обмін делегаціями вчителів та учнів, їх участь у навчальних конференціях та семінарах;

 - ознайомлення і з духовними та культурними надбаннями, визначними пам’ятками історії, культури, архітектури

 - ідея проекту – об’єднати дітей Сходу та Заходу, створити комунікативний майданчик

 1. Проект “Україно, я для тебе на світі живу” – співпраця з полком Азов та з національним громадським корпусом “Маріуполь”, учасниками антитеррористичною операції в межах військово-патріотичного спрямування. Форми співпраці :

Уроки мужності, уроки-реквієм, ток-шоу, уроки Захисту Вітчизни, акції “Ялинка бажань”, “Деннь Святого Миколая”, лінійки 1 вересня та останнього дзвоника, свята: День Зброєнних сил України, День національної гвардії, День Захисника України, Свято Маланки, Свято Покрова Пресвятої Богородиці, Шевченківські Свята, участь у Всеукраїнській акції “FreeUkrain 25” до дня незалежності України, допомога в організації подорожі до м. Львів у межах проекту “Коли бачиш об’єднану Україну”.

 1. Проект “Духовні цінності української молоді” – співпраця з настоятелем храму Петра Могили української православної церкви київського патріархату.

Форми співпраці: ток-шоу “Чи може слово вбити?” в рамках акції 16 днів проти насильства, уроки духовності, свята Першого та останнього дзвоника, Свято Покрова Пресвятої Богородиці, робота театральної студії,, благодійні акції, акти милосердя, уроки-суди. Допомога духовенства в підготовці до ІХ Всеукраїнської конференції учнівської молоді “Південно-Східна Україна зі стародавності у ХХІ ст. Секція : “Релігійні та культурно-освітні процеси в регіоні”.

 1. Наступний вектор виховного простору – це школа Лідерства, робота департаменту учнівського самоврядування.
 2. Тренінговий вектор виховного простору :

 - впровадження нової дисципліни у початковій школі “Культура добросусідства ”;

 - впровадження HEART- технології у початковій школі – навчання та лікування через мистецтво, направлена на успішну соціалізацію дитини у суспільстві;

 - робота Шкільної служби порозуміння – направлена на подолання конфліктів шляхом добровільного примирення сторін за допомогою дітей-медіаторів.

 1.   Вектор – віртуальний простір на сторінці Фейсбук – взаємодія з громадами. Цей простір заміняє шкільні стіннівки, на сторінці Фейсбук висвітлюються всі заходи, події, які відбуваються у ЗОШ № 20. Вчителя до цього не мають жодного відношення. Це справа шкільного самоврядування.
 2.   Робота над створенням різних шкільних соціальних проектів (“Чисті вулиці”, “Гарний парк”, “Масляна у кожну неспроможну сім’ю” та інші. Створення сумісно з учнями соціального проекту “Work-outмоєї мрії” на здобуття малого гранду. Подання заявки на участь у конкурсі соціальних проектів у лютому 2017 р.

Основні напрями виховання в школі здійснюються відповідно Закону України «Про освіту», основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Протягом 2015-2017 рр. продовжувала працювати альтернатива, інноваційна система організації виховного процесу, яка постійно удосконалюється згідно з вимогами вищевказаних документів. Система виховання складається з модулів, що конкретизують життєдіяльність класних учнівських колективів.

План виховної роботи ЗОШ № 20 розроблений на основі Державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України», затверджену наказом МОН від 31.10.2011 №1243. Також застосовані загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Національна програма правової освіти населення, Комплексна програма «Сім`я і молодь Маріуполя», Концепциї національно-патріотичного виховання. Для реалізації завдань з виховання учнів  у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників.

Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: ціннісне ставлення до суспільства та держави, до себе, до людей, до природи, до мистецтва, до праці та включають у себе календарні, традиційнішкільні свята, конкурси, районні заходи щодозміцненняморальності та утвердження здорового способу життя.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  в    навчально - виховних закладах    м.  Маріуполя на 2016-2020 рр. затверджена рішенням Маріупольської міської ради від 28.01.2016 №7/4-52. Навчальний заклад має свій затверджений директором план заходів з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, спрямований на реалізацію патріотичного виховання.

 Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку героїко-патріотичного виховання дітей та молоді, як одного з пріоритетних напрямків формування у підростаючого покоління почуття патріотизму і духовності, збереження спадкоємності поколінь, формування у молодих громадян України готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, формування особистісних рис громадянина Української держави.

 Національно-патріотичне виховання у ЗОШ № 20 здійснюється  відповідно до законів України «Про освіту», «Про Державний Гімн України» «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді, заходів щодо реалізації  Концепції національно-патріотичного виховання  дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Указу Президента України №580/2015 від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки»,рішення Маріупольської міської ради від 28.01.2016 №7/4-52 Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  в    навчально - виховних закладах    м.  Маріуполя на 2016-2020 рр.».

 На виконання річного плану роботи школи, відповідно до міської  Програми національно-патріотичного виховання  дітей та учнівської молоді  в навчально-виховних закладах Маріуполя на 2015-2019 роки, відповідно до наказу  управління освіти від 25.02.2016 №189,  з метою удосконалення національно-патріотичного виховання дітей у школі у вересні місяці було складено план роботи (затверджено на педраді протокол №1 від 31.08.2016).

Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, проявлених нинішніми захисниками України, є  Уроки мужності, які у більшості своїй проводяться у формі зустрічей з учасниками бойових дій, волонтерами, ветеранами війни, громадськими діячами.

 Проводяться тижні та декади військово-патріотичної роботи, рідної мови, народознавства,  національного виховання, важливу роль у підготовці та проведенні   яких  відіграють члени учнівського самоврядування.

Оформлено куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами — Гербом, Прапором, Гімном України.  Традиційно щопонеділка навчально-виховний процес  розпочинається з виконання Державного Гімну України. Куточок державної символіки є у кожному класі.

На  інформаційному стенді розміщені матеріали  про поточні  події шкільного життя, заплановану роботу. На веб-сайті, у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook висвітлюється інформація про перебіг проведених заходів та система роботи з означеного питання.

 У бібліотеці організовано функціонування постійно діючої виставки тематичної літератури,  фото - та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності.

З метою підготовки учнівської молоді до служби в Збройних Силах України, викладається предмет «Захист Вітчизни», що дає необхідні знання з питань військової служби, охорони здоров'я, цивільної оборони, на уроки також були запрошені представники громадського корпусу полку Азов, які ділилися воєнним та медичним досвідом.

 Важливою формою роботи з учнями на козацько-лицарських традиціях є дитячий та молодіжний туризм, козацьке краєзнавство, дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У ЗОШ № 20  затверджено план заходів щодо проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда школи бере  участь у різноманітних змаганнях та конкурсах: на знання історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України, змаганнях на туристській смузі перешкод, стрільбі з пневматичної зброї, силових змаганнях,  надання першої медичної допомоги «Рятівник», які відповідають Положенню про проведення міського етапу  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)». Керівник команди “Стожари” – Веретєннікова М.А.

Учні беруть  участь у   районних, міських заходах, регіональних, Всеукраїнських, та міжнародних конкурсах, фестивалях, акціях, як то:  Міжнародний  конкурс з української мови та літератури ім. Петра Яцика, міжнародний  мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка,  обласному фестивалі “Шукай краси, шукай добра!” в номінації “Панорама буктрейлерів за творами І.Я.Франка, в літературно-музичному міксі за творами Франка “Академія в одній особі”. Всеукраїнські українознавчі конкурси «Соняшник», «Патріот”. Міський флешмоб “Україна – це ти!”, шкільний конкурс читців, присвячений Дню Свободи та Гідності, спільний флешмоб “Ми – українці” з нашою школою-партнеркою Тернопільською ЗОШ № 16 у межах проекту “Міжрегіональна взаємодія”. Міський фотоконкурс “Моя правова держава”. Конкурс електронних презентацій “Моя батьківщина – Україна.» ( ІІ місце). Вихованці гуртка «Лясолька взяли участь у пісенному конкурсі патріотичної пісні «Музи не мовчать» (ІІІ місце).

В рамках  Всеукраїнської туристично-краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна», учні побували на осінніх канікулах у м. Бердянськ. Здійснили подорож до Карпат.

 Батьки беруть участь у підготовці та проведенні шкільних заходів, спортивно-родинних свят. На батьківських зборах розглядаються питання формування морально-етичних цінностей з урахуванням вікових особливостей дітей.

«Правове виховання» до модулю « Ціннісне ставлення до держави, суспільства)» Соціальний паспорт школи:

 • діти-сироти, діти ЛРП – 5,
 • діти з малозабезпечених родин – 2,
 • діти-інваліди – 5,
 • діти, з багатодітних родин - 36
 • діти, що перебувають на внутрішкільному обліку – 1.

Річний план роботи загальноосвітньої школи № 20 на 2016-2017 навчальний рік затверджений директором школи, складається з 17 розділів. План складений помісячно, маються  відмітки про виконання заходів, дати виконання  вказані частково.

У школі розроблені та затверджені директором школи: план спільних заходів ЗОШ № 20 ССД, ВКМСД, ІРЦСССДМ щодо попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх учнів на 2016-2017 н.р.; план роботи Ради профілактики на 2016-2017 навчальний рік.

 Відповідно до наказів та розпоряджень управління освіти у    навчально-виховному  закладі  видані розпорядчі документи щодо організації та вдосконалення роботи у напрямку виховання в учнівської молоді почуття патріотизму, національної свідомості та  активної громадянської позиції.

Розроблено та затверджено педагогічною радою освітньо-виховний проект «Україно, я для тебе на світі живу» (протокол №4 засідання педради від 09.01.2015р., протокол №9 від 25.01.2016р.)

Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, проявлених нинішніми захисниками України, є  Уроки мужності, які у більшості своїй проводяться у формі зустрічей з учасниками бойових дій, волонтерами, ветеранами війни, громадськими діячами.

 Проводяться тижні та декади військово-патріотичної роботи, рідної мови, народознавства,  національного виховання, важливу роль у підготовці та проведенні   яких  відіграють члени учнівського самоврядування.

Оформлено куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами — Гербом, Прапором, Гімном України.  Традиційно щопонеділка навчально-виховний процес  розпочинається з виконання Державного Гімну України. Куточок державної символіки є у кожному класі.

На  інформаційному стенді розміщені матеріали  про поточні  події шкільного життя, заплановану роботу. На веб-сайті, у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook висвітлюється інформація про перебіг проведених заходів та система роботи з означеного питання.

 У бібліотеці організовано функціонування постійно діючої виставки тематичної літератури,  фото - та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності.

З метою підготовки учнівської молоді до служби в Збройних Силах України, викладається предмет «Захист Вітчизни», що дає необхідні знання з питань військової служби, охорони здоров'я, цивільної оборони, на уроки також були запрошені представники громадського корпусу полку Азов, які ділилися воєнним та медичним досвідом.

 Важливою формою роботи з учнями на козацько-лицарських традиціях є дитячий та молодіжний туризм, козацьке краєзнавство, дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У ЗОШ № 20  затверджено план заходів щодо проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда школи бере  участь у різноманітних змаганнях та конкурсах: на знання історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України, змаганнях на туристській смузі перешкод, стрільбі з пневматичної зброї, силових змаганнях,  надання першої медичної допомоги «Рятівник», які відповідають Положенню про проведення міського етапу  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)». Керівник команди “Стожари” – Веретєннікова М.А.

Учні беруть  участь у   районних, міських заходах, регіональних, Всеукраїнських, та міжнародних конкурсах, фестивалях, акціях, як то:  Міжнародний  конкурс з української мови та літератури ім. Петра Яцика, міжнародний  мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка,  обласному фестивалі “Шукай краси, шукай добра!” в номінації “Панорама буктрейлерів за творами І.Я.Франка , в літературно-музичному міксі за творами Франка “Академія в одній особі”. Всеукраїнські українознавчі конкурси «Соняшник», «Патріот”. Міський флешмоб “Україна – це ти!”, шкільний конкурс читців, присвячений Дню Свободи та Гідності, спільний флешмоб “Ми – українці” з нашою школою-партнеркою Тернопільською ЗОШ № 16 у межах проекту “Міжрегіональна взаємодія”. Міський фотоконкурс “Моя правова держава”. Конкурс електронних презентацій “Моя батьківщина – Україна.» ( ІІ місце). Вихованці гуртка «Лясолька взяли участь у пісенному конкурсі патріотичної пісні «Музи не мовчать» (ІІІ місце).

В рамках  Всеукраїнської туристично-краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна», учні побували на осінніх канікулах у м. Бердянськ. Здійснили подорож до Карпат.

 Батьки беруть участь у підготовці та проведенні шкільних заходів, спортивно-родинних свят. На батьківських зборах розглядаються питання формування морально-етичних цінностей з урахуванням вікових особливостей дітей.

У ЗОШ № 20 організована робота Ради профілактики. Наказом директора від 01.09.2016 № 170 «Про створення Ради профілактики», Затверджений план засідань Ради з профілактики  правопорушень на 2016-2017 навчальний рік, та затверджений графік засідань Ради профілактики ЗОШ № 20  на 2016-2017 навчальний рік; положення про раду профілактики правопорушень. Ведеться Журнал протоколів засідання Ради профілактики.

На внутрішкільному обліку станом на 19.04.2017 перебуває 1 учениця – Балашова Ірина 7-А кл.. На  дитину заведено окрему справу щодо роботи з учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку. У  особовій справі знаходиться план індивідуальної роботи з ученицею, психолого-педагогічна характеристика,  карта особистості, повідомлення, листи до субєктів соціальної роботи,  акти відвідування на дому.

Індивідуальну роботу з ученицею, що перебуває на внутрішкільному обліку, проводить класний керівник. Вчитель складає план індивідуальної корекційної роботи з неповнолітнім, звітує на засіданнях Ради профілактики, педагогічних радах про результати індивідуальної виховної роботи, включає аналіз цієї роботи до річного самоаналізу. Щорічно проводиться співбесіда адміністрації з вчителями за наслідками роботи у поточному навчальному році, дається оцінка та надаються рекомендації.

На обліку в службі у справах дітей Кальміуської районної адміністрації Маріупольської міської ради перебуває двоє учнів:  Балашова Ірина Вікторівна, 09.02.2003 р.н. та Балашова Марина Вікторівна,14.01.2005 р.н. по категорії «проживання дитини у сім’ї, в якій батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків».

На обліку  Кальміумького  відділу  ювенальної превенції Маріупольського  відділу   поліції ДУ НП в Донецькій області учні ЗОШ № 20 не перебувають.

Протягом навчального року 2016-2017 неповнолітніми ЗОШ № 20 злочинів не зафіксовано.

        У навчальному закладі є план спільних заходів ЗОШ № 20, ССД, ВКМСД, ІРЦСССДМ щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх учнів на 2016-2017 учбовий рік.

Адміністрацією школи з Кальміуським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради укладено Договір про співпрацю та організацію взаємодії від 18.09.2016. З сектором кримінальної міліції у справах дітей Іллічівського районного відділу ММУ ГУУМВС України в Донецькій області укладено Меморандум про співпрацю.

У ЗОШ № 20 у штатному розписі немає посади практичного психолога, соціального педагога, але їх функції частково взяла на себе Шкільна служба порозуміння, створена наказом № 175 від 09.09.2016 р. Команда учнів ЗОШ № 20 разом з координатором, заступником директора з НВР Краснояровою І.В. взяли участь у тренінгу “Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння”, який організував Київський інститут миру та порозуміння при підтримці дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. .

Протягом вересня-жовтня при підтримці представників дитячого фонду ЮНІСЕФ, інституту миру та порозуміння у ЗОШ №20 було обладнано спеціально відведене приміщення на 4 поверсі школи. Координатором служби складено графік чергування – 2 медіатора на тиждень. Медіаторами за конфліктів проводяться медіації, а також тематичні кола.

У листопаді інститут миру та порозуміння оголосив конкурс на кращу “Подорож маденької книжки” відновних дисциплін. У грудні в соціальній мережі Фейсбук проходило онлайн-голосування. Команда ЗОШ № 20 посіла   І місце.

Команда учнів (з 4 учнів, 3 з них –медіатори) разом з Краснояровою І.В.  6-7 лютого 2017 року прийняли участь у тренінгу “Враховуй різницю. Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктах громадах України” при підтримці Програми Розвитку ООН. Результатом роботи стала розробка соціального проекту на здобуття малих грандів «Woorkoutмоєї мрії» та подання заявки на участь у конкурсі учнівських соціальних проектів у лютому 2017  року. Команда перемогла у конкурсі та здобула гранд.

Протягом 2014 – 2017 років  здійснювався соціальний патронаж педагогами школи дітей, які потребують особової психолого – педагогічної уваги, організовувались комісійні відвідування на дому родин з метою моніторингу ситуації в родинах та складання акту обстеження житлово – побутових умов. Також в рамках співпраці з ЦСС адміністрація ЗОШ№ 20 за необхідністю направляла дітей на консультацію до психолога соціальної служби.

В школі ведеться Журнал індивідуальних бесід з учнями та їх батьками. В журналі відображається тематика бесіди, управлінське рішення, хто проводив бесіду. Журнал розпочатий  в листопаді 2015 р.

З метою виконання Закону України «Про освіту» та на виконання Інструкції з обліку дітей, що проживають у мікрорайоні, станом на 05.09.2016 році проведено перевірку охоплення дітей усіма формами навчання. Учнів, які не приступили до занять станом на 01.09.2016, у школі немає.  Усі випускники 9, 11-х класів продовжують навчання у навчальних закладах різних форм акредитації.

У 2016-2017 навчального року дітей, які без поважної причини не відвідували навчання у школі не було.

У ЗОШ № 20 класні керівники щодня оперативно, протягом двох годин зясовують причини відсутності учнів на заняттях, роблять відповідні записи у класному чи «сигнальному» журналах. Аналіз проводиться щоденно черговим класним керівником та черговим адміністратором. Ведеться журнал контролю відвідування учнями школи, в якому кожного дня відмічаються відсутні на уроках.

Класними керівниками 1-11 класів ведеться моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час. За результатами моніторингу на початок 2016-2017 навчального року у школі 70 % учнів відвідують гуртки та секції. Якщо дитина не відвідує гурток, проводиться співбесіда з батьками учня, пропонуються різноманітні гуртки, з батьками вирішується питання відвідування, заохочення дитини до безкоштовних секцій. У богатьохвіпадках ситуація пов’язана з фінансової неспроможністю батьків.

Працівниками школи здійснювалися заходи у рамках проведення Всеукраїнського рейду «Урок». З метою виявлення учнів, які не відвідують заняття, відвідувалися ком’ютерні клуби та зали, місця, де розташовані ігрові автомати, кафе тощо. Учнів школи у даних клубах не виявлено.

У школі навчаються 5 дітей-інвалідів. На кожну дитину заведено особову справу, де зібрано усю документацію. Усі діти повністю забезпечені підручниками, навчальними приладдями, отримують гаряче безкоштовне харчування.

  Є акт обстеження побутових умов сімї, характеристика учня, успішність учня,   складено плани індивідуального супроводження дитини з особливими потребами та індивідуальні програми розвитку (затверджені директором школи) .

Таблиця 19.

ПІБ дитини

клас

Дата народження

№посвідчення або довідки, термін дії

Де навчається(на дому, в школі)

Кочмар Олена Романівна

2

05.06.2009

ААГ №145523 до 31.05.2020

В школі

Циганков Олег Григорович

2

07.03.2008

ААГ №086348 до 28.07.2017

Індивідуальне навчання

Бондаренко Денис Євгенович

5

25.01.2006

ААГ  №086293 до 25.01.2024

В школі

Батуєв Максим Сергійович

8

02.09.2003

ААБ  № 311836 до 16.09.2019

Індивідуальне навчання

Василець Павло Григорович

3-Б

07.07.2007

№ 292 від 23.12.2014 до 31.07.2025

Індивідуальне навчання

Ведеться ретельний облік дітей мікрорайону, які відвідують інші навчальні заклади (є відповідна документація з довідками-підтвердженням з інших навчальних закладів).

На виконання Програми правової освіти населення м.Маріуполя на 2011-2015 р.р., затвердженої рішенням Маріупольської міської ради від 25.02.2011 р. №6/5-328, в школі проводяться заходи з правового виховання та навчання учнів.

Бесіди та години спілкування, бесіди з порушниками дисципліни, индівідуальні бесіди, анкетування “ Проблема шкідливих звичок для учня”, “Заохочення та покарання дома і в школі”, проведені тематичні кола “ Причини початку паління. Вплив сигарети на організм людини”, “Види насилля над дітьми” до всеукраїнської акції 16 днів проти насилля, коло цінностей, участь у всеукраїнському тижні права, рольові  ігри “Суд над цигаркою”, “Хто більше винуватий?”, “Суд над тілесними покараннями дітей”,  бесіда-тренінг про права та обов’язки учнів, уроки мужності щомісяця, тематичні книжкові виставки, проведено інтернет-всеобуч “Батькам про права дитини”, “Як захіщені права дітей в Україні”, проведено шкільний конкурс відеороликів “Я прийшов  у цей світ, щоб мене любили”, конкурси малюнків. Взяли участь у обласному огляді-конкурсі соціально-правових проектів “Скажи “НІ” пияцтву та тютюнопалінню” в загальноосвітніх навчальних закладах – посіли 1 місце в місті, у фотоконкурсі “Моя правова держава” – 2 місце в місті. В навчальному закладі успішно працює шкільна служба порозуміння.

 Протягом року  учні брали участь у   районних, міських заходах, регіональних, Всеукраїнських, та міжнародних конкурсах, фестивалях, акціях, як то:  Міжнародний  конкурс з української мови та літератури ім. Петра Яцика, міжнародний  мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка,  обласному фестивалі “Шукай краси, шукай добра!” в номінації “Панорама буктрейлерів за творами І.Я.Франка , в літературно-музичному міксі за творами Франка “Академія в одній особі”. Всеукраїнські українознавчі конкурси «Соняшник», «Патріот”. Міський флешмоб “Україна – це ти!”, шкільний конкурс читців, присвячений Дню Свободи та Гідності, спільний флешмоб “Ми – українці”з нашою школою-партнеркою Тернопільською ЗОШ № 16 у межах проекту “Міжрегіональна взаємодія”. Міський фотоконкурс “Моя правова держава”. Конкурс електронних презентацій “Моя батьківщина – Україна.» (ІІ місце). Вихованці гуртка «Лясолька взяли  участь у пісенному конкурсі патріотичної пісні «Музи не мовчать» (ІІІ місце).

Два рази на рік  в школі була проводилася  декада правових знань. В ході проведення декади правових знань були проведені наступні заходи: Всеукраїнський урок  «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, тематичні години спілкування за обраними темами, подорож-гра «В країну прав та обовязків», дискусійна гойдалка «Я роблю так», практична робота «Моє резюме для працевлаштування», дискусія «Трансплантація серця», конкурс на кращий правовий колаж, ігрова ситуація «Температура кипіння», випуск листівок «Я маю права», тематичне коло «Чи потрібно людині знати свої права»

Питання виховної роботи, профілактики, ролі батьків у вихованні власної дитини  та відповідальності за його навчання і розвиток розглядаються на:

- загальношкільних і класних батьківських зборах (протокол № 1 від 12.09.2016, протокол № 2 від 15.12.2016, протокол № 3 від 23.03.2016);

- педагогічних радах (протокол № 1 від 31.08.2016, протокол № 7 від 07.12.2016);

- на нарадах при директорові (протокол № 3 від 05.10.2016).

На четвертому поверсі школи розміщено куточок з правознавства, інформація змінюється відповідно до проведення у школі різних заходів, декад, тижнів; на третьому поверсі є стенд Ради профілактики, де вміщено відомості про роботу Ради, графік засідань, план роботи, телефон довіри та куточок «Подбай про своє життя», де вміщено інформацію про згубний вплив алкоголю, наркотиків на організм дітей, про безпеку життєдіяльності дитини, телефони соціальних служб; на першому поверсі куточок «Безпеки життєдіяльності», «Ні насильству».

В прімищенні вчительської розташована тривожна кнопка.

 

Напочатку 2016 н.р. Департаментом учнівського самоврядування «ТЕМП» буврозроблений та прийнятий план роботи. Також бувобраний та затвердженийновий склад парламенту. Він складається з 8 комісій, ради при президенті та президента учнівського Парламенту. У складі учнівського самоврядування діють такі комісії:

 • Освіти;
 • Культури;
 • Дисціплини та порядку;
 • Здорового способу життя;
 • Трудових справ;
 • Прес-центру;
 • Турботи та милосердя;
 • Національного відродження.

Протягом 2016-2017 н.р. плідною була робота комісії Культури, Здорового способу життя, Прес-центру та Національного відродження. У 2016 році активісти самоврядування взяли участь у міському флешмобі «Україна – це ти». Крім цього комісія Культури та комісія Здорового способу життя  є постійними організаторами шкільних флешмобів:

 До Дня міста.

 До Дня вчителя.

         Флешбом в рамках акції «Ні пияцтву та тютюнопалінню».

 Патріотичні флешмоби.

 Флешмоби в початовій школі.

Люблять учні й дні самоврядування, які зазвичай проводяться в День вчителя та 8 березня. В днях дублера беруть участь учні 9, 10 та 11 класів.

Кожного року в місті проводяться акції «Ялинка бажань» та «Дітям до літа». А в цьому році шкільним парламентом було проведено благодійний ярмарок в рамках акції «Створи добро», в якому взяли участь учні 1-11 класів та вчителі.

Кожного року учні нашої школи беруть участь у Всеукраїнських акціях «НІ пияцтву та тютюнопалінню!» і «16 днів проти насилля», в рамках яких ми проводимо безліч заходів: онлайн-фотоконкурси, флешмоби, суди над тілесними покараннями і шкідливими звичками, малюємо стіннівки та спілкуємось з батьківською громадою.

В грудні на базі нашої школи відбулась зустріч між представниками учнівського самоврядування «ТЕМП» та НВК ‘’колегіум-школи’’ №1. Наші активісти познайомили однодумців з роботою самоврядування, поділилися досвідом, дали корисні поради щодо організації роботи шкільного департаменту та залучення інших учнів до активної участі в шкільному житті.

Також комісія Культури учнівського самоврядування брало участь в організації таких свят, як:

 День вчителя;

 Міжнародний жіночий день.

Крім концертних номерів, активісти під гучну музику зустрічають зранку вчителів на шкільному подвір’ї, вітають зі святом та дарують гарний настрій.

 До Дня Святого Валентина було проведено  конкурс «Краща пара» для учнів 6-8 класів. Учнівські колективи  підготували святкові стіннівки, надсилали листи поштою закоханих та вітали своїх вчителів зі святом.

 До свята Масляної  Головою Департаменту учнівського самоврядування було підготовлено команду учнів 7-8 класів до участі в районному святкуванні Масляної.

5 активісток Департаменту учнівського самоврядування, які в квітні 2016 року взяли участь у міському конкурсі «Шкільна краса» та стали переможцями в різних номінаціях, на осінніх канікулах провели              шкільний конкурс «Міс Осінь», в якому взяли участь дівчата 5, 6, 7-х та 8 класів.

Комісія Здорового способу життя кожного ранку проводила ранкову руханку для учнів 1-5 класів. Протягом 2016-2017 н.р. команда відповідальних за проведення руханки постійно поповнювалася новими учасниками, і тепер складається з учениць 5, 6, 7 та 9 кл.

Комісія Прес-центру, за яку відповідає учень 8 кл. Зуєв Сергій, присутня на всіх шкільних заходах, щоб зробити гарні фото та написати звіт.

Щодо комісії Національного відродження, то активісти співпрацюють з Національним корпусом Маріуполя та полком «Азов», запрошують військових на свята та проводять спільні заходи, в яких задіяні майже всі учні нашої школи.

Потрібно сказати, що протягом року активісти самоврядування «ТЕМП» протягом 2016-2017н.р. активно брали участь у районних та міських конкурсах, посідали призові місця та ставали переможцями.

28 квітня у школі відбулись вибори Голови Департаменту учнівського самоврядування "ТЕМП". В цьому році на пост Президента школи балотувалися дві учениці 9 класу - Балджи Марія та Єлісєєва Дарина. Розпочався захід зі звітів мерів 5-11 класів про роботу в класах за 2016-2017 н.р. Потім слово було надано діючому Президенту школи. Гнатюк Ольга ознайомила всіх присутніх з роботою Департаменту учнівського самоврядування протягом 2015-2017 н.р. На загальношкільних зборах одноголосно вирішено роботу Департаменту вважати на високому рівні. Після звітів розпочали свої виступи кандидати на пост Голови учнівського самоврядування. Дівчата розповіли про себе та про свої плани на наступний навчальний рік. Всіх учнів 5-11 класів разом із вчителями було запрошено до голосування! За підсумками голосування перемогу отримала Єлісєєва Дарина. Голова Департаменту учнівського самоврядування "ТЕМП" дала клятву на Конституції учнівського самоврядування та пообіцяла захищати честь школи! А Гнатюк Ольга подарувала новому президентові стрічку та запропонувала ввести нову традицію: "Нехай ця стрічка стане символом Голови Департаменту і в кінці кожного року передається до рук новому президенту школи!" Ми Бажаємо нашим дівчатам - Дарині та Марії гідно нести звання Президента та заступника Президента школи!

       На початку 2016 н.р. перед Департаментом учнівського самоврядування «ТЕМП»  була поставлена мета  по залученню більшої кількості дітей до участі в шкільному житті. І  з упевненістю можна сказати, що активісти її досягли. Більшість учнів школи залюбки брали учать в житті учнівського  самоврядування. Найбільш активними в цьому році стали учні 9 класу. Протягом 2016-2017 н.р. Департамент учнівського самоврядування «ТЕМП» справлявся з поставленими задачами адміністрації школи та задовольняв інтереси учнів. Щоб вважати роботу Департаменту відмінною, треба дещо доробити, тому ТЕМП не зупиняється і готує ідеї на новий навчальний рік.

 

Робота департаменту учнівського самоврядування «ТЕМП»
за І семестр 2016-2017 навчального року

Таблиця 20.

Назва заходу

Дата проведення

Учасники

Діяльність

Тренінг