18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Про матеріал
План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу
Перегляд файлу

 

 

 

 

План роботи

методичного об’єднання

вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Горностаївської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

                                                              Керівник МО:

                                                     Кузьменко Марія ІгорівнаC:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0301252.wmf

 

 

Горностаївка – 2019

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

 

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, історії, іноземної мови, світової літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок.

2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.

3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.

4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, історії, світової літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.

9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

 

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів:

 

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:

• кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємовідвідування уроків;

• на засіданнях методоб’єднання систематично ознайомлюватися з новинками психолого - педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

2. Проводити аукціон педагогічних ідей.

3. Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію та підтвердження вищої категорії.

4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

 

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів:

 

1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення психолого-педагогічних , медико-фізіологічних особливостей особистості.

2. На уроках з предметів суспільно – гуманітарного циклу особливу увагу приділяти:

 - розвитку зв’язного мовлення;

 - збагаченню активного словникового запасу;

 - розвитку діалогічного мовлення;

 - удосконаленню якостей читання;

 - розвитку оперативної пам’яті;

 - формуванню духовної культури школярів.

3. Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання.

4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими учнями.

5. Організовувати навчання як процес пізнання дилемного оточуючого світу і себе.

6. Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту.

7. Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою українського народу.

8. Проводити позакласну роботу з учнями.

 

 

 

                 Склад методичного об’єднання

 

ПІБ

Які предмети викладає

1

Дорогокуп Наталя Василівна

Зарубіжна література, російська мова

2

Шевченко Анна Леонідівна

Англійська мова

3

Кузьменко Марія Ігорівна

Українська мова та література, всесвітня історія, правознавство

4

Сушко Ольга Вікторівна

Історія України, музичне мистецтво

5

Злотський Олександр Володимирович

Історія України, всесвітня історія

6

Яриніч Юлія Олександрівна

Англійська мова

7

Гладчнко Олена Дмитрівна

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2019-2020 н.р.

 

І засідання

 

Тема: «Науково-методичний супровід освітнього процесу»

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Теоретична частина

1. Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2018-2019 н.р.  Затвердження плану роботи та структури МО на 2019-2020 н.р.

 

2. Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій щодо особливостей викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

 

3. Про результати здачі ДПА, ЗНО з української мови, історії України та англ. мови у 2018-2019 н.р.

 

Організаційна частина

1. Планування роботи з предметів суспільно-гуманітарного циклу на 2019-2020 н. р.

2. Огляд навчально-методичної літератури та фахових видань.

3.Про вимоги до календарного планування.

4. Про атестацію педпрацівників.

5. Про зміни до нового українського правопису

 

Серпень

4 тиждень

28.08.2019

 

 

Голова МО, члени МО

 

 

 

 

Дорогокуп Н. В.

 

 

 

 

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

  

 

Члени МО

 

 

 

 

 

Дорогокуп Н. В.

Кузьменко М. І.

 

 

 

 

 

ІІ засідання

 

Тема:«Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти як засіб підвищення ефективності освітнього процесу»

 

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Теоретична частина

 

1. Сучасний урок з погляду забезпечення розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти

2. Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках історії

 

 Практична частина

 

Відвідування та обговорення відкритого уроку з історії України.

 

Організаційна частина

 

1. Результати внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

2. Підготовка учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Погодження завдань.

 

 

Жовтень

3 тиждень

21.10.2019

 

 

 

Кузьменко М. І.

 

Злотський О. В.

 

 

 

 

Злотський  О. В.

 

 

 

Члени МО

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ засідання

 

Тема:«Нові методики та підходи в організації позакласної роботи з метою підвищення інтересу учнів до поглиблення знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу»

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Теоретична частина

 

1. Роль позакласної роботи як мотивації до пізнавальної діяльності.

 

2. Формування пізнавальних умінь у позакласній роботі  

 

Практична частина

 

Відвідування та обговорення відкритого уроку з музичного мистецтва.

 

Організаційна частина

 

1. Результати внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

2. Аналіз роботи МО за І семестр.

 

3. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 

 

Грудень

3 тиждень

16.12.2019

 

 

 

Сушко О. В.

 

Кузьменко М. І

 

 

 

 

Сушко О. В.

 

 

 

Члени МО

 

 

Голова МО

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV засідання

 

Тема:«Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого навчання»

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Теоретична частина

 

1. Компетентнісно орієнтований підхід до освітнього процесу.

 

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей здобувачів освіти.

 

Практична частина

 

Відвідування та обговорення відкритого уроку з української мови

 

Організаційна частина

 

Ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань проведення ДПА, ЗНО – 2020.

 

Лютий

3 тиждень

21.02.2020

 

 

Сушко О. В.

 

 

Гладченко О. Д.

 

 

 

 

 

Кузьменко М. І.

 

 

 

Члени МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V засідання

 

Тема:«Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів»

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

Теоретична частина

 

1. Розвиток професійної компетентності учителя.

2. Шляхи підвищення якості знань здобувачів освіти, подолання відставання у навчанні.

 

Практична частина

 

Відвідування та обговорення відкритого уроку з образотворчого мистецтва

 

Організаційна частина

 

1. Аналіз роботи МО за 2019-2020 н.р. та визначення напрямків на новий навчальний рік.

 

Квітень

3 тиждень

22.04.2020

 

 

 

Дорогокуп Н. В.

 

Шевченко А. Л.

 

 

 

Гладченко О. Д.

 

 

 

 

Голова МО,

Члени МО

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
21 лютого 2020
Переглядів
322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку