Планування Хімія 7-11 класи на 2018-2019 н. .р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 7-9 класів, 10 клас рівень стандарту (оновлена програма), 11 клас академічний та стандартний рівні. 2018-2019 навчальний рік.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Хімія 7 клас (52 год, 1,5 год на тиждень, із них 5 год резервних)

Навчальні програми для загальноосвіт. навч. закл. України. 5-9 класи. – К.:Видавничий дім «Освіта», 2017.  (згідно оновленої програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Хімія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних  закладів / О.В.Григорович. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015.

Зміст уроку

Дата

Приміт.

ВСТУП (3 год)

1

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії  Демонстрації: 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). 2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах. Навчальний  проект: 1. Хімічні речовини навколо нас. 2. Історичне значення вогню.

 

 

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом, маркуванням небезпечних речовин. Лабораторний дослід №1,2. Дослідження будови полум’я. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів. (інструктаж з ПТБ)

 

 

3

Практична робота №1 . Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій. (інструктаж з ПТБ)

 

 

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ (24 год)

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

 

5

Фiзичні властивості речовин. Лабораторний дослід  №3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків ( інструктаж з ПТБ)

 

 

6

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

 

7

Практична робота №2. Розділення сумішей (інструктаж з ПТБ)

 

 

8

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.

 

 

9

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації: 3. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

 

 

10

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

 

11

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід  №4.  Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин ( інструктаж з ПТБ)

 

 

12

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи. Демонстрації: 4. Зразки металів і неметалів.  

 

 

13

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

 

14

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

 

15

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розрахункові задачі: обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 

 

16

Контрольна робота 1

 

 

17

Масова частка елемента в складній речовині.

 

 

18

Обчислення масової частки елемента в складній речовині (Розрахункові задачі: обчислення масової частки елемента в складній речовині)

 

 

19

Складання формул речовин за масовою часткою елементів у речовині.

 

 

20

Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.  (Розрахункові задачі)     Тематична оцінка

 

 

21

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

 Лабораторний дослід  №5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом  (інструктаж з ПТБ)

Навчальні проекти: 3. Хімічні явища в природі. 4. Хімічні явища в побуті. 5.Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах. 6.Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

 

 

22

Хімічні властивості речовин. Домашній експеримент: 1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

 

 

23

Практична робота №3 . Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів (інструктаж з ПТБ)

 

 

24

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

25

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Демонстрації: 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (віртуальний)

 

 

26

Хімічні рівняння.

 

 

27

Узагальнюючий урок з теми «Вступ. Початкові хімічні поняття»

 

 

Тема 2. КИСЕНЬ (  13 год)

28

Повітря, його склад.

 

 

29

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

 

30

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Демонстрації: 6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

 

 

31

Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Демонстрації: 7.Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. 8. Доведення наявності кисню.

 

 

32

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності (інструктаж з ПТБ)

 

 

33

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

 

 

34

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Демонстрації: 9. Спалювання простих і складних речовин.

 

 

35

Умови виникнення та припинення горіння.

 

 

36

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

 

37

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальні проекти: 7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її. 8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті пі час занять.

 

 

38

Розв’язування задач і вправ

 

 

39

Узагальнюючий урок з теми «Кисень»

 

 

40

Контрольна робота 2

 

 

Тема 3. ВОДА ( год)

41

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. Навчальні проекти: 9. Дослідження якості води з різних джерел. 10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

 

 

42

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

 

43

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Розрахункові задачі: обчислення масової частки, маси речовини, маси і об’єму води в розчині.

 

 

44

Виготовлення розчину. Демонстрації 10. Виготовлення водних розчинів із певною масовою  часткою  розчиненої  речовини.

 

 

45

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. (тренувальні вправи)

 

 

46

Практична робота №5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин (інструктаж з ПТБ)

 

 

47

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Демонстрації:11.Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором. 12. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором. Лабораторний дослід  №10.  Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами ( інструктаж з ПТБ)

 

 

48

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Навчальні проекти: 12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

 

 

49

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Навчальні проекти: 11. Способи очищення води в побуті. 13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет». Домашній експеримент: 2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

 

 

50

Узагальнюючий урок з теми «Вода». Розвязування тренувальних вправ та задач.

 

 

51

Самостійна робота

 

 

52

Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Хімія 8 клас (70 год, 2 год на тиждень)

Навчальні програми для загальноосвіт. навч. закл. України. 5-9 класи. – К.:Видавничий дім «Освіта», 2017.  (згідно оновленої програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Хімія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних  закладів / О.В.Григорович. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016.

Зміст уроку

Дата

Прим.

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ   (3 год)

1

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

 

 

2

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

 

3

Масова частка елемента в складній речовині.

 

 

Тема 1. БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ                             (14 год)

4

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Лужні, інертні елементи, галогени. Демонстрації: 1. Періодична система хімічних елементів ( довга і коротка форми).  Навчальні проекти: 1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

 

 

5

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Демонстрації: 2. Моделі атомів (віртуальні 3D).

 

 

6

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.

 

 

7

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Демонстрації: 3. Форми електронних орбіта лей (віртуальні 3D).

 

 

8

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів №1-20.

 

 

9

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

 

 

10

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

 

 

11

Поняття про радіус атома.

 

 

12

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання). Періодична система хімічних елементів, її структура. Навчальні проекти:  2. Форми періодичної системи хімічних елементів.

 

 

13

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

 

14

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

 

15

Значення періодичного закону. Навчальні проекти:  3. Хімічні елементи в літературних творах. 4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.

 

 

16

Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Будова атома. Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів».

 

 

17

Підсумковий урок з теми «Будова атома. Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів». Самостійна робота.

 

 

Тема 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ ( 10год)

18

Природа хімічного зв’язку. Умови виникнення хімічного зв’язку.

 

 

19

Електронегативність хімічних елементів.

 

 

20

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок.

 

 

21

Електронні формули молекул.

 

 

22

Йони. Йонний зв'язок, його утворення.

 

 

23

Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Демонстрації: 4. Моделі кристалічних граток  різних типів. 5. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови. Навчальні проекти: 5. Використання кристалів у техніці. 6. Кристали: краса і користь.

 

 

24

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток. Лабораторний дослід №1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови (інструктаж з ПТБ)

 

 

25

Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту) (інструктаж з ПТБ)

 

 

26

Узагальнення знань з теми « Хімічний зв'язок та будова речовини».

 

 

27

Контрольна робота 1.

 

 

Тема 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

( 10 год)

28

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро. Демонстрації: 6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль ( або однакової кількості речовини)

 

 

29

Молярна маса речовин.

 

 

30

Розрахункові задачі: обчислення молярної маси речовини.

 

 

31

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

 

 

32

Розрахункові задачі: обчислення числа частинок ( атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

 

 

33

Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

 

 

34

Розрахункові задачі: обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

 

 

35

Відносна густина газів.

 

 

36

Розрахункові задачі: обчислення з використанням відносної густини газів.

 

 

37

Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Самостійна робота.

 

 

 

Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ( 33 год)

 

 

38

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура.

 

 

39

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура.

 

 

40

Фізичні властивості оксидів. Демонстрації: 7. Зразки оксидів.

 

 

41

Хімічні властивості кислотних, основних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. Демонстрації: 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів із водою.

 

 

42

Розрахункові задачі: розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

 

 

43

Розв’язування задач.

 

 

44

Фізичні властивості кислот. Демонстрації: 9. Зразки кислот.

 

 

45

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Демонстрації: 10.  Хімічні властивості кислот.

 

 

46

Реакція нейтралізації. Лабораторний дослід №2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині (інструктаж з ПТБ)

 

 

47

Ряд активності металів. Лабораторний дослід №3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами (інструктаж з ПТБ)

 

 

48

Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

 

 

49

Узагальнення знань про реакції заміщення, обміну  та ряд активності металів.

 

 

50

Фізичні властивості основ. Демонстрації: 11. Зразки основ.

 

 

51

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Демонстрації: 12. Хімічні властивості лугів.

 

 

52

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Демонстрації: 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ

 

 

53

Узагальнення знань про хімічні властивості лугів та нерозчинних основ.

 

 

54

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчинні, при сплавлянні). Демонстрації: 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

 

 

55

Узагальнення знань про хімічні властивості оксидів, основ та кислот. Самостійна робота.           Тематична оцінка

 

 

56

Поняття про розчинність речовин. Демонстрації: 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

 

 

57

Фізичні властивості середніх солей. Демонстрації: 16. Зразки солей.

 

 

58

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Демонстрації: 17. Хімічні властивості солей. Лабораторний дослід № 4,5.Взаємодія металів із солями у водному розчині. Взаємодія солей з лугами у водному розчині (інструктаж з ПТБ)

 

 

59

Реакції обміну між солями в розчині. Лабораторний дослід №6. Реакція обміну між солями в розчині (інструктаж з ПТБ)

 

 

60

Узагальнення знань про хімічні властивості солей. Розв’язування вправ та задач.

 

 

61

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.

 

 

62

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук (інструктаж з ПТБ)

 

 

63

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Демонстрації: 18. Взаємодія кальцій оксиду з водою,дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в  розчин, що утворився. Домашній експеримент 1: Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

 

 

64

Розв’язування експериментальних задач. Лабораторний дослід №7. Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну (інструктаж з ПТБ)

 

 

65

Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач (інструктаж з ПТБ)

 

 

66

Розвязування тренувальних вправ.

 

 

67

Контрольна робота 2.

 

 

68

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ, середніх солей. Навчальні проекти: 7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті. 8. Хімічний склад і використання мінералів.

 

 

69

Вплив неорганічних сполук на довкілля та здоров’я людини. Навчальні проекти: 9.Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

 

 

70

Підсумковий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Хімія 9 клас (70 год, 2 год на тиждень)

Навчальні програми для загальноосвіт. навч. закл. України. 5-9 класи. – К.:Видавничий дім «Освіта», 2017.

(згідно оновленої програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) Підручник: Хімія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних  закладів / О.В.Григорович. – Х.: Вид-во «Ранок», 2017.

Зміст уроку

Дата

Примітка

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

1

Склад і властивості  основних класів неорганічних сполук.

 

 

2

Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

 

Тема 1. РОЗЧИНИ ( 19 год)

3

Поняття про дисперсні системи.

 

 

4

Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі. Домашній експеримент: Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 

 

5

Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.

 

 

6

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

 

 

7

Насичені й ненасичені, концентровані і розведені розчини.

 

 

8

Розрахункові задачі 1: Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

9

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Демонстрації: 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

 

 

10

Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

 

 

11

Узагальнення знань про склад розчину і розчинність речовин. Самостійна робота.

 

 

12

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Демонстрації: 2. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота). Навчальні проекти: 1. Електроліти в сучасних акумуляторах. 2. Вирощування кристалів солей.

 

 

13

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Лабораторний дослід №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах (інструктаж з ПТБ)

 

 

14

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти. Навчальні проекти: 3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

 

 

15

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Лабораторний дослід №2, 3. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора. Дослідження рН харчової і косметичної продукції (інструктаж з ПТБ). Навчальні проекти: 4. Дослідження рН грунтів своєї місцевості. 5. Дослідження впливу кислотності й лужності грунтів на розвиток рослин. 6Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі. 7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів. 8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

 

 

16

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Демонстрації: 3. Реакції обміну між електролітами у водних розч

 

 

17

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторний дослід №4, 5, 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду, виділенням газу, утворенням води (інструктаж з ПТБ)

 

 

18

Практична робота№1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах (інструктаж з ПТБ)

 

 

19

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторний дослід № 7, 8,9. Виявлення хлорид-іонів, сульфат-іонів та карбонат-іонів у розчині (інструктаж з ПТБ)

 

 

20

Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач (інструктаж з ПТБ)

 

 

21

Узагальнення знань з теми «Розчини». Самостійна робота.

 

 

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ( 11 год)

22

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій. Демонстрації: 4. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

 

 

23

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.

 

 

24

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

 

25

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

 

26

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

 

27

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

 

28

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Навчальні пректи: 9. Ендотермічні реакції на службі людині. 10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності організмів.

 

 

29

Оборотні й необоротні реакції. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Демонстрації: 5. Залежність швидкості реакції металів ( цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу. Лабораторний дослід №10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою (інструктаж з ПТБ)

 

 

30

Практична робота №3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій (інструктаж з ПТБ)

 

 

31

Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції».

 

 

32

Контрольна робота 1.

 

 

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ( 34 год)

33

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.

 

 

34

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів.

 

 

35

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви. Демонстрації: 6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

 

36

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

 

 

37

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

 

 

38

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

 

 

39

Горіння вуглеводнів. Демонстрації: 7. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згорання.

 

 

40

Розрахункові задачі 2: Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

 

 

41

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. Демонстрації: 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів. Навчальні проекти: 11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

 

 

42

Поширення вуглеводнів у природі. Узагальнення знань про вуглеводні. Самостійна робота.

 

 

43

Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

 

 

44

Перегонка нафти.

 

 

45

Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів. Навчальні проекти: 12. Альтернативні джерела енергії.

 

 

46

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, вуглеводи.

 

 

47

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

 

 

48

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторний дослід №11. Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом (інструктаж з ПТБ)

 

 

49

Отруйність м етанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

 

 

50

Етанова (оцтова)  кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

51

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Демонстрації:  9. Дія етанової кислоти на індикатори. 10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

 

 

52

Практична робота №4. Властивості етанової кислоти (інструктаж з ПТБ)

 

 

53

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Застосування етанової кислоти та вищих карбонових кислот. Навчальні проекти: 13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

 

 

54

Мило, його склад, мийна дія. Навчальні проекти: 14. Виготовлення мила з мильної основи. Домашній експеримент 2: Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

 

 

55

Жири. Склад жирів, фізичні властивості.

 

 

56

Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

 

57

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

 

 

58

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Лабораторний дослід №12,13,14. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Взаємодія крохмалю з йодом (інструктаж з ПТБ)

 

 

59

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Домашній експеримент 3: Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

 

 

60

Нітрогеновмісні органічні  речовини. Поняття про амінокислоти.

 

 

61

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

 

 

62

Практична робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах (інструктаж з ПТБ)

 

 

63

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Навчальні проекти: 15. Дослідження хімічного складу їжі. 16. Хімічний склад жувальних гумок. 17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

 

 

64

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. Навчальні проекти: 18. Друге життя паперу. 19. Джерела органічного забруднення території громади (села, міста, мікрорайону).

 

 

65

Узагальнення знань про початкові поняття про органічні речовини.

 

 

66

Контрольна робота 2.

 

 

Тема 4. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА ( 4 год)

67

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

 

 

68

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

 

69

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Навчальні проекти: 20. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію. 21. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

 

 

70

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Навчальні проекти: Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Хімія 10 клас: рівень стандарту (52 год, 1,5 год на тиждень)

Програма з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Підручник:

 

Тема уроку, зміст

Дата

Приміт.

Повторення початкових понять про органічні речовини (3 год)

1

Склад, властивості, застосування метану, етану, етену, етину.

 

 

2

Склад, властивості, застосування метанолу, етанолу, гліцеролу.

 

 

3

Склад, властивості, застосування етанової та аміноетанової кислот.

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (3 год)

4

Теорія будови органічних сполук. Поняття про явище ізомерії та ізомери. Навчальні проекти: 1. Ізомери у природі. 2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

 

 

5

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук. Демонстрація: 1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ). 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування). Навч. проект: 3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

 

 

6

Класифікація органічних сполук. Розрахункові задачі: Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

 

 

Тема 2. Вуглеводні ( 10 год)

7

Алкани: загальна формула, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

8

Хімічні властивості, методи одержання алканів. Демонстрація: 3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

 

 

9

Алкени і алкіни: загальні та молекулярні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

10

Хімічні властивості, методи одержання етену, етину.

 

 

11

Розрахункові задачі: Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

 

12

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

13

Хімічні властивості, методи одержання бензену.

 

 

14

Розрахункові задачі: Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом, кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

 

 

15

Застосування вуглеводнів. Навчальні проекти: 4. Октанове число та якість бензину. 5.  Цетанове число дизельного палива. 6. Ароматичні сполуки навколо нас. 7. Смог як хімічне явище. 8. Коксування вугілля: продукти та їх використання. 9. Біогаз. 10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

 

 

16

Контрольна робота 1

 

 

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (20 год)

17

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

18

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу. Демонстрація: 4. Окиснення етанолу до етаналю.

 

 

19

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

 

20

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості. Навчальні проекти: 11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

 

 

21

Розрахункові задачі: обчислення за хімічними рівняннями  кількості речовини, маси, об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

22

Розрахункові задачі: обчислення за хімічними рівняннями  кількості речовини, маси, об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

23

Альдегіди: склад, будова молекул, систематична номенклатура, фізичні властивості.

 

 

24

Хімічні властивості етаналю, його одержання. Демонстрація: 5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально). 6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

 

 

25

Карбонові кислоти: склад, поширення, класифікація, функціональна група, фізичні властивості.

 

 

26

Насичені одноосновні карбонові кислоти: загальна та структурна формули, ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

27

Хімічні властивості одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Лабораторний дослід № 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.(інструктаж з ПТБ)

 

 

28

Одержання етанової кислоти.

 

 

29

Естери: загальна та структурна формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів Демонстрація: 7. Ознайомлення зі зразками естерів.

 

 

30

Жири як представники естерів, їх класифікація, хімічні властивості. Демонстрація: 8. Відношення жирів до води та органічних розчинників. 9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

 

 

31

Вуглеводи, їх класифікація, утворення, поширення у природі. Навчальні проекти: 13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення. 14. Утворення цукру.

 

 

32

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма, хімічні властивості. Демонстрація: 10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально). Лабораторний дослід № 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум (ІІ) гідроксидом.(інструктаж з ПТБ)

 

 

33

Сахароза, крохмаль, целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

 

 

34

Узагальнення знань про вуглеводи. Навчальні проекти: 15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості. 17. Етери та естери в косметиці. 18. Біодизельне пальне.

 

 

35

Практична робота № 1. Розв’язування експериментальних задач (інструктаж з ПТБ)

 

 

36

Підсумково-узагальнюючий урок з теми «Оксигеновмісні органічні речовини» (Самостійна робота)

 

 

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (6 год)

37

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекули, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

 

 

38

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Демонстрація: 11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально). 12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).  Навчальні проекти: 19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 20. Анілін – основа для виробництва барвників.

 

 

39

Амінокислоти: склад і будова молекули, загальні і структурні формули, систематична номенклатура. Пептидна група.

 

 

40

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

 

 

41

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь). Лабораторний дослід №3,4. Біуретова реакція. Ксантопротеїнова реакція.(інструктаж з ПТБ) Навчальні проекти: 21. Синтез білків. 22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя. 23. Виведення плям органічного походження.

 

 

42

Узагальнення з теми «Нітрогеновмісні органічні речовини»

 

 

 

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (6год)

43

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Пластмаси. Найпоширеніші полімери. Демонстрація: 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

44

Каучуки, гума. Демонстрація: 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

45

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Навчальні проекти: 25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів. 26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

 

 

46

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Демонстрація: 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон. Навчальні проекти: 24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 

 

47

Узагальнення знань про СВР. Навчальні проекти: 27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями. 28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас. 29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 

 

48

Контрольна робота 2.

 

 

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (4 год)

49

Зв’язки між класами органічних речовин.

 

 

50

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Навчальні проекти: 31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

 

 

51

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Навчальні проекти: 30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

 

 

52

Підсумково-узагальнюючий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Хімія 11 клас: академічний рівень (70 год, 2 год на тиждень)

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль:  Мандрівець, 2011.

Підручник: Хімія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: акад.. рівень./ Л. П. Величко. – К.: Освіта, 2011.

                                  Зміст уроку

Дата

Приміт.

Повторення питань курсу хімії основної школи (2 год)

1

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.

 

 

2

 Генетичний зв'язок між класами органічних сполук.

 

 

Тема 1.  ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (3 год)

3

Теорія як вища форма наукових знань.
Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.

 

 

4

Залежність властивостей речовин від складу і  хімічної будови молекул. Ізомерія.

 

 

5

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.М.Бутлерова. 

 

 

Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ (17  год)

6

Класифікація вуглеводнів. Зв'язок у органічних сполуках. Гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Кратність зв’язків.  Лаб. досл. №1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів,  конформацій) (інструктаж з ПТБ)

 

 

7

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія.  Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

 

 

8

Фізичні  та хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування,  термічний розклад, ізомеризація.

 

 

9

Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів.

 

 

10

Поняття про циклоалкани (циклопарафіни). Загальна формула. Способи добування.

 

 

11

Розв’язування вправ з теми. Самостійна робота.

 

 

12

Алкени: гомологічний ряд етену, загальна формула.   Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенклатура.

 

 

13

Хімічні властивості алкенів. Правило В.В.Марковникова.

 

 

14

Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.   Добування, застосування алкенів.

 

 

15

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.

 

 

16

Хімічні властивостіалкінів.  Добування, застосування алкінів.

 

 

17

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.  

 

 

18

Добування, застосування бензену.  Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх вплив на довкілля. 

 

 

19

Розрахункові задачі: Виведення молекулярної формули газуватої речовини .

 

 

20

Практична робота 1.  Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах (інструктаж з ПТБ)

 

 

21

Взаємозв’язок між вуглеводнями.

 

 

22

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

 

 

Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА (6 год)

23

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання .

 

 

24

Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг.  Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.

 

 

25

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування. Лабор. досл. №2,3. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного  вугілля  (колекція). Ознайомлення з різними видами  палива (колекція) (інструктаж з ПТБ)

 

 

26

Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

 

 

27

Узагальнення і систематизація знань про природні джерела вуглеводнів.

 

 

28

Контрольна робота 1.

 

 

Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ (23  год)

29

Спирти. Насичені одноатомні спирти, їх ізомерія, номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

30

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.

 

 

31

Етиленгліколь, гліцерол.  Добування та застосування спиртів. Лаб. дослід №4. Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом (інструктаж з ПТБ)

 

 

32

Отруйність спиртів, їхня шкідлива дія на організм людини.

 

 

33

Фенол, його склад,  будова. Фізичні та хімічні властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу.

 

 

34

Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.

 

 

35

Альдегіди. Склад,    будова альдегідів. Функціональна альдегідна група.  Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.

 

 

36

Хімічні властивості альдегідів. Добування етаналю. Застосування метаналю й етаналю. Лабораторний дослід №5-7.Окиснення метаналю (етаналю) арґентум (I) оксидом.  Окиснення метаналю (етаналю) купрум (ІІ) гідроксидом. Окиснення спирту  до альдегіду (інструктаж з ПТБ)

 

 

37

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти.  Фізичні властивості. Номенклатура.

 

 

38

Хімічні властивості, кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної  і вуглеводневої груп. Лабораторний дослід № 8-10.Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія етанової кислоти з магнієм. Взаємодія етанової кислоти з лугом (інструктаж з ПТБ)

 

 

39

Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування  карбонових кислот.

 

 

40

Практична робота. 2. Властивості етанової кислоти (інстр. з ПТБ)

 

 

41

Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

 

 

42

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів.  Біологічна роль жирів. Лабораторний дослід №11-12. Розчинність жирів. Доведення   ненасиченого характеру рідких жирів (інструктаж з ПТБ)

 

 

43

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами. Лабораторний дослід №13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів (інструктаж з ПТБ)

 

 

44

Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

 

 

45

Узагальнення знань з теми. Самостійна робота.

 

 

46

Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози  як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози. Лаб. дослід №14.  Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом (інструктаж з ПТБ)

 

 

47

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Сахароза, склад, будова, хімічні властивості.

 

 

48

Крохмаль. Будова, хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Лабораторний дослід №15-16. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом (інструктаж з ПТБ)

 

 

49

Целюлоза. Будова целюлози.  Хімічні властивості. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів.

 

 

50

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач (інструктаж з ПТБ)

 

 

51

Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки».

 

 

Тема 5. НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ (8  год)

52

Аміни, їх склад, хімічна, електронна будова, класифікація.  Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння.

 

 

53

Анілін, його склад, будова молекули, фізичні та хімічні властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.

 

 

54

Амінокислоти, їх ізомерія. Особливості хімічних властивостей амінокислот. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв’язок.

 

 

55

Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. 

 

 

56

Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Лаб. дослід №17. .Кольорові реакції білків. (інструктаж з ПТБ)

 

 

57

Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків.

 

 

58

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот.  Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

 

 

59

Контрольна робота 2

 

 

Тема 6. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ  ОСНОВІ  (6 год)

60

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Лабораторний дослід №18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів (інструктаж з ПТБ)

 

 

61

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі.

 

 

62

Полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі.

 

 

63

Синтетичні каучуки. Склад, властивості,  застосування. Лабораторний дослід №19. Порівняння властивостей каучуку і гуми (інструктаж з ПТБ)

 

 

64

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їхній склад, властивості, застосування. Лабораторний дослід №20. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів (інструктаж з ПТБ)

 

 

65

Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин. Самостійна робота.

 

 

Тема 7. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА (5 год)

66

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві, у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем. Нанотехнології.

 

 

67

Хімія і здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІД   та інших захворювань.

 

 

68

Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Хімія та екологія.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Хімія 11 клас: рівень стандарту (35 год, 1 год на тиждень)

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль:  Мандрівець, 2011.

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від14.07.2016)

Підручник: Хімія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: акад.. рівень./ Л. П. Величко. – К.: Освіта, 2011.

Зміст навчального матеріалу

Дата

Прим

Тема 1. Органічні сполуки

1

Теорія як вища форма наукових знань.

 

 

2

Теорія хімічної будови органічних сполук О.  Бутлерова.

 

 

3

 

Явище ізомерії. Структурна ізомерія. Демонстрація 1. Моделі молекул вуглеводнів Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул парафінів.(інструктаж з ПТБ)

 

 

 

 

4

Номенклатура насичених вуглеводнів.

 

 

5

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

 

 

6

Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.

 

 

7

Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

 

 

8

 Нафта. Склад, властивості нафти. Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів (інструктаж з ПТБ)

 

 

 

 

9

Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Демонстрація 2. Модель нафтоперегінної установки.

 

 

10

Кам’яне вугілля, продукти його  переробки. Лабораторний дослід 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива. (інструктаж з ПТБ)

 

 

11

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.

 

 

12

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

 

 

13

Контрольна робота 1

 

 

14

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

 

 

15

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.

 

 

16

Пластмаси, синтетичні каучуки, гума. Демонстрація 3. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, окисників. Лабораторний дослід 4, 5. Ознайомлення зі зразками пластмас. Ознайомлення зі зразками каучуків. (інструктаж з ПТБ)

 

 

17

 Штучні й синтетичні волокна. Демонстрація 4, 5. Витягування ниток зі смоли капрону чи лавсану. Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів.
Лабораторний дослід 6. Ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон (інструктаж з ПТБ)

 

 

18

Органічні сполуки і здоров’я людини.

 

 

19

 

Жири і білки,  як компоненти їжі, їх роль в організмі. Демонстрація 6. Денатурація білка під дією етанолу

 

 

20

Вуглеводи і  вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі.

 

 

21

Харчові добавки.

 

 

22

Е-числа. Лабораторний дослід 7. Ознайомлення зі змістом етикеток на харчових продуктах. (інструктаж з ПТБ)

 

 

23

Поняття про синтетичні лікарські засоби (на прикладі аспірину).

 

 

24

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

 

 

25

Шкідливий вплив тютюнокуріння на організм людини.

 

 

26

Органічні сполуки в побуті.

 

 

27

 Поняття про побутові хімікати. Демонстрація 7. Зразки побутових хімікатів.

 

 

28

Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Лабораторний дослід 8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової  хімії (інструктаж з ПТБ)

 

 

29

 Мило, його склад, мийна дія.


 

 

 

30

Синтетичні мийні засоби. Демонстрація 8. Зразки синтетичних мийних засобів. Лабораторний дослід 9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів (інструктаж з ПТБ)

 

 

31

Органічні розчинники, їх застосування. Демонстрація 9, 10. Зразки органічних розчинників. Розчинність олійної фарби у воді та гасі.

 

 

32

Практична робота №1. Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини.

 

 

33

Попередження забруднення довкілля  при використанні органічних речовин у побуті.

 

 

34

Контрольна робота 2

 

 

35

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Past Andrew
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 1 клас, Планування
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
5070
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку