План виховної роботи на 2018-2019рр.

Про матеріал

Подано план виховної роботи з учнями 10 класу. В плані враховані важливі пам'ятні дати, свята, інструктажі. Визначено приоритетні напрями виховання.

Перегляд файлу

 

Комишуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Погоджено:                                                                   Затверджую:

Заступник директора з НВР:                                       Директор школи:

_____________О.В. Лесько                                        __________А.В. Охтирько

«    »______________2018р.                                         «__» ____________ 2018р.

_____________О.В. Лесько                                        __________А.В. Охтирько

«__»______________2019р.                                      «__»______________2019р.

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

10 КЛАСУ

ПАРХОМЕНКО ГАЛИНИ АНАТОЛІЇВНИ

 

 

 

Науково-методична проблема, над якою працює методичне обєднання класних керівників:

 

«Формування цілісної, всебічно розвиненої, компетентно спроможної особистості в умовах Нової української школи»

 

Основна мета виховної роботи школи:

 

«Формування всебічно розвиненої, цілісної, компетентно спроможної особистості через впровадження наскрізних змістових ліній у навчально-виховний процес Нової української школи»

 

Проблема, над якою працює класний керівник:

 

„Формування загальнокультурної, конкурентноспроможної, всебічно розвиненої особистості у контексті вимог сьогодення” 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "класний керівник з учнями"

 

 

 

 

Методичне забезпечення виховної роботи

 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • Постанова Верховної Ради України від 08.02.2018 року № 2287-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році».
 • Лист ДНУ Інститут модернізації змісту освіти МОН України від 08.08.2016 № 2.1/10-1891 «Про методичні рекомендації щодо захисту прав та соціального супроводу учнів(студентів) у закладах освіти.»
 • Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-383 « Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу.»
 • Лист ДНУ Інститут модернізації змісту освіти МОН України від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.»
 • Лист МОН України від 02.07.2015 № 3-9-473-15. «Про осучаснення роботи навчальних закладів...»
 • Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ.
 • Наказ МОН України від 28.05.2015 № 581 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 • Лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю».
 • Лист МОН України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».
 • Наказ МОН України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

 

 

 

Напрями виховної роботи

 

 

 • Безпека дітей в Інтернеті.
 • Особиста безпека дитини.
 • Протидія торгівлі людьми.
 • Національно-патріотичне виховання.
 • Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.
 • Профілактична протинаркотична  та протиалкогольна виховна робота.

 

 

 

 

 

Теоретичні основи виховної роботи з класом

 1. Циклограма класного керівника

 Щоденно:

1. Робота з тими хто запізнюється та                                                   виявлення причин відсутності учнів.

2. Організація харчування учнів.

3. Організація чергування учнів.                    

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

 Щотижня:

1. Перевірка щоденників.

2. Проведення заходів за планом.

3. Робота з батьками за планом.

4. Робота з вчителями -  предметника-ми.

5. Психолого-педагогічні спостереження.

 Щомісяця:

1. Відвідування уроків класу.

2. Консультація районного  психолога стосовно важковиховуваних дітей.

3. Зустріч з батьками за планом.

4. Нарада щодо планування роботи.

 Протягом семестру:

1. Оформлення класного журналу.

2. Засідання МО класних керівників (за планом).

3. Аналіз виконання плану, корекція.

4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).

Один раз на навчальний рік:

1. Оформлення особових справ.

2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

3. Статистичні дані.

4. Проведення відкритого виховного заходу.

 

 1. Пріоритетні напрями діяльності класного керівника
 1. Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.
 2. Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.
 3. Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.
 4. Вивчення учнів, учнівського колективу.
 5. Організація виховання та згуртування учнівського колективу.
 6. Організаційно-педагогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.
 7. Розвиток особистості, її творчого потенціалу.
 8. Робота з батьками, індивідуальний вплив.

 

 1. Зміст роботи класного керівника.
 1. Вивчення учнів.
 2. Об’єднання учнів у колектив.
 3. Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.
 4. Робота з батьками та громадськістю.
 5. Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.
 6. Співпраця із шкільним психологом.
 7. Співпраця із шкільним соціологом.
 8. Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.
 9. Індивідуальна робота з учнями.
 10. Співпраця з вчителями - предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

 

 1. Основні завдання класного керівника
 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.
 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
 3. Духовно-моральне виховання.
 4. Національно-патріотичне виховання.
 5. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 6. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
 7. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 8. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
 9. Врахування інтересів дітей.
 10. Організація роботи з батьками.

 

 

Аналіз

виховної роботи у 9 класі за  2017-2018 навчальний рік

та завдання на 2018-2019 навчальний рік.

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота класу орієнтуються  на  нормативно – правовій базі з питань  виховної роботи, а  саме Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію  виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини»,  «Декларацію прав дитини», «Конституцію України», «Основні орієнтири виховання…», «Концепцію національно-патріотичного виховання  молоді» та нормативно – правових актах, документах  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мангушської районної ради.

  Виховна робота класного колективу була підпорядкована проблемній темі  школи, району, області, спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

  Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-громадянське виховання;
 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 • воєнно-патріотичне виховання;

 

 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • творчий розвиток особистості;
 • родинно-сімейне виховання.

   В основу діяльності виховної роботи класного колективу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

На початок навчального року учнів – 8

Вибуло за 2 семестр – 0

Прибуло за 2 семестр – 0

На кінець  2017-2018 навчального  року – 8 учнів

 

      Враховуючи результати навчальних досягнень учнів 9 класу за 2017-2018 навчальний  рік, необхідно:

 1. Надавати індивідуальну допомогу  учням з окремих предметів.
 2. Залучати учнів та їх батьків  щодо організації навчального процесу.
 3. Контролювати відвідування учнями школи.

Виховна робота у класі спрямована на вирішення таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвиткуучнів;
 • турбота про здоров'я учнів, пропаганда та формування здорового способу життя;
 • формування мовної культури учнів;
 • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;
 • продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;
 • виховання громадянина, патріота, громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

 Взаємовідносини класного керівника і учнів класу на достатньому рівні. В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан виховання у сім'ї. Адже робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника.

 У роботі з батьками використовую в основному індивідуальні бесіди, які не обмежені часовими рамками. Проводжу батьківські збори, які відвідують більшість батьків. У практику роботи впроваджую мету про єдність шкільного  та родинного впливу на особистість дитини.

 

 

 

Світлина від Галини Пархоменко.

 

 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

1. Люби, поважай, цінуй кожну  дитину.

2. Самовдосконалюйся, будь особистістю.

3. Умій слухати дітей, будь терплячим.

4. Не навчай того, з чим необізнаний.

5.  Кажи  дитині  не  тільки  те,  чим  ти незадоволений, а й те, що тебе у ній радує.

6. Не сприймай дитину як власність.

7. Допомагай батькам виростити дитину для життя серед людей.

8.  Дорожи довір'ям дитини.

9. Створюй   доброзичливий   колектив батьків та учнів.

10. Будь веселим, жартами підтримуй та заохочуй позитивне.

 

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КЛАСНОГО

КЕРІВНИКА

МІСЯЦЬ Вересень                                

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально -

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

01.09.,

03.09.-07.09.

Свято Першого Дзвоника.

Плетіння Гірлянди памяті

 воїнам-визволителям Донбасу.

Відвідування пантеону слави.

 

Перший урок «Ми – українці! В рамках Всеукраїнського проекту «Діти об’єднують Україну».

Класна година «Серце віддав дітям», присвячена 100-річчю з дня народження В.О. Сухомлинського.

Організація учнів для навчання в 10 класі, знайомство з розкладом уроків, вчителями, обов’язками учня в школі.

Виявлення творчих здібностей учнів, зайнятості в кружках та секціях.

Робота з журналом, перевірка щоденників.

Первинний інструктаж щодо БЖД учнів.

Місячник безпеки дорожнього руху: «Увага! Діти на дорозі».

Організація роботи в класі.

Розсаджування за робочими місцями.

Розподіл обов’язків серед учнів. Знайомство з обов’язками чергових в класі, старости.

Складання маршруту «Школа-дім-школа».

Розподіл обов’язків серед батьківського комітету.

Підготовка до батьківських зборів.

10.09.-14.09.

Традиційній пробіг учнями та вчителями, участь у флешмобі до

Дня  фіз-ри та здоров’я.

Класна година «Освітні тренди»

Огляд зовнішнього вигляду учня.

Бесіда щодо попередження запізнювання.

Відвідування шкільної та сільської бібліотек.

«Захисти себе сам» (в рамках Тижня знань з ОБЖ)

Індивідуальні поради учням щодо зовнішнього вигляду, особистої гігієни.

Батьківські збори               

 

 

17.09.-21.09.

Лінійка памяті «Пам'ять про минуле».

 

Урок мужності

«Прогулянка партизанськими стежками»

Відвідування уроків та контроль за підготовкою до занять, відвідування уроків учнями, їх поведінкою на уроках.

Контроль зайнятості учнів в позаурочний час.

 

Інструктивне заняття з ПДР

Проведення індивідуальних бесід стосовно поведінки  в школі.

Оформлення стендів.

Початок роботи над

літературним проектом

«Листи на фронт» (оформлення Салько Д.)

 

 

Консультації батьків. Індивідуальна робота з батьками щодо успішності їх дітей.

24.09.-28.09.

Участь у Всеукраїнському Дні бібліотек.

Година спілкування «Колектив починається з мене»

Відвідування сільської бібліотеки, бесіда з бібліотекарем

 

Аналіз навчальних досягнень класу за вересень.

 

Організація генерального прибирання класної кімнати.

 

Бесіда щодо правил поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій. Бесіда з профілактики підліткового травматизму, правил безпеки.

Бесіда з ___________

____________

щодо культури мовлення.

Бесіда з

 

______________. про шкідливість куріння.

 

 

Відвідування родин вдома. Вивчення матеріального та соціального статусу сімей.

 

 

 

 

МІСЯЦЬ  Жовтень                                

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

01.10.-05.10.

Акція « Рука допомоги людям похилого віку»

Участь у святковому концерті до Дня вчителя.

Поздоровлення вчителів-ветеранів зі святом.

 

 

Виховна година «Мої життєві принципи»

Диктант «Шкідливість куріння».

 

 Огляд зовнішнього вигляду школярів.

Бесіда. Поширення отруєння грибами, рослинами. Співпраця з медсестрою.

Профілактика харчових отруєнь.

Бесіда із учнями, що запізнюються    ( у разі потреби).

Бесіда про зовнішній вигляд у школі з

______________

Запросити батьків учнів для консультації з класним керівником та вчителями-предметниками

08.10.-12.10.

Участь у спорт. конкурсах до Дня захисника України.

 Відео урок

 «Гордість України» ( до Дня козацтва та Дня захисника України)

Перевірка виконання режиму дня школяра.

 

Виховна хвилинка «Прості слова вітання».

 

Рейд-перевірка підручників.

 

 

 

 

Відвідування уроків фіз. культури.

Правила безпечної поведінки під час навчального процесу.

Бесіди з учнями класу, схильними до правопорушень.

 

 

 

 

Бесіди з батьками щодо дотримання з дітьми режиму дня (за потребою)

15.10.-19.10.

 

Година спілкування «Тонкощі етикету»

(практично)

Контроль за вчасною явкою учнів на перші уроки.

 

 

 

 

 

 

 

Виховний захід з ПДР.

Консультація медсестри щодо ГРВЗ.

 

 

Бесіди з учнями, в яких  низькі показники рівня знань.

 

Бесіди з __________

___________

стосовно культури мовлення.

 

 

Індивідуальна робота з батьками щодо успішності їх дітей.

 

 

22.10.-26.10.

Лінійка, присвячена Дню визволення України від фашистських загарбників

Година спілкування «Жити – значить спілкуватися»

Диктант з творчим завданням «Ціна перемоги».

 

Заповнення табеля успішності.

 

Організація генерального прибирання класної кімнати.

 

Забезпечення участі в інтерактивних конкурсах                    ( «Соняшник», «Колосок» тощо)

 

Бесіди-інструктажі з БЖД та охорони здоровя учнів на осінніх канікулах:

-повторення ПДР;

-правила поводження з побутовими приладами тощо.

 

 

 

Бесіди з    ______________

стосовно прогулів та необхідності дотримання режиму школи.

Інформування батьків 

____________

про пропуски уроків

 

 

 

МІСЯЦЬ Листопад                                

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

05.11.-09.11.

Проведення місячника з української мови та літератури.

Захід «Живи, цвіти, вкраїнська мово,

Зціляй і душу, і вуста!»

 

Класна година «Твої досягнення в навчанні – результат твоєї праці»

(Підсумок результатів навчання за 1 чверть 1 семестру)

Розгляд пам’ятки «Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами».

Індивідуальна робота з учнями, що не встигають з будь-якої навчальної дисципліни, бесіди з вчителями-предметниками

Бесіда  вчителями-предметниками з окремими батьками  щодо низької успішності учнів у 1 чверті 1 семестру

 

 

12.11.-16.11.

16.11.- День толерантності

Виховна година «За що шанують українців»

Перевірка наявності усіх домашніх завдань.

 

Інформаційна хвилинка «Правила поводження в соцмережах».

 

Рейд-перевірка підручників.

 

 

Бесіда-інструктаж «Безпечне поводження з джерелами електроструму»

 

Підготовча робота для створення плакату до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

 

Підготовча робота над створенням Стіни памяті

«Герої не вмирають»

Бесіда з батьками

 

 

про необхідність читання вголос.

 

 

 

19.11.-23.11.

Акція «Запали свічку»

Лінійка-реквієм

( до Дня памяті жертв голодоморів).

20.11. –Міжнародний день прав дитини

21.11. – участь у флешмобі до Дня Гідності та Свободи

 

Відео урок «Вся правда про голодомор»

Огляд зовнішнього вигляду учнів.

 

Перегляд читацьких формулярів учнів у шкільній бібліотеці.

 

Інформаційна хвилинка «Культура користування мобільним звязком».

 

Інструктивне заняття з ПДР

Бесіда з дівчатами класу «Як уникнути насильства», «Культура поведінки».

Бесіда з хлопцями «Як поводити себе з дівчатами»

 

 

 

Бесіда з батьками ____________

_____________-стосовно зниження рівня успішності.

26.11.-30.11.

Перегляд новітніх інтернет-матеріалів щодо проблеми розповсюдження СНІДу в Україні та світі.

Конкурс плакатів «Ні – СНІДу).

 

Бесіда «Чи модно бути здоровим» (до Дня боротьби зі СНІДом)

Перевірка щоденників.

 

Заповнення табеля успішності.

 

Організація генерального прибирання класної кімнати.

 

 

 

 

 

Бесіда «Вогонь - друг. Вогонь - ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки»

Бесіда «Діловий стиль в одязі».

 

Індивідуальна робота з дітьми, що беруть участь у конкурсі «Птах року»

Бесіди з батьками

___________

про необхідність купування одягу для школи.

 

Бесіда з батьками

___________

____________. про пасивну участь в шкільному житті.

 

 

 

 

МІСЯЦЬ  Грудень                                

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

03.12.-07.12.

Свято « Ми Вам довірили Батьківщину».

Виховна година «Захист Вітчизни – обов’язок кожного».

 

Перевірка наявності усіх домашніх завдань.

 

Привітання військовослужбовців з Днем збройних сил України

Дії під час виникнення пожеж у школі, власному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу. Домедична допомога.

 

Робота над створенням зимової композиції для шкільного конкурсу.

 

Бесіди з батьками окремих учнів щодо поведінки їх дітей в шкільному закладі

10.12.-14.12.

Захід до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно-бильській АЕС.

Година спілкування «Подивись на себе очима оточуючих»»

Рейд-перевірка підручників.

 

Психологічний тренінг «Шкідливі звички».

 

 

Заняття з правил дорожнього руху.

 

Повторення правил поводження з побутовими електроприладами.

Написання листа Св. Миколаю.

Батьківські збори                ( вирішення поточних питань)

17.12.-21.12.

Свято «Новий рік крокує по планеті».

Конкурс поробок «Зимова композиція»

Урок народознавства

«Новорічні свята

в Україні»

Репетиції до свята Нового року.

Перевірка щоденників.

Заповнення табеля успішності.

 

Генеральне прибирання класу.

Інструктаж з БЖД під час зимових канікул:

-пожежонебезпеч-ні об’єкти;

-повторення  ПДР тощо.

Бесіди з 

 

про шкідливість

Вживання алкогольних напоїв.

Ознайомлення батьків в пам’яткою «Правила поведінки підлітків під час канікул»

 

МІСЯЦЬ Січень                               

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

14.01-

18.01

 

Тренінг «Знання- шлях до успіху"

Бесіда «Сам собі допоможу»

(Підсумок результатів навчання за

1 семестр)

Розгляд пам’ятки «Запобігання отруєнь хімічними речовинами»

Індивідуальна робота з учнями, що не встигають з  навчальних дисциплін.

Бесіда  з окремими батьками  щодо низької успішності дітей у 1 семестрі

 

21.01-

25.01

22.01. – захід до Дня Соборності України "І обнялися береги"

27.01- Міжнародний день  памяті жертв Голокосту

Урок-реквієм "Голокост лихо століття"

Рейд-перевірка підручників.

 

Рейд-перевірка зовнішнього вигляду учнів класу

 

 

Заняття з правил дорожнього руху

Участь у конкурсі «Лист до мами»

Відвідування родини _

____________

бесіди про необхідність виконання д/з

 

28.01-

01.02

Флешмоб «Там, де молоде юнацтво» (до Дня памяті Героїв Крут).

 

Урок пам'яті «Героям Крут присвячується»

Перевірка щоденників, заповнення листка успішності.

 

 

 

Превентивна бесіда «Профілактика девіантної поведінки школярів»

Бесіда з батьками ____________

___________

стосовно зниження рівня успішності.

МІСЯЦЬ Лютий                                

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

04.02-08.02

 

Виховна година

з профорієнтації

«Професійний компас»

Перевірка наявності усіх домашніх завдань.

Відвідування шкільної бібліотеки.

Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку

Знайомство з основними правилами культури поведінки

Бесіди з батьками окремих учнів щодо поведінки їх дітей в шкільному закладі

11.02-

15.02

Захід до Дня Св. Валентина.

Народне свято Масляна, проводжання зими

Урок народознавства

« Обрядові традиції України»

 Створення валентинок  до Дня закоханих.

Робота над стіннівкою до Дня рідної мови

Заняття з правил дорожнього руху.

 

Бесіди «Гігієна підлітка»

Бесіда  з батьками Логозинської Н. щодо пропусків уроків

18.02-

22.02

20.02- День Героїв Небесної Сотні;

21.02-Святковий захід  «О мово моя, душа голосна України»

Усний журнал  «Та не однаково мені... як ми говоримо»

Перевірка щоденників.

 

Заповнення анкети «Ставлення до навчання»

Бесіда «Здоров’я перш за все. Шкідливі та корисні звички»

Бесіди з 

З учнями класу про шкідливість

паління

Бесіда з матір’ю  __________

стосовно необхідності контролю з боку батьків

25.02-

01.03

 

Віртуальна подорож Україною «Пізнавай та дивуйся!»

Генеральне прибирання класу.

Розгляд пам’ятки «Обережне користування газом»

Профілактика правопорушень

 

МІСЯЦЬ Березень                               

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

04.03-

07.03

08.03.- Міжнародний жіночий день.

 

Проведення Шевченківського тижня «В сім'ї вольній, новій...»

Виховний захід

«Її величність - Жінка»

Привітання дівчат класу з 8 Березня.

 

Інформаційна хвилинка «Я маю право»

Заняття з правил дорожнього руху

Бесіда «Збереження шкільного майна».

 

 

 

Бесіда з батьками

 

_____________

 про необхідність відвідування уроків фіз-ри

11.03-

15.03

 

Класна година з профорієнтації

«Твоя кар'єра починається сьогодні»

Рейд-перевірка зовнішнього вигляду учнів класу

 

 

Заходи з безпеки під час збирання металевого брухту. Правила дії під час виявлення ВНП

Бесіда з учнями, які періодично не виконують домашнє завдання.

Бесіди з батьками про необхідність контролю за виконанням д/з.

 

18.03-22.03

20.03- Міжнародний день щастя

Диспут «Де ховається щастя?»

Перевірка щоденників, заповнення листка успішності.

 

Генеральне прибирання класу.

 

Інструктаж з БЖД під час весняних канікул:

пожежонебезпеч-ні об’єкти;

-повторення  ПДР;

-культура поведінки.

З’ясування поглядів учнів на дружбу.

 

Виховна хвилинка  «Режим дня»

Вивчення поведінки дитини в родині.

Відвідування родини _

_____________

 

МІСЯЦЬ Квітень                                

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

01.04-

05.04

Спортмарафон до Дня спорту (06.04)

Година спілкування «Здоровий спосіб життя. Правила та рекомендації»

Читацька конференція «Чому необхідно читати»

Превентивна хвилинка «Скажімо НІ наркотикам та пияцтву!»

Індивідуальні бесіди з невстигаючими учнями

Проведення батьківських зборів

08.04-

12.04

11.04- Міжнародний день визволення в’язнів концтаборів

Виховна година «Здоров'я природи - здоров'я людини»  (до Тижня екологічного виховання)

Відвідування сільської бібліотеки.

 

Інформ. хвилинка

«Користь шкільного Інтернету для успішного навчання»

Заняття з правил дорожнього руху.

 

Бесіда з

З окремими учнями класу  про зовнішній вигляд.

Бесіди з батьками окремих учнів щодо поведінки їх дітей в шкільному закладі

15.04-

19.04

 

Година спілкування з профорієнтації

«Мрію перетвори в мету!»

Перевірка щоденників, заповнення листка успішності.

Година спілкування

«Пожежна безпека у громадських приміщеннях» 

Превентивна хвилинка «Корисна та шкідлива  їжа».

Бесіда з матірю  ____

____________ стосовно необхідності контролю з боку батьків

22.04.-

26.04

Захід до Дня памяті жертв Чорнобиля

Відео урок

«День цивільного захисту. Надзвичайні ситуації»

Генеральне прибирання класу.

 

Відкритий мікрофон «Чому в мене болить душа»

Відвідування родини

____________

 

МІСЯЦЬ  Травень                              

 

                                                                                      РОБОТА З УЧНЯМИ

Дата

Загальношкільні

заходи

Класні

заходи

Організація

навчально-

виховної діяльності

класу

Заходи з охорони життя та здоровя підлітків

Індивідуальна робота з учнями класу

Робота з батьками

29.04-

03.05

 

Класна година «Моє майбутнє - в моїх руках» (підсумкове заняття з профорієнтації)

Сократівська бесіда

«Їсти, щоб жити, чи жити, щоб їсти?»

«Дерево роздумів» про важливість власного здоровя

Профорієнтація «Світ професій»

Бесіда з батьками  щодо читання програмних творів учнями класу

06.05-

10.05

Конкурс патріотичної пісні

Урок мужності «Славімо рідний край!»

Читацька конференція «Що я люблю читати»

Заняття з правил дорожнього руху

 

Індивідуальні

бесіди щодо поведінки дітей

 

13.05-

17.05

 

Виховна година «Моя сімя, моє багатство»

Виховна хвилинка

«Допомога товаришу»

 

Тренінг «Життя без сміття»

Проведення батьківських зборів

 

20.05-

24.05

 

Захід до Дня словянської писемності та культури.

 

Свято останнього дзвоника.

Виховна година «Безпека пішохода. Безпека пасажира»

Перевірка щоденників.

 

Генеральне прибирання класу.

Інструктаж з БЖД під час літніх канікул:

пожежонебезпеч-ні об’єкти;

-повторення  ПДР;

-культура поведінки.

Індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень.

Бесіда з батьками «Організація корисного дозвілля для дитини»

 

 

 

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку