13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

План виховної роботи класного керівника 5 класу

Про матеріал
Розробка шаблону плану виховної роботи для класного керівника 5 класу. Завдання та форми виховної роботи, бесіди з безпеки життєдіяльності дитини.
Перегляд файлу

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСТВІНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №26

 

« Допомагай кожному, хто хоче стати освіченою людиною »

Результат пошуку зображень за запитом "рамка png"

 

 

 

 

 

   Криничної Анни Олегівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В РОБОТІ З КЛАСОМ

Методична проблема класу:

Формування в учнів інтересу і розуміння необхідності пошуків шляхів правильного життєвого самовизначення.

 Розвиток творчих здібностей у процесі навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 якостей чудового КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:

1. Вважає, що навчати дітей означає те ж саме, що запалювати їх;
2. Показує, що комунікація завжди залишається на 1-му місці;
3. Може знайти підхід до кожного свого учня;
4. Може зрозуміти учня, навіть коли інші його не розуміють;
5. Принаймні намагається усім серцем зрозуміти його/її ...
6. Грає зі своїми учнями, навчаючи;
7. Навчається разом із учнями (вивчає нові підходи, сучасні технології викладання…).
8. Думає разом з учнями та вміє наперед прорахувати, як це сприймуть і зрозуміють діти;
9. Постійно підтримує та вірить у своїх учнів;
10. Прищеплює дітям загальнолюдські цінності і сам дотримується їх у повсякденному житті;
11. Підходить до вчителювання не механічно, а з душею;
12. Готовий ефективно співпрацювати і взаємодіяти не тільки з учнями, а й з колегами, батьками; 
13. Вчить своїх учнів посміхатися, цінувати життя і оберігати середовище;
14. Постійно вдосконалюється і розвивається;
15. Навчає мислити нешаблоно, виходячи за рамки навчального плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде гарним учителем.

Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня, він — досконалий учитель».

 Л. Толстой

 

Документація класного керівника

 1. Класний журнал.
 2. Аналіз контингенту учнів класу (соціальний паспорт).
 3. План виховної роботи на семестр.
 4. Особові справи учнів класу.
 5. Табелі успішності та відвідування занять учнями.
 6. Щоденник класного керівника (облік виховних годин, годин спілкування; індивідуальна робота з родинами класу).
 7. Документація (довідки, акти, доповідні) щодо пропусків навчально-виховного процесу  учнями школи.
 8. Щоденник психологічно-педагогічних спостережень за учнями.
 9. Щоденник роботи з "важкими" учнями.
 10. Акти обстеження житлово-побутових умов проживання та матеріального становища учнів.
 11. План та протоколи засідань ради профілактики правопорушень школи.
 12. Протоколи бесід з учнями та батьками.
 13. Протоколи батьківських зборів, доповіді та виступи на зборах.
 14. План роботи МО класних керівників.
 15. Матеріали із запобігання дитячого травматизму, бесід з правил дорожнього руху, журнал (зошит) проведення інструктажів з ТБ із підписами учнів.
 16. Дані щодо літнього оздоровлення учнів класу.
 17. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.
 18. Розробки сценаріїв виховних заходів.
 19. Результат пошуку зображень за запитом "папка картинка"План та матеріали діяльності волонтерської організації класу.

             

 

 

 

Циклограма роботи класного керівника

 

Щоденно:

 •     з’ясовувати причини відсутності учнів на заняттях, фіксувати пропуски у класному журналі;
 •     проводити бесіди з учнями, які запізнюються на уроки;
 •     проводити індивідуальну роботу з учнями;
 •     контролювати зовнішній вигляд учнів;
 •     контролювати харчування.

 

Щотижня:

 •     організовувати чергування по класу;
 •     проводити класні години;
 •     перевіряти щоденники;
 •     проводити заходи у класі за планом роботи;
 •     працювати з активом класу, організовувати діяльність органів учнівського самоврядування;
 •     контролювати виконання доручень;
 •     організовувати прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;
 •     працювати з батьками;
 •     працювати з вчителями, що викладають у класі;
 •     проводити зустрічі зі шкільним лікарем за довідками про хворобу учнів.

 

Щомісяця:

 •     проводити класні збори;
 •     проводити бесіди з безпеки життєдіяльності;
 •     відвідувати уроки вчителів-предметників у своєму класі;
 •     тестувати (анкетувати) учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;
 •     контролювати стан підручників;
 • Результат пошуку зображень за запитом "школа картинка"    зустрічатися з батьківським активом;
 •     відвідувати учнів удома.

 

Один раз за семестр:

 •     оформляти класний журнал за підсумками семестру, складати звіт;
 •     заповнювати табелі успішності;
 •     проводити батьківські збори;
 •     брати участь у роботі семінарів, МО класних керівників;
 •     аналізувати виконання плану роботи, коректувати план виховної роботи;
 •     складати план роботи на канікули.

 

Один раз на рік:

 •     аналізувати план виховної роботи за попередній навчальний рік та складати план на наступний навчальний рік;
 •     проводити відкритий виховний захід;
 • Пов’язане зображення    оформляти особові справи учнів;
 •     оформляти статистичні відомості про клас;
 •     працювати з підручниками (здавати, перевіряти, видавати);
 •     писати характеристики (за необхідністю).

 

 

Завдання виховного процесу:

 

 •   Формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.
 •   Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції.
 •   Формування духовного світу дитини засоба­ми інтеграції всіх ланок розвивального процесу на основі виробленого досвіду як народної, так і наукової педагогіки.
 •   Формування основ світогляду, цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця та ролі в природі і суспільстві.
 •   Удосконалення знань, умінь і навичок вихованців через спеціально підібрані і адаптовані засоби різних видів діяльності.
 •   Створення умов для реалізації фізичних, естетичних, мо­ральних і    духовних можливостей кожної дитини.
 •   Орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури.
 •   Поєднувати практичну роботу з науково-пізнаваль­ною та пошуковою діяльністю.
 •   Збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури.
 •   Виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні надбання українських народних традицій.
 •   Задовольняти власні потреби учнів в пізнавальній та практичній діяльності.
 •   Шанобливе ставлення до історичних пам’яток, активна діяльність школярів по поліпшенню умов життя в рідній місцевості, участь у відроджені забутих та створені нових національно-культурних традицій регіону.

 

Результат пошуку зображень за запитом "школа картинка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2019 – 2020 н.р.

 

 •   Національно-патріотичне виховання.
 •   Громадянське виховання.
 •   Художньо – естетичне виховання, сприяння творчого розвитку особистості.
 •   Превентивне виховання.
 •   Формування здорового способу життя.

 

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • Формування організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.
 • Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.
 • Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.
 • Формування потреби в громадянській діяльності.
 • Навчання методів підтримки здорового способу життя.
 • Формування успішної особистості школяра через залучення до активної діяльності.
 • Виховання позитивного ставлення до праці.
 • Готувати учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті.
 • Залучення до духовної культури, скарбів української та світової культури.

 

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 •   Декларація ООН про права людини
 •   Конвенція ООН про права дитини
 •   Закон про освіту
 •   Концепція національного виховання
 •   Концепція громадської освіти та виховання
 •   Концепція патріотичного виховання
 • Результат пошуку зображень за запитом "школа картинка"  Конституція України
 •   Положення про класного керівника

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ 5-Б класу

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Домашня адреса, телефон

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

 

Соціально-педагогічний паспорт класу

Загальна кількість учнів –

*Дівчат –

*Хлопців

Категорії

Прізвище, ім’я по батькові учня

Домашня адреса, телефон

1.

Діти-сироти

 

 

2.

Напівсироти:

 • Без батька;
 • Без матері.

 

 

3.

Діти-інваліди

 

 

4.

Неповні сім’ї:

 • Сім'ї без батька.

 

 

5.

Малозабезпечені сім'ї

 

 

6.

Неблагополучні сім'ї:

 • Батьки пиячать;
 • Не справляються з обов’язками;
 • Не приділяють належної уваги;
 • Батьки на обліку в міліції.

 

 

 

 

 

7.

Схильні до правопорушень:

 • Порушують дисципліну;

 

 

8.

Багатодітні діти

 

 

 

Обдаровані діти :

Пов’язане зображенняПов’язане зображення

 

 

 

 

 

 

             

Назва класу: ____________________________________  

Лідери класу:____________________________________

 

Центри учнівського

Самоврядування

Прізвище та ім'я учнів

Зміст діяльності центрів учнівського самоврядування

Асистент вчителя

 

Організація дозвілля учнів через колективні творчі справи; відзначення традиційних шкільних свят; підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, виставок, змагань.

Патруль безпеки

 

Організація діяльності по охороні природи; виховання доброти, співчуття, людяності через корисні справи; допомога ветеранам війни та праці, інвалідам; організація благодійних акцій, трудових десантів; контроль за сан станом, озеленення класних кімнат та школи, шанобливим ставленням до шкільного майна та підручників.

JuniorZ

 

Організація спортивно-масової роботи в класі, школі; проведення фізичної зарядки; робота спрямована на антирекламу шкідливих звичок серед учнів.

Настільний інспектор

 

Забезпечення взаємодопомоги в навчанні; ведення екрану успішності; організація учнів до участі в предметних тижнях, олімпіадах; підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницьких годин, інтелектуальних ігор.

 

Кореспондент

 

Художнє оформлення загально шкільних та класних заходів; випуск тематичних стіннівок; випуск тематичної газети; участь в шкільних та міських конкурсах плакатів, малюнків, фотографій; оформлення літописів класу, школи.

Менеджер чистоти

 

Організація чергування в класі, школі; контроль за відвідуванням учнями школи, спізненнями; дотримання культури учнів, охайного зовнішнього вигляду; робота з профілактики правопорушень серед учнів класу.

 

Пов’язане зображенняПерелік  порушень дисципліни учнями

1. Порушення Положення про шкільну форму.

 1. Запізнення на уроки.
 2. Пропуски уроків без підтверджуючих документів (довідка).
 3. Порушення дисципліни на уроках та на перервах.
 4. Відсутність шкільного приладдя.
 5. Моральний тиск, принижуючий  людську гідність.
 6. Застосування фізичної сили в вирішенні відносин.
 7. Пошкодження шкільного майна та особистих речей учасників
  навчально-виховного процесу.
 8. Користування під час перебування  в школі мобільним телефоном, плеєром, електронними   іграми.
 9. Порушення   правил   безпеки, а   саме   принесення   до   школи вибухових   пристроїв, колючих   та   ріжучих   предметів, хімічних речовин, газових балончиків та інше.
 10. Крадіжка, самосуд.
 11. Приведення до школи сторонніх осіб.

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5-Б КЛАСУ

Характеристика класного колективу

І. Склад класу

У 5 класі навчається  26 учнів, з них  10 дівчат і  16 хлопців. Клас вікової норми.

Показники успішності:

 •                  Учнів з високим рівнем навчальних досягнень - ___;
 •                  Учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень – ___ ;
 •                  Учнів з середнім рівнем навчальних досягнень – ___ ;
 •                  Учнів з початковим рівнем навчальних досягнень- __  .

Учні класу із задоволенням виконують громадські доручення, в класі працює учнівське самоврядування.

ІІ. Згуртованість класу

За даними останнього анкетування під час вивчення мікроклімату колективу, активність учнів класу виявилось такою:

 •                  ___ % дітей проявляють себе активно в житті колективу;
 •                  ___ % дітей мають середній рівень активності;
 •                  ___  % дітей не цікавляться справами колективу.

Загалом стосунки у класі товариські, толерантні, приятельські . Дівчата і хлопці товаришують між собою. Учні завжди переживають за успіхи і невдачі свого класу

ІІІ. Організованість класу

Учні можуть організовувати самостійно такі справи як підготовка концертних програм, прибирання класної кімнати та ін.

Організованість класу на достатньому рівні.

IV. Громадська думка у класі

Учні схвалюють в своїх однокласниках чесність, відповідальність, активну життєву позицію, а осуджують лінь, заздрість, грубість, бажання помститися.

Своє схвалення або осудження вони виказують при спілкуванні між собою та з старшими. Найчастіше – це розмова з класним керівником.

Спостерігається часткове  розходження між тим, що учні говорять, і тим, що роблять, але це буває досить рідко і стосується в основному хлопчиків.

V. Характер зв’язків у колективі

Учнів класу пов’язують спільні інтереси: навчання, спорт, танці, мистецтво . Товаришують і  в школі й поза нею. Яскраво виражено декілька подружніх груп, що містять або хлопчиків, або дівчаток.

VІ. Актив класу

Актив класу – це ті учні, які виконують самоврядування в класі. Його розпорядження виконуються на ___%. Постійними лідерами в класі є (П.І.): ___________________________________________________________________Учні класу знають, що відбувається в школі та інших класах. Загально шкільні доручення виконуються на ___ %. У загально шкільних заходах клас бере посередню участь на  ___ %.

VІІ. Заходи щодо подальшого згуртування класного колективу

Проведення тематичних виховних годин:

« Я – частина колективу»

« Мікроклімат у класі»

« Дружба між дівчатками та хлопчиками»

« Моє дозвілля» та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Вересень

Напрямки виховної роботи

 

 

 

 

Правове виховання

 

 

 

 

 

Родинне виховання

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання

 

 

 

 

Трудове виховання

 

 

 

 

 

Естетичне виховання

 

 

 

 

Моральне виховання

 

 

 

 

Екологічне виховання

 

 

 

 

 

Формування здорового способу життя

 

 

 

 

Превентивне виховання

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

 

 

   Вересень-Жовтень

Напрямки виховної роботи

 

 

 

 

Правове виховання

 

 

 

 

 

Родинно-сімейне виховання

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання

 

 

 

 

Трудове виховання

 

 

 

 

Естетичне виховання

 

 

 

 

Морально-етичне виховання

 

 

 

Екологічне виховання

 

 

 

 

Формування здорового способу життя

 

 

 

Превентивне виховання

 

 

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

 

Жовтень-Листопад

Напрямки виховної роботи

 

 

 

 

 

Правове виховання

 

 

 

 

 

 

Родинне виховання

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання

 

 

 

 

 

Трудове виховання

 

 

 

 

 

Моральне виховання

 

 

 

 

 

Екологічне виховання

 

 

 

 

 

 

Формування здорового способу життя

 

 

 

 

 

Превентивне виховання

 

 

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

 

Листопад-Грудень

Напрямки виховної роботи

 

 

 

 

 

Правове виховання

 

 

 

 

 

 

Родинне виховання

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання

 

 

 

 

 

Трудове виховання

 

 

 

 

 

Моральне виховання

 

 

 

 

 

Екологічне виховання

 

 

 

 

 

 

Формування здорового способу життя

 

 

 

 

 

Превентивне виховання

 

 

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

 

Грудень

Напрямки виховної роботи

 

 

 

 

 

Правове виховання

 

 

 

 

 

 

Родинне виховання

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання

 

 

 

 

 

Трудове виховання

 

 

 

 

 

Моральне виховання

 

 

 

 

 

Екологічне виховання

 

 

 

 

 

 

Формування здорового способу життя

 

 

 

 

 

Превентивне виховання

 

 

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування роботи з обдарованими дітьми

Напрями роботи

Термін проведення

1.

Ознайомитися з даними психолога школи про учнів класу (тип мислення, обсяг, увага, темперамент, коло інтересів, професійна спрямованість).

Вересень – листопад

2.

Визначити обдарованих дітей.

Вересень

3.

Розробити індивідуальні алгоритми їх виховання.

Вересень

4.

Організувати дослідницьку діяльність обдарованих дітей з урахуванням їх інтересів

Протягом року

5.

Розробити систему диференційно-виховних занять згідно з нахилами дітей, враховуючи їх інтереси.

Протягом року

6.

Простежити зайнятість дітей у гуртках та факультативах.

Протягом року

7.

Забезпечити участь дітей у шкільному турі Всеукраїнської олімпіади з предметів.

Протягом року

8.

Провести консультації батьків:

 • Визначення кола інтересів
 • Індивідуальні особливості дитини

Згідно з виховним планом

9.

Провести анкетування дітей:

 • „Рівень життєвої мудрості”
 • „Здібності школяра”
 • „Як вивчити свій характер”
 • „Виявлення схильності учня до навчальних предметів”

Згідно з виховним планом

10

Скласти зведену таблицю рівня креативності обдарованих дітей

травень

 

БЕСІДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

 

Тема бесіди

Термін проведення

1

Інструктаж з правил безпеки на вулиці, у школі, на спортмайданчику, під час перерви та навчальних занять.

Вересень

2

Небезпека будівельних майданчиків.

 

Жовтень

3

Безпека під час перебування на вулиці під час осінніх канікул.

Жовтень

4

Обережно, ожеледиця! Правила вуличного руху. Правила поведінки на замерзлих водоймах.

Листопад

5

Правила безпеки під час проведення новорічних ранків.

Грудень

6

Правила безпечної поведінки під час зимових канікул.

Грудень

7

Правила безпечної поведінки у поїзді, автобусі та громадських місцях.

Січень

8

Заходи по запобіганню захворювання на грип.

Лютий

9

Обережно, бурульки! Небезпека знаходження під дахами будинків.

Лютий

10

Правила безпечної поведінки під час весняних канікул.

Березень

11

Бесіда про необхідність обережного поводження учнів у селищі після навчальних занять.

Квітень

12

Правила безпечної поведінки на воді.

Травень

13

Профілактика травматизму під час навчальної практики та під час літніх канікул.

Червень

БЕСІДИ З ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

 

Тема бесіди

Термін проведення

1.

Безпека руху школярів. Уміння правильно обирати дорогу.

Вересень

2.

Рух транспорту. Шлях до зупинки транспортних засобів. Правила безпеки руху на осінніх канікулах.

Жовтень

3.

Дорожня розмітка. Її види, призначення. Групи дорожніх знаків.

Листопад

4.

Сигнали світлофора. Регулювання дорожнього руху.

Грудень

5.

Правила безпечної поведінки на дорогах під час зимових канікул.

Грудень

6.

Причини ДТП. Правила надання першої медичної допомоги.

Січень

7.

Правила поведінки на залізничних переїздах. Відповідальність за порушення.

Лютий

8.

Правила безпечної поведінки на дорогах під час весняних канікул.

Березень

9.

Основні правила руху велосипедистів. Безпека руху.

Квітень

10.

Чи знаєш ти права та обов’язки пішохода?

Травень

11.

Пов’язане зображенняПравила безпечної поведінки на дорогах під час навчальної практики та літніх канікул.

Червень

 

 

 

БЕСІДИ З ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Тема бесіди

Термін проведення

1

Правила пожежної безпеки при проведенні занять та позакласних заходів.

Вересень

2

Протипожежна безпека у побуті. Правила протипожежної безпеки під час осінніх канікул.

Жовтень

3

Правила безпеки під час користування газом.

Листопад

4

Бесіда про заборону використання піротехнічних засобів. Дотримання правил пожежної безпеки під час новорічних свят.

Грудень

5

Правила протипожежної та радіаційної безпеки під час зимових канікул.

Грудень

6

Попередження трагічних наслідків пожеж. Правила поведінки та дії в разі пожежі.

Січень

7

Сильнодіючі отруйні речовини. Ознаки отруєнь. Засоби захисту та надання першої допомоги.

Лютий

8

Дотримання правил протипожежної та радіаційної безпеки під час весняних канікул.

Березень

9

Ртуть і небезпечність для людини. Дії учнів у випадку виявлення ртуті.

Квітень

10

Аварії, катастрофи й стихійні лиха, характерні для Київської області. Засоби захисту та надання першої допомоги.

Травень

11

Правила протипожежної та радіаційної безпеки під час навчальної практики та літніх канікул.

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Будьте вірні Україні та її народові.

2. Наполегливо здобувайте знання. Збагачуйтеся духовними надбаннями світової культури.

3. Будьте сумлінні, нічого не робіть проти своєї совісті.

4. Живіть у злагоді зі своїми братами, сестрами і дітьми.

5. З усього робіть висновки на майбутнє.

6. Допомагайте старшим і немічним, меншим за себе, не слухайте злих наклепів.

7. Не будьте нещирими і злими.

8. Говоріть тільки правду.

9. Будьте слухняними, цим ви покажете свою любов до рідних.

10. Поважайте батька й матір.

 

 

1. Кожен у класі має почуватися безпечно, тому ніхто не повинен битися та ображати будь-кого.

2. Усі у класі рівні, незалежно від матеріального статку, національності, статі, раси та релігійних переконань.

3. Кожен має право на ім’я і звертатись один до одного слід тільки на ім’я.

4. Ніхто не повинен відчувати себе приниженим та ображеним. Нікому не можна придумувати “клички” та прізвиська.

5. Усі повинні поважати право на власність і без дозволу не брати чужих речей. Заслуговує поваги і шкільне майно, бережіть його.

6. Ніхто не повинен боятися висловлювати свою думку щодо власного життя. Мислення інакше – не злочин.

7. Будь особистістю, відповідальною за свої слова та вчинки. Не обманюй, завжди говори правду.

8. Ніколи не хвалися тим, що не є твоєю заслугою.

9. На перерві не бігайте. Дотримуйтесь правил безпеки, щоб уникнути травм

10. Будьте ввічливими в розмові. Не перебивайте однокласника, коли він відповідає. Не перебивайте вчителя, коли він говорить.

11. Сумлінно працюйте на уроках та вдома.

12. Умійте вибачати інших і ніколи не мстіться.

13. Дотримуйтеся правил особистої гігієни.

14. У скрутну хвилину підтримуйте один одного.

 

ПРИВІТАЙМО ОДНОКЛАСНИКІВ!

 

Вересень (09)

Жовтень (10)

Листопад (11)

Грудень (12)

 

 

 

 

Січень

(01)

Лютий

(02)

Березень (03)

Квітень (04)

 

 

 

 

Травень (05)

Червень

(06)

Липень

(07)

Серпень (08)

 

 

 

 

Пов’язане зображення 

1

 

docx
Додано
22 вересня 2019
Переглядів
3112
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку