29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

планування хімія 7 клас І семестр нова програма

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас І семестр до підручника для 7 класу загальгоосвітніх навчальних закладів /Буринська Н.М. — К. : Педагоічна думка, 2015. — 112 с.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ХІМІЇ У 7 КЛАСІ

 (51 год, 1,5 год на тиждень, 5 год — резервні)

Підручник: Хімія : підручник для 7 класу загальгоосвітніх навчальних закладів /Буринська Н.М. — К. : Педагоічна думка, 2015. — 112 с.

№ п/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

ВСТУП

1

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин.

Вивчити §1,2 с.8            

 

2

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

 Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

 

Вивчити   с.15     

3

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

Навчальні проекти

1. Хімічні речовини навколо нас

2. Історичне значення вогню.

 

Практичні роботи

1.Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

с.18    

Тема 1. Початкові хімічні поняття

4

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

 Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

Вивчити §3  с.25                 

 

5

 

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Лабораторні досліди

3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

Вивчити §  с.                 

 

6

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей

 

Вивчити § 4 с.29                 

 

7

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

 

Практичні роботи

2. Розділення сумішей.

Вивчити § 1-4                 

8

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Початкові хімічні поняття»

 

 

9

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

Вивчити § 5с. 35                 

 

10

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

Вивчити § 6 с. 41                 

 

11

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

Лабораторні досліди

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

Вивчити §  7с. 44           

 

12

 

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

Вивчити §  7с. 44                

 

13

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

Вивчити §  8с. 50                 

 

14

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

Вивчити §  8 с. 50                 

 

15

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

Вивчити §  5-8                 

 

16

 

 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «Початкові хімічні поняття»

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
6 жовтня 2019
Переглядів
417
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку