Презентація на тему "Ролі вчителя НУШ"

Про матеріал

В презентації висвітлено основні ролі вчителя НУШ, запропоновані практичні вправи для слухачів семінару. Пропонується для керівників та заступників керівників вчителів ЗЗСО та батьківської громадськості

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті і концепції Нової української школи22.09.2018 Титаренко Валентина Володимирівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Барвінківської РДА Харківської області, вчитель основ здоров’я І-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Номер слайду 2

НУШ: вчитель- агент змін. Умотивований вчитель – агент змін сучасного освітнього простору в умовах реалізації Концепції нової української школи

Номер слайду 3

Які права має вчитель НУШ?Академічну свободу:- право готувати авторські навчальні програми;- власноруч обирати підручники;- обирати методи, стратегії, способи і засоби навчання;- активно виражати власну фахову думку;- гарантії держави від втручання у професійну діяльність;- матеріальне стимулювання (підвищення місця вчителя у єдиній тарифній сітці);- проходити добровільну незалежну сертифікацію (що дасть додаткові надбавки)-

Номер слайду 4

Суттєві зміни процесу і змісту підготовки вчителя. Диверсифікація форм підвищення кваліфікації при ІППО: Семінари,Вебінари,Онлайн-курси,Конференції,Самоосвіта(визнання сертифікатів)

Номер слайду 5

З метою надання методичної допомоги вчителевіСтворено освітні портали із методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними онлайн-ресурсами: http://nus.org.ua; http://super.urok-ua.com; http://hurok-ua.com ;http://yrok.net.ua (для вчителів початкових класів);…..проводиться перехід на систему освітнього електронного документообігу (замість, а не як доповнення до наявної документації)

Номер слайду 6

Нова роль вчителя. Вчитель НУШ- цекоуч - тренер;фасилітатор - людина, що забезпечує успішну групову комунікацію; тьютор - ключова фігура в дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять зі учнями; модератор в індивідуальній освітній траєкторії дитини (направляє на отримання потрібної інформації,…)

Номер слайду 7

ФАСИЛІТАЦІЯФасилітація (від англ. facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) — це організація процесу колективного розв'язання проблем у групі, яка керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не має директивного характеру. Фасилітатор має поєднувати в собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу. Учитель – фасилітатор здійснює супровід освітнього процесу, допомагаючи дітям визначити дослідницькі питання, спланувати шляхи вирішення цих питань, допомогти оцінити власний успіх тощо2018 рік, вересень

Номер слайду 8

УЧИТЕЛЬ-ФАСИЛІТАТОР Ставить відкриті питання. Позитивно реагує на учнів. Заохочує учнів до індивідуальних висловлювань. Забезпечує ясність у конфліктних і заплутаних бесідах між учнями під час групової роботи або загальнокласної дискусії. Переадресує учням питання, поставлені йому (учителю), й коментарі в ході загальнокласної дискусії або дискусії в групах, не нав’язує свою точку зору.

Номер слайду 9

УЧИТЕЛЬ-ФАСИЛІТАТОР (продовження) 2018 рік, вересень. Допомагає учням зробити висновки. Готовий надати будь-яку необхідну інформацію, але не поспішає надавати її без запиту з боку учнів. Сприяє прийняттю рішень. Висновки, зроблені учнями , піддає аналізу й обробці й надає учням у прийнятній формі.

Номер слайду 10

ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖЕРАУ ролі менеджера вчитель має вміти чітко спланувати час, зміст навчальних видів діяльності, необхідні матеріали, організацію освітнього середовища тощо. 2018 рік, вересень

Номер слайду 11

ФУНКЦІЯ КОНСУЛЬТАНТАУчитель як консультант володіє специфічною інформацією з певного питання. Він заохочує інших використовувати певні методи і знання, здійснювати вибір навчальних матеріалів. 2018 рік, вересень

Номер слайду 12

ФАХІВЕЦЬПРАЦІВНИК ЛЮДИНАВчитель

Номер слайду 13

Слово про вчителя. Він актор,але його глядачі не аплодують йому. Він скульптор,але його роботи ніхто не бачить. Він лікар,але його пацієнти рідко дякують за лікування та далеко не завжди бажають лікуватися. Де ж йому взяти силидля щоденного натхнення?Тільки в самому собі тількиу свідомості величі своєї справи С. Соловейчик

Номер слайду 14

Слово про вчителя(продовження)У + Читель«У» –– Світло, Слово, Життя, Любов,Знання, Мудрість. «Читель» – Чоло, Дух.випромінює, дарує Світло, знання, Любов, Життя, Мудрість. У + Чень – Дух, що шукає, приймаєСвітло, Життя, Любов, Знання, Мудрість.«РОК» – Доля. У + РОК – Світло Долі, Життя Долі. Доля,що зароджується через Світло, через. Слово, через Життя, через Любов, через Знання

Номер слайду 15

ВПРАВАІнтелектуальна розминка

Номер слайду 16

Інтелектуальна розминка. Продовжи думку: Великий той учитель, який проймається справою, якої …………... Катон Старший. Як може добре виховати дитину той, хто сам не був ……………… …………………! Ж.-Ж. Руссо. Учитель для школи — це те ж саме, що ……… для всесвіту. А. Дістєрвег

Номер слайду 17

Інтелектуальна розминка. Усі перемоги починаються з ……………… . Хто не дивиться вперед, той ………….. . Де шкільна справа в занепаді, винний у цьому ………..; де вона добре поставлена, там вона цим зобов'язана ………….. А. Дістєрвег. Справжній…..- найкращий, найвірніший друг батьків... Почувати себе……означає почувати себе другом батьківського дому. А. Дісгервег

Номер слайду 18

ВПРАВА “Проект ідеального вчителя НУШ”

Номер слайду 19

4 групі - запропонувати нові форми роботи з підвищення кваліфікаційного рівня вчителя в районі

Номер слайду 20

Рефлексія Як, на ваш погляд, що нам з вами потрібно зробити, щоб наші школи були УСПІШНИМИ?

Номер слайду 21

Бути вчителем – агентом змін сучасного освітнього простору в умовах реалізації Концепції нової української школи: В повній мірі використовувати академічну свободу:- право готувати авторські навчальні програми;- власноруч обирати підручники;- обирати методи, стратегії, способи і засоби навчання;- активно виражати власну фахову думку;гарантії держави від втручання у професійну діяльність. Займатися активною самоосвітою. Проходити добровільну незалежну сертифікацію для підвищення власного матеріального добробуту, що дасть змогу розвивати професійність, особисті якості, компетентності, творчі якості.

Номер слайду 22

Модель вчителя-майстра. Професійність. Глибоке знання предмета діяльності (учитель повинен вільно і гучно оперувати інформацією, бачити зв'язок в складній структурі доказів, уміти легко подовати учням знання і націлювати їх на оволодіння ними);Любов до дітей (віра в потенційні можливості учнів);Розумна вимогливість (дисциплінує учня);Педагогічний такт (створення толерантних стосунків);Педагогічне передбачення (уміння визначити можливі утруднення);Іноваційність науково-педагогічного мислення

Номер слайду 23

Особисті якості педагога: Високий рівень соціальної відповідальності;Прагнення до самоосвіти (тісно пов’язане із зацікавленістю вчителя, натхнення до роботи, що, у свою чергу, підвищує емоційно-вольовий вплив педагога на учнів);Духовна культура, справжня інтелігентність;Гуманність, оптимізм, почуття гумору;Критичність і самокритичність;Креативність мислення

Номер слайду 24

Результат

Номер слайду 25

РЕЛАКС(звички, які завжди видають вчителя)

Номер слайду 26

https://naurok.com.ua/post/5-oznak-togo-scho-vi-spravdi-vchitel Журнал «На Урок»Редакція. Звички, які завжди видають вчителя. За якими ознаками можна безпомилково впізнати вчителя у натовпі? Чи ловили ви себе на думці, що поряд пройшов колега, хоча ви й не знайомі? Виявляється, є декілька ознак, притаманних вчителю, які асоціюються з ним на підсвідомому рівні.1. Зовнішність. Недаремно кажуть: «По одежі зустрічають…». Найперше, на що ми звертаємо увагу при знайомстві з людиною – її зовнішність, зокрема, одяг. Яка ж типова педагогічна зовнішність? Мінімум прикрас або взагалі їхня відсутність. Лаконічність форм, стриманість кольорів, навіть асексуальність. Головна вимога до одягу – зручність. Взуття на підборах? Мабуть, не сьогодні. Бо шість уроків, а потім гурток, а ще треба в магазин… Але обов’язково – велика сумка, в яку можна покласти конспекти (знадобляться), зошити (перевірити вдома), книжку (неодмінно треба прочитати до завтра), бутерброди (невідомо, коли повернешся додому).2. Манера говорити. Ви звертали увагу на те, що педагоги з досвідом розмовляють завжди спокійно, з відповідною інтонацією, розбиваючи на склади слова, які видаються їм надзвичайно важливими. При цьому їх легко упізнати за звучністю голосу. Вони не кричать, не галасують, але всі їх чують, навіть якщо не бачать. А звертали увагу на те, що така манера часто заспокоює в стресовій ситуації?3. Звичка все організовуватиІ «все вирішувати». Із майже стовідсотковою впевненістю ви можете сказати, що оцей чоловік, який щойно організував чергу на автобусній зупинці й усім пояснив, як треба поводитися в очікуванні громадського транспорту, або ця жінка, яка зробила зауваження бабусі з онуком, що перебігали дорогу на червоний, – педагоги. Чому так? Вчителі звикли до того, що саме від них залежить, наскільки організованим буде процес. Вони мають за все відповідати, тримати ситуацію під контролем, робити зауваження. А якщо не вони, то хто?4. Вчителі звикли оцінювати все, що відбувається. Буквально – ставити оцінку. «Ти сьогодні молодець. Усе зробила вчасно». Знайома фраза? Поряд з вами є вчитель! А може, ви й самі так кажете? Але як приємно, коли виконана робота отримує схвальну оцінку. І ми щиро радіємо такій вчительській звичці.5. Вчителі завжди готові все пояснити і всьому навчити Ви спитали, як знайти потрібну адресу, а дізналися про історію цілої вулиці, навіть міста, про те, які історичні постаті тут мешкали, де можна смачно і дешево перекусити й ще багато цікавого? Вам пощастило – ви зустріли вчителя! Тільки педагоги готові завжди пояснити, розказати, навчити… І все це абсолютно безкоштовно!Звісно, наше дослідження не можна вважати серйозним. Проте дуже часто саме вчительські звички роблять життя інших людей простішим і зручнішим. Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Олегівна Вікторія
  Дякую за прекрасну презентацію, корисні посилання, цікавий узагальнений зібраний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Федючок Ірма Заурівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Казнавецька Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Виштак Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Гайкевич Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Федорович Оксана Савівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
14420
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку