Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ПЛАН РОБОТИ МІЖШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ГРУПИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Про матеріал
Науково-методична проблема області: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» Науково-методична проблема району: «Освітні стратегії соціалізації особистості сучасного суспільства» Проблема міжшкільної методичної групи практичних психологів та соціальних педагогів: «Соціалізація особистості через психолого-педагогічні засоби розвитку в дітей та молоді суспільного значущих соціальних і морально-духовних цінностей»
Перегляд файлу

Відділ освіти виконавчого комітету

Апостолівської міської ради

 

 

 

 

 

                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач методичним кабінетом

                                                                                       відділу освіти  виконкому  

                                                                                 Апостолівської міської

____________ Л.О. Середіна

«___» ________________2019 р.

Затверджено на засіданні ММГ

Протокол № __ від _____2019 р.

Голова методичного об’єднання

_______________ І.А. Коваленко

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ МІЖШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ГРУПИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 р.

Науково-методична проблема області:

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

Науково-методична проблема району:

«Освітні стратегії соціалізації особистості сучасного суспільства»

 

 

Проблема міжшкільної методичної групи практичних психологів та соціальних педагогів:

«Соціалізація особистості через психолого-педагогічні засоби розвитку в дітей та молоді суспільного значущих соціальних і морально-духовних цінностей»


Завдання ММГ практичних психологів та соціальних педагогів на 2019-2020 н.р.:

 1. Консультативно-профілактична допомога усім учасникам навчально-виховного процесу;
 2. Психологічна просвіта учнів, батьків, педагогів. Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій, керівників закладів і установ освіти міста;
 3. Соціально-педагогічне та психологічне забезпечення превентивних заходів щодо різних форм залежностей, соціально-небезпечних ігор, фізичного насилля, суїцидальної та агресивної поведінки;
 4. Розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціативних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці;
 5. Формування  емоційного благополуччя  в  учасників  навчально- виховного    процесу;
 6. Надання соціально-психологічної допомоги  учасникам  навчально-виховного процесу в період складної  соціально-політичної ситуації в країні;
 7. Психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей;
 8. Посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми;
 9. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей «групи ризику», в тому числі дітей із сімей переселенців з АТО, тих, чиї батьки воювали  або воюють в АТО.

 

 

 

 

Зміст діяльності практичних психологів та соціальних педагогів:

 1. Психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання.
 2. Здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежності та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи.
 3. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності,
 4. Своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо,
 5. Розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, між групових взаємин та освітньої ситуації в регіоні.

 


Напрями діяльності ММГ практичних психологів та соціальних педагогів:

1. Психологічна просвіта (проведення факультативних занять з учнями й виступи з доповідями на зборах педагогічного колективу,  читання тематичних лекцій у рамках батьківських зборів і конференцій).

2. Психологічна профілактика (подолання можливих негараздів у психічному й особистісному розвитку учнів, запобігання розвиткові в учнів різних форм девіантної поведінки й наркозалежності).

3. Психологічне консультування ( консультування учнів, батьків, педагогів).

4. Психодіагностика (виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні).

5. Психокорекційна робота (усування відхилень у психічному (інтелектуальному й особистісному) розвитку учнів).

6. Зв’язки з громадськістю ( співпраця з соціальними групами, організаціями, державними органами управління).


ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МІЖШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ГРУПИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І засідання

Тема: Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2019-2020 н.р.

Мета: проаналізувати роботу МГ практичних психологів та соціальних педагогів у 2018-2019 навчальному році, проаналізувати нормативне та інструктивно-методичне забезпечення в 2019-2020 н.р..

Питання для обговорення:

 1. Реалізація основної мети діяльності практичних психологів навчальних закладів у 2019/2020 н.р: план роботи методичної групи.
 2. Ознайомлення з новою нормативною документацією, що регламентує діяльність психологічної служби.
 3. Обговорення плану роботи практичних психологів та соціальних педагогів на 2019/2020 .н.р.
 4. Методичні рекомендації практичним психологам та соціальним педагогам щодо організації діяльності у 2019/2020 н.р..

 

 

Рекомендована література:

 1. Закон України «Про освіту». – Режим доступу: http://zakon3.rada.govua/laws/show/2145-19
 2. Положення про психологічну службу у системі освіти України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
 3. Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 26.03.2018 № 22.1/10-709.
 4. Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 29.03.2018 № 22.1/10-817.
 5. Лист МОН України №1/9-477 від 24.07.2019 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України".

 

 

ІІ засідання

Тема: «Психологічний супровід інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах»

Мета: з’ясувати сутність інклюзивного навчання, основні принципи; визначити ефективні шляхи формування інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

Питання для обговорення:

 1. Інклюзивне навчання: сутність, принципи, переваги.
 2. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та розумного пристосування, ресурсна кімната, медіатека.
 3. Створення системи ефективної протидії булінгу в інклюзивному освітньому середовищі.
 4. Як підтримати вчителя у процесі змін: як уникнути емоційного вигорання.

 

 

Рекомендована література:

 1. Лист МОН України №1/9-409 від 26.06.2019
 2. "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році".
 3. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.
 4. Кантемір Т.В. Діти із затримкою психічного розвитку: Які вони? // Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої дитини» у школі: метод. Посібник// [за ред. Д.Д. Романовської, С.І. Собкової]. - Чернівці: Технодрук, 2009. -С . 27.
 5. Обухівська А. Г. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / Обухівська А., Ілляшенко Т., Жук Т. – К.: Редакція загальнопед. газет, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 

 

ІІІ засідання

Тема: Робота з дітьми «групи ризику» та з дітьми, які перебувають на внутрішньо – шкільному контролі.

Мета: підвищити рівень знань практичних психологів та соціальний педагогів  про можливі причини виникнення девіантної поведінки в дитини, особливості профілактичної роботи з дітьми  категорії «групи ризику» та внутрішньо – шкільного контролю.

Питання для обговорення:

1. Розкрити поняття «девіантна поведінка».

2. Проаналізувати можливі причини виникнення «девіантної поведінки».

3. Проаналізувати найпоширеніші помилки педагогів при роботі з дітьми категорії «групи ризику» та внутрішньо – шкільного контролю.

4. Ознайомити з інтерактивними методами та прийомами профілактичної роботи.

 

 

Рекомендована література:

 1. К. Бушмакіна «Робота є дітьми «групи ризику», Ж-л «Психолог», К.: Шк.світ, №3, 2013р.
 2. З досвіду корекційної роботи практичного психолога і соціального педагога з дітьми з девіантною та деліквентною поведінкою : посіб [Електронний ресурс]. / авт. кол. ; упор. Ю. А. Луценко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. – 129 с.
 3. Ніколенко І. О. Управління системою роботи з дітьми "групи ризику" / І. О. Ніколенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 4. – С. 9-18.
 4. Місецька А. Діти "групи ризику". Шляхи індивідуального підходу / А. Місецька // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2011. – № 35/36. – С. 36-40.
 5. Волканова В. Робота соціального педагога з "кризовими сім’ями" та дітьми групи "ризику" / В. Волканова // Соціальний педагог. Сер. Шкільний світ. – 2012. – № 1. – С. 10-17.

 

 

 

ІV засідання

Тема: Комп’ютерна та Інтернет - залежність як актуальні проблеми сучасності

Мета: розглянути Інтернет-залежність як важливу проблему сучасного суспільства та можливості запобігання її поширенню серед дітей; поглибити знання педагогів про Інтернет-залежність.

Питання для обговорення:

 1. Причини і типи інтернет-залежності.
 2. Корисні та шкідливі сторони Всесвітньої мережі інтернет та формулювання правил безпечного використання Інтернету.
 3. Особливості профілактики залежності дітей підліткового віку від кіберпростору в процесі їх соціалізації.
 4. Заняття з елементами тренінгу «Комп’ютерна та інтернет залежність — хвороба ХХІ століття».

 

Рекомендована література:

1. Молодь та соціально-інформаційні проблеми суспільства: зб. матеріалів III міжвузів. студент. наук. конф., 21 квіт., 2007 р., Умань / Європ. ун-т. — К., 2007. – 468 c.

2. Сторожук К. Інфор-маційні технології та деякі психологічні аспекти Інтернет-залежності / К. Сторожук, Н. Сторожук, В. Куценко // Нова пед. думка. – 2008. – Спец. вип. – С. 155-157.

3. Вакуліч Т. Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2006. – 19 с.

4. Макаренко О. Соціалізація підлітків та комп'ютерна залежність / О. Макаренко, О. Постова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. – 2007. – Т. 71. – С. 23-26.

5. Усик С. Комп'ютерна залежність : [ознаки та профілактика комп`ютерної залежності дитини] / С. Усик, Г. Мажар // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 12. - С. 10-11.

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
18 листопада 2020
Переглядів
164
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку