План роботи МО класних керівників

Про матеріал

Даний план роботи методичного об'єднання класних керівників включає в себе: титульну сторінку, склад МО, проблему над якою може працювати МО, поставленні завдання та сам план роботи.


Перегляд файлу

 

                                                                                       Затверджено

 

Директор школи………………………...

протокол засідання методичної ради

                                               від ….09.201.. року №1

 

 

 

 

План роботи

 

методичного об'єднання

класних керівників_____
________________________

на 2017 – 2018 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичне об'єднання класних керівників

2017-2018 н.р.

 

/Files/images/класні керівники.jpg

 

 

Голова методоб`єднання – ……………………………….

 

 

До даного об'єднання входять:

 

1. ……………………………. - класний керівник 1 класу.

2……………………………… - класний керівник 2 класу.

3. ……………………………..- класний керівник 3 класу.

4 …………………………….. - класний керівник 4 класу.

5. ……………………………..- класний керівник 5 класу.

6. …………………………….. - класний керівник 6 класу.

7. …………………………… - класний керівник 7 класу.

8. …………………………….- класний керівник 8 класу.

 

 

…………………………..– заступник директора з НВР.

 

 

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників

у 2017-2018 н.р.:

 

 

 

 

 

"Формування в учнів національно-патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства"

 

 

 

 

 

 

 

/Files/images/54527fe33403.gif

 

 

 

 

 

 

МО класних керівників у 2017-2018 н.р. ставить такі завдання:

 

-Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл району  та області.

- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.

- Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.

- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.

 

                                                                   https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=222x10000:format=jpg/path/se1e145ace20e6c3e/image/i60e58be4d508dc03/version/1453905509/image.jpg

 

 

                                             План  роботи

методичного об’єднання класних керівників

І засідання

                                                                                                                          дата:

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

 

Аналіз виховної роботи за 2016 -2017 навчальний рік. Здобутки та недоліки.

Голова МО

 

 2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2017 -2018 навчальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників

Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи класних керівників на 2017 – 2018 навчальний рік.

Голова МО

 

 3.

Про планування роботи у напрямку національно-патріотичного виховання

Педагог-організатор

 

 4.

Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій

Голова МО, класні керівники

 

 5.

Про організацію роботи медико-педагогічного контролю уроків фізичної культури класними керівниками

Заступник директора з НВР

 

 6.

Про організацію та проведення інструктажів з БЖ учнів.

Спеціаліст з ОП

 

 7.

Про організацію роботи з батьками протягом навчального року

Голова МО

 

 8.

Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей

Голова МО

 

 9.

Особливості виховної діяльності КТС на 2017 -2018 начальний рік. Тижні знань БЖ

Заступник директора з НВР

 

 10.

Рекомендації щодо проведення першого уроку.

Голова МО

 

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Підготовка та проведення першого уроку.

Класні керівники

 

2.

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог – організатор

 

 3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Класні керівники

 

 4.

Профілактична робота з учнями схильними до правопорушень.

 

класні керівники

 

 5.

Впровадження Google Apps у роботу класного керівника (ClassRoom)

Класні керівники

 

 

 

ІІ засідання

                                                                          дата:

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Про стан відвідування учнів школи

 класні керівники

 

 2.

Особистісно-діяльнісний  підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання в НВО

Голова МО

 

3.

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті.

Спеціаліст з ОП

 

4. 

Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями 5-8 кл.

класні керівники

 

 5.

Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління.

класні керівники

 

 6.

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності класного керівника.

 

 

 

 7.

Аналіз проведення тижня знань безпеки життєдіяльності

Педагог-організатор, класні керівники

 

                                                                                  

                                          

     Робота між засіданнями

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог – організатор

 

 2.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Класні керівники

 

 3.

Діагностика творчих здібностей учнів.

класні керівники

 

 

 4.

Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи.

Голова МО

 

 

 

 

 

 

ІІІ засідання

                                                                                                                             дата:

№ з/п

Зміст

                                                                         

Відмітка про виконання

 1.

Аналіз роботи МО класних керівників за   І семестр 2017-2018 навчального року.

Голова МО

 

 2.

Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2017-2018 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи.

Заступник директора з виховної роботи

 

 3.

Попередження дитячого травматизму.

Голова МО

 

 4.

Про стан робот з профілактики правопорушень серед учнів закладу

Педагог-організатор

 

 5.

Підсумки проведеної  роботи з національно-патріотичного виховання у    І семестрі

Голова МО

 

 6.

Розв'язання проблем адаптації учнів у       5-му класі до навчання в середній школі.

Класн. керівн.

 

                 

 Робота між засіданнями

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог - організатор

 

 2.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Класні керівники

 

 3.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Заступник директора з виховної роботи

 

 4.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ІV засідання                                                                             

                                                                                               дата:

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Підвищення розвивальної ефективності виховання особистості дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення загальнолюдських та національних моральних норм як цінності особистого життя, які утворюють внутрішній стрижень особистості - ціннісну морально-етичну орієнтацію, яка слугує основою розвитку та самореалізації в умовах соціокультурної діяльності.

Заступник директора з виховної роботи

 

 2.

Попередження дитячого травматизму

Голова МО

 

 3.

Аналіз відкритих виховних заходів

Усі члени МО

 

 4.

Формування активно життєвої позиції учнів в умовах особистісно орієнтованого виховання.

 

 

 5.

Про стан роботи з батьками

Голова МО

 

 6.

Про стан відвідування учнями навчальних занять

Голова МО

 

                                                                       

 Робота між засіданнями 

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Методично – консультативна робота з класними керівниками

Заступник директора з виховної роботи

 

 2.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

 3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 

 4.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Голова МО

 

 

 

 

V засідання

                                                                                                                          дата:

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2017 – 2018 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2018 -2019 навчальний рік.

Голова МО

 

 2.

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.

Спеціаліст з ОП

 

 3.

Аналіз проведення тижнів БЖ

Педагог-організатор

 

 4.

Аналіз відвідування учнями школи

класні керівники

 

 5.

Діагностичне анкетування.

Голова МО

 

     

 

  Робота між засіданнями

 

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.

Методично – консультативна робота з класними керівниками

Заступник директора з виховної роботи

 

 2.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

 3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з виховної роботи

 

 4.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Голова МО

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Palchak Lina
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
15648
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку