План вивчення математики для учня/учениці 5 класу І семестр

Про матеріал

Рекомендований план вивчення математики для учня/учениці 5 класу І семестр, що здобувають освіту за сімейною формою навчання

Перегляд файлу

Рекомендований план вивчення математики

для здобувача освіти 5 класу

на І семестр

№  з/п

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  ( 14 год )

1

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

відтворює послідовність чисел у межах мільйона;

читає і записує числа та дроби; порівнює числа та дроби з однаковими         знаменниками;

володіє навичками письмового додавання, віднімання, множення та ділення чисел у межах мільйона;

розуміє спосіб одержання дробу, суть чисельника і знаменника дробу;

застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу; правила порядку виконання дій під час

обчислень значень виразів без дужок та з дужками

знає одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу та співвідношення між ними;

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час;

перетворює величини, подані в двох одиницях найменувань, в одну, і навпаки; виконує арифметичні дії з і іменованими числами;

записує математичні вирази і твердження, подані в текстовій

формі, з використанням математичних символів;

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви;

розв’язує рівняння з одним невідомим на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

перевіряє, що одержане значення невідомого є розв’язком рівняння; розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками;

називає істотні ознаки прямокутника (квадрата);

будує прямокутник (квадрат); коло,

круг за заданим значенням радіуса, діаметра; знаходить периметр многокутника та площу прямокутника (квадрата) в

навчальних і практичних

ситуаціях.

 

2

Арифметичні дії з натуральними числами

3

Звичайні дроби. Порівняння дробів

3

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу.

4

Дії з багатоцифровими числами

5

Розв’язування задач на рух

6

Розв’язування задач

7

Величини: довжина, маса, місткість, час

8

Дії з величинами

9

Числові і буквені вирази

10

Розв’язування рівнянь

11

Геометричні фігури на площині: точка, відрізок, промінь, пряма, кут, ламана.

12

Геометричні фігури на площині: трикутник, квадрат, прямокутник, многокутник, коло, круг.

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

(90 год.)

13

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

розрізняє: цифри і числа;

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда; числові нерівності; використовує: властивості

арифметичних дій з натуральними числами;

пояснює, що таке: натуральне число; значення виразу; степінь

натурального числа, квадрат і куб

натурального числа;

розв’язати

рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею, округлення натуральних чисел;

застосовує прийоми раціональних

обчислень;

розв’язує вправи, що

передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння та округлення натуральних чисел; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами;

піднесення натурального числа до

квадрата та куба; ділення з остачею; обчислення значень числових і

буквених виразів,

розв’язує: рівняння на основі

залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; розв’язує: текстові задачі на рух, роботу та пов’язані з купівлею-

продажем арифметичним способом;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів

рідного краю; розрахунків,

пов’язаних із календарем і годинником тощо;

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі;

створює допоміжну модель задачі      різними способами.

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

розрізняє: цифри і числа;

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда; числові нерівності; використовує: властивості

арифметичних дій з натуральними числами;

пояснює, що таке: натуральне число; значення виразу; степінь

натурального числа, квадрат і куб

натурального числа; розв’язати

рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею, округлення натуральних чисел;

застосовує прийоми раціональних

обчислень;

розв’язує вправи, що

передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння та округлення натуральних чисел; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами;

піднесення натурального числа до

квадрата та куба; ділення з остачею; обчислення значень числових і

буквених виразів,

розв’язує: рівняння на основі

залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; розв’язує: текстові задачі на рух, роботу та пов’язані з купівлею-

продажем арифметичним способом;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів

рідного краю; розрахунків,

пов’язаних із календарем і годинником тощо;

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі;

створює допоміжну модель задачі      різними способами.

14

Порівняння натуральних чисел

15

Округлення натуральних чисел.

16

Додавання натуральних чисел.

17

Властивості додавання

18

Розв’язування текстових задач на додавання натуральних чисел

19

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

20

Розв’язування вправ на застосування властивостей віднімання натуральних чисел

21

Розв’язування текстових задач на віднімання натуральних чисел

22

Множення натуральних чисел

23

Правила множення натуральних чисел

24

Властивості множення натуральних чисел

25

Переставна, сполучна, розподільна властивості множення

26

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

27

Ділення натуральних чисел

28

Окремі випадки ділення натуральних чисел

29

Ділення з остачею

30

Числові і буквені вирази

31

Буквені вирази та формули

32

 

Рівняння. Корені рівняння

33

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

34

Розв’язування задач на рух

35

Розв’язування задач економічного змісту

36

Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Фесенко Інна Миколаївна
  Дякую! Весь матеріал чітко і гарно структурований. Бери і працюй). Щиро дякую, бо Ваш матеріал зекономив мій час.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
5 листопада 2023
Переглядів
175
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку