План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Про матеріал

План роботи шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (українська мова та література, зарубіжна література, російська мова, іноземні мови, історія та правознавство) на 2018-2019 н.р.

Перегляд файлу

Описание: Описание: ГЕРБ1

СОЛОНЧАКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»

Куцурубської сільської ради ОТГ

Код  40137258 , вулиця Очаківська 25, с. Солончаки, Очаківський район, Миколаївська область, 57540,

тел.(05154)- 99-240, e-mail :solon4akisch@i.ua

_____________________________________________________________________

 

 

                                                        Затверджено науково - методичною радою

                                                        Солончаківського НВК

                                                        Голова                               О.В. Сафронова   

                                                        Протокол № 1 від «____»  серпня  2018 р.

 

План роботи

шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (українська мова та література, зарубіжна література, російська мова, іноземні мови, історія та правознавство) на 2018-2019 н.р.

Керівник шкільного методичного об’єднання

Дудник С.В.

ІІІ ЕТАП

Науково-методична проблемна тема школи:

«Забезпечення оптимальних умов для розвитку соціально-компетентної особистості учня, його нахилів, здібностей у процесі навчання і виховання»

Науково-методична проблемна тема шкільного МО:

«Формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу через створення інноваційного простору в системі науково-методичної роботи з учителями суспільно-гуманітарного  циклу»

 

Тематика засідань шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

План засідання

Вид роботи

Відповідальні

І засідання ШМО

Вересень

Методична скринька: «Нові методики та підходи в організації навчально-виховної  роботи з метою підвищення інтересу та поглиблення знань учнів з предметів суспільно-гуманітарного циклу»

1

Проблемно-аргументований аналіз роботи ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу за 2017/ 2018 н. р.  та завдання і шляхи їх вирішення у 2018/2019 н. р. Про розподіл доручень між членами ШМО.   

Інформація

План роботи

Дудник С.В.

2

Ознайомлення з інструктивно-методичними листами, щодо вивчення української мови і літератури, світової літератури та російської мови, англійської мови, історії у 2018-2019н.р., з вимогами до виконання  письмових робіт учнів і перевірки зошитів у 5-9 -х класах, з методичними рекомендаціями щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень

Інформація

Дудник С.В.

3

Навчання учнів 5 - 9 класів за Державним стандартом  базової  і повної загальної середньої освіти. Психологічні труднощі у навчанні дітей: типологія, причини та шляхи їх подолання.

Обмін досвідом

Члени МО

4

Погодження  планів індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.

Обговорення

Члени МО

5

Про календарно-тематичне планування з предметів відповідно до діючих програм

Обговорення

Дудник С.В.

6

Про організацію діяльності ШМО у 2018-2019 н.р.

Інформація

Дудник С.В.

7

Організація підготовки учнів до участі в першому етапі Всеукраїнських олімпіад з української, іноземної  ( англійської),  російської мови та зарубіжної літератури, історії, правознавства

Обговорення

Члени МО

 

ІІ засідання ШМО

Листопад

Навчальний  семінар: «Формування компетентностей

учасників навчально-виховного процесу»

1

Реалізація змісту наскрізних змістових ліній на уроках суспільно-гуманітарного циклу Вимоги до вибору методів навчання і їх комплексного поєднання на сучасному уроці

Обмін досвідом

Члени МО

2

Про адаптацію п’ятикласників. Роль учителя у шкільній адаптації учня

Обмін досвідом

Члени МО

3

Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад із предметів суспільно-гуманітарного циклу та конкурсу знавців рідної  мови імені   П. Яцика

Довідка

Дудник С.В.

4

 Забезпечення науково-методичного супроводу професійного зростання вчителя. Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Обговорення

Члени МО

5

 

 

 

 

 

Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку. Організація та проведення предметних тижнів

 

 

Графік  відкритих уроків. Плани  проведення предметних тижнів

Дудник С.В.

6

 Комунікативна спрямованість іноземних мов та мов нацменшин як засіб у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості.

 

Доповідь

Головко К.В.

Дудник С.В.

ІІІ засідання ШМО

Січень

Засідання професійного клубу: «Розвиток життєво-творчих компетентностей учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу в умовах впровадження Державного стандарту освіти»

 

1

Про підсумки виконання навчальних планів  та програм за I семестр 2018/2019 н.р

Інформація

Дудник С.В.

2

Про   підсумки  роботи  МО  за  І  семестр  2018/2019 н.р

Звітна  інформація

Дудник С.В.

3

Про результати підсумкових контрольних робіт з української мови, історії, зарубіжної літератури, англійської мови за I семестр 2018/2019 н. р. Рекомендації вчителям щодо вдосконалення рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

Звітна  інформація

Дудник С.В.

4

STEM-освіта: проблеми та напрямки впровадження

Доповідь

Дудник С.В.

5

 «Роль та місце вчителя у формуванні мобільності учнів» (круглий стіл)

Із досвіду роботи

Рак В.М.

6

Дослідницько-пошукова робота на уроках мови і літератури у формуванні читацької компетентності школярів у світлі Концепції літературної освіти

Презентація

Дудник С.В.

Кротова О.Я.

7

 

 

 

Про хід  атестації вчителів. Творчий звіт вчителя.

Презентація

 

Дудник С.В.

 

 

Робота між засіданнями

 

1

Поповнити  навчальні  кабінети  дидактичними  матеріалами,  тестовими  завданнями  для  тематичних  атестацій

Розробка дидактичного супроводу  до уроків

Члени МО

2

Інформаційно-комунікативна компетентність вчителя.

Робота з самоосвіти

Члени МО

3

Обмін досвідом з колегами щодо розвитку учня як особистості в умовах компетентісного підходу до навчання

Обмін досвідом

Члени МО

4

Робота з молодими спеціалістами та наставництво.

Методичні консультації

Члени МО

5

Вивчення результативності самоосвітньої діяльності

Інформація

 

6

Підготовка до Шевченківських днів, ознайомлення з планом проведення. 

План проведення

Кротова О.Я.

Дрозд Л.П.

Рак В.М.

7

Узагальнення результатів роботи протягом навчального року та визначення перспектив її планування на наступний рік

Творчі звіти

Члени МО

ІV  засідання ШМО

Березень

Методична сесія:  «Моніторинг професійного і творчого рівня педагога  та його вплив на розвиток особистості учня та якість навчання»

1

Практичні заняття, система диференційованих завдань для  правильної організації підготовки учнів до ДПА

Інформація

Рак В.М.

2

Підготувати і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.

Обговорення

Члени МО

3

Підготовка методичних матеріалів учителів суспільно-гуманітарного циклу до друку у фахових журналах

Обговорення

Члени МО

4

 

 

 

 

 

Про результативність участі учнів у  ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка та конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика.

Інформація

 

 

 

 

 

Кротова О.Я

 

 

 

 

 

 

5

 Формування компетенцій здорового способу життя в дітей та молоді через спільну діяльність школи, сім'ї, роботи з формування в дітей та молоді компетенцій здорового способу життя

 

Обмін досвідом

Члени МО

6

Семінар-тренінг на тему: «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя?»

Тренінг

Дудник С.В.

V  засідання ШМО

Травень

Лабораторія  досвіду

1

Про  підготовку  учнів  9 класу   до  участі  в ДПА 2018/2019 н.р

Інформація

Рак В.М.

2

Про  результати  моніторингу  якості  знань  учнів  за  2018/2019  н.р.

Інформація

Дудник С.В.

3

Про  підсумки  виконання  навчальних  планів  та  програм  за 2018/2019 н.р.

Інформація

Дудник С.В.

4

Про  підсумки  роботи  МО  вчителів  суспільно-гуманітарного  циклу  за    2018/2019н.р.

Інформація

Дудник С.В.

5

Ділова гра «Діамант». Обговорення перспективних завдань роботи МО, пропозицій щодо планування роботи   з самоосвіти членів МО на наступний навчальний рік.

Обговорення

Члени МО

 

Науково-методична проблемна тема вчителів

п/п

 

Прізвище, ім’я,

по батькові учителя

 

Предмет

 

Тема самоосвіти вчителя

1.

Дудник Світлана

 Володимирівна

Російська мова, зарубіжна література

 

Формування компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках зарубіжної літератури та російської мови

2.

Кротова Ольга

Ярославівна

 

Українська мова та література

 

 

Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури

3.

Дрозд Людмила

Петрівна

Українська мова та література

 

 

Компетентнісний підхід на уроках української словесності шляхом використання елементів нових освітніх технологій

4.

Рак Віктор

Михайлович

 

Українська мова та література, історія, правознавство

Формування соціальної компетентності учнів у діловому партнерстві учитель – учень, шляхом застосування інформаційно- комунікаційних технологій.

5.

Головко Ксенія Василівна

Англійська мова

 

 

Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійській мові

 

 

 

Мета і завдання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2018 - 2019 н. р.:

 1. Спрямувати роботу  на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення 

          освіти:

             - Конституції України,

             - Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення

             про загальноосвітній навчальний заклад»;

            - Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXI столітті;

            - державної програми «Вчитель».

2.  Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та

     літератури, історії, іноземної мови, зарубіжної літератури, формування в учнів

     практичних умінь і навичок.

3.  Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у

     школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.

4.  Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української

     літературної мови.

5. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української

    літератури, історії зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку,

    впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

6. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології  

   та інновації.

7. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури,

   періодичних видань.

8. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому

   творчі здібності учнів.

9. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.

10. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов

    до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

11. Організувати проведення у школі тижні рідної мови та української літератури ,

     історії, іноземної мови, зарубіжної літератури, предметів художньо-естетичного

     циклу.

12. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення

     психолого – педагогічних , медико – фізіологічних особливостей особистості.

13. На уроках з предметів суспільно – гуманітарного циклу особливу увагу приділяти:

   - розвитку зв’язного мовлення;

   - збагаченню активного словникового запасу;

   - розвитку діалогічного мовлення;

   - удосконаленню якостей читання;

   - розвитку оперативної пам’яті;

   - формуванню духовної культури школярів.

14. Залучати учнів до участі в олімпіадах з російської мови та зарубіжної літератури,

    історії та правознавства,  з української мови та літератури, конкурсі ім.

    П. Яцика, Т. Шевченка;

 

 

Основні напрямки та форми роботи методичного об’єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу:

 

 1. Забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учнів.
 2. Сприяння національно-культурному відродженню.
 3. Підвищення професійної компетентності вчителів методичного обєднання, організація самоосвіти.
 4. Продовження роботи над науково-методичною проблемою: «: Вдосконалення професійної майстерності вчителя шляхом впровадження інноваційні технології та диференціація навчання в системі особтистісно-орієнтованого навчання»
 5. Удосконалення рівня викладання предметів за базовими, профільними та експериментальними програмами.
 6. Забезпечення диференційованого підходу до навчання.
 7. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів та вивчення, узагальнення і втілення передового педагогічного досвіду.
 8. Діагностика діяльності вчителів: вивчення рівня професійної компетенції вчителів методичного об’єднання, характеристика окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у їхній роботі.
 9. Робота з учителями, що атестуються: відвідування уроків, діагностика рівня професійної майстерності, визначення рейтингу цих учителів у МО.
 10.  Робота з педагогами-початківцями: наставництво з числа досвідчених вчителів, консультації з питань методики проведення уроків та організації позакласної та позашкільної роботи.
 11.  Забезпечення роботи з використанням нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи.
 12.  Ознайомлення вчителів з новими формами інноваційних технологій  навчання.
 13.  Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми та учнями, що виявляють інтерес до вивчення предметів гуманітарного циклу
 14.  Проведення підготовчої роботи до реалізації програми зовнішнього тестування випускників.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
24 вересня 2018
Переглядів
5940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку